Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta)

1 1970


Uimhir 1 de 1970


AN tACHT SLÁINTE, 1970

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA SLÁINTE, 1947 GO 1966, AGUS ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE, DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH COMHLACHTAÍ A BHUNÚ CHUN NA SEIRBHÍSÍ SLÁINTE A RIARADH, AGUS I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [24 Feabhra, 1970.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: