An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Réamhráiteach agus Ginearálta.) Ar Aghaidh (CUID III. An Coiste Araíonachta.)

36 1954

AN tACHT ATURNAETHE, 1954

CUID II.

Cláraitheoir na nAturnaethe agus Rolla na nAturnaethe.

Cláraitheoir na n-aturnaethe.

8. —(1) Beidh cláraitheoir aturnaethe ann (dá ngairmtear an cláraitheoir san Acht seo).

(2) Ceapfaidh an Cumann rúnaí an Chumainn nó duine oiriúnach éigin eile ina chláraitheoir.

(3) Ceapfar an cláraitheoir ar pé téarmaí agus coinníollacha, agus le pé sochar oifige (más ann) a bheas iníoctha as cistí an Chumainn, a chinnfeas an Cumann.

(4) Féadfaidh an Cumann an cláraitheoir a chur as oifig.

(5) Féadfaidh an Cumann ionadaí a cheapadh chun gníomhú mar chláraitheoir go ceann tréimhse, agus comhlíonfaidh an t-ionadaí feidhmeanna an chláraitheora i gcaitheamh na tréimhse sin.

Rolla na n-aturnaethe.

9. —(1) Coimeádfaidh an cláraitheoir liosta in ord aibítre d'aturnaethe (dá ngairmtear an rolla san Acht seo).

(2) Coimeádfaidh an cláraitheoir an rolla ar fáil lena iniúchadh in aisce ag an bpobal le linn uaireanna oifige.

Glacadh agus rollú.

10. —(1) Féadfaidh duine a chomhlíonfas na cinn sin a bhaineas leis de cheanglais Choda IV den Acht seo a iarraidh ar an bPríomh-Bhreitheamh é a ghlacadh mar aturnae.

(2) Ar iarratas do réir fo-ailt (1) den alt seo d'fháil dó, glacfaidh an Príomh-Bhreitheamh an t-iarratasóir mar aturnae, le hionstraim i scríbhinn, mura suítear chun a shástachta cúis lena mhalairt a dhéanamh.

(3) Féadfaidh duine a glacfar mar aturnae a iarraidh ar an gcláraitheoir a ainm a thaifeadadh ar an rolla agus déanfaidh an cláraitheoir, ar ionstraim a ghlactha a thabhairt ar aird, ainm an duine sin a thaifeadadh ar an rolla.

Tórainn leis an tréimhse le haghaidh iarratas áirithe chun ainmneacha a scrios den rolla.

11. —(1) Ní féadfar ainm aturnae a scrios den rolla toisc éalaing a bheith ina dhintiúirí príntíseachta, nó i gclárú na ndintúirí sin nó ina sheirbhís fúthu, nó ina ghlacadh agus a rollú, mura ndéantar an t-iarratas chun a ainm a scrios den rolla laistigh de dhá mhí dhéag tar éis dáta a rolluithe.

(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) den alt seo má cruthaítear go ndearnadh calaois i ndáil leis na dintiúirí, leis an gclárú, leis an tseirbhís, leis an nglacadh nó leis an rollú.

Bás a chur in iúl.

12. —Déanfaidh cláraitheoir bás, nuair a taifeadfar i gclár na mbás bás duine a bhfuil a ainm ar an rolla, cóip dheimhnithe den taifead a chur láithreach leis an bpost chun an chláraitheora, agus féadfaidh sé costas an deimhnithe agus a churtha chun an chláraitheora d'éileamh mar chaiteachas a ghabhas lena oifig mar chláraitheoir bás.