An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cain Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Dleachta Bais.)

18 1950

AN tACHT AIRGEADAIS, 1950

CUID II.

Custaim agus Mal.

Deireadh le rátaí fábhair dleacht custam ar thobac neamonaraithe.

5. —Scoirfidh alt 15 den Acht Airgeadais, 1949 ( Uimh. 13 de 1949 ), d'éifeacht a bheith aige amhail ar an 31ú lá d'Iúil, 1950, agus ón lá sin amach, ach amháin maidir le—

(a) tobac neamonaraithe a bheas i mbanna-stóras ar an dáta sin, agus

(b) tobac neamonaraithe a gcruthófar ina thaobh chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur ceannaíodh an tobac sin roimh an dáta sin chun é d'allmhuiriú isteach sa Stát.

Dleacht shiamsa —siamsa a n-úsáidtear na fáltais as chun críocha oideachais, daoncharadais, nó cárthannachta.

6. —Déantar leis seo fo-alt (4) d'alt 10 den Acht Airgeadais, 1943 ( Uimh. 16 de 1943 ), a leasú maidir le siamsaí a comófar an 1ú lá de Lúnasa, 1950, nó dá éis, tríd an bhfocal “caoga” a cur in ionad an fhocail “tríocha.”

Dleacht shiamsa—siamsa ar iomrascáil amaitéarach atá ann.

7. —Ní déanfar dleacht shiamsa do réir bhrí ailt 1, agus is inmhuirir faoi alt 1, den Finance (New Duties) Act, 1916, arna leasú le hachtacháin iardain, a mhuirearú ná a thobhach ar íocaíochta chun dul isteach go dtí aon tsiamsa a gcruthófar ina thaobh chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim é a bheith arna chur ar bun ag Comhlachas Iomrascála Amaitéaraí na hÉireann nó ag club atá cleamhnaithe leis an gcomhlachas sin nó atá go díreach faoin na rialú agus gurb é amháin atá sa tsiamsa taispeántas iomrascála nach ndéantar aige, ná i ndáil leis, aon airgead a dhámhachtain ná d'íoc le haon duine de na rannpháirtithe nó de na hiomaitheoirí, pé acu mar dhuais, mar luach saothair, nó ar shlí eile é.

Ceadúnais mheasadóirí— díolúine.

8. —(1) Ar an 6ú lá d'Iúil, 1950, agus dá éis, féadfaidh duine a bheas údaraithe chun ceantanna a sheoladh—

(a) de bhuaidh ceadúnais cheantálaí a deonadh faoi alt 8 den Acht um Cheantálaithe agus Luachálaithe Tithe, 1947 (Uimh. 10 de 1947) , agus a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire, nó

(b) de bhuaidh ceada cheantála a deonadh faoi alt 9 den Acht sin agus a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire,

gníomhú mar mheasadóir do réir bhrí an Appraisers Licences Act, 1806, gan bheith ceadúnaithe faoin Acht sin.

(2) Beidh alt 7 den Appraisers Licences Act, 1806, arna athghairm amhail ar an 6ú lá d'Iúil, 1950, agus ón lá sin amach.

Rialacháin maidir le baeradróma, aerárthaí, etc.

9. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais, le rialacháin, pé socrú a dhéanamh is dóigh leis a bheith riachtanach nó fóirstineach chun aon chríche nó gach críche acu seo a leanas:—

(a) feidhm a thabhairt, faoi réir pé modhnuithe is iomchuí leis, d'aon cheann d'fhorála na nAcht Custam i gcás aeradróm agus i gcás aerárthaí agus daoine, earraí, postanna, stóranna agus bagáiste a hiomprófar iontu, a díbharcófar nó a díluchtófar astu nó a barcófar nó a luchtófar orthu;

(b) oiriúnú nó modhnú a dhéanamh ar aon cheann d'fhorála na reacht a bhaineas leis na dleachta máil agus le bainistí na ndleacht sin i gcás aeradróm agus i gcás aerárthaí agus daoine, earraí, postanna, stóranna agus bagáiste a hiomprófar orthu, a díbharcofar nó a díluchtófar astu nó a barcófar nó a luchtófar orthu;

(c) smuglaeracht d'aer a chosc;

(d) forála Choinbhinsiúin Chicago, a mhéid a bhainid leis na Custaim, a chur i gcrích.

Sa bhfo-alt seo, tá leis an abairt “Coinbhinsiún Chicago” an bhrí atá léi i gCuid II den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1946 (Uimh. 23 de 1946) , arna leasú le halt 9 den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1950 ( Uimh. 4 de 1950 ).

(2) Má sháraíonn duine ar bith, trí ghníomh nó neamhghníomh, aon rialachán faoin alt seo, beidh sé, i dteannta aon phionóis eile a dlífear a chur air, ciontach i gcion i gcoinne na nAcht Custam agus ar a chiontú ann go hachomair dlífear fíneáil Chustam nach mó ná céad punt a chur air agus féadfar é a choinneáil nó imeachta a bhunú ina choinne trí thoghairm.

(3) Aon earraí a mbeidh cion faoin alt seo déanta ina leith, forghéillfear iad maraon leis na haerárthaí, na longa, na báid, na feithiclí, na hainmhithe agus na nithe eile go léir a húsáideadh á n-iompar.

(4) Ar an chéad rialacháin faoin alt seo a dhéanamh chun na críocha a sonraítear i mír (d) d'fho-alt (1) den alt seo, scoirfidh rialacháin 61 agus 63 de na Rialacháin um Aer Loingseoireacht (Ginearálta), 1930 (R. & O. R., Uimh. 26 de 1930 ), d'éifeacht a bheith acu,