An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Cain Ioncaim.) Ar Aghaidh (CUID III. Dleachta Stampa.)

12 1948

AN tACHT AIRGEADAIS, 1948

CUID II.

Custaim agus Mal.

Ileacha éadroma udrocarbóin mhianrúil.

3. —(1) An dleacht chustam a forchuireadh le halt 1 den Acht Airgeadais (Dleachta Custam) (Uimh. 4), 1931 (Uimh. 43 de 1931) , arna leasú le hachtacháin iardain, déanfar, maidir le híle éadrom udrocarbóin mhianrúil is inmhuirir leis an dleacht sin, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc, amhail ar an 5ú lá de Bhealtaine, 1948, agus ón lá sin amach, do réir scilling agus dhá phingin an galún in ionad an ráta is inmhuirir anois de bhuaidh fo-ailt (1) d'alt 10 den Acht Airgeadais, 1946 ( Uimh. 15 de 1946 ).

(2) An dleacht mháil a forchuireadh le halt 1 den Acht Airgeadais (Forála Ilghnéitheacha), 1935 (Uimh. 7 de 1935) , arna leasú le hachtacháin iardain, déanfar, maidir le híle éadrom udrocarbóin mhianrúil is inmhuirir leis an dleacht sin agus a cuirfear amach, ar díol nó chun a díolta nó eile, ó áitreabh a monaróra ar an 5ú lá de Bhealtaine, 1948, nó dá éis, nó a úsáidfeas an monaróir sin ar an dáta sin nó dá éis chun críche ar bith seachas chun íle udrocarbóin mhianrúil a mhonarú nó a tháirgeadh, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir scilling an galún in ionad an ráta is inmhuirir anois de bhuaidh fo-ailt (2) d'alt 10 den Acht Airgeadais, 1946 .

Ile udrocarbóin.

4. —(1) An dleacht chustam a forchuireadh le halt 21 den Acht Airgeadais, 1935 (Uimh. 28 de 1935) , déanfar, maidir le híle udrocarbóin is inmhuirir leis an dleacht sin, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc, amhail ar an 5ú lá de Bhealtaine, 1948, agus ón lá sin amach, do réir scilling agus dhá phingin an galún in ionad an ráta is inmhuirir anois de bhuaidh fo-ailt (1) d'alt 11 den Acht Airgeadais, 1946 ( Uimh. 15 de 1946 ).

(2) An lacáiste is inlamhálta faoi fho-alt (2) d'alt 21 den Acht Airgeadais, 1935, déanfar, maidir le híle udrocarbóin ar a bhfuil an lacáiste sin inlamhálta, é a lamháil, amhail ar an 5ú lá de Bhealtaine, 1948, agus ón lá sin amach, do réir scilling agus dhá phingin an galún in ionad an ráta is inlamhálta anois de bhuaidh fo-ailt (2) d'alt 11 den Acht Airgeadais, 1946 .

(3) An dleacht mháil a forchuireadh le halt 21 den Acht Airgeadais, 1935, déanfar, maidir le híle udrocarbóin is inmhuirir leis an dleacht sin agus a cuirfear amach, ar díol nó chun á díolta nó eile, ó áitreabh a monaróra ar an 5ú lá de Bhealtaine, 1948, nó dá éis, nó a úsáidfeas an monaróir sin ar an dáta sin nó dá éis chun aon chríche seachas chun íle udrocarbóin a mhonarú nó a tháirgeadh, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir scilling an galún in ionad an ráta is inmhuirir anois de bhuaidh fo-ailt (3) d'alt 11 den Acht Airgeadais, 1946 .

(4) An lacáiste is inlamhálta faoi fho-alt (4) d'alt 21 den Acht Airgeadais, 1935, déanfar, maidir le híle udrocarbóin ar a bhfuil an lacáiste sin inlamhálta agus ar ar híocadh an dleacht mháil a luaitear i bhfo-alt (3) den alt seo do réir scilling an galún, é a lamháil do réir scilling an galún in ionad an ráta is inlamhálta anois de bhuaidh fo-ailt (4) d'alt 11 den Acht Airgeadais, 1946 .

Fíon.

5. —(1) In ionad na ndleacht custam ar fhíon a forchuireadh le halt 5 den Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 ( Uimh. 33 de 1947 ), déanfar (faoi réir forál an ailt seo) na dleachta custam seo a leanas a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc amhail ar an 5ú lá de Bhealtaine, 1948, agus ón lá sin amach, ar an bhfíon go léir a hallmhuireofar isteach sa Stát, is é sin le rá:—

Fíon—

£

s.

d.

Nach mbeidh thar 25 gráid de bhiotáille phrofa

ann     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..

an galún

0

7

6

A mbeidh thar 25 gráid ach nach mbeidh thar 30 grád de

bhiotáille phrofa ann     ..     ..     ..

an galún

0

12

6

A mbeidh thar 30 grád ach nach mbeidh thar 42 ghrád de

bhiotáille phrofa ann     ..     ..     ..

an galún

1

10

0

Agus in aghaidh gach gráid nó codáin de ghrád thar an méid

is airde a muirearaítear thuas, dleacht bhreise

an galún

0

2

6

Fíon drithleach sa bhuidéal, dleacht bhreise

an galún

1

11

3

Fíon neamhdhrithleach nach mbeidh thar 25 gráid de bhiotáille

phrofa ann sa bhuidéal, dleacht bhreise

an galún

0

5

0

Fíon neamhdhrithleach a mbeidh thar 25 gráid de bhiotáille

phrofa ann, sa bhuidéal, dleacht bhreise     ..

an galún

0

10

0

(2) Bainfidh forála ailt 8 den Finance Act, 1919, leis na dleachta a forchuirtear leis an alt seo ach an abairt “the area of application of the Acts of the Oireachtas” a chur in ionad na habairte “Great Britain and Ireland.”

(3) Chun críocha an ailt seo is tuigthe gur fíon drithleach a hallmhuiríodh sa bhuidéal fíon a rinneadh drithleach nó iosmairteach agus a buidéalaíodh i mbanna-stóras, agus ar a sheachadadh chun a úsaidte sa Stát muirearófar é leis an dleacht a forchuirtear ar fhíon drithleach leis an alt seo.

(4) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 24 den Acht Airgeadais, 1933 (Uimh. 15 de 1933) , maidir leis na dleachta custam a forchuirtear leis an alt seo.

(5) San alt seo folaíonn an focal “fíon” moirt fíona.

Beoir—dleachta custam.

6. —(1) San alt seo ciallaíonn an abairt “Acht 1947” an t Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 (Uimh. 33 de 1947) .

(2) An dleacht chustam a forchuireadh le fo-alt (1) d'alt 9 d'Acht 1947, déanfar, maidir leis an mum, an bheoir sprúis nó an bheoir dhubh, an fhionn-bheoir Bheirlíneach agus na hullmhóidí eile go léir (giosálta nó neamh-ghiosálta) dá samhail sin a hallmhuireofar ar an 5ú lá de Mhárta, 1948, nó dá éis, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir na rátaí seo a leanas:—

(a) ar gach sé ghalún tríochad de bheoir a mbeidh a foirt, nó a rabhdar roimh ghiosáil, de shaindlús nach mó ná míle dhá chéad agus chúig gráid déag—fiche agus dhá phunt agus deich scillinge;

(b) ar gach sé ghalún tríochad de bheoir a mbeidh a foirt, nó a rabhdar roimh ghiosáil, de shaindlús is mó ná míle dhá chéad agus chúig gráid déag—fiche agus sé puint agus ocht scillinge.

(3) An dleacht chustam a forchuireadh le fo-alt (2) d'alt 9 d'Acht 1947, déanfar, maidir leis an mbeoir go léir d'aon tsórt, (seachas beoir is inmhuirir leis an dleacht a forchuireadh le fo-alt (1) den alt sin) a hallmhuireofar ar an 5ú lá de Mhárta, 1948, nó dá éis, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir chúig puint, dhá scilling déag agus sé pingne ar gach sé ghalún tríochad de bheoir a raibh a foirt, roimh ghiosáil, de shaindlús míle, caoga agus chúig gráid.

(4) I gcás ina n-onnmhuireofar nó ina loingseofar chun a húsáidte mar stórais beoir allmhuirithe a gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur híocadh dleacht uirthi do réir ráta a foráltar le fo-alt (2) nó (3) den alt seo, lamhálfar agus íocfar aistarraing, arna ríomh do réir saindlúis bhunaidh nabeorach sin, do réir chúig puint, dhá scilling déag agus trí pingne ar gach sé ghalún tríochad de bheoir ar míle, caoga agus chúig gráid a saindlús bunaidh.

(5) Más rud é, i gcás beorach is inmhuirir le dleacht do réir an ráta a foráltar le fo-alt (3) den alt seo nó i gcás beorach ar a bhfuil aistarraing faoi fho-alt (4) den alt seo iníoctha, nach ionann saindlús na beorach sin agus an saindlús a luaitear sa bhfo-alt sin (3) nó sa bhfo-alt sin (4) (pé acu is iomchuí), athrófar an dleacht sin nó an aistarraing sin (pé acu é) i gcoibhneas leis sin.

(6) Ní bheidh feidhm ná éifeacht ag alt 24 den Acht Airgeadais, 1933 (Uimh. 15 de 1933) , maidir le ceachtar de na dleachta custam dá dtagrann an t-alt seo.

(7) Chun críocha an ailt seo, is tuigthe an t-allmhuiriú a dhéanamh an tráth a seachadfar iontráil na n-earraí iomchuí faoin Customs Consolidation Act, 1876.

Beoir—dleachta máil.

7. —(1) San alt seo ciallaíonn an abairt “Acht 1947” an t Acht Airgeadais (Uimh. 2), 1947 (Uimh. 33 de 1947) .

(2) An dleacht mháil a forchuireadh le halt 10 d'Acht 1947, déanfar, maidir leis an mbeoir go léir a grúdófar sa Stát an 5ú lá de Mhárta, 1948, nó dá éis, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir chúig puint agus dhá scilling déag ar gach sé ghalún tríochad foirt de shaindlús míle, caoga agus cúig gráid.

(3) I gcás ina n-onnmhuireofar nó ina loingseofar chun a húsáidte mar mharsantas nó mar stórais loinge beoir a gcruthófar chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim gur híocadh dleacht uirthi do réir an ráta a foráltar le fo-alt (2) den alt seo, lamhálfar agus íocfar aistarraing, arna ríomh do réir saindlúis bhunaidh na beorach sin, do réir chúig puint, dhá scilling déag agus trí pingne ar gach sé ghalún tríochad ar míle, caoga agus chúig gráid a saindlús bunaidh.

(4) I gcás beorach nach ionann a saindlús agus an saindlús a luaitear sa bhfo-alt iomchuí den alt seo, athrófar i gcoibhneas leis sin an dleacht is inmhuirir nó an aistarraing is iníoctha (pé acu é) de bhun an ailt seo.

Tobac.

8. —(1) An dleacht chustam a forchuireadh le halt 20 den Acht Airgeadais, 1932 (Uimh. 20 de 1932) , déanfar, maidir le tobac a hallmhuireofar ar an 5ú lá de Mhárta, 1948, nó dá éis, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir na rátaí faoi seach a sonraítear i gCuid I den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

(2) An dleacht mháil a forchuireadh le halt 19 den Acht Airgeadais, 1934 (Uimh. 31 de 1934) , déanfar, amhail ar an 5ú lá de Mhárta, 1948, agus ón lá sin amach, í a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir na rátaí faoi seach a sonraítear i gCuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

(3) Beidh feidhm ag fo-ailt (3) go (5) d'alt 19 den Acht Airgeadais, 1934, maidir le tobac is inmhuirir leis an dleacht mháil a forchuireadh le fo-alt (1) den alt sin do réir ráta a sonraítear i gCuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo agus chun críocha na feidhme sin léireofar tagairtí sna fo-ailt sin (3) go (5) den alt sin 19 do Chuid I den tSéú Sceideal a ghabhas leis an Acht Airgeadais, 1934, adúradh, agus beidh éifeacht acu, mar thagairtí do Chuid II den Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo.

