An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Ioncam nach féidir a chur chun an Stáit: Cáin Ioncaim, Forcháin agus Cáin Bhrabús Corparáide.) Ar Aghaidh (CUID VI. Ilghnéitheach agus Ginearálta.)

21 1953

AN tACHT AIRGEADAIS, 1953

CUID V.

Dleachta Stampa

Malairtiú.

12. —(1) San alt seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an Stamp Act, 1891.

(2) (a) Más rud é, i gcás aon mhaoin a mhalairtiú ar aon mhaoin eile, nach ionann luach don dá mhaoin a malairtíodh, muirearófar dleacht stampa ar na bpríomh-ionstraim nó ar an aon-ionstraim (dá ngairmtear an ionstraim adúradh sa bhfo-alt seo) trína ndearnadh an mhalairt, agus beidh sí faoi réir forál an Phríomh-Achta (arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin), amhail is mdá ba tíolacas d'éis díola í, in ionad í a bheith ina hionstraim den tsórt sin, i leith na maoine is airde luach—

(i) a rinneadh i gcomaoin suime dob ionann agus an difríocht idir luach an dá mhaoin a malairtíodh,

(ii) a rinneadh chun an duine nó na ndaoine inar dhílsigh an mhaoin is airde luach,

(iii) faoinar aistrigh an leas tairbhiúil go léir chun an duine a tháinig i dteideal an leasa thairbhiúil go léir sa mhaoin is airde luach, nó, i gcás níos mó ná duine amháin a theacht i dteideal leasa thairbhiúil inti, faoinar aistrigh leas tairbhiúil chun gach duine acu, agus

(iv) ina raibh ráitis agus deimhnithe ar bith den tsórt dá dtagartar in alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 ( Uimh. 33 de 1947 ), arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin, agus in alt 21 den Acht Airgeadais, 1952 ( Uimh. 14 de 1952 ), d'fhéadfadh go cuí a bheith ann dá mba tíolacas d'éis díola den tsórt sin é iarbhír.

(b) Má bhíonn ionstraimí éagsúla ann chun teideal cheachtar páirtí sa mhalairt a chomhlánú, fionnfar an phríomh-ionstraim agus muirearófar dleacht ar na hionstraimí eile mar foráltar sa Phríomh-Acht i gcás ionstraimí éagsúla tíolactha.

(c) Measfar gan an ionstraim adúradh a bheith stampáilte go cuí mura bhfuil na Coimisinéirí Ioncaim tar éis a dtuairim a thabhairt ina taobh do réir ailt 12 den Phríomh-Acht.

(d) Sa bhfo-alt seo ciallaíonn “maoin” tailte, tionóntáin nó oidhreachtáin agus ciallaíonn “luach”, nuair a húsáidtear é maidir le maoin, luach na maoine agus í saor ó gach muirear agus eire.

(3) Ní bheidh feidhm ag alt 73 den Phríomh-Acht maidir le malairt lena mbaineann fo-alt (2) den alt seo, agus i gcás aon mhalairte den tsórt sin forléireofar mar thagairtí don fho-alt sin na tagairtí don alt sin 73 atá faoin mírcheann “Exchange or Excambion” sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an bPríomh-Acht.

Díolúine d'admhála áirithe.

13. —(1) Cuirfear an díolúine seo a leanas in ionad díolúine uimhir (6) faoin mírcheann “Receipt given for, or upon the payment of, money amounting to £2 or upwards” sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Stamp Act, 1891:

“(6) Receipt given for or on account of any salary, pay or wages, or for or on account of any other like payment made to or for the account or benefit of any person, being the holder of an office or an employee, in respect of his office or employment, or for or on account of money paid in respect of any pension, superannuation allowance, compassionate allowance or other like allowance.”

(2) Athghairmtear leis seo fo-alt (2) d'alt 38 den Acht Airgeadais, 1926 (Uimh. 35 de 1926) , agus alt 36 den Acht Airgeadais, 1935 (Uimh. 28 de 1935) .

Dleachta stampa d'aisíoc i gcásanna áirithe.

14. —(1) San alt seo—

ciallaíonn “alt 1947” alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 ( Uimh. 33 de 1947 ), arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin;

ciallaíonn “alt 1949” alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 ( Uimh. 13 de 1949 ), arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin.

(2) Más rud é—

(a) gur muirearaíodh dleacht stampa ar ionstraim (roimh an Acht seo a rith nó dá éis) do réir fo-ailt (5) d'alt 1947,

(b) go n-iarrfaidh duine faoi alt 12 den Stamp Act, 1891, ar na Coimisinéirí Ioncaim a dtuairim a thabhairt i dtaobh na hionstraime, agus

(c) go gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim go raibh an duine a tháinig, faoin ionstraim, i dteideal an leasa thairbhiúil go léir sa mhaoin a tíolaiceadh nó a haistríodh (nó, i gcás níos mó ná duine amháin a theacht i dteideal leasa thairbhiúil inti, gach duine ar leith acu) ina shaoránach Éireannach ar dháta forghníomhuithe na hionstraime,

measfar go raibh san ionstraim aon ráitis den tsórt dá dtagartar in alt 1947 d'fhéadfadh go cuí a bheith inti, agus go raibh dleacht inmhuirir uirthi dá réir sin, pé acu stampáladh nó nár stampáladh cheana í le stampa áirithe á thaispeáint gur stampáladh go cuí í.

(3) Más rud é—

(a) gur muirearaíodh dleacht stampa ar ionstraim (roimh an Acht seo a rith nó dá éis) do réir fo-ailt (5) d'alt 1949,

(b) go n-iarrfaidh duine faoi alt 12 den Stamp Act, 1891, ar na Coimisinéirí Ioncaim a dtuairim a thabhairt i dtaobh na hionstraime, agus

(c) go gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim go raibh an duine a tháinig i dteideal an leasa thairbhiúil go léir i leas an léasaí faoin ionstraim (nó, i gcás níos mó ná duine amháin a theacht i dteideal leasa thairbhiúil ann, gach duine ar leith acu) ina shaoránach Éireannach ar dháta forghníomhuithe na hionstraime,

measfar go raibh san ionstraim aon ráitis den tsórt dá dtagartar in alt 1949 d'fhéadfadh go cuí a bheith inti, agus go raibh dleacht inmhuirir uirthi dá réir sin, pé acu stampáladh nó nár stampáladh cheana í le stampa áirithe á thaispeáint gur stampáladh go cuí í.

(4) In aon chás den tsórt dá dtagartar i bhfo-alt (2) nó i bhfo-alt (3) den alt seo, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an difríocht idir an méid dleachta a muirearaíodh iarbhír ar an ionstraim agus an méid a meastar is inmhuirir uirthi de bhuaidh an ailt seo d'aisíoc, ar choinníoll go n-iarrfar an t-aisíoc laistigh de dhá bhliain tar éis dáta an Achta seo a rith nó dáta na hionstraime (pé dáta acu is déanaí).

(5) Forléireofar an tagairt i mír (a) d'fho-alt (1) d'alt 19 den Acht Airgeadais, 1951 ( Uimh. 15 de 1951 ), do na hachtacháin a bhí i bhfeidhm díreach roimh an Acht sin a rith mar thagairt a fholaíos tagairt do na fo-ailt roimhe seo den alt seo.