An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945) Ar Aghaidh (CUID II. Sceimeanna Siltin.)

3 1945

AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945

CUID I.

Reamhraiteach.

Gearr-theideal.

1. —Feadfar an tAcht Siltin Airtéirigh, 1945 , do ghairm den Acht so.

Mínithe.

2. —San Acht so—

ciallaíonn an abairt “an tAire” an tAire Airgeadais;

ciallaíonn an abairt “na Coimisinéirí” Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn;

ciallaíonn an abairt “an Coiste Réitigh” an Coiste Réitigh a bunaíodh le mír (c) d'fho-alt (5) d'alt 1 den Acquisition of Land (Assessment of Compensation) Act, 1919, arna leasú leis an Acht chun Talamh do Thógaint (Coiste Réitigh), 1925 (Uimh. 22 de 1925) ;

ciallaíonn an abairt “tailte tairbhithe” (do réir mar éilíos an comhthéacs) tailte a ndéarfar i scéim siltin fán Acht so gur tailte iad a silfear nó a feabhsófar ar shlí eile trí na hoibreacha siltin a sonnrófar sa scéim sin do dhéanamh nó tailte a mbeidh sé ráite i Moladh fán Acht so nó fá aon Acht roimhe seo gur tailte iad do sileadh nó do feabhsaíodh ar shlí eile trí na hoibreacha siltin a bheas luaite sa Mholadh san do dhéanamh;

ciallaíonn an abairt “ceanntar siltin láithreach” ceanntar siltin do ceapadh fá aon Acht dá luaitear sa Chéad Sceideal a ghabhas leis an Acht so agus a bhfuil a iomlán laistigh den Stát;

ciallaíonn an abairt “oibreacha siltin láithreacha” na hoibreacha siltin i gceanntar siltin láithreach;

ciallaíonn an focal “cladhphort” uisce-chúrsa, silteán, cladhphort, nó obair shaordha eile arna dhéanamh chun talamh do chosaint ar thuiliú agus folaíonn sé gach bual-chomhla, bualgheata, caidéal, cora, uisce-chúrsa agus obair eile is cuid d'aon chladhphort nó obair den tsaghas san nó is gá chun é d'oibriú go héifeachtúil;

ciallaíonn an abairt “cladhphort láithreach” cladhphort arna dhéanamh (pé acu roimh an Acht so do rith nó dá éis sin é) chun talamh do ceannaíodh fá na hAchta Talamh-Cheannaigh nó is abhar d'imeachta fá na hAchta san do chosaint ar thuiliú, pé acu roimh an gceannach san do dhéanamh nó imeachta do bhunú chuige nó dá éis sin do rinneadh an cladhphort san, agus pé acu ag sean-tiarna tailimh nó duine éigin eile, nó ag iontaobhaithe, nó ag Coimisiún Talún na hÉireann nó fána maoirseacht do rinneadh an cladhphort san;

folaíonn an focal “contae” contae-bhuirg agus, maidir le contae-bhuirg, léireofar an focal “comhairle” mar fhocal a chiallaíos bardas na contae-bhuirge sin agus léireofar an abairt “ráta dealúis” mar abairt a chiallaíos an ráta bardasach;

ciallaíonn an abairt “feidhm fhorcoimeáta”—

(a) i gcás bardais chontae-bhuirge, feidhm fhorcoimeáta chun críocha na n-achtachán a bhaineas le bainistí na contae-bhuirge sin,

(b) in aon chás eile, feidhm fhorcoimeáta chun críocha na n Acht um Bainistí Chontae, 1940 agus 1942;

folaíonn an focal “cora” damba, agus folaíonn freisin gach bual-chomhla, bual-gheata, tuil-gheata, bual-ghlas agus gach ní eile is cuid de chora nó de dhamba;

folaíonn an focal “uisce-chúrsa” aibhne, srutháin agus uiscechúrsaí aiceanta eile, agus folaíonn freisin canála, silteáin agus uisce-chúrsaí saordha eile;

ní fholaíonn tagairt do dhroichead príobháideach tagairt d'aon chis nó cos-mhaide nó déanmhas eile dá samhail sin.

Costais.

3. —Na costais fána raghaidh an tAire nó na Coimisinéirí chun an tAcht so do riaradh, déanfar (a mhéid a cheadóidh an tAire agus a mhéid ná déantar socrú eile ina gcóir leis an Acht so) iad d'íoc as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.