An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (Caibidil VI. Éilithe Canálach.) Ar Aghaidh (CUID V. An Binse Iarnróid do Dhíochur agus Dlínsí áirithe leo d'Aistriú chun na hárd-Chúirte.)

21 1944

AN tACHT IOMPAIR, 1944

Caibidil VII.

Forála Foirlíontacha.

Eilithe comhaontaithe ag gnóthairí iompair ar mharsantas d'iompar.

102. —(1) I gcás—

(a) gnóthaire iompair do chomhaontú le trádálaí chun aon chuid dá mharsantas d'iompar ar rátaí áirithe agus fá réir coinníollacha áirithe (rátaí agus coinníollacha dá ngairmtear éilithe comhaontaithe san alt so), agus

(b) an tAire do cheadú na n-éilithe comhaontaithe sin fán alt so ar iarratas an ghnóthaire iompair,

ansan, faid a bheas na héilithe comhaontaithe i ngníomh, féadfaidh an gnóthaire iompair, d'ainneoin éinní atá sna caibidlí sin roimhe seo den Chuid seo nó in aon achtachán eile, na héilithe comhaontaithe d'éileamh maidir leis an trádálaí.

(2) Beidh feidhm ag na forála so leanas maidir le hiarratas chun an Aire chun é do cheadú éilithe comhaontaithe, sé sin le rá:—

(a) ní foláir sonnraí ar na héilithe comhaontaithe do bheith san iarratas,

(b) ní foláir don iarratasóir fógra i dtaobh an iarratais d'fhoillsiú do réir ordachán an Aire, maraon le sonnraí i dtaobh an ama agus na slí ina bhféadfaidh aon trádálaithe agóidí do dhéanamh chun an Aire maidir leis an iarratas, má mheasaid go ndéanfar dochar dá ngnóthaí má cheadaíonn an tAire na héilithe comhaontaithe agus go n-éileofar na héilithe comhaontaithe,

(c) féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis é, an t-iarratas do chur fá bhráid an Choiste Chomhairlithigh chun a dtuarascáil d'fháil,

(d) taréis don Aire breithniú do dhéanamh ar an iarratas, ar aon agóidí déanfar go cuibhe maidir leis an iarratas, agus ar thuarascáil agus comhairle an Choiste Chomhairlithigh i gcás an t-iarratas do chur fá bhráid an Choiste sin, féadfaidh sé, fá réir míre (e) den fhó-alt so, na héilithe comhaontaithe do cheadú nó diúltú d'iad do cheadú.

(e) ní cheadóidh an tAire na héilithe comhaontaithe muran deimhin leis gur iomathrú réasúnach iad ar na rátaí agus na héilithe do bhainfeadh dá éamais sin sa ghnáth-shlí leis an iarratasóir d'iompar marsantais an trádálaí bheas i gceist.

(3) Má cheadaíonn an tAire éilithe comhaontaithe ceapfaidh sé an dáta ar a dtiocfaid i ngníomh agus an tréimhse ar ar a feadh a fhanfaid i ngníomh, agus tiocfaidh na héilithe comhaontaithe i ngníomh dá réir sin agus fanfaid i ngníomh ar feadh na tréimhse ceapfar amhlaidh ach ní níos sia mura ndéana an tAire iad do choimeád i ngníomh ar feadh aon tréimhse nó tréimhsí eile agus údaraítear dó leis seo san do dhéanamh.

(4) I gcás an tAire do cheadú éilithe comhaontaithe idir gnóthaire iompair agus trádálaí féadfaidh an tAire, uaidh féin nó ar iarratas a déanfar fá cheann dhá mhí dhéag taréis é dá gceadú ag aon trádálaí eile chuirfeas ina luighe ar an Aire dochar a bheith déanta do ghnó an iarratasóra ag na héilithe comhaontaithe, agus taréis dó breithniú do dhéanamh ar aon chúis a phléifidh an gnóthaire iompair leis agus ar thuarascáil agus comhairle an Choiste Chomhairlithigh i gcás é do chur an iarratais fá bhráid an Choiste sin (agus údaraítear dó leis seo san do dhéanamh), féadfaidh, le hordú, na héilithe (ar a n-áirítear na coinníollacha bheas ag gabháil leo) éileoidh an gnóthaire iompair ar iompar pé marsantais de chuid an iarratasóra chinnfidh an tAire do cheapadh ar an aon-fhoras leis na héilithe comhaontaithe agus ceapfaidh, leis an ordú, an tréimhse (ná beidh níos sia ná an tréimhse ar ar a feadh a bheas na héilithe comhaontaithe le fanúin i ngníomh) ar ar a feadh a bheas an t-ordú le fanúin i ngníomh agus údaróidh an t-ordú san don ghnóthaire iompair d'ainneoin éinní atá sna Caibidlí sin roime seo den Chuid seo nó in aon achtachán eile agus ceanglóidh air éilithe do réir téarmaí an orduithe d'éileamh faid a bheas an t-ordú i bhfeidhm ar iompar marsantais de chuid an iarratasóra.

(5) Cuirfidh an gnóthaire iompair lena mbainfidh an scéal fá ndear sonnraí ar aon éilithe comhaontaithe nó éilithe ceapfar le hordú fá fhó-alt (4) den alt so do bheith ar fáil chun a n-iniúchta ag an bpobal i gceann-oifig an ghnóthaire iompair agus i pé áiteanna eile adéarfaidh an tAire.

(6) Má fhaillíonn gnóthaire iompair déanamh do réir fó-ailt (5) den alt so beidh an gnóthaire iompair ciontach i gcionta fán alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig puint do chur air agus, i gcás cionta leanúnaigh, fíneáil eile nach mó ná cúig puint in aghaidh gach lae leanfar den chionta.

(7) San alt so ciallaíonn an abairt “gnóthaire iompair” aon chomhlucht acu so leanas, eadhon—

(a) cuideachta iarnróid,

(b) an Chuideachta, nó

(c) gnóthaire canálach.

An Chuideachta d'fhoillsiú na haicmíochta iarnróid marsantais, etc.

103. —(1) Coimeádfaidh an Chuideachta chun a ndíolta i pé áiteanna agus ar pé praghsanna ordóidh an tAire cóipeanna clóbhuailte den aicmíocht iarnróid marsantais a bhainfeas leis an gCuideachtain, de na sceidil d'éilithe uasta ar mharsantas d'iompar d'iarnród a bhainfeas leis an gCuideachtain, agus (nuair a bheidh socair ag an Aire) den sceideal d'éilithe uasta ar mharsantas d'iompar de bhóthar a bhainfeas leis an gCuideachtain.

(2) I ngach depôt leo ina nglacfaid marsantas chun é d'iompar d'iarnród nó de bhóthar, coimeádfaidh an Chuideachta chun a n-iniúchta ag an bpobal cóip den aicmíocht iarnróid marsantais a bhainfeas leis an gCuideachtain agus leabhar nó leabhair ina luafar—

(a) an fhaid inéilimh d'iarnród, de bhóthar, nó d'iarnród agus bóthar ón depôt san go dtí gach áit a nglacann an Chuideachta marsantas ina chóir,

(b) na sceidil de na héilithe uasta ar mharsantas d'iompar d'iarnród a bhainfeas leis an gCuideachtain,

(c) i gcás an céanna do dhéanamh, an sceideal de na héilithe uasta ar mharsantas d'iompar de bhóthar a bhainfeas leis an gCuideachtain.

(d) na héilithe iarbhfír a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire ar mharsantas d'iompar ón depôt san d'iarnród, de bhóthar, nó d'iarnród agus bóthar,

(e) aon éilithe bheas i bhfeidhm ar mharsantas do bhailiú agus do sheachadadh ag an depôt san.

(3) Coimeádfaidh an Chuideachta ina bpríomh-oifig, chun a n-iniúchta ag an bpobal, leabhar nó leabhair ina luafar an fhaid inéilimh d'iarnród, de bhóthar, nó d'iarnród agus bóthar, agus na héilithe iarbhfír a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire ar mharsantas d'iompar d'iarnród, de bhóthar, nó d'iarnród agus bóthar ó gach depôt leo ina nglactar marsantas chun é d'iompar d'iarnród nó de bhóthar.

(4) An chóip den aicmíocht iarnróid marsantais a bhainfeas leis an gCuideachtain agus an leabhar nó na leabhair is gá do réir fó-alt (2) agus (3) den alt so do choimeád beid ar fáil gach tráth réasúnach chun a n-iniúchta ag duine ar bith gan táille d'íoc.

(5) Má fhaillíonn an Chuideachta déanamh do réir aon choda d'fhorála an ailt seo, beidh an Chuideachta ciontach i gcionta fán alt so agus ar a gciontú ann ar an slí-achomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig puint do chur orthu, agus i gcás cionta leanúnaigh, fíneáil eile nach mó ná cúig puint in aghaidh gach lae leanfar den chionta.

Sceideal d'fhoillsiú d'éilithe ar mharsantas d'iompar de bhóthar a bhainfeas le hiompróirí reachtúla seachas an Chuideachta.

104. —(1) Aon uair a shocrós nó athrós an tAire sceideal d'éilithe ar mharsantas d'iompar de bhóthar a bhainfeas le hiompróir reachtúil (seachas an Chuideachta), beidh éifeacht ag na forála so leanas:—

(a) cuirfidh an t-iompróir sin fá ndear an sceideal san (mar bheas socair nó athraithe amhlaidh) d'fhoillsiú sa tslí ordaithe;

(b) déanfaidh an t-iompróir sin, ar an táille ordaithe d'íoc leis, cóip den sceideal san do thabhairt d'éinne a iarrfas é san áit ordaithe.

(2) Má fhaillíonn aon iompróir reachtúil (seachas an Chuideachta) déanamh do réir forál an ailt seo, beidh an t-iompróir sin ciontach i gcionta fán alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achomair dlífear fíneáil nach mó ná cúig puint do chur air.