An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Forala Airgeadais.) Ar Aghaidh (CUID IV. Aitribh Airithe a Rialu.)

25 1950

ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950

CUID III.

Tithe i gCoitinne.

Tithe a chur ar fáil do dhaoine nach den lucht oibrs.

17. —(1) Faoi réir rialachán a déanfar faoin alt seo, féadfaidh údarás tithe talamh a thógaint trí chomhaontú le toiliú an Aire nó go héigeantach agus féadfaid tithe a chur ar fáil, ar an talamh sin nó ar aon talamh a bheas tógtha acu, chun a ndíolta nó chun a ligean le daoine, pé acu lucht oibre nó sclábhaithe talmhaíochta na daoine sin nó nach ea, nó féadfaid an talamh sin, nó aon chuid de, a dhíol nó a léasú le pearsain agus le cumainn fóntais phoiblí chun go ndéanfaidh, agus ar choinníoll go ndéanfaidh, na pearsain agus na cumainn sin pé méid tithe a thógáil agus a chothabháil, ar an talamh sin, a chinnfeas an t-údarás tithe agus sin do réir pleananna a bheas ceadaithe ag an údarás sin.

(2) Chun críocha an ailt seo—

(a) i gcás comhairle contae, beidh cumhachta ag údarás tithe agus oblagáidí orthu mar bronntar agus a forchuirtear ar údarás tithe le hAchta na Sclábhaithe, agus

(b) in aon chás eile, beidh cumhachta ag údarás tithe, agus oblagáidí orthu, mar bronntar agus a forchuirtear ar ádarás tithe le hAchta Tithe an Lucht Oibre.

(3) Féadfaidh an tAire, le toiliú an Aire Airgeadais, agus faoi réir rialachán a déanfar faoin alt seo, deontas nach mó ná an tsuim iomchuí a sonraítear sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo a thabhairt, as airgead a sholáthrós an tOireachtas, d'údarás tithe a bheas ag tógáil tí faoi fho-alt (1) den alt seo, más rud é—

(a) go gcríochnófar an tógáil ar an 1ú lá d'Aibreán, 1952, nó roimhe sin, agus

(b) go mbeidh an teach do réir na rialacha atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhas le hAcht 1932 arna leasú le halt 14 den Acht seo.

(4) Ní thabharfaidh an tAire deontas faoin alt seo i leith tí a dtabharfar nó ar tugadh deontas ina leith faoi aon achtachán eile.

(5) Aon tógaint, díol nó léasú talún a rinne údarás tithe roimh dháta an Achta seo a rith agus a bheadh bailí dá mba faoi fho-alt (1) den alt seo a rinneadh é beidh sé, agus is tuigthe go raibh riamh, arna dhéanamh go bailí faoi na hAchta iomchuí a luaitear i bhfo-alt (2) den alt seo.

(6) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh chun críocha an ailt seo.

Tithe le haghaidh daoine d'aicme áirithe a chur ar fáil.

18. —Féadfaidh údarás tithe (nach comhairle chontae) agus, i gcás bardais chontae-bhuirge nó bardais bhuirg Dhún Laoghaire, déanfaidh, má cheanglann an tAire orthu é, tithe forcoimeádta a chur ar fáil chun a n-áitithe ag daoine d'aicme áirithe.