An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Dleachta Stampa.) Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL. Dleachta ar Thobac.)

20 1957

AN tACHT AIRGEADAIS, 1957

CUID VII.

Ilghnéitheach agus Ginearálta.

An Cuntas Fuascailte Seirbhísí Caipitiúla.

25. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “an príomh-alt” alt 22 den Acht Airgeadais, 1950 ( Uimh. 18 de 1950 );

ciallaíonn “alt leasúcháin 1956” alt 33 den Acht Airgeadais, 1956 ( Uimh. 22 de 1956 );

ciallaíonn “an seachtú blianacht bhreise” an tsuim a muirearaítear ar an bPríomh-Chiste faoi fho-alt (4) den alt seo;

tá leis na habairtí “an tAire”, “an Cuntas” agus “seirbhísí caipitiúla” an bhrí atá leo faoi seach sa phríomh-alt.

(2) Beidh éifeacht ag fo-alt (4) d'alt leasúcháin 1956 maidir leis na naoi mbliana airgeadais fichead comhleanúnacha a thosnós leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1958, ach “£498,294” a chur in ionad “£667,560”.

(3) Beidh éifeacht ag fo-alt (6) d'alt leasúcháin 1956 ach “£322,850” a chur in ionad “£464,100”.

(4) Déanfar suim £598,588 le haghaidh fuascailte iasacht, maraon le hús ar an gcéanna, i leith seirbhísí caipitiúla a mhuirearú go bliantúil ar an bPríomh-Chiste nó a thoradh fáis sna tríocha bliain airgeadais comhleanúnacha a thosnós leis an mbliain airgeadais dar críoch an 31ú lá de Mhárta, 1958.

(5) Íocfar an seachtú blianacht bhreise isteach sa Chuntas i pé slí, agus pé trátha sa bhliain airgeadais iomchuí, a chinnfeas an tAire.

(6) Féadfar aon chuid den seachtú blianacht bhreise, nach mó ná £416,149 in aon bhliain airgeadais áirithe, d'úsáid chun an t-ús ar an bhfiach poiblí d'íoc.

(7) Úsáidfear iarmhéid na seachtú blianachta breise in aon tslí nó slite dá sonraítear i bhfo-alt (6) den phríomh-alt.

Leasú ar alt 7 (4) d'Acht na mBannaí Talún, 1934.

26. —Leasaítear leis seo fo-alt (4) d'alt 7 d'Acht na mBannaí Talún, 1934 (Uimh. 11 de 1934) , trí “caoga bliain” a chur in ionad “deich mbliana fichead”.

Leasú ar alt 34 den Acht Airgeadais, 1956 .

27. —Leasaítear leis seo alt 34 den Acht Airgeadais, 1956 ( Uimh. 22 de 1956 ), trí “nó d'alt 6 den Acht Airgeadais, 1957 ” a chur isteach i ndeireadh fo-alt (1).

Cúram agus bainistí cánach agus dleacht.

28. —Cuirtear faoi chúram agus bainistí na gCoimisinéirí Ioncaim leis seo na cánacha agus na dleachta uile a forchuirtear leis an Acht seo.

Gearrtheideal, forléiriú agus tosach feidhme.

29. —(1) Féadfar an tAcht Airgeadais, 1957 , a ghairm den Acht seo.

(2) Forléireofar Cuid I den Acht seo i dteannta na nAcht Cánach Ioncaim.

(3) Déanfar Cuid II den Acht seo, a mhéid a bhaineas sí le dleachta custam, d'fhorléiriú i dteannta na nAcht Custam agus, a mhéid a bhaineas sí le dleachta máil, forléireofar í i dteannta na Reacht a bhaineas le dleachta máil agus le bainistí na ndleacht sin.

(4) Forléireofar Cuid VI den Acht seo i dteannta an Stamp Act, 1891, agus na n-achtachán a leasaíos nó a leathnaíos an tAcht sin.

(5) Ach amháin mar a bhforáltar a mhalairt go sainráite inti, measfar go dtáinig Cuid I den Acht seo i bhfeidhm an 6ú lá d'Aibreán, 1957, agus beidh éifeacht aici amháil ar an lá sin agus ón lá sin.