An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cáin Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Dleachta Báis.)

13 1955

AN tACHT AIRGEADAIS, 1955

CUID II.

Custaim agus Mál.

Méadú ar an lacáiste ar bheoir a grúdaíodh as arbhar a brachadh sa Stát.

6. —Beidh éifeacht ag alt 41 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), arna leasú le halt 15 den Acht Airgeadais, 1940 ( Uimh. 14 de 1940 ), agus le halt 11 den Acht Airgeadais, 1952 ( Uimh. 14 de 1952 ), maidir le beoir a grúdaíodh sa bhliain dar tosach an 1ú lá d'Iúil, 1954, agus maidir le beoir a grúdófar in aon bhliain dar tosach aon 1ú lá d'Iúil ina dhiaidh sin amhail is dá mba thagairt do ráta dhá phunt an baraille caighdeánach an tagairt atá anois san alt sin, arna leasú amhlaidh, do ráta puint agus deich scillinge an baraille caighdeánach.

Dleacht shiamsa— siamsa in amharclann phaitinne ar taispeántas cineamatagrafach cuid de agus taibhiú pearsanta cuid eile de.

7. Leasaítear leis seo mír (c) d'fho-alt (4) d'alt 10 den Acht Airgeadais, 1948 ( Uimh. 12 de 1948 ), maidir le siamsaí a bheas ann an lú lá de Lúnasa, 1955, nó dá éis, trí “nár lú ná fiche a cúig faoin gcéad” a chur in ionad “nár lú ná tríocha a cúig faoin gcéad”.

Deireadh le dleacht chustam ar iarann nó cruach rocach galbhánaithe.

8. —Ní déanfar an dleacht chustam ar iarann nó oruach rocach galbhánaithe a forchuireadh le halt 11 den Acht Airgid, 1932 ( Uimh. 20 de 1932 ), agus uimhir thagartha 30 sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht sin, arna leasú leis an Ordú chun Diúitéthe a Ghearradh go Práinneach (Uimh. 223), 1941 (R. & O.R., Uimh. 464 de 1941), a mhuirearú ná a thobhach ar aon earraí a hall mhuireofar an 1ú lá de Mheán Fómhair, 1955, nó dá éis.

An tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 , a leasú.

9. —(1) San alt seo ciallaíonn “an tAcht” an tAcht Airgeadais (Dleachta Máil) (Feithiclí), 1952 (Uimh. 24 de 1952) .

(2) Leasaítear leis seo fo-mhír (c) de mhír 4 de Chuid I den Sceideal a ghabhas leis an Acht tríd an bhforáil seo a leanas a chur leis:

“Má bhíonn leibheann, coimeádán nó gléas inscurtha (is leibheann, coimeádán nó gléas a húsáidtear go príomha le haghaidh obair feirme) feistithe ar tharraicire, measfar chun críocha na fo-mhíre seo earraí nó ualaigh d'aon tsórt eile a hiomprófar ar an leibheann nó sa choimeádán nó ar an ngléas nó ann a bheith á dtarraingt ag an tarraicire.”

(3) Leasaítear leis seo mar leanas mír 3 de Chuid II den Sceideal a ghabhas leis an Acht:

(a) déanfar an tagairt d'fho-mhír (c) de mhír 4 de Chuid I den Sceideal a ghabhas leis an Acht d'fhorléiriú mar thagairt a fholaíos tagairt don fho-mhír sin arna leasú le fo-alt (2) den alt seo, agus

(b) cuirfear an clásal seo a leanas le fo-mhír (a):

“(iii) chun na nithe seo a leanas a tharraingt le haghaidh feirmeora eile ar luaíocht—

(I) bainne a bheas á thabhairt go dtí uachtarlann nó go dtí stáisiún deighilte uachtair, nó

(II) bainne deighilte a bheas á thabhairt ó uachtarlann nó ó stáisiún deighilte uachtair, nó

(III) coimeádáin bhainne a bheas á dtabhairt go dtí uachtarlann nó uaidh nó go dtí stáisiún deighilte uachtair nó uaidh, nó”.

(4) Má tá ceadúnas faoi alt 1 den Acht i bhfeidhm agus gur híocadh an dleacht do réir fo-mhíre (c) de mhír 4 de Chuid I den Sceideal a ghabhas leis an Acht mar a hachtaíodh i gcéadóir é nó do réir na míre sin i dteannta na forála a chuireas fo-alt (2) den alt seo léi, ní bheidh feidhm ag alt 2 den Acht maidir leis an tarraioire toiso iompar a dhéanamh den tsórt dá dtagartar sa bhforáil a cuirtear mar adúradh leis an bhfo-mhír sin agus dá thoisc sin amháin.

(5) Má ritear an tAcht seo roimh an lú lá d'Iúil, 1955, nó ar an lá sin, tiocfaidh fo-ailt (1) go (4) den alt seo i ngníomh an lá sin agus, má ritear é tar éis an lae sin, measfar iad a theacht i ngníomh an lá sin.

(6) Déanfar na haisíocaíochtaí iomchuí ag féachaint do na forála roimhe seo den alt seo agus is do réir pé treoracha a bhéarfas an tAire Rialtais Áitiúil a déanfar na haisíocaíochtaí.