An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL Na Rátaí Dleachta Máil ar Tháirgí Tobac)

28 1981

AN tACHT AIRGEADAIS (UIMH. 2), 1981

AN TRÍÚ SCEIDEAL

Alt 5.

CUID I

Na Rátaí Dleachta Máil ar Fhíon

An Cineál Fíona

An Ráta Dleachta

Neamhdhrithleach:

Nach mó ná 15% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte

£1.52 an líotar

Ar mó ná 15% toirte ach nach mó ná 18% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte     ...     ...     ...     ...

£2.16 an líotar

Ar mó ná 18% toirte ach nach mó ná 22% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte     ...     ...     ...     ...

£2.80 an líotar

Drithleach     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...

£3.02 an líotar

Fíon, drithleach nó neamhdhrithleach, ar mó ná 22% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte:

Dleacht breise in aghaidh gach 1% toirte nó codán de 1% toirte os cionn 22% toirte     ...     ...     ...     ...     ...

£0.21 an líotar

CUID II

Na Rátaí Dleachta Máil ar Fhíon Déanta

An Cineál Fíona Dhéanta

An Ráta Dleachta

Neamhdhrithleach:

Nach mó ná 15% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte

£1.43 an líotar

Ar mó ná 15% toirte ach nach mó ná 18% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte     ...     ...     ...     ...

£2.01 an líotar

Ar mó ná 18% toirte ach nach mó ná 22% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte     ...     ...     ...     ...

£2.53 an líotar

Drithleach     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...

£2.73 an líotar

Drithleach nó neamhdhrithleach, ar mó ná 22% toirte a neart alcólach iarbhír de réir toirte:

Dleacht breise in aghaidh gach 1% toirte nó codán de 1% toirte os cionn 22% toirte     ...     ...     ...     ...     ...

£0.21 an líotar


Na hAchtanna dá dTagraítear

Acht an Bhainc Ceannais, 1971

1971, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952

1952, Uimh. 24

An tAcht Airgeadais, 1970

1970, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1973

1973, Uimh. 19

An tAcht Airgeadais, 1976

1976, Uimh. 16

An tAcht Airgeadais (Dleacht Máil ar Tháirgí Tobac), 1977

1977, Uimh. 32

An tAcht Airgeadais, 1980

1980, Uimh. 14

An tAcht Airgeadais, 1981

1981, Uimh. 16

An tAcht um Thrácht ar Bhóithre, 1961

1961, Uimh. 24

Stamp Act, 1891

1891, c. 39

Succession Duty Act, 1853

1853, c. 51

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

1972, Uimh. 22

An tAcht Cánach Breisluacha (Leasú), 1978

1978, Uimh. 34