An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI Ilghnéitheach) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL)

1 1980

AN tACHT IASCAIGH, 1980

AN CHÉAD SCEIDEAL

Aisghairm

Alt 6.

(1)

(2)

An tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 .

Ailt 16 (3) agus 19 (2); fo-ailt (1), (2) agus (5) d'alt 20; ailt 21 go 39; fo-ailt (1) go (9) d'alt 40; ailt 41 go 44; ailt 46 go 48; fo-alt (6) agus fo-alt (9) (a) (ia) (a cuireadh isteach le halt 8 d'Acht 1962) d'alt 49; ailt 51 go 53, 60 agus 61; i bhfomhír (i) d'alt 67 (3) (a) na focail “, lá agus fiche,”; ailt 67 (3) (c) agus 67 (4) (b); in alt 67 (4) (d) na focail “, gnáth-cheadúnas slaite bradán (lá agus fiche),”; alt 67 (6) (b) (iii); “(5)”, in alt 68 (1) (a); mír (c) d'alt 70 (3); ailt 71, 76 agus 89; in ailt 156 (1) agus 157 (1) na focail “(seachas an tAire nó Bord Soláthair an Leictreachais)”; in alt 159 (3) (a) agus 160 (2) (a) na focail “chun cléireach an bhoird sin”; in alt 163 (1) (b) na focail “(gan an praghas a áireamh a thug an sealbhóir sin ar aon bhradán nó breac a cheannaigh sé, a fuair sé nó a dhíol sé)”; in alt 163 (2) (b) na focail “(gan an praghas a thug sé ar aon bhradán nó breac a d'onnmhairigh sé a áireamh)”; ailt 184 go 216, 218, 278 (5) (b) (iii) agus 280; in ailt 315 (2) (b) agus 319 (1) (c) (ii) an focal “coiméadaithe”; na taifid i gcolúin (5), (6) agus (7) den taifead sa Dara Sceideal; an Tríú Sceideal; na taifid i gcolún (5) den taifead sa Cheathrú Sceideal; agus clásal (b) de mhír 2 (1) den Chúigiú Sceideal.