Ar Aghaidh (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.)

28 1958


Uimhir 28 de 1958.


AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1958.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH FAOISIMH SHEALADAIGH Ó CHÁNACHAS I LEITH BRABÚS Ó GHNÍOMHACHTAÍ ÁIRITHE TRÁDÁLA AG CUIDEACHTAÍ ÁIRITHE A DHÉANANN TRÁDÁIL LAISTIGH DEN AERFORT NEAMHCHUSTAM A BUNAÍODH FAOIN ACHT AERFOIRT NEAMHCHUSTAM, 1947, DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH ATHRUITHE AR NA DLEACHTANNA CUSTAM AGUS MÁIL I LEITH EARRAÍ ÁIRITHE A THUGTAR ÓN AERFORT SIN ISTEACH IN AON PHÁIRT EILE DEN STÁT, DO LEASÚ AN DLÍ A BHAINEANN LE CUSTAIM AGUS IONCAM INTÍRE (LENA nÁIRÍTEAR MÁL) AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE. [25 Samhain, 1958.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—