An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID VI. Ilghneitheach.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL. Rialacha Chun Na Votanna a Chomhaireamh)

42 1947

ACHT TOGHCHÁIN AN tSEANAID (ROLLA-CHOMHALTAÍ), 1947

AN CHEAD SCEIDEAL.

Rialacha Chun Olltoghchain don tSeanad a Stiuru.

Na páipéir bhallóide d'eisiúint.

1. An lá a bheas ceaptha chun páipéir bhallóide d'eisiúint, eiseoidh ceann comhairimh an tSeanaid, sa tslí a hordaítear sna Rialacha seo a leanas, páipéir bhallóide chun gach toghthóra a mbeidh a ainm ar an liosta toghthóirí don toghchán.

Iarrthóirí i dteideal bheith i láthair.

2. Beidh gach iarrthóir i dteideal bheith i láthair le linn na páipéir bhallóide don toghchán d'eisiúint agus déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid, arna iarraidh sin air d'aon iarrthóir acu sin, am agus áit na heisiúna a chur in iúl don iarrthóir.

Na daoine a bheas i láthair le linn na páipéir bhallóide d'eisiúint.

3. Féadfaidh ceann comhairimh an tSeanaid agus a chúntóirí, aon iarrthóir agus aon ghníomhaire a bheas ceaptha ag iarrthóir, agus ní fhéadfaidh aon duine eile ach amháin le cead cinn chomhairimh an tSeanaid, bheith i láthair le linn na páipéir bhallóide d'eisiúint.

An modh ar a n-eiseofar páipéir bhallóide.

4. Eiseoidh ceann comhairimh an tSeanaid páipéir bhallóide chun gach toghthóra trí na nithe seo a leanas a dhéanamh, nó a chur faoi ndear iad a dhéanamh, maidir leis an toghthóir sin san ord a leanas, is é sin le rá:—

(a) glaofar amach uimhir, ainm, seoladh agus tuairisc an toghthóra, mar bheid sin luaite ar an liosta toghthóirí;

(b) marcálfar an uimhir sin an toghthóra ar chomhdhuille gach páipéir bhallóide a bheas le cur chuige;

(c) cuirfear marc ar an liosta toghthóirí os coinne ainme an toghthóra air á thaispeáint gur heisíodh páipéir bhallóide chun an toghthóra sin, ach gan a nochtadh cad iad na páipéir bhallóide iad;

(d) marcálfar an marc oifigiúil ar dhá thaobh na bpáipéar ballóide;

(e) déanfar an uimhir ar chúl na bpáipéar ballóide a mharcáil ar an taobh amuigh, agus an uimhir sin an toghthóra a mharcáil ar an taobh istigh, de chlúdach (dá ngairmtear an clúdach páipéir bhallóide anseo feasta) sa bhfoirm ordaithe;

(f) cuirfear na doiciméidí seo a leanas i gclúdach (dá ngairmtear an clúdach imeachtrach anseo feasta) sa bhfoirm ordaithe a díreofar chun an toghthóra ag a sheoladh, mar bheas sin luaite ar an liosta toghthóirí, agus a marcálfar an uimhir sin an toghthóra ar an taobh istigh de, is é sin le rá:—

(i) páipéar ballóide do gach rolla, agus

(ii) an clúdach páipéir bhallóide sin, agus

(iii) clúdach (dá ngairmtear an forchlúdach anseo feasta) sa bhfoirm ordaithe a díreofar chun cinn chomhairimh an tSeanaid;

(g) dúnfar an clúdach imeachtrach go héifeachtúil;

(h) nuair a bheas na forála roimhe seo den Riail seo comhlíonta maidir leis na toghthóirí uile a mbeidh a n-ainmneacha ar an liosta toghthóirí, baileofar, comhaireofar agus postálfar na clúdaigh imeachtracha dúnta sin go léir.

Páipéir bhallóide dhúblacha d'eisiúint.

5. Gach iarratas á iarraidh páipéir bhallóide dúblacha d'eisiúint a gheobhas ceann comhairimh an tSeanaid, formhuineoidh sé air, ar é d'fháil dó, an lá agus an uair a fuair sé é agus uimhir leanúnach, agus aon pháipéir bhallóide dhúblacha a heiseofar de bhun aon iarratais den tsórt sin eiseofar iad do réir forál na Rialach roimhe seo a mhéid is infheidhme iad ach amháin gurb amhlaidh a marcálfar ar chomhdhuillí na bpáipéar ballóide sin, in ionad na huimhreach ar an liosta toghthóirí, an uimhir leanúnach a formhuiníodh ar an iarratas ar dá bhun a bheas na páipéir bhallóide sin á n-eisiúint agus, nuair a bheas na páipéir bhallóide sin eisithe, go ndéanfar an t-iarratas sin a dhiúscairt amhail mar is gá do réir na Rialacha seo an chóip mharcálta den liosta toghthóirí a dhiúscairt.

Páipéir bhallóide a phostáil.

6. Postálfaidh ceann comhairimh an tSeanaid na clúdaigh imeachtracha dúnta sin trína seachadadh don cheann-oifig phoist is gaire dhó, nó do pé oifig eile ar a socrófar leis an gceannmháistir poist, agus stampálfaidh an máistir poist san oifig sin, le dát-stampa na post-oifige, foirm admhála a thíolacfas ceann comhairimh an tSeanaid agus ina luafar an méid clúdach a seachadadh amhlaidh, agus cuirfidh na clúdaigh sin ar aghaidh láithreach leis an bpost cláraithe chun a seachadta do na daoine chun a mbeid dírithe.

An liosta toghthóirí agus na comhdhuillí a chaomhaint.

7. A luaithe is féidir tar éis eisiúint na bpáipéar ballóide a bheith críochnaithe agus i bhfianaise na n-iarrthóirí agus na ngníomhairí a bheas i láthair, déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid pacáidí ar leithligh, a sheálós sé lena shéala féin agus a shéalós na hiarrthóirí nó na gníomhairí sin ar mian leo a séalaí a chur orthu, den chóip mharcálta den liosta toghthóirí agus de chomhdhuillí na bpáipéar ballóide.

An nós imeachta maidir le marcáil na bpáipéar ballóide.

8. (1) Déanfar do réir an nós imeachta seo a leanas maidir le marcáil na bpáipéar ballóide:—

(a) déanfaidh an toghthóir, i bhfianaise dhuine údaraithe (gan aon duine eile a bheith i láthair), na nithe seo a leanas san ord seo a leanas:—

(i) bhéarfaidh ar aird don duine údaraithe na doiciméidí seo a leanas a cuireadh chuige faoi na Rialacha seo:—

(I) an clúdach imeachtrach,

(II) na páipéir bhallóide (a ndeimhneoidh an duine údaraithe go bhfuil cúig cinn díobh ann, go bhfuilid gan mharcáil agus cé acu páipéir bhallóide dhúblacha iad nó nach ea),

(III) an forchlúdach,

(IV) an clúdach páipéir bhallóide,

(ii) déanfaidh an toghthóir an uimhir ar chúl na bpáipéar ballóide a mharcáil ar fhoirm dhearbhuithe chéannachta sa bhfoirm ordaithe a bhéarfas an duine údaraithe dhó agus, más dúblaigh na páipéir bhallóide sin, a marcálfaidh an duine údaraithe an focal ‘dúblach’ air,

(iii) déanfaidh agus comhlánfaidh an toghthóir an fhoirm dhearbhuithe chéannachta sin,

(iv) bhéarfaidh an toghthóir an dearbhú céannachta ina láimh don duine údaraithe agus, más deimhin leis sin gurb é an duine a rinne é an duine chun ar díríodh an clúdach imeachtrach, síneoidh sé é agus bhéarfaidh thar n-ais don toghthóir é,

(v) marcálfaidh an toghthóir ceann amháin nó níos mó de na páipéir bhallóide sin,

(vi) cuirfidh an toghthóir na páipéir bhallóide, marcálta nó gan mharcáil, sa chlúdach páipéir bhallóide,

(vii) cuirfidh an toghthóir an clúdach páipéir bhallóide agus an dearbhú céannachta sa bhforchlúdach agus dúnfaidh an forchlúdach go héifeachtúil,

(viii) bhéarfaidh an toghthóir an forchlúdach ina láimh don duine údaraithe,

(b) nuair a bhéarfar an forchlúdach ina láimh don duine údaraithe, déanfaidh sé duillín sa bhfoirm ordaithe a ghreamú dhe sa tslí ordaithe agus, más deimhin leis gur cuí an deimhniú ar an duillín a shíniú, síneoidh sé an deimhniú sin agus ansin bhéarfaidh an forchlúdach thar n-ais don toghthóir.

(2) Chun críocha na Rialach seo, is duine údaraithe gach duine acu seo a leanas:

(a) ceann comhairimh an tSeanaid,

(b) Cléireach Dháil Éireann,

(c) an cláraitheoir contae don chontae nó don chontaebhuirg ina bhfuil an t-áitreabh a bhfuil a sheoladh ar an bhforchlúdach,

(d) an sirriam (más ann) don chontae nó don chontae-bhuirg sin,

(e) an fo-shirriam (más ann) don chontae nó don chontaebhuirg sin,

(f) an ceannfort den Gharda Síochána a bhfuil an t-áitreabh sin ina cheantar nó, i gcás an ceannfort a bheith neamhábalta de dheasca breoiteachta, toisc é a bheith as láthair, nó ó chúis eile, ar a dhualgais a chomhlíonadh, pé cigire den Gharda Síochána a bheas ag comhlíonadh dualgas sa cheantar sin agus a ainmneos an ceannfort.

Bosca ballóide an tSeanaid.

9. Soláthróidh ceann comhairimh an tSeanaid bosca ballóide a mbeidh “Bosca ballóide an tSeanaid” marcálta air chun na forchlúdaigh a ghlacadh nuair a chuirfeas na vótálaithe thar n-ais iad, agus, ar eisiúint na bpáipéar ballóide a bheith críochnaithe, taispeánfaidh ceann comhairimh an tSeanaid an bosca ballóide sin, ar oscailt agus folamh, do na hiarrthóirí agus do na gníomhairí (más ann) a bheas i láthair, agus séalóidh an bosca ballóide sin lena shéala agus déanfaidh socrú chun an bosca ballóide sin a choimeád slán.

An ní a déanfar leis an forchlúdaigh ar iad d'fháil.

10. Gach forchlúdach a gheobhas ceann comhairimh an tSeanaid roimh chríoch na vótaíochta cuirfidh sé láithreach iad, gan oscailt, i mbosca ballóide an tSeanaid, agus séalóidh, gan iad d'oscailt, i bpacáiste ar leithligh na forchlúdaigh uile a gheobhas sé tar éis críoch na vótaíochta agus séalóidh freisin, gan iad d'oscailt, i bpacáiste ar leithligh na clúdaigh imeachtracha neamhsheachadta a cuirfear thar n-ais chuige.

Fógra i dtaobh comhaireamh na vótanna.

11. Trí lá ar a laghad roimh chríoch na vótaíochta, cuirfidh ceann comhairimh an tSeanaid leis an bpost chun gach iarrthóra, go dtí a sheoladh mar bheas sin luaite sna rollaí iarrthóiri, fógra i scríbhinn i dtaobh an ama agus na háite ina ndéanfaidh se bosca ballóide an tSeanaid d'oscailt agus na vótanna a chomhaireamh.

Bosca ballóide an tSeanaid d'oscailt.

12. A luaithe is caothúil tar éis críoch na vótaíochta, osclóidh ceann comhairimh an tSeanaid bosca ballóide an tSeanaid agus comhaireoidh na vótanna.

Na daoine a bheas i láthair le linn na vótanna a chomhaireamh.

13. Féadfaidh ceann comhairimh an tSeanaid agus a chúntóirí, aon iarrthóir agus aon ghníomhaire a bheas ceaptha ag iarrthóir, agus ní fhéadfaidh aon duine eile ach amháin le cead cinn chomhairimh an tSeanaid, bheith i láthair le linn bosca ballóide an tSeanaid d'oscailt nó na vótanna a chomhaireamh.

An nós imaechta ar bhosca ballóide an tSeanaid d'oscailt.

14. Ar bhosca ballóide an tSeanaid d'oscailt déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid na nithe seo a leanas:—

(a) na forchlúdaigh uile a thógaint amach as bosca ballóide an tSeanaid agus iad a chomhaireamh agus a n-uimhir a nótú;

(b) gach forchlúdach faoi leith acu sin a scrúdú agus an focal “diúltaithe” a scríobh ar aon fhorchlúdach acu sin—

(i) nach mbeidh cláraithe,

(ii) nach mbeidh greamaithe dhe sa tslí ordaithe an duillín dá bhforáltar le Riail 8 de na Rialacha seo faoi dheimhniú arna chomhlánú go cuí ag duine údaraithe do réir bhrí na Rialach sin,

(iii) a bheas oscailte, nó

(iv) arb é a thuairim gur hosclaíodh é tar éis é a dhúnadh i gcéadóir nó gur féachadh lena oscailt tar éis é a dhúnadh;

(c) gach forchlúdach acu sin ná beidh marcálta mar adúradh d'oscailt agus aon chlúdaigh acu ina mbeidh dearbhú céannachta a mbeidh “dúblach” marcálta air a chur ar leithlis;

(d) gach ceann de na forchlúdaigh sin nár cuireadh ar leithlis amhlaidh a thógaint agus an dearbhú céannachta ann a scrúdú agus an uimhir ar an dearbhú sin a chur i gcompráid leis an uimhir ar an gclúdach páipéir bhallóide sa bhforchlúdach sin;

(e) más mar a chéile na huimhreacha sin agus go bhfaighfear an dearbhú céannachta a bheith comhlánaithe agus déanta go cuí, cuirfidh se an dearbhú céannachta agus an clúdach páipéir bhallóide i ngabhadáin ar leithligh;

(f) mura deimhin leis an dearbhú céannachta a bheith comhlánaithe agus déanta go cuí marcálfaidh sé na focail “diúltaíodh don vóta” ar an dearbhú céannachta agus ceanglóidh an clúdach páipéir bhallóide dhe gan an clúdach sin d'oscailt nó, mura mbíonn aon chlúdach den tsórt sin ann, ceanglóidh an páipéar ballóide nó na páipéir bhallóide dhe,

(g) má gheibheann sé nach mar a chéile an uimhir ar an dearbhú céannachta agus an uimhir ar an gclúdach páipéir bhallóide, nó mura mbíonn aon uimhir ar an gclúdach, osclóidh sé an clúdach agus má bhíonn cúig páipéir bhallóide ann agus gur mar a chéile an uimhir orthu agus an uimhir ar an dearbhú céannachta, cuirfidh sé na páipéir bhallóide faoi seach sa cheann is iomchuí de na gabhadáin speisialta a bheas soláthraithe aige le haghaidh páipéar ballóide;

(h) má bhíonn cúig páipéir bhallóide ann agus nach mar a chéile an uimhir ar na páipéir bhallóide agus an uimhir ar an dearbhú céannachta, cuirfidh sé na páipéir bhallóide thar n-ais ina gclúdach, más ann, agus ceanglóidh sé an clúdach nó na páipéir bhallóide sin (do réir mar bheas) den dearbhú céannachta, agus formhuineoidh sé na focail ‘diúltaíodh don vóta’ ar an dearbhú céannachta;

(i) mura mbíonn cúig cinn de pháipéir bhallóide ann, cuirfidh sé na páipéir bhallóide nó an páipéar ballóide thar n-ais ina gclúdach nó ina chlúdach (más ann), ceanglóidh sé an clúdach nó na páipéir bhallóide nó an páipéar ballóide sin (do réir mar bheas) den dearbhú céannachta, agus formhuineoidh sé na focail “diúltaíodh don vóta” ar an dearbhú céannachta;

(j) má dhealraíonn sé nach bhfuil dearbhú céannachta i dteannta an chlúdaigh pháipéir bhallóide, osclóidh sé an clúdach páipéir bhallóide agus, má gheibheann an dearbhú céannachta ann, deighleálfaidh sé leis an dearbhú sin agus leis an gclúdach páipéir bhallóide sin do réir na bhforál roimhe seo den Riail seo;

(k) marcálfaidh sé an focal ‘diúltaithe’ ar gach dearbhú céannachta nach mbeidh páipéar ballóide ina theannta nó nach mbeidh uimhir pháipéir bhallóide air agus fós ar gach páipéar ballóide nach mbeidh dearbhú céannachta ina theannta;

(l) nuair a bheas deighleálta faoi na forála roimhe seo den Riail seo leis na forchlúdaigh sin uile nár cuireadh ar leithlis amhlaidh, tógfaidh sé gach ceann faoi leith de na forchlúdaigh sin a cuireadh ar leithlis toisc dearbhú céannachta a bheith ann a raibh dúblach marcálta air, scrúdóidh an dearbhú céannachta ann agus féachfaidh sé ar scrúdaíodh nó nár scrúdaíodh roimhe sin faoin Riail seo dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna;

(m) má scrúdaíodh roimhe sin faoin Riail seo dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna, marcálfaidh sé na focail ‘diúltaíodh don vóta’ ar an dearbhú céannachta ar a mbeidh ‘dúblach’ marcálta agus ceanglóidh sé an clúdach páipéir bhallóide dhe gan an clúdach sin d'oscailt, nó mura mbíonn aon chlúdach den tsórt sin ann, ceanglóidh sé na páipéir bhallóide nó an páipéar ballóide dhe;

(n) murar scrúdaíodh roimhe sin faoin Riail seo dearbhú céannachta i dtaobh an duine chéanna, deighleálfaidh sé leis an dearbhú ar a mbeidh ‘dúblach’ marcálta, agus leis an gclúdach páipéir bhallóide agus na páipéir bhallóide nó an páipéar ballóide a bheas i dteannta an chéanna, do réir na bhforál roimhe seo den Riail seo ach amháin an dá mhír dheiridh roimhe seo dhi.

Páipéir bhallóide nó dearbhú ná beidh sa chlúdach ceart.

15. Más in éineacht a gheofar páipéir bhallóide agus dearbhú céannachta, ní diúltófar do na páipéir bhallóide sin ar an aonfhoras nach sa chlúdach páipéir bhallóide atá na páipéir bhallóide sin, gur sa chlúdach páipéir bhallóide atá an dearbhú sin, nó nach bhfuil an clúdach páipéir bhallóide dúnta.

Diúltú d'fhorchlúdach.

16. Taispeánfaidh ceann comhairimh an tSeanaid do na hiarrthóirí agus do na gníomhairí (más ann) a bheas i láthair aon fhorchlúdach a mbeartaíonn sé diúltú dhó, agus má dhéanann aon iarrthóir nó gníomhaire acu sin agóid i gcoinne a bhreithe cuirfidh sé leis an bhformhuiniú na focail “agóid i gcoinne an diúltuithe.”

Forchlúdaigh dá ndiúltófar a choimeád ar deighilt.

17. Déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid na forchlúdaigh uile dá ndiúltófar a choimeád ar deighilt ó gach doiciméid eile.

Diúltú do dhearbhuithe céannachta.

18. Taispeánfaidh ceann comhairimh an tSeanaid do na hiarrthóirí agus do na gníomhairí (más ann) a bheas i láthair aon dearbhú céannachta a mbeartaíonn sé diúltú dhó ar an bhforas nár comhlánaíodh agus nach ndearnadh sa cheart é nó nach bhfuil uimhir pháipéir bhallóide air, agus má dhéanann aon iarrthóir nó gníomhaire acu sin agóid i gcoinne a bhreithe cuirfidh sé leis an bhformhuiniú na focail “agóid i gcoinne an diúltuithe.”

Dearbhuithe dá ndiúltófar a choimeád ar deighilt.

19. Déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid na dearbhuithe uile dá ndiúltófar, maraon leis na clúdaigh nó na páipéir bhallóide, do réir mar bheas, a bheas ceangailte dhíobh, a choimeád ar deighilt ó dhoiciméidí eile.

Clúdaigh pháipéir bhallóide d'oscailt.

20. (1) Nuair a bheas na forchlúdaigh uile (seachas forchlúdaigh dá ndiúltófar) i mbosca ballóide an tSeanaid oscailte agus a bheas deighleálta faoi na Rialacha roimhe seo lena mbeidh iontu, osclóidh ceann comhairimh an tSeanaid gach clúdach páipéir bhallóide nach mbeidh oscailte.

(2) Nuair a bheas na clúdaigh sin oscailte, féachfaidh ceann comhairimh an tSeanaid, maidir le gach clúdach, an bhfuil cúig páipéir bhallóide ann agus, mura mbíonn cúig cinn de pháipéir bhallóide in aon chlúdach áirithe, cuirfidh sé na páipéir bhallóide nó an páipéar ballóide thar n-ais sa chlúdach agus marcálfaidh sé “diúltaithe” orthu.

(3) Maidir le gach clúdach den tsórt sin a mbeidh cúig páipéir bhallóide ann cuirfidh ceann comhairimh an tSeanaid an uimhir ar an gclúdach i gcompráid leis an uimhir ar na páipéir bhallóide, agus más mar a chéile an uimhir ar an gclúdach agus an uimhir ar na páipéir bhallóide, cuirfidh na páipéir bhallóide faoi seach sa cheann iomchuí de na gabhadáin speisialta a bheas soláthraithe aige le haghaidh páipéar ballóide, ach mura mar a chéile an uimhir ar an gclúdach agus an uimhir ar na páipéir bhallóide, ceanglóidh ceann comhairimh an tSeanaid na páipéir bhallóide sin agus an clúdach sin dá chéile agus marcálfaidh “diúltaithe” orthu.

Forchlúdaigh, dearbhuithe, páipéir bhallóide, etc., a chaomhaint.

21. A luaithe a bheas na páipéir bhallóide uile curtha sna gabhadáin speisialta ag ceann comhairimh an tSeanaid, séalóidh sé i bpacáidí ar leithligh (1) aon fhorchlúdaigh dar diúltaíodh; (2) na dearbhuithe céannachta a bhí i dteannta aon pháipéar ballóide lenar glacadh go cuí; (3) aon dearbhuithe céannachta dar diúltaíodh; agus (4) aon pháipéir bhallóide dar diúltaíodh; agus, sa dá chás deiridh sin, na clúdaigh (más ann) a bheas ceangailte dhíobh.

Na páipéir bhallóide a chomhaireamh.

22. Nuair a bheas na Rialacha roimhe seo den Sceideal seo comhlíonta ag ceann comhairimh an tSeanaid, déanfaidh sé, maidir le gach ceann de na gabhadáin speisialta a bheas soláthraithe aige le haghaidh páipéar ballóide, na páipéir bhallóide ann a mheascadh go maith ar a chéile agus, maidir le gach rolla, comhaireoidh sé, do réir na Rialacha sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo, na vótanna a breacadh ar pháipéir bhallóide a bhain leis an rolla sin.

Taifead ar na forchlúdaigh a fuarthas.

23. A luaithe is caothúil tar éis comhaireamh na vótanna a bheith críochnaithe, déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid, maidir le gach toghthóir óna bhfuair sé forchlúdach, marc a chur ar chóip den liosta toghthóirí (cóip nach dtaispeánfaidh ceann comhairimh an tSeanaid do dhuine ar bith ach amháin le húdarás ó chúirt bhreithiúnais) agus, i gcás toghthóra óna bhfuair sé forchlúdach nach raibh aon pháipéar ballóide ann, nach raibh ann ach páipéar ballóide amháin, nó nach cúig cinn de pháipéir bhallóide a bhí ann, is marc sonrach á léiriú sin a chuirfeas sé uirthi.

Diúltú do pháipéir bhallóide neamhbhailí.

24. Formhuineoidh ceann comhairimh an tSeanaid “diúltaithe” ar aon pháipéar ballóide dá ndiúltóidh sé mar gur neamhbhailí é agus má dhéanann aon iarrthóir nó gníomhaire agóid i gcoinne a bhreithe ag diúltú don pháipéar ballóide cuirfidh sé leis an bhformhuiniú sin “agóid i gcoinne an diúltuithe.”

Leanúnachas na n-imeacht.

25. A mhéid is féidir é, raghaidh ceann comhairimh an tSeanaid ar aghaidh go leanúnach leis na himeachta faoi na Rialacha seo tar éis na gabhadáin speisialta post-oifige d'oscailt agus le comhaireamh na vótanna, ach féadfaidh sé na himeachta nó an comhaireamh sin d'fhionraí tráth ar bith go ceann pé tréimhse is cuí leis chun bia nó deoch a chaitheamh, i gcóir na hoíche, nó ar aon chúis eile is leor leis, agus aon uair a fhionrós sé amhlaidh na himeachta sin nó an comhaireamh sin glacfaidh sé gach cúram is cuí chun na páipéir bhallóide, na clúdaigh, na vótanna, agus na doiciméidí eile a bhainfeas leis an toghchán a choimeád slán.

Dearbhú rúnchoimeádta.

26. Déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid agus gach duine dá chúntóirí a ghlacfas páirt in aon imeachta faoi na Rialacha seo, nó i gcomhaireamh na vótanna, agus gach iarrthóir agus gníomhaire a bheas i láthair ag aon imeachta dhíobh sin nó ag an gcomhaireamh sin, geallúint sa bhfoirm ordaithe a shíniú sar a nglacfaid páirt amhlaidh nó sar a mbeid i láthair amhlaidh, go gcoimeádfaid rún ar an vótáil.

Deimhniú ar thoradh na vótaíochta.

27. A luaithe a bheas comhaireamh na vótanna críochnaithe, ullmhóidh ceann comhairimh an tSeanaid i ndúblach, maidir le gach rolla faoi leith, deimhniú, sa bhfoirm ordaithe, ina luafar ainmneacha na n-iarrthóirí a toghadh as an rolla sin, uimhir iomlán na vótanna a tugadh do gach iarrthóir faoi leith (pé acu toghadh é nó nár toghadh), gach aistriú luachanna a rinneadh faoin Acht seo, agus an luach iomlán a bhí i gcreidiúint do gach iarrthóir faoi leith i ndeireadh an chomhairimh ina ndearnadh gach aistriú faoi leith den tsórt sin, agus pé nithe eile a bheas ordaithe, agus ansin síneoidh ceann comhairimh an tSeanaid an deimhniú dúblach sin agus cuirfidh dúblach acu sin go dtí Cléireach Dháil Éireann agus coimeádfaidh an dúblach eile.

Toradh an toghcháin d'fhoilsiú.

28. Déanfaidh ceann comhairimh an tSeanaid freisin ráiteas sa bhfoirm ordaithe, ina luafar ainmneacha na n-iarrthóirí a toghadh as gach rolla faoi leith, d'ullmhú agus d'fhoilsiú san Iris Oifigiuil.

Na páipéir bhallóide a chaomhaint.

29. Ar chomhaireamh na vótanna a bheith críochnaithe, séalóidh ceann comhairimh an tSeanaid i bpacáidí ar leithligh na páipéir bhallóide a comhairíodh agus na páipéir bhallóide dar diúltaíodh mar gur neamhbhailí iad.

Ceann comhairimh an tSeanaid do choinneáil doiciméidí.

30. Coinneoidh ceann comhairimh an tSeanaid go ceann sé mhí tar éis críoch na vótaíochta na pacáidí séalaithe uile ina mbeidh an chóip mharcálta den liosta toghthóirí, comhdhuillí na bpáipéar ballóide, na clúdaigh imeachtracha neamhsheachadta a fuarthas thar n-ais, na dearbhuithe céannachta lenar glacadh, na páipéir bhallóide dar diúltaíodh, na páipéir bhallóide a comhairíodh, agus na páipéir bhallóide neamhbhailí, agus, i gcionn na tréimhse sé mhí sin, dítheoidh sé na pacáidí séalaithe sin uile mura mbíonn binse toghcháin tar éis a mhalairt d'ordú.

Na pacáidí séalaithe d'iniúchadh.

31. Ní ligfear do dhuine ar bith iniúchadh a dhéanamh ar aon cheann de na pacáidí séalaithe sin a choinneos ceann comhairimh an tSeanaid ná ar aon ní ann ach amháin faoi ordú, agus do réir orduithe, ó bhinse toghcháin.

Údarás chun pacáidí séalaithe d'iniúchadh.

32. Féadfaidh binse toghcháin a údarú do dhuine ar bith iniúchadh a dhéanamh ar a mbeidh in aon cheann de na pacáidí séalaithe sin mar is dual ó cheartas ach, le linn aon iniúchta den tsórt sin, bhéarfar aire nach bhfaighfear amach conas a vótáil aon toghthóir áirithe go dtí go mbeidh cruthaithe chun sástachta binse thoghcháin gur vótáil sé agus go mbeidh dearbhaithe ag an mbinse sin a vóta a bheith neamhbhailí.

Orduithe binse thoghcháin a chomhlíonadh.

33. Comhlíonfaidh ceann comhairimh an tSeanaid gach ordú a dhéanfas binse toghcháin maidir leis na pacáidí séalaithe in d'iniúchadh, a thabhairt ar aird, agus a dhiúscairt. s

Doiciméidí dá dtabhairt ar aird ag an gceann comhairimh do bheith ina fhianaise dhosháruithe.

34. Má ordaíonn binse toghcháin do cheann comhairimh an tSeanaid aon doiciméid nó pacáid doiciméidí a thabhairt ar aird a bheas ina sheilbh faoi na Rialacha seo agus a bhainfeas le toghchán sonraithe, is fianaise dhosháruithe go mbaineann an doiciméid nó an phacáid doiciméidí sin leis an toghchán sonraithe sin ceann comhairimh an tSeanaid do thabhairt na doiciméide nó na pacáide doiciméidí sin ar aird do réir an orduithe sin, agus is fianaise dhosháruithe an formhuiniú a bheas déanta ag ceann comhairimh an tSeanaid de bhun na Rialacha seo ar aon doiciméid nó pacáid doiciméidí den tsórt sin gurb é an doiciméid nó an phacáid sin an ní a deirtear sa bhformhuiniú gurb é é.

Fianaise ar vótáil.

35. Má thugann ceann comhairimh an tSeanaid ar aird páipéar ballóide a airbheartós gur húsáideadh é in aon toghchán a stiúraíodh faoi na Rialacha seo agus comhdhuille a mbeidh an uimhir chlóbhuailte chéanna marcálta air agus a mbeidh uimhir marcálta i scríbhinn air, beidh sin ina fhianaise prima facie gurb é an duine céanna an duine a vótáil leis an bpáipéar ballóide sin agus an duine arb ionann a uimhir ar an liosta toghthóirí a bhain leis an toghchán sin agus an uimhir a bheas marcálta amhlaidh ar an gcomhdhuille sin.

Ceann comhairimh an tSeanaid d'formhuiniú pacáidí.

36. Aon uair is gá do cheann comhairimh an tSeanaid, do réir na Rialacha seo, aon doiciméidí a shéalú i bpacáid ar leithligh, formhuineoidh sé ar an bpacáid sin ráiteas ina luafaidh uimhir agus cineál na ndoiciméidí sin agus an toghchán lena mbainid.

Binse toghcháin.

37. Sna Rialacha seo, ciallaíonn an abairt “binse toghcháin” cúirt a bheas ag deighleáil go dleathach le hachainíocha ag gearán ar thaitheasc neamhchuí nó ar thoghadh neamhchuí sa toghchán iomchuí.