Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

42 1959


Uimhir 42 de 1959


AN tACHT AIRGEADAIS (Uimh. 2), 1959.

[An tiontú oifigiúil]

ACHT DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CÁIN IONCAIM (LENA nÁIRÍTEAR FORCHÁIN). [22 Nollaig, 1959.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—