15 1982


Uimhir 15 de 1982


AN tACHT UM AIGHNIS CHEIRDE (LEASÚ), 1982

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO LEASÚ AN TRADE DISPUTES ACT, 1906. [20 lúil, 1982]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Leasú ar alt 5 den Trade Disputes Act, 1906.

1. —Leasaítear leis seo alt 5 den Trade Disputes Act, 1906, tríd an míniú seo a leanas a chur in ionad an mhínithe ar “workmen” i bhfo-alt (3):

“and the expression ‘workmen’ means all persons employed, whether or not in the employment of the employer with whom a trade dispute arises, but does not include a member of the Defence Forces or of the Garda Síochána;”.

Gearrtheideal agus comhlua.

2. —(1) Féadfar an tAcht um Aighnis Cheirde (Leasú), 1982 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Ceardchumann, 1871 go 1982, a ghairm de na hAchtanna Ceardchumann, 1871 go 1975, agus den Acht seo le chéile.

Na hAchtanna dá dTagraítear

Trade Disputes Act, 1906

1906, c. 47

Na hAchtanna Ceardchumann, 1871 go 1975