An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT AIRGEADAIS, 1942) Ar Aghaidh (CUID II. Custuim agus Mal.)

14 1942

ACHT AIRGEADAIS, 1942

CUID I.

Cain Ioncuim.

Cáin ioncuim agus forcháin in aghaidh na bliana 1942-43.

1. —(1) Eileofar cáin ioncuim in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1942, do réir seacht scillinge agus reul fén bpunt.

(2) Eileofar forcháin (seachas forcháin bhreise) in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1942, ar ioncum aon phearsan ar mó ná míle agus cúig céad punt iomlán a ioncuim o gach taobh, agus is ar na rátaí ar a n-éilítear í in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1941, a héileofar amhlaidh í.

(3) I gcás ioncum iomlán, do réir bhrí ailt 5 den Acht Airgeadais, 1941 (Uimh. 14 de 1941) , aon phearsan in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1942, do bheith níos mó ná míle agus cúig céad punt agus aon bhrabús den tsórt a luaidhtear san alt san 5 do bheith ina chuid de, déanfar diúité breise forchánach (dá ngairmtear forcháin bhreise san alt so) d'éileamh in aghaidh na bliana san dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1942, do réir seacht scillinge agus reul fén bpunt alos an oiread den ioncum san agus is ionchurtha fé de bhuadh fo-ailt (1) den alt san 5 ar n-a mhodhnú agus ar n-a chur i mbaint tré na forálacha ina dhiaidh seo den alt so.

(4) Na forálacha reachtúla agus na forálacha eile do bhí i bhfeidhm an 5adh lá d'Abrán, 1942, i dtaobh cánach ioncuim agus forchánach (le n-a n-áirmhítear forcháin bhreise), beidh éifeacht aca uile agus fé seach, fé réir forálacha an Achta so, i dtaobh na cánach ioncuim agus na forchánach (le n-a n-áirmhítear forcháin bhreise) a héileofar mar adubhradh in aghaidh na bliana san dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1942.

(5) Le linn Cuid II den Acht Airgeadais, 1941 (Uimh. 14 de 1941) , do bheith á cur i mbaint (de bhuadh an fho-ailt deiridh sin roimhe seo den alt so) leis an bhforcháin bhreise a héileofar mar adubhradh in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1942, beidh éifeacht ag an gCuid sin II i dteannta agus fé réir na modhnuithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) cuirfear an abairt “an 6adh lá d'Abrán, 1942,” in ionad na habairte “an 6adh lá d'Abrán, 1941,” gach áit ina bhfuil an abairt sin sa Chuid sin II;

(b) i mír (b) d'fho-alt (3) d'alt 7 den Acht san, cuirfear an abairt “an 5adh lá d'Abrán, 1943,” in ionad na habairte “an 5adh lá d'Abrán, 1942,” agus cuirfear an focal “sé” in ionad an fhocail “cúig” agus cuirfear an abairt “an 5adh lá d'Abrán, 1942,” in ionad na habairte “an 5adh lá d'Abrán, 1941”.

Na Rialacha bhaineann le Cásanna I agus II de Sceideal D den Income Tax Act, 1918, do leasú.

2. —Cuirtear an Riail seo leanas leis na Rialacha bhaineann le Cásanna I agus II den Sceideal D a ghabhann leis an Income Tax Act, 1918, sé sin le rá:—

“19.—(1) Nuair a bheidh áireamh á dhéanamh chun aon chríche de chrícheanna na nAchtanna Cánach Ioncuim ar bhrabús no gnóthachan trádála a mbeidh scurtha dhi, déanfar aon stoc trádála ba leis an trádáil tráth an scurtha do luacháil do réir na bhforálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) i gcás aon stuic thrádála den tsórt san—

(i) a díolfar le duine no a haistreofar ar chomaoin luachmhair chun duine a mbeidh trádáil ar siúl aige no bheidh chun trádáil do bheith ar siúl aige sa Stát, agus

(ii) a bhféadfaidh an duine sin a chostas air le linn an díola no an aistrithe sin d'asbhaint mar chaiteachas nuair a bheidh áireamh á dhéanamh, chun aon chríche de chrícheanna na nAchtanna Cánach Ioncuim, ar bhrabús no gnóthachan na trádála san a bheidh ar siúl no chun bheith ar siúl aige,

is tuigthe gurb é is luach don stoc trádála san ná an praghas a híocfar air tráth an díola san no luach na comaoine do bhéarfar air tráth an aistrithe sin, do réir mar a bheidh;

(b) i gcás aon stuic thrádála eile den tsórt san is tuigthe gurb é is luach dó ná an méid do gheobhfaí air dá ndíoltaí ar an margadh puiblí é tráth na trádála do scur.

