An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Rialu Aitreabh Airithe.) Ar Aghaidh (CUID V. Iostain Sclabhaithe.)

16 1952

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1952

CUID IV.

Tithe Don Lucht Oibre.

Leasú ar alt 29 d'Acht 1948.

28. —(1) Leasaítear leis seo alt 29 d'Acht 1948 tríd an méid seo a leanas a chur in ionad fo-ailt 2 :—

“(2) Forálfaidh rialacháin faoin alt seo go ndéanfar, nuair a beifear ag ligean tithe, aird a thabhairt ar charachtar, tionsclacht, slí bheatha, agus cúrsaí teaghlaigh na n-iarratasóirí agus ar an gcóir chónaithe atá acu agus, faoina réir sin, déanfar, nuair a beifear ag ligean tithe seachas tithe forcoimeádta, an chéad rogha, nuair is féidir sin, ar dhaoine a heasáitíodh as tithe forcoimeádta, agus an dara rogha, nuair is féidir sin, ar dhaoine a bhfuil teaghlach acu agus iad—

(i) ina gcónaí plódaithe agus an eitinn ar dhuine nó ar dhaoine den teaghlach ;

(ii) ina gcónaí i dteaghais aon-tseomra agus an eitinn ar dhuine nó ar dhaoine den teaghlach nó dhá bhliain déag d'aois a bheith slán ag duine nó ag daoine den teaghlach (seachas na tuismitheoirí) ; nó

(iii) ina gcónaí i dteaghas a daoradh mar theaghas atá neamhoiriúnach chun daoine do chónaí ann.

(3) In aon chás ina ndéanfaidh údarás tithe agus coimisinéirí baile tithe a ligean faoin alt seo le teaghlaigh a bhfuil cónaí plódaithe orthu, measfar, chun críocha ailt 6 d'Acht 1932, gur oibríochta údaráis áitiúil faoi Achta Tithe an Lucht Oibre an ligean sin.

(4) Chun críocha an ailt seo, measfar plódú a bheith ann más amhlaidh atá an scéal uair ar bith maidir leis an méid daoine a chodlaíos de ghnáth i dtigh atá beartaithe chun a áitithe nó atá á áitiú ag daoine den lucht oibre, agus maidir leis an méid seomraí sa tigh—

(a) go gcaithfidh aon bheirt de na daoine sin, is daoine atá dhá bhliain déag d'aois nó níos mó agus nach den aon-ghnéas agus nach daoine a chónaíos le chéile mar fhear céile agus bean chéile, codladh san aon-tseomra ; nó

(b) go bhfuil an t-aerspás saor, in aon tseomra a húsáidtear mar sheomra codlata, do dhuine ar bith níos lú ná ceithre chéad troigh chiúbach (á ghlacadh, chun an t-aerspás saor a ríomh, gur ocht dtroithe d'airde atá sa tseomra má tá níos mó ná ocht dtroithe d'airde ann).”

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 29 d'Acht 1948, arna leasú le fo-alt (1) den alt seo, maidir le tithe a cuirfear ar fáil de bhuaidh ailt 31 den Acht seo.

Talamh a thógaint.

29. —Na cumhachta atá ag údarás tithe agus ag coimisinéirí baile chun talamh a thógaint chun críocha Coda III den Housing of the Working Classes Act, 1890 (arna leasú le hachtacháin ina dhiaidh sin lena n-áirítear an tAcht seo), measfar go bhfuil, agus go raibh riamh, ar áireamh iontu cumhacht chun talamh a thógaint lasmuigh dá límistéir feidhme le toiliú an údaráis tithe a bhfuil an talamh sin laistigh dá límistéir, agus scoirfidh alt 7 den Housing of the Working Classes (Ireland) Act, 1908, d'éifeacht a bheith aige.

Forléiriú Acht Tithe an Lucht Oibre.

30. —Déanfar Achta Tithe an Lucht Oibre d'fhorléiriú faoi réir pé modhnuithe is gá chun éifeacht a thabhairt d'alt 23 d'Acht 1950.

Leasú ar an Housing (Ireland) Act, 1919.

31. —(1) Déantar leis seo fo-alt (2) d'alt 8 den Housing (Ireland) Act, 1919, arna leasú, a leasú tuilleadh trí na míreanna seo a leanas a chur leis :—

“ (iv) the erection of houses and the lease or sale of same under the powers conferred by this Act to persons irrespective of whether they are or are not members of the working classes ;

 (v) the development of the land or part thereof for building purposes ;

 (vi) the lease or sale under the powers conferred by this Act of the land or part thereof to public utility societies and to persons irrespective of whether they are or are not members of the working classes, for the purpose and on the condition that such societies and persons shall erect and maintain thereon such number of houses as may be fixed by the authority and in accordance with plans approved by the authority.”

(2) Déantar leis seo fo-alt (1) d'alt 11 den Housing (Ireland) Act, 1919, arna leasú, a leasú tuilleadh—

(I) trí na focail seo a leanas a chur le mír (a) : “and carry out such other works as may be necessary for or incidental to the development of the land for building purposes” ;

(II) tríd an mír seo a leanas a chur leis :—

“(e)  with the like consent, sell or lease the land or part thereof to any peson for the purpose and on the condition that such person shall erect and maintain thereon such number of houses as may be fixed by the authority and in accordance with plans approved by the authority.”

(3) Má rinne údarás tithe aon talamh a thógaint, a dhíol nó a léasú roimh an Acht seo a rith agus go mbeadh sin bailí dá mba de bhuaidh ailt 8 nó 11 den Housing (Ireland) Act, 1919, arna leasú leis an alt seo, a déanfaí é, beidh sé, agus measfar go raibh sé riamh, déanta go bailí faoi Achta Tithe an Lucht Oibre.

Cinneadh a rinneadh faoin Ordú Cumhachta Práinne (Uimh. 277), 1943, do leanúint i bhfeidhm.

32. —I gcás ina ndearna údarás tithe cinneadh faoi Airteagal 3 den Ordú Cumhachta Práinne (Uimh. 277), 1943 (R. & O. R., Uimh. 184 de 1943), maidir le tigh cónaithe, beidh éifeacht ag na forála seo a leanas—

(a) d'ainneoin an tOrdú sin a chúlghairm, leanfaidh an cinneadh sin a bhfeidhm nó go gcúlghairmfidh an t-údarás tithe é ;

(b) fad a leanfas an cinneadh sin i bhfeidhm—

(i) measfar an teach cónaithe a bheith tógtha chuige ag an údarás tithe chun críocha Coda III den Housing of the Working Classes Act, 1890, agus

(ii) beidh na ceanglais ar fionraí a cuireadh ar an údarás tithe le Cuid II d'Acht na dTithe (Forála Ilghnéitheacha), 1931 (Uimh. 50 de 1931) , maidir le fágáil agus leagadh an tí chónaithe ;

(c) ní thabharfaidh fo-mhír (i) de mhír (b) den alt seo aon chumhacht chun an teach cónaithe iomchuí a dhíol.