An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946)

16 1946

AN tACHT FOST-CHEANNAIGH, 1946

AN SCEIDEAL.

An Fogra ata le cur i Nota no Meabhrachan Comhaontuithe Fhost-cheannaigh.

FOGRA.

Ceart an Fhostora chun an Comhaontu a Fhorceannadh.

1. Féadfaidh an fostóir deireadh a chur leis an gcomhaontú seo trí fhógra forceannta a thabhairt i scríbhinn do dhuine ar bith a bheas i dteideal an fost-chíos a bhailiú nó a ghlacadh.

2. Ní foláir dó ansin aon tráthchoda a íoc a bheas i riaráiste an tráth a bhéarfas sé an fógra. Más rud é, ar na tráthchoda sin a bheith íoctha aige, gur lú an méid iomlán a bheas íoctha aige faoin gcomhaontú ná (cuir isteach anseo an méid is lú a ceangaltar ar an bhfostóir a íoc do réir forál alt 5 agus 19 den Acht seo) ní foláir dó freisin oiread a íoc agus a shlánós an tsuim sin.

3. Má rinneadh damáiste do na hearraí toisc nár thug an fostóir aire réasúnach dóibh, féadfaidh an t-únaer dul chun dlí leis le haghaidh méid an damáiste mura bhféadfaidh an fostóir agus an t-únaer teacht ar chomhaontú i dtaobh an mhéid sin.

4. Ba cheart don fhostóir féachaint an bhfuil forála sa chomhaontú seo a chuireas ar a chumas deireadh a chur leis an gcomhaontú ar théarmaí a bheas níos fábharaí dhó ná na téarmaí sin atá luaite díreach roimhe seo. Má tá, féadfaidh sé deireadh a chur leis an gcomhaontú ar na téarmaí sin.

Srian le Ceart an Unaera chun Earrai a Aisghabhail.

1. Mura dtoilí an fostóir chuige, níl aon údarás ag an únaer dul isteach in áitreabh an fhostóra chun na hearraí a thógaint thar n-ais.

2. * [Ar (cuir isteach anseo méid a ríomhfar do réir alt 12 agus 19 den Acht seo) a bheith íoctha, ansin,] mura mbeidh deireadh curtha leis an gcomhaontú ag an bhfostóir féin, ní fhéadfaidh únaer na n-earraí, gan an fostóir do thoiliú chuige sin, na hearraí a thógaint thar n-ais ón bhfostóir mura bhfagha an t-únaer ordú ón gCúirt.

3. Má iarrann an t-únaer ordú den tsórt sin ar an gCúirt, féad faidh an Chúirt, má mheasann sí gur cóir sin a dhéanamh, a cheadú go gcoimeádfaidh an fostóir—

(a) na hearraí go léir, ar choinníoll go n-íocfaidh an fostóir iarmhéid an phraghais sa tslí a ordós an Chúirt; nó

(b) cionúireacht chothrom de na hearraí ag féachaint don mhéid a bheas íoctha cheana ag an bhfostóir.

Más comhaontú “eile” do réir bhrí ailt 16 den Acht seo an comhaontú, fágtar ar lár na focail atá idir lúibíní ceárnacha.