An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID XII. Forálacha maidir leis an Oifig Phrobháide agus le Clárlanna Probháide Ceantair.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL Aisghairm)

27 1965

AN tACHT COMHARBAIS, 1965

AN CHÉAD SCEIDEAL

Rialacha maidir le Sócmhainní a Chur chun Feidhme

Alt. 46.

Cuid I

Rialacha maidir le fiacha a ioc i gcás an t-eastát a bheith dócmhainneach

[Nua maidir le heastáit a riartar lasmuigh den chúirt.]

1. Tá tosaíocht ag na caiteachais adhlactha, thiomnacha agus riaracháin.

2. Faoi réir a bhfuil ráite, is ionann na rialacha a bheidh i réim agus le comhlíonadh maidir le cearta faoi seach creidiúnaithe urrúis agus creidiúnaithe gan urrús agus maidir le fiacha agus dliteanais is inchruthaithe agus maidir le luacháil blianachtaí agus dliteanais todhchaí agus teagmhasach, faoi seach, agus maidir le tosaíochtaí fiach agus dliteanas, agus na rialacha a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire faoi dhlí na féimheachta maidir le sócmhainní daoine a breithníodh ina bhféimhigh.

3. Nuair a bheidh na rialacha sin á gcur chun feidhme cuirfear an dáta báis in ionad dáta an bhreithnithe i bhféimheacht.

CUID II

An t-ord ina gcuirfear sócmhainní chun feidhme i gcás an t-eastát a bheith sócmhainneach

[Nua]

1. Maoin leis an éagach nár diúscraíodh le huacht, faoi réir ciste a choinneáil aisti a bheidh leordhóthanach faoi chomhair aon leagáidí airgid.

2. Maoin leis an éagach nár réadtiomnaíodh nó nár tiomnaíodh go sonrach ach a áiríodh (faoi thuairisc shonrach nó ghinearálta) i mbronntanas iarmharach, faoi réir ciste a choinneáil as an maoin sin a bheidh leordhóthanach faoi chomhair aon leagáidí airgid, sa mhéid nach ndearnadh soláthar dóibh mar atá ráite.

3. Maoin leis an éagach a leithreasaíodh nó a réadtiomnaíodh nó a tiomnaíodh go sonrach (faoi thuairisc shonrach nó ghinearálta) chun fiacha a íoc.

4. Maoin leis an éagach a muirearaíodh, nó a réadtiomnaíodh nó a tiomnaíodh (faoi thuairisc shonrach nó ghinearálta) faoi réir muirir, chun fiacha a íoc.

5. An ciste, más ann, a coinníodh faoi chomhair leagáidí airgid.

6. Maoin a réadtiomnaíodh nó a tiomnaíodh go sonrach, go rátúil de réir a luacha.

7. Maoin a ceapadh le huacht faoi chumhacht ghinearálta, go rátúil de réir a luacha.

8. Beidh feidhm freisin ag na forálacha seo a leanas—

(a) Féadfar an t-ord ina gcuirfear na sócmhainní chun feidhme a athrú le huacht an éagaigh.

(b) Ní dhéanann an Chuid seo den Sceideal seo difear do dhliteanas talún chun freagairt don dleacht báis a fhorchuirfear air do shaoradh sócmhainní eile.