An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IX. Srianta maidir le Tráthanna Iascaireachta Bradán, Breac, Pollán, agus Eascann, agus Forálacha Foghabhálacha.) Ar Aghaidh (Caibidil III. Eascanna.)

14 1959

AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959

Caibidil II.

Polláin.

An séasúr coiscthe bliantúil do pholláin.

148. —(1) San Acht seo, ciallaíonn an abairt “an séasúr coiscthe bliantúil do pholláin” maidir le háit ar bith,

(a) i gcás aon fhodhlí faoin Acht seo a bheith i bhfeidhm de thuras na huaire ag socrú na tréimhse ar neamhdhleathach polláin a thógáil lena linn san áit sin, an tréimhse a bheidh socraithe amhlaidh,

(b) in aon chás eile, an tréimhse dar tosach an lú lá de Shamhain in aon bhliain agus dar críoch an 31ú lá d'Eanáir an bhliain dá éis sin.

(2) Beidh feidhm maidir le fodhlithe a athróidh an séasúr coiscthe bliantúil do pholláin ag na forálacha atá leagtha amach sa Chúigiú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.

Pionóis mar gheall ar iascaireacht, etc., pollán le linn an tséasúir choiscthe bhliantúil do pholláin.

149. —(1) Má dhéanann duine ar bith go toiliúil aon phollán a iascaireacht nó a thógáil nó cabhair nó cuidiú a thabhairt chun aon phollán a thógáil nó a iascaireacht le linn an tséasúir choiscthe bhliantúil do pholláin, beidh an duine sin cicntach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach lú ná dhá phunt agus nach mó ná cúig phunt is fiche a chur air, maraon le fíneáil bhreise dhá phunt in aghaidh gach pollán a thóg sé amhlaidh.

(2) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo, beidh gach pollán a thóg sé agus an t-inneall iascaireachta a d'úsáid sé ag déanamh an chiona ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

Pionóis mar gheall ar pholláin a cheannach, etc., le linn an tséasúir choiscthe bhliantúil do pholláin.

150. —(1) Aon duine a cheannóidh, a dhíolfaidh, a thaispeánfaidh chun a dhíolta, nó a mbeidh ina choimeád nó ina sheilbh aige, aon phollán a tógadh as aon uiscí le linn na tréimhse arb í, maidir leis na huiscí sin, an séasúr coiscthe bliantúil do pholláin í, beidh an duine sin ciontach i gcion faoin alt seo agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil nach lú ná dhá phunt agus nach mó ná cúig phunt is fiche a chur air, maraon le fíneáil bhreise dhá phunt in aghaidh gach polláin den sórt sin a cheannóidh nó a dhíolfaidh sé, nó a thaispeánfaidh sé chun a dhíolta nó a bheidh ina choimeád nó ina sheilbh aige amhlaidh.

(2) I gcás duine a chiontú i gcion faoin alt seo, beidh gach pollán a ndearnadh an cion ina leith ar forghéilleadh mar iarmairt reachtúil de dhroim an chiontaithe.

(3) In aon imeachtaí faoi fho-alt (1) den alt seo, beidh cruthúnas gur cheannaigh nó gur dhíol duine, nó gur thaispeáin sé chun a dhíolta nó go raibh ina choimeád nó ina sheilbh aige, aon phollán le linn na tréimhse arb í, maidir le haon uiscí, an séasúr coiscthe bliantúil do pholláin í, beidh an cruthúnas sin ina fhianaise prima facie gur tógadh an pollán sin le linn na tréimhse arb í an séasúr coiscthe bliantúil do pholláin í sna huiscí as ar tógadh nó inar tógadh an pollán sin.

(4) San alt seo folaíonn an focal “uiscí” aon abhainn, loch nó inbhear nó aon chuid den fharraige in aice an chósta.