Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach.)

12 1960


Uimhir 12 de 1960.


AN tACHT UM AN OIREACHTAS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ) AGUS OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE (LEASÚ), 1960.

[An tiontú oifigiúil.]

ACHT DO LEASÚ ACHTANNA AN OIREACHTAIS (LIÚNTAIS DO CHOMHALTAÍ), 1938 AGUS 1947, AGUS NA nACHTANNA UM OIFIGÍ AIREACHTA AGUS PARLAIMINTE, 1938 GO 1952.   [12 Aibreán, 1960.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—