Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim, Cáin Chorparáide agus Cáin Ghnóchan Caipitiúil)

11 1979


Uimhir 11 de 1979


AN tACHT AIRGEADAIS, 1979

[An tiontú oifigiúil]


ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA ÁIRITHE CUSTAM AGUS IONCAIM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL), DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [1 Meitheamh, 1979]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: