23 1976


Uimhir 23 de 1976


AN tACHT IASCAIGH (LEASÚ), 1976

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO CHUR TOGHCHÁIN ÁIRITHE DE BHUN AN ACHTA IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959 , AR ATHLÓ AGUS DO LEASÚ AN ACHTA SIN AGUS AN ACHTA IASCAIGH (LEASÚ), 1974 . [7 Iúil, 1976]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS:

Léiriú.

1974, Uimh. 25 .

1959, Uimh. 14 .

1. —San Acht seo—

ciallaíonn “Acht 1974” an tAcht Iascaigh (Leasú), 1974 ;

ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht Iascaigh (Comhdhlúthú), 1959 .

Toghcháin choimeádaithe áirithe a chur ar athló.

2. —(1) D'ainneoinn aon ní sna hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1974, beidh éifeacht leis na forálacha seo a leanas:

(a)  maidir leis na toghcháin choimeádaithe de bhun ailt 22 agus 27 den Phríomh-Acht a bheadh, de bhua alt 2 dAcht 1974 agus ar leith ón alt seo, le déanamh sa bhliain 1976, déanfar iad ina ionad sin sa bhliain 1977 nó i cibé bliain is deireanaí ná sin a shocróidh an tAire le hordú más cuí leis sin a dhéanamh,

(b)  maidir leis na toghcháin choimeádaithe de bhun na n-alt sin 22 agus 27, seachas na toghcháin a luaitear i mír (a) den fho-alt seo, déanfar iad gach cúigiú bliain chomhleanúnach i ndiaidh na bliana ina ndéanfar na toghcháin a luaitear amhlaidh, agus

(c)  forléireofar “bliain toghcháin” de réir míreanna (a) agus (b) den fho-alt seo.

(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, ordú faoin alt seo (lena n-áirítear ordú faoin bhfo-alt seo) a leasú.

(3) Aon uair a bheartófar ordú faoin alt seo a dhéanamh, cuirfidh an tAire faoi deara dréacht den ordú a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.

Leasú ar ailt 68 agus 279 den Phríomh-Acht.

3. —Déantar leis seo an Príomh-Acht a leasú—

(a) tríd an bhfo alt seo a leanas a chur le halt 68:

“(7) I gcás ina mbeartófar ordú a dhéanamh faoin alt seo, cuirfidh an tAire faoi deara dréacht den ordú a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.”; agus

(b) tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur le halt 279:

“(4) I gcás ina mbeartófar ordú a dhéanamh faoin alt seo, cuirfidh an tAire faoi deara dréacht den ordú a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas agus ní dhéanfar an t-ordú go dtí go mbeidh rún ag ceadú an dréachta rite ag gach Teach acu sin.”.

Aisghairm.

4. —Aisghairtear leis seo na forálacha seo a leanas den Phríomh-Acht:

(a)  i mír (b) d'alt 68 (1), na focail ó “, ach sin i slí” go dtí deireadh na míre;

(b)  i mír (b) d'alt 68 (4), na focail ó “, ach sin i slí” go dtí deireadh na míre;

(c)  i mír (c) d'alt 68 (5), na focail ó “, ach sin i slí” go dtí deireadh na míre; agus

(d)  i bhfo-alt (2) d'alt 279, na focail ó “, ach sin i slí” go dtí deireadh an fho-ailt.

(2) Aisghairtear leis seo alt 2 (1) (c) d'Acht 1974.

Gearrtheideal, comhlua agus forléiriú.

5. —(1) Féadfar an tAcht Iascaigh (Leasú), 1976 , a ghairm den Acht seo.

(2) Féadfar na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1976, a ghairm de na hAchtanna Iascaigh, 1959 go 1974, agus den Acht seo le chéile.

(3) Forléireofar an Príomh-Acht agus an tAcht seo le chéile mar aon ní amháin.