Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

4 1978


Uimhir 4 de 1978


ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978

[An tiontú oifigiúil]

ACHT A SHOCRÚ COMHAIRLE A BHUNÚ AR A dTABHARFAR COMHAIRLE NA nDOCHTÚIRÍ LEIGHIS NÓ THE MEDICAL COUNCIL A DHÉANFAIDH SOCRÚ CHUN DAOINE A BHÍONN AG GABHÁIL DO CHLEACHTADH NA MÍOCHAINE A CHLÁRÚ AGUS A RIALÚ AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LE CLEACHTADH NA MÍOCHAINE AGUS LEIS NA DAOINE A BHÍONN AG GABHÁIL DON CHLEACHTADH SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN BORD A BHUNÚ AR A dTABHARFAR AN BORD MÍOCHAINE AGUS DÉIDLIACHTA IARCHÉIME NÓ THE POSTGRADUATE MEDICAL AND DENTAL BOARD A CHUIRFIDH AR AGHAIDH AGUS A CHOMHORDÓIDH OIDEACHAS AGUS OILIÚINT IARCHÉIME DO DHAOINE ATÁ AG GABHÁIL DO CHLEACHTADH NA MÍOCHAINE AGUS NA DÉIDLIACHTA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ACHTANNA NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1927 GO 1961, A AISGHAIRM AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [21 Márta, 1978]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: