An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Tithe i gCoitinne.) Ar Aghaidh (CUID V. Tithe don Lucht Oibre.)

25 1950

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950

CUID IV.

Aitribh Airithe a Rialu.

Alt 8 d'Acht 1948 do leanúint i bhfeidhm.

19. —Leanfaidh alt 8 d'Acht 1948 (a thoirmisceas tithe inchónaithe áirithe a scartáil nó d'úsáid ar shlí seachas mar theach cónaithe) i bhfeidhm go dtí an 31ú lá de Nollaig, 1955.

Leasú ar alt 11 d'Acht 1948.

20. —Déantar leis seo alt 11 d'Acht 1948 a leasú tríd an bhfo-alt seo a leanas a chur in ionad fo-ailt (3):—

“(3) san alt seo ciallaíonn an focal ‘ilteaghas’ áitreabh ina bhfuil dhá theaghas nó níos mó.”.

Leasú ar alt 12 d'Acht 1948.

21. —Déantar leis seo fo-alt (2) d'alt 12 d'Acht 1948 a leasú tríd an méid seo a leanas a chur in ionad míre (b):—

“(b) coinníoll maidir leis an méid teaghas a féadfar ó am go ham a chur ar fáil san áitreabh;”.