Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

8 1976


Uimhir 8 de 1976


AN tACHT UM CHÁIN FHÁLTAS CAIPITIÚIL, 1976

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTANNA IONCAIM INTÍRE DÁ nGAIRFEAR CÁIN BHRONNTANAIS AGUS CÁIN OIDHREACHTA AR BHRONNTANAIS AGUS OIDHREACHTAÍ ÁIRITHE, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE hIONCAM INTÍRE AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [31 Márta, 1976]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: