An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN DARA SCEIDEAL. Glucos agus Siuicrin—Ratai Diuitethe agus Aistarraingi.) Ar Aghaidh (AN CEATHRU SCEIDEAL. Achtachain a hAthghairmtear.)

15 1946

An tACHT AIRGEADAIS, 1946

AN TRIU SCEIDEAL.

Foirm Orduithe Forghniomhuithe i gCasanna Ioncaim.

Alt 27.

AN ARD-CHÚIRT BHREITHIÚNAIS.

IONCAM

Do na Sirriaim, na Fo-Shirriaim agus na Cláraitheoirí Contae uile agus faoi seach agus do Choimisinéir agus Oifigigh an Gharda Shíochána:

DE BHRÍ gur bhreithiúnaigh an Ard-Chúirt Bhreithiúnais go bhfuil

i bhfiacha do réir ceartais ag an Aire Airgeadais chun tairbhe don Phríomh-Chiste i suim                   Puint                   Scillinge agus              Pingne maraon le suim                    Puint                  Scillinge                 agus Pingne costais mar atá ar breacadh san Ard-Chúirt Bhreithiúnais. Ar an abhar sin ordaítear leis seo díbhse, na Sirriaim, na Fo-Shirriaim agus na Cláraitheoirí Contae uile agus faoi seach, earraí agus airnéisí an                                  sin a thógaint i bhforghníomhú mar shásaíocht sna suimeanna sin i leith fiacha agus costais. Agus mura leor earraí nó airnéisí an                sin mar shásaíocht sna fiacha agus sa chostas sin, nó mura mbeidh ag an                sin aon earraí ná airnéisí is intógtha i bhforghníomhú mar shásaíocht sna fiacha agus sa chostas sin mar adúradh ordaítear leis seo duitse, an Sirriam, an Fo-Shirriam nó an Cláraitheoir Contae a bhfuil an t-ordú seo á thabhairt dó lena fhorghníomhú teastas sa chéill sin a thabhairt i gceann de na foirmeacha atá formhuinithe air seo agus an tOrdú seo maraon leis an teastas sin arna shíniú agat formhuinithe air seo a chur go dtí an Ceannphort nó an t-oifigeach cuibhe eile den Gharda Síochána a ghníomhós don líomatáiste nó don cheantar ina bhféadfair forghníomhú a thobhach. Agus ordaítear leis seo díbhse Coimisinéir agus Oifigigh an Gharda Shíochána ar an gCeannphort sin nó an t-oifigeach cuibhe eile sin d'fháil an orduithe seo maraon leis an teastas atá formhuinithe air seo arna shíniú ag an Sirriam, an Fo-Shirriam nó an Cláraitheoir Contae sin an                           sin a ghabháil agus a thabhairt chun an phríosúin is comhgaraí agus é a sheachadadh ansin do Rialtóir an phríosúin sin chun fanúint agus bheith á choimeád ansin ag an Rialtóir sin go dtí go dtabharfar sásaíocht sna fiacha agus sa chostas sin, nó go dtí go mbeidh tréimhse sé mhí caite, pé acu sin is giorra.

FÍNNÉ,

Onórach, Príomh-Bhreitheamh, an

lá de

Tá an tOrdú seo á eisiúint ag

An tAturnae Ioncaim,

Caisleán Bhaile Atha Cliath.

TEASTAS.

Don Cheannphort nó don Oifigeach cuibhe eile den Gharda Síochána do Chontae.

Teastasaím leis seo nach leor earraí agus airnéisí an                                            atá ainmnithe laistigh mar shásaíocht sna fiacha agus sa chostas a luaitear san Ordú seo istigh agus dar méid    £     :     :     agus gurb í suim a toibhíodh     £     :     :     i gcás go bhfuil iarmhéid de    £     :     :     fágtha le sásamh.

ARNA THABHAIRT faoi mo láimh an

lá seo de

19        .

Sirriam, Fo-Shirriam,

-------------------------------

An Cláraitheoir Contae do Chontae

Don Cheannphort nó don Oifigeach cuibhe eile den Gharda Síochána do Chontae

Teastasaím leis seo ná fuil ag           atá ainmnithe laistigh aon earraí ná airnéisí is intógtha i bhforghníomhú mar shásaíocht sna fiacha agus sa chostas a luaitear san Ordú seo istigh agus dar méid £

ARNA THABHAIRT faoi mo láimh an

lá seo de

19           .

Sirriam, Fo-Shirriam,

-------------------------------

An Cláraitheoir Contae do Chontae