(2) Sa Riail seo—

cialluíonn an abairt “stoc trádála” maoin d'aon chineál, pé aca is maoin réalta no maoin phearsanta í, is—

(a) maoin de shórt a díoltar i ngnáth-chúrsa na trádála a n-úsáidtear an abairt ina taobh no díolfaí amhlaidh dá mba abuithe dhi no dá mbeadh a déanamh no a hullmhú críochnuithe, no

(b) abhair de shórt a húsáidtear chun maoin do dhéanamh no d'ullmhú de shórt a díoltar i ngnáth-chúrsa na trádála san,

léireofar tagairtí do thrádáil do bheith scurtha no do scur mar thagairtí ná baineann le haon chás ina raibh an trádáil sin ar siúl ag pearsain aonair agus ina scuirfear di de dhruim a bháis (pé aca bheidh no ná beidh an trádáil sin ar siúl ag duine eile tar éis an bháis sin) ach léireofar iad mar thagairtí bhaineann le gach cás eile ina mbeidh scurtha de thrádáil no inar tuigthe, de bhuadh Rialach II de na Rialacha so (ar n-a leasú le halt 13 den Acht Airgid, 1929 ( Uimh. 32 de 1929 )), a bheith scurtha dhi maidir le cáin d'áireamh.”

Liúntas alos caiteachais ar carraí áirithe do tháirgeadh.

3. —(1) Ní bhaineann an t-alt so ach amháin le hearraí ná raibh á dtáirgeadh i gcúrsa tráchtála sa Stát sa dá mhí dhéag dar chríoch an 31adh lá de Lúnasa, 1939, agus ná beadh a dtáirgeadh sa Stát (pé aca chun a dtomhalta cois baile no chun a n-easportálta é) ina thráchtáil shochrach aon tráth i rith an dá mhí dhéag san, agus déanfar an abairt “earra le n-a mbaineann an t-alt so” do léiriú dá réir sin san alt so.

(2) San alt so léireofar tagairtí do choinníollacha eacnamaíochta nea-ghnáthacha, maidir le hearra le n-a mbaineann an t-alt so, mar thagairtí chialluíonn gurb amhlaidh atá, mar gheall ar thosca dar bun no dar cúis an phráinn náisiúnta atá ann fé láthair (ar a n-áirmhítear tosca mhairfidh tar éis deireadh do bheith leis an bpráinn sin),—

(a) go bhfuil an earra san ag teastáil go géar sa Stát chun riaradh do riachtanas éigin de chuid an phobail agus nach féidir leor-chaindíochta dhi d'iomportáil chun riaradh don riachtanas san no d'eile nach féidir í iomportáil ar aon chor, agus

(b) go bhfuil táirgeadh na hearra san sa Stát chun a tomhalta cois baile ina thráchtáil shochrach faid is ann do na tosca san ach go scuirfe sé de bheith ina thráchtáil shochrach nuair nach ann a thuille do na tosca san.

(3) I gcás duine—

(a) dá iarraidh do réir an ailt seo ar na Coimisinéirí Ioncuim liúntas speisialta fén alt so do thabhairt dó alos aon bhliana cáinmheasa áirithe, agus

(b) dá chur ina luighe ar na Coimisinéirí Ioncuim gur úsáid sé sa bhliain sin foirgintí do thóg no do fuair sé no gléasra no inneallra do chuir sé isteach tar éis an 31adh lá de Lúnasa, 1939, d'aon-aidhm chun earra le n-a mbaineann an t-alt so do tháirgeadh i bhfuirm trádála no gnótha, agus gur d'aon-aidhm chun a tomhalta sa Stát do táirgeadh an earra san amhlaidh, agus

(c) dá chur ina luighe freisin ar na Coimisinéirí Ioncuim go raibh coinníollacha eacnamaíochta nea-ghnáthacha ann maidir leis an earra san i rith na bliana san,

féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim a chur fé ndear pé liúntas speisialta is dóigh leo is cóir do thabhairt maidir leis na foirgintí sin no leis an ngléasra no an inneallra san ón gcáinmheas a bheidh déanta ar an duine sin in aghaidh na bliana san maidir le brabús a thrádála no a ghnótha ag táirgeadh na hearra san amhlaidh.

(4) Féadfar iarratas chun na gCoimisinéirí Ioncuim ar liúntas speisialta fén alt so maidir leis an mbliain cháinmheasa dar chríoch an 5adh lá d'Abrán, 1941, no aon bhliain cháinmheasa roimhe sin do dhéanamh laistigh de dhá mhí dhéag tar éis dáta an Achta so do rith agus féadfar iarratas den tsórt san maidir le haon bhliain cháinmheasa ina dhiaidh sin do dhéanamh laistigh de dhá mhí dhéag tar éis deireadh na bliana san.

(5) I gcás liúntas speisialta do thabhairt fé na forálacha san roimhe seo den alt so, cuirfear an liúntas san in éifeacht tré aisíoc no ar shlí éigin eile.

(6) I gcás liúntais speisialta fén alt so do bheith tugtha do dhuine agus gur deimhin leis na Coimisinéirí Ioncuim deireadh do bheith le coinníollacha eacnamaíochta nea-ghnáthacha maidir leis an earra gur i dtaobh a táirgthe do tugadh na liúntais sin, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim na liúntais sin d'athbhreithniú.

(7) Beidh éifeacht ag na forálacha so leanas i dtaobh no de dhruim athbhreithnithe fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so ar na liúntais speisialta fén alt so bheidh tugtha do dhuine ar bith, sé sin le rá:—

(a) chun críche an athbhreithnithe sin féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim na méideanna so leanas do chur i gcomparáid, sé sin le rá:—

(i) an costas glan (mar a mínítear anso ina dhiaidh seo) do bhí ar an duine sin maidir leis na foirgintí no leis an ngléasra no an inneallra gur ina dtaobh do tugadh na liúntais speisialta san, agus

(ii) na liúntais iomlána (mar a mínítear anso ina dhiaidh seo) do tugadh don duine sin;

(b) chun crícheanna na comparáide sin, is tuigthe gurb é is méid don chostas ghlan san ná an méid a bheidh de bhreis ag an méid iarbhfír do chosain sé ar an duine sin na foirgintí sin do thógáil no d'fháil no an gléasra no an t-inneallra san do chur isteach ar an iomlán a dhéanfaidh—

(i) an tsuim no na suimeanna (más ann) do cuireadh ar fáil i bhfuirm chonganta airgid no deontais as cistí puiblí mar chabhair chun an céanna do thógáil no d'fháil no do chur isteach, agus

(ii) an méid is fiú, dar leis na Coimisinéirí Ioncuim, na foirgintí, an gléasra, no an t-inneallra san i gcás iad do dhíol le linn deireadh do bheith, no laistigh de dhá mhí dhéag tar éis deireadh do bheith, le coinníollacha eacnamaíochta nea-ghnáthacha maidir leis an earra gur chun a táirgthe do húsáideadh na forgintí, an gléasra no an t-inneallra san;

(c) is tuigthe gurb é is méid do na liúntais iomlána san ná an t-iomlán a dhéanfaidh na liúntais speisialta go léir do tugadh don duine sín fé na forálacha san roimhe seo den alt so agus na liúntais go léir do tugadh don duine sin maidir leis na foirgintí, no leis an inneallra no an gléasra san fé réim no de bhíthin an phrovíso ghabhann le mír (2) de Riail 5 no Riail 6 no Riail 7 de na Rialacha bhaineann le Cásanna I no II de Sceideal D a ghabhann leis an Income Tax Act, 1918, in aghaidh na bliana cáinmheasa ina dtáinig deireadh leis na coinníollacha eacnamaíochta nea-ghnáthacha maidir leis an earra gur chun a táirgthe do húsáideadh na foirgintí, an gléasra, no an t-inneallra san agus in aghaidh aon bhliana cáinmheasa roimhe sin inar húsáideadh na foirgintí, an gléasra, no an t-inneallra san amhlaidh;

