Ar Aghaidh (CUID I Réamhráiteach agus Ginearálta.)

21 1966


Uimhir 21 de 1966.


ACHT NA dTITHE, 1966

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE TITHE (LENA nÁIRÍTEAR SOLÁTHAR IASACHTAÍ AGUS DEONTAS AG AN STÁT AGUS AG ÚDARÁIS ÁITIÚLA I LEITH TITHE), CHUN NA CRÍCHE SIN DO CHOMHDHLÚTHÚ MAILLE LE LEASUITHE ACHTACHÁN ÁIRITHE A BHAINEANN LE TITHE, DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE EILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [12 Iúil, 1966.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR A LEANAS :