Ar Aghaidh (CUID I Cáin Ioncaim)

7 1968


Uimhir 7 de 1968


AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1968

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE hIONCAM INTÍRE AGUS DO DHÉANAMH TUILLEADH FORÁLACHA I dTAOBH AIRGEADAIS. [26 Márta, 1968.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS: