Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach)

20 1975


Uimhir 20 de 1975


AN tACHT UM CHÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL, 1975

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO MHUIREARÚ AGUS D'FHORCHUR DLEACHTA IONCAIM INTÍRE DÁ nGAIRFEAR CÁIN GHNÓCHAN CAIPITIÚIL AR GHNÓCHAIN CHAIPITIÚLA ÁIRITHE, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE hIONCAM INTÍRE AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH SOCRUITHE I nDÁIL LE hAIRGEADAS. [5 Lúnasa, 1975]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: