6 1946


Uimhir 6 de 1946.


AN tACHT PRÍOMH-CHISTE, 1946.

[An tiontó oifigiúil.]

ACHT CHUN SUIMEANNA ÁIRITHE AS AN bPRÍOMH-CHISTE A CHUR CHUN SEIRBHÍSE NA mBLIAN DAR CRÍOCHA AN tAONÚ LÁ TRIOCHAD DE MHÁRTA, MÍLE NAOI gCÉAD A SÉ CEATHRACHAD, AGUS MÍLE NAOI gCÉAD A SEACHT CEATHRACHAD.

[28ú Márta, 1946.]

ACHTAÍTEAR AG AN OIREACHTAS MAR LEANAS:—

£889,486 a eisiúin as an bPríomh-Chiste i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú Márta, 1946.

1. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Ocht gCéad agus Naoi Míle Ochtód Ceithre Chéad agus Sé Puint Ochtód a eisiúin as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta míle naoi gcéad a sé ceathrachad.

£16,616,000 a eisiúin as an bPríomh-Chiste i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an 31ú Márta, 1947.

2. —Féadfaidh an tAire Airgeadais suim Sé Mhilleon Déag Sé Chéad agus Sé Mhíle Dhéag Punt a eisiúin as an bPríomh-Chiste agus í a chur chun slánaithe an tsoláthair a deonadh i gcóir seirbhíse na bliana dar críoch an t-aonú lá tríochad de Mhárta míle naoi gcéad a seacht ceathrachad.

Cumhacht don Aire Airgeadais chun suim ná raghaidh thar £17,505,486 a fháil ar iasacht.

3. —(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon tsuim nó suimeanna nach mó san iomlán ná Seacht Milleon Déag Cúig Chéad agus Cúig Mhíle Ceithre Chéad agus Sé Puint Ochtód a fháil ar iasacht ó dhuine ar bith agus féadfaidh Banc na hÉireann an céanna a réamhíoc leis an Aire Airgeadais agus, chun an céanna a fháil ar iasacht, féadfaidh an tAire Airgeadais urrúis ar bith a bhunú agus a eisiúin agus iad faoi pé ráta úis agus fós faoi réir pé coinníoll i dtaobh aisíoca nó fuascailte nó eile is oiriúnach leis.

(2) Is ar an bPríomh-Chiste nó ar a thoradh fáis a bheas muirear bun-airgid agus úis urrús ar bith a heiseofar faoin Acht seo agus muirear na gcostas faoi n-a raghfar i dtaobh na n-urrús sin a eisiúin.

(3) Aon airgead a cruinneofar trí urrúis arna n-eisiúin faoin Acht seo, cuirfear chun creidiúna do chuntas an Stát-Chiste é agus beidh sé ina chuid den Phríomh-Chiste agus beidh sé ar fáil in aon tslí ina mbeidh an Príomh-Chiste ar fáil.

Gearr-theideal.

4. —Féadfar an tAcht Príomh-Chiste, 1946 , a ghairm den Acht seo.