(4) An lacáiste ar thobac cruafháiscthe, a luaitear i bhfo-alt (2) d'alt 17 den Acht Airgeadais, 1940 ( Uimh. 14 de 1940 ), is lacáiste do réir dhá scilling agus ocht bpingne an punt a bheas ann maidir le haon tobac den tsórt sin a dhíolfas aon mhonaróir ceadúnaithe, agus a chuirfeas sé amach chun a úsáidte sa Stát, ar an 5ú lá de Mhárta, 1948, nó dá éis.

(5) Chun críocha an ailt seo, is tuigthe an t-allmhuiriú a dhéanamh nuair a seachadfar iontráil na n-earraí iomchuí faoin Customs Consolidation Act, 1876.

Milseog siúcra—foráil cheadúnúcháin

9. —Aon uair is dóigh leis an Aire Airgeadais, tar éis dó dul i gcomhairle leis an Aire Tionscail agus Tráchtála, gur ceart sin a dhéanamh, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim, le ceadúnas, a údarú d'aon duine áirithe, faoi réir comhlíonadh pé coinníoll is oiriúnach leo d'fhorchur, aon earraí is inmhuirir leis an dleacht a forchuireadh le halt 12 den Acht Airgeadais (Dleachta Custam) (Uimh. 2), 1932 (Uimh. 11 de 1932) , arna leasú le hachtacháin iardain (is é sin dleacht ar mhilseoga siúcra) d'allmhuiriú gan an dleacht sin d'íoc orthú nó, i gcás aon earraí den tsórt sin a bheas arna n-allmhuiriú cheana, a seachadadh a ghlacadh gan an dleacht sin d'íoc orthu, agus sin gan teora ama nó cainníochta ná ceachtar acu, nó laistigh d'am shonraithe nó i gcainníocht shonraithe, amhail mar is cuí leis na Coimisinéirí Ioncaim, ach sin i slí nach mbeidh aon cheadúnas den tsórt sin saor ó fhorála ailt 15 den Acht Airgeadais (Comhaontú leis an Ríocht Aontaithe), 1938 (Uimh. 12 de 1938) .

An dleacht shiamsa.

10. —(1) San alt seo—

ciallaíonn an abairt “Acht 1916” an Finance (New Duties) Act, 1916, arna leasú le hachtacháin iardain, lena n-áirítear an t-alt seo;

ciallaíonn an abairt “dleacht shiamsa” an dleacht mháil ar a dtugtar “entertainments duty” in alt 1 d'Acht 1916, agus is inmhuirir faoin alt sin;

ciallaíonn an abairt “taibhiú pearsanta” siamsa ina mbíonn na taibheoirí i láthair go pearsanta agus ag taibhiú agus gur ní nó nithe acu seo a leanas a bhíos ann, is é sin le rá:—

(a) taibhiú drámaíochta,

(b) ceol-chuirm, de cheol ghutha nó de cheol oirnéise nó de cheol ghutha agus oirnéise,

(c) uimhir de ghreasa ilghnéitheacha den tsórt a déantar de ghnáth i gceol-halla;

ciallaíonn an abairt “taispeántas cinematografach” siamsa is taispeántas de phictiúirí reatha nó de shamhlóidí eile radhairc a táirgtear le cinematograf nó le fearas dá shamhail, pé acu bhíos fuaimeanna gutha nó eile a táirgtear trí mheáin mheicniúla ag gabháil leo nó nach mbíonn;

ciallaíonn an abairt “amharclann phaitinne” amharclann a bhfuil litreacha paitinne eisithe agus i bhfeidhm ina taobh faoin Reacht Éireannach a ritheadh roimh an Aondacht sa bhliain 1786, agus dar teideal “An Act for Regulating the Stage in the City and County of Dublin”;

ciallaíonn an abairt “an dáta feidhme” an lú lá de Mheitheamh, 1948.

(2) Déanfar dleacht shiamsa ar gach íocaíocht as dul isteach ar an dáta feidhme nó dá éis go dtí aon tsiamsa (nach siamsa is taispeántas cinematografach go hiomlán nó go páirteach) a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir na rátaí seo a leanas, is é sin le rá:—

Má bhíonn an íocaíocht as dul isteach, gan an dleacht d'áireamh,

An Ráta Dleachta

s.

d.

s.

d.

s.

d.

níos mó ná

0

gan bheith níos mó ná

0

..

0

,,     ,,   ,,

0

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

0

..

0

2

,,     ,,   ,,

0

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

0

..

