An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Faoiseamh o Chanachas Dubailte: Cain Ioncaim agus Cain Bhrabus Corparaide.) Ar Aghaidh (CUID VI. Ilghneitheach agus Ginearalta.)

15 1951

AN tACHT AIRGEADAIS, 1951

CUID V.

Dleachta Stampa.

Athrú ar dhleachta stampa ar thíolacadh agus aistriú talún.

17. —(1) Déantar leis seo alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 ( Uimh. 33 de 1947 ), a leasú mar leanas:

(a) trí “punt agus deich scillinge” a chur in ionad “dhá phunt agus deich scillinge” i bhfo-alt (1);

(b) tríd an táible seo a leanas a chur in ionad an táible atá leagtha amach i bhfo-alt (3):

“Níos mó ná

£500

gan bheith níos mó ná

£550     ..

£5

10s.

,,

£550

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£600     ..

£7

,,

£600

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£650     ..

£9

,,

£650

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£700     ..

£12

,,

£700

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£750     ..

£15

,,

£750

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£800     ..

£18

,,

£800

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£850     ..

£21

,,

£850

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£900     ..

£24

,,

£900

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£950     ..

£27

,,

£950

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£1,000     ..

£30.”

(2) Déanfar tagairt in aon fhoráil teachtúil d'fho-alt (1), d'fho-alt (3) nó d'fho-ailt (1) agus (3) d'alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 , d'fhorléiriú, nuair is iomchuí é, mar thagairt don fho-alt sin (1), don fho-alt sin (3) nó do na fo-ailt sin (1) agus (3) (do réir mar is gá sa chás) arna leasú leis an alt seo.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1951, nó ar dháta an Achta seo a rith pé acu sin is déanaí, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh é a theacht i ngníomh amhlaidh.

Athrú ar dhleachta stampa ar léasa.

18. —(1) Déantar leis seo alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 ( Uimh. 13 de 1949 ), a leasú mar leanas:

(a) trí “punt agus deich scillinge” a chur in ionad “dhá phunt agus deich scillinge” i bhfo-alt (1);

(b) tríd an táible seo a leanas a chur in ionad an táible atá leagtha amach i bhfo-alt (3):

“Níos mó ná

£500

gan bheith níos mó ná

£550     ..

£5

10s.

,,

£550

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£600     ..

£7

,,

£600

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£650     ..

£9

,,

£650

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£700     ..

£12

,,

£700

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£750     ..

£15

,,

£750

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£800     ..

£18

,,

£800

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£850     ..

£21

,,

£850

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£900     ..

£24

,,

£900

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£950     ..

£27

,,

£950

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

£1,000     ..

£30.”

(2) Déanfar tagairt in aon fhoráil reachtúil d'fho-alt (1), d'fho-alt (3) nó d'fho-ailt (1) agus (3) d'alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 , d'fhorléiriú, nuair is iomchuí é, mar thagairt don fho-alt sin (1), don fho-alt sin (3) nó do na fo-ailt sin (1) agus (3) (do réir mar is gá sa chás) arna leasú leis an alt seo.

(3) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an 1ú lá de Lúnasa, 1951, nó ar dháta an Achta seo a rith, pé acu sin is déanaí, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh é a theacht i ngníomh amhlaidh.

Eisceacht ó fheidhm ailt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 , agus alt 24 agus 25 den Acht Airgeadais, 1949 .

19. —(1) Baineann an t-alt seo le gach tíolacas nó aistriú agus le gach léas (pé acu tíolacas, aistriú nó léas a forghníomhaíodh roimh an Acht seo a rith nó a forghníomhófar dá éis sin é) i gcás tí ar tugadh nó a dtabharfar deontas ina leith faoi alt 16 d'Acht na dTithe (Leasú), 1948 ( Uimh. 1 de 1948 ), nó faoi alt 6 d'Acht na dTithe (Leasú), 1950 ( Uimh. 25 de 1950 ), agus is tíolacas, aistriú nó léas—

(a) ar chóir, faoi na hachtacháin a bhí i bhfeidhm díreach roimh an Acht seo a rith, dleacht stampa a mhuirearú air do réir fo-ailt (1) nó fo-ailt (3) d'alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 ( Uimh. 33 de 1947 ), nó fo-ailt (1) nó fo-ailt (3) d'alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 ( Uimh. 13 de 1949 ), agus

(b) chun duine—

(i) arb é an duine é lenar h ocadh nó lena n-íocfar an deontas sin, nó

(ii) ar comhalta é den chumann fóntais phoiblí lenar híocadh nó lena n-íocfar an deontas sin,

do réir mar bheas.

(2) Ní bheidh feidhm ag alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 , ná ag ailt 24 agus 25 den Acht Airgeadais, 1949 , agus measfar nach raibh feidhm riamh acu, maidir le haon ionstraim lena mbaineann an t-alt seo agus, más mó an méid dleachta a híocadh i leith aon ionstraime den tsórt sin ná an méid a bheadh inmhuirir dá mba nár hachtaíodh na hailt sin, féadfar an bhreis d'aisíoc.

(3) Aon ionstraim lena mbaineann an t-alt seo agus a stampáladh do réir ráta dob ísle ná an ráta a bheadh, mura mbeadh forála an ailt seo, inmhuirir do réir fo-ailt (1) nó fo-ailt (3) d'alt 13 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 , nó fo-ailt (1) nó fo-ailt (3) d'alt 24 den Acht Airgeadais, 1949 , do réir mar is iomchuí, measfar gan í a bheith stampálta go cuí mura dtug na Coimisinéirí Ioncaim a dtuairim ina leith do réir ailt 12 den Stamp Act, 1891.

Athrú ar dhleachta stampa ar thíolacais agus aistrithe áirithe stoic agus urrús inmhargaidh.

20. —(1) Ní bheidh feidhm ag alt 18 den Acht Airgeadais, 1947 ( Uimh. 15 de 1947 ),—

(a) i gcás aon tíolactha nó aistrithe ar aon stoc nó urrús inmhargaidh a heisíodh nó a rinneadh, roimh thosach feidhme an ailt seo nó dá éis sin, ag aon chomhlucht corprach a corpraíodh, nó ag aon chomhlucht daoine a bunaíodh, sa Stát, nó thar ceann aon chomhluchta dá sórt sin, ná

(b) i gcás aon tíolactha nó aistrithe ar aon stoc a cláraíodh i gcraobhchlár atá á choimeád sa Stát ag comhlucht corprach a corpraíodh lasmuigh den Stát más rud é, do réir an dlí atá i bhfeidhm san áit a bhfuil an comhlucht corprach corpraithe, nach féidir an tíolacadh nó an t-aistriú a chlárú ach sa chraobhchlár,

agus, ina ionad sin in aon chás den tsórt sin, beidh pé dleacht stampa inmhuirir a bheadh inmhuirir dá mba nár hachtaíodh an t-alt sin.

(2) Tiocfaidh an t-alt seo i ngníomh an lú lá de Lúnasa, 1951, nó ar dháta an Achta seo a rith, pé acu sin is déanaí, agus ní bheidh éifeacht aige maidir le haon ionstraim a forghníomhaíodh roimh é a theacht i ngníomh amhlaidh.