Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim, Forcháin, Cáin Acmhainne, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan CAIPITIÚIL)

14 1980


Uimhir 14 de 1980


AN tACHT AIRGEADAIS, 1980

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHT-ANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAIN-EANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [25 Meitheamh, 1980]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: