An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN NAOU SCEIDEAL Dleachtanna Stampa ar Ionstraimí) Ar Aghaidh (AN tAONU SCEIDEAL DEAG Achtacháin a Aisghairtear)

19 1973

An tACHT AIRGEADAIS, 1973

AN DEICHIU SCEIDEAL

Leasú ar Achtacháin

Alt 90.

Uimhir agus Bliain

Gearrtheideal

Leasú

(1)

(2)

(3)

Uimh. 22 de 1972

An tAcht Cánach Breisluacha, 1972

In alt 1 (1), sa mhíniú ar “beostoc”, cuirfear “agus muca” in ionad “muca agus capaill”; sa mhíniú ar “tréimhse inchánach”, cuirfear “ar choinníoll gurb í an tréimhse dar tosach an 1ú lá d'Iúil, 1973, agus dar críoch an 2ú lá de Mheán Fómhair, 1973, an tréimhse inchánach díreach i ndiaidh na tréimhse inchánach dar tosach an lú lá de Bhealtaine, 1973, agus gurb í an tréimhse dar tosach an 3ú lá de Mheán Fómhair, 1973, agus dar críoch an 31ú lá de Dheireadh Fómhair, 1973, an chéad tréimhse inchánach eile i ndiaidh na tréimhse sin” isteach i ndiaidh “de Shamhain”; agus sa mhíniú ar “monaróir” cuirfear “agus, maidir le hearraí de chineál a shonraítear sa Cheathrú Sceideal, folaíonn sé duine a sholáthraíonn nó a shocraíonn go soláthrófar ábhair do dhuine eile i gcúrsa gnó chun aon earraí den sórt sin a fháil déanta nó cóimeáilte thar a cheann ag an duine eile sin nó ag duine éigin eile” isteach i ndiaidh “earraí”.

In alt 3, i bhfo-alt (1), cuirfear “, faoi réir fho-alt (1A),” isteach i ndiaidh “maidir le hearraí”; agus i bhfo-alt (5) (b) cuirfear “an ráta a shonraítear de thuras na huaire in alt 11 (1) (c)” in ionad “30.26 faoin gcéad”.

In alt 5 (1), cuirfear “nach seachadadh é a measfar de réir alt 3 (1A) gur déanamh seirbhísí é” isteach i ndiaidh “earraí”.

In alt 8, cuirfear an fo-alt seo a leanas in ionad fho-alt (1)—

“(1) San alt seo ní fholaítear tagairtí d'fheirmeoireacht fionnaidh sna tagairtí do ghnó feirmeoireachta.”;

agus i bhfo-alt (3), i mír (a) (i), cuirfear “i míreanna (vii), (xii), (xiv) agus (xv) den Dara Sceideal,” isteach i ndiaidh “a shonraítear”; i mír (b) (ii), cuirfear “nó ar earraí iad de chineál a shonraítear i míreanna (vi) go (viii) nó (xii) go (xv) den Dara Sceideal, a sheachaid daoine nach daoine cuntasacha chuige” isteach i ndiaidh “daoine cuntasacha eile chuige”; agus cuirfear “ceachtar de na rátaí a shonraítear de thuras na huaire i mír (a) nó (d) d'fho-alt (1) d'alt 11” in ionad “ráta 5.26 faoin gcéad”.

In alt 10, i bhfo-alt (7), cuirfear “14.81” in ionad “19 20”; i bhfo-alt (8) (b) cuirfear “45” in ionad “60”.

In alt 11, i bhfo-alt (1) (d), cuirfear “, seachas comaoin lena mbaineann mír (b),” isteach i ndiaidh “aon chomaoine”, cuirfear “, (v) nó (xvi)” in ionad “nó (v)” agus cuirfear “agus (xii) go (xv)” isteach i ndiaidh “(viii)”; i bhfo-alt (2), cuirfear “an ráta a shonraítear de thuras na huaire i bhfo-alt (1) (c)” in ionad “ráta 30.26 faoin gcéad” agus cuirfear “an ráta a shonraítear de thuras na huaire i bhfo-alt (1) (a) ar” in ionad “ráta 5.26 faoin gcéad de”; agus i bhfo-alt (3), cuirfear isteach “mhír (xvi) den Dara Sceideal agus mhír (xxxii) de Chuid I den Tríú Sceideal,” i ndiaidh “10 (8) (c),”.

In alt 12, i bhfo-alt (1), cuirfear “cáin de réir an ráta a shonraítear in alt 11 (1) (a) ar an gcomaoin” in ionad “5.26 faoin gcéad den chomaoin” agus “cáin de réir an ráta a shonraítear in alt 11 (1) (a) ar luach” in ionad “5.26 faoin gcéad de luach”; i bhfo-alt (3) (a) déanfar “ach amháin sa mhéid gurb é a bheidh sa soláthar sin déanamh seirbhísí a bhfuil sé cuntasach i gcáin ina leith,” a chur leis.

In alt 13, i bhfo-alt (2) (b), cuirfear “, go raibh cáin inmhuirir i leith an tseachadadh earraí nó an déanamh seirbhísí” isteach i ndiaidh “a rinne na seirbhísí sin dó”; agus cuirfear an fo-alt seo a leanas in ionad fho-alt (4)—

“(4) Chun críocha an ailt seo ní fholaíonn feirmeoireacht feirmeoireacht fionnaidh ag duine seachas duine lena mbaineann mír (c) nó mír (d) d'alt 8 (3).”

In alt 15, i bhfo-alt (1), cuirfear “an ráta a shonraítear in alt 11 (1) (a) ar” in ionad “ráta 5.26 faoin gcéad de”; cuirfear “an ráta a shonraítear in alt 11 (1) (c) ar” in ionad “ráta 30.26 faoin gcéad de”, agus cuirfear “an ráta a shonraítear in alt 11 (1) (e) ar” in ionad “ráta 16.37 faoin gcéad de”; i bhfo-alt (2), cuirfear “agus (xii) go (xv)” isteach i ndiaidh “(viii)” agus i bhfo-alt (4) (b), cuirfear “14.81” in ionad “19.20”.

In alt 17 (1), cuirfear isteach “de réir aon cheann de na rátaí a shonraítear in alt 11 (1), lena n-áirítear ráta nialas faoin gcéad,” i ndiaidh “gurb inmhuirir cáin”.

In alt 25 (2), cuirfear “alt 11 (1B) nó” isteach roimh “alt 23”.

In alt 32 (1) (b), cuirfear “duine do dhéanamh seirbhís a bhaineann le haon ghníomhaíocht ghnó” in ionad “déanamh seirbhíse ag duine chun críche gníomhaíochta gnó”.

Sa Tríú Sceideal, i gCuid I, cuirfear “seachas capaill agus cúnna” le mír (iv); cuirfear “chun críche seachas táirgeadh bia” le mír (vi); i mír (xi) cuirfear “agus ciarsúir theicstíleacha” in ionad “gan ciarsúir”; cuirfear “seachas bia agus deoch de chineál a shonraítear i mír (xii) den Dara Sceideal” le mír (xv); agus cuirfear “seachas cógaisí a chaitear de bhéal” isteach i mír (xvi) i ndiaidh “do dhaoine”.