An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III Dleachtanna Báis) Ar Aghaidh (CUID V Cáin Bhrabús Corparáide)

23 1971

AN tACHT AIRGEADAIS, 1971

CUID IV

Dleachtanna Stampa

Leasú ar an Stamp Act, 1891.

1891, c. 39.

43. —(1) Leasaítear leis seo an Stamp Act, 1891—

(a) trí “or aircraft” a chur isteach i ndiaidh “or any ship or vessel” agus i ndiaidh “in any ship or vessel” in alt 59 (1), agus

(b) trí “or aircraft” a chur isteach i ndiaidh “of any ship or vessel” agus i ndiaidh “in any ship or vessel” i mír (2) faoin gceannteideal “General Exemptions from all Stamp Duties” (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1970 ) sa Chéad Sceideal.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh, agus measfar gur tháinig sé i ngníomh, an 1ú lá de Dheireadh Fómhair, 1970, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh an teacht i ngníomh sin.

Díolúine ó dhleacht stampa ar bhillí malairte áirithe.

44. —(1) Beidh éifeacht ag an gCéad Sceideal (arna leasú leis an Acht Airgeadais, 1970 ) a ghabhann leis an Stamp Act, 1891, ionann is dá gcuirfí an díolúine seo a leanas ann faoin gceannteideal “bill of exchange or promissory note.”:

“(9) Bill drawn on any form supplied by the Commissioners for the purpose of remitting amounts of tax in accordance with Regulation 10 of the Income Tax (Construction Contracts) Regulations, 1971.”.

(2) Beidh éifeacht agus measfar éifeacht a bheith ag an alt seo amhail ar an 6ú lá d'Aibreán, 1971, agus ón lá sin amach.