0

3

,,     ,,   ,,

0

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

0

11½

..

0

,,     ,,   ,,

0

11½

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1

..

0

,,     ,,   ,,

1

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1

..

0

9

,,     ,,   ,,

1

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

2

..

1

,,     ,,   ,,

2

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

3

..

1

6

,,     ,,   ,,

3

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

4

..

2

0

,,     ,,   ,,

4

..     ..     ..

..

..

2

0 ar an

gcéad 4s. agus 2s. ar gach 4s. nó cuid de 4s. sa bhreis.

(3) Déanfar dleacht shiamsa ar gach íocaíocht as dul isteach ar an dáta feidhme nó dá éis go dtí aon tsiamsa is taispeántas cinematografach go hiomlán, a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir na rátaí seo a leanas, is é sin le rá:—

Má bhíonn an íocaíocht as dul isteach, gan an dleacht d'áireamh,

An Ráta Dleachta

s.

d.

s.

d.

s.

d.

níos mó ná

0

gan bheith níos mó ná

0

..

0

,,     ,,   ,,

0

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

0

..

0

2

,,     ,,   ,,

0

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

0

..

0

3

,,     ,,   ,,

0

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

0

..

0

4

,,     ,,   ,,

0

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

0

10 

..

0

5

,,     ,,   ,,

0

10 

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1

..

0

,,     ,,   ,,

1

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

1

..

0

10

,,     ,,   ,,

1

,,     ,,     ,,     ,,    ,,

1

..

1

0

,,     ,,   ,,

1

,,     ,,     ,,     ,,    ,,

1

..

1

3

,,     ,,   ,,

1

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

2

..

1

6

,,     ,,   ,,

2

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

2

10½

..

2

,,     ,,   ,,

2

10½

,,     ,,     ,,     ,,     ,,

4

..

3

0

,,     ,,   ,,

4

..     ..     ..

..

..

3

0 ar an

gcéad 4s. agus 3s. ar gach 4s. nó cuid de 4s. sa bhreis.

(4)  (a) Déanfar, faoi réir míre (b) den fho-alt seo, dleacht shiamsa ar gach íocaíocht as dul isteach ar an dáta feidhme nó dá éis go dtí siamsa is taispeántas cinematografach go páirteach, a mhuirearú, a thobhach agus d'íoc do réir na rátaí a sonraítear i bhfo-alt (3) den alt seo.

(b) Ní déanfar dleacht shiamsa a mhuirearú, a thobhach ná d'íoc ar aon íocaíochta as dul isteach ar an dáta feidhme nó dá éis go dtí aon tsiamsa in amharclainn phaitinne, más rud é—

(i) gur taispeántas cinematografach cuid den tsiamsa agus gur taibhiú pearsanta cuid eile de, agus

(ii) go gcruthóidh dílseánach an tsiamsa sin chun sástachta na gCoimisinéirí Ioncaim nach lú an taibhiú pearsanta sin ná seachtó a cúig faoin gcéad den tsiamsa ar fad.

(c) I gcás—

(i) dleacht shiamsa d'íoc ar íocaíochta as dul isteach ar an dáta feidhme nó dá éis go dtí siamsa in amharclainn phaitinne ar taispeántas cinematografach cuid de agus taibhiú pearsanta cuid eile de, agus

(ii) an dleacht sin a mhuirearú do réir tuairisceán deimhnithe ar na híocaíochta sin a thug dílseánach na hamharclainne paitinne sin do na Coimisinéirí Ioncaim, agus

(iii) na Coimisinéirí Ioncaim a bheith sásta gur lú ná seachtó a cúig faoin gcéad agus nár lú ná tríocha a cúig faoin gcéad den tsiamsa ar fad an taibhiú pearsanta sin,

aisíocfaidh na Coimisinéirí Ioncaim le dílseánach an tsiamsa sin méid is comhionann le tríocha faoin gcéad den dleacht a muirearaíodh agus a híocadh amhlaidh.

(5) Ní déanfar dleacht shiamsa a mhuirearú, a thobhach ná d'íoc ar aon íocaíocht as dul isteach ar an dáta feidhme nó dá éis go dtí aon tsiamsa is taibhiú pearsanta go hiomlán.