(d) más mó an costas glan san ná iomlán na liúntas san, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim pé liúntas speisialta breise is dóigh leo is cóir do thabhairt tré aisíoc no ar shlí eile;

(e) más mó iomlán na liúntas san ná an costas glan san, féadfar na liúntais speisialta fén alt so do tugadh don duine sin d'athscrúdú agus féadfar pé cáinmheasa breise is dóigh leis na Coimisinéirí Ioncuim is gá do dhéanamh ar an duine sin in aghaidh aon bhliana cáinmheasa ar deonadh aon liúntas speisialta den tsórt san dó ina haghaidh.

Forálacha maidir le heasnaimh bhrabúis i mblianta cáinmheasa áirithe.

4. —(1) Más rud é, maidir leis an mbliain cháinmheasa dar thosach an 6adh lá d'Abrán, 1941, no aon bhliain cháinmheasa ina dhiaidh sin a mbeidh forcháin bhreise inéilithe ina haghaidh, go ndéanfar an brabús is ionáirmhithe ina chuid d'ioncum iomlán (ar n-a dhéanamh amach fé mar is gá chun crícheanna fo-ailt (1) d'alt 5 den Acht Airgeadais, 1941 ( Uimh. 14 de 1941 ), no an fho-ailt sin ar n-a chur i mbaint leis an mbliain cháinmheasa san) aon phearsan o thrádáil no gnó d'áireamh fé réim tréimhse áirithe (dá ngairmtear an tréimhse iomchuibhe san alt so) de dhá mhí dhéag no d'fhaid is lugha ná dhá mhí dhéag, déanfar aon chaillteanas a bhainfidh don phearsain sin maidir leis an trádáil no an gnó san agus is gá chun crícheanna an ailt seo do dhéanamh amach alos na bliana cáinmheasa san d'áireamh fé réim na tréimhse áirithe céanna san agus sa tslí chéanna ina n-áirmheofar an brabús san.

(2) Is tuigthe go raibh easnamh brabúis maidir le trádáil no gnó ar phearsain in aghaidh bliana cáinmheasa más rud é, i gcás na tréimhse iomchuibhe maidir leis an mbliain sin, gur lugha brabús an duine sin ón trádáil no ón ngnó san ná brabús caighdeánach na pearsan san ón trádáil no ón ngnó san no go raibh caillteanas ar an bpearsain sin sa trádáil no sa ghnó san no ná dearna an phearsa san aon bhrabús den tsórt san agus ná raibh aon chaillteanas den tsórt san air.

(3) Má thárlann, maidir le haon bhliain cháinmheasa, easnamh brabúis do bheith ar phearsain maidir le trádáil no gnó, is tuigthe, chun crícheanna an ailt seo, gurb é is méid don easnamh bhrabúis sin ná—

(a) má bhíonn an phearsa san tar éis brabús do dhéanamh ón trádáil no ón ngnó san in aghaidh na bliana san— an méid dar lugha an brabús san ná brabús caighdeánach na pearsan san ón trádáil no ón ngnó san, no

(b) má bhíonn caillteanas tar éis a bheith ar an bpearsain sin ón trádáil no ón ngnó san in aghaidh na bliana san— iomlán méide an chaillteanais sin agus brabúis chaighdeánaigh sin na pearsan san, no

(c) má bhíonn an phearsa san gan aon bhrabús do dhéanamh ná aon chaillteanas do bheith air ón trádáil no ón ngnó san in aghaidh na bliana san—méid brabúis chaighdeánaigh sin na pearsan san.

(4) Beidh feidhm agus éifeacht ag na forálacha so leanas maidir le gach easnamh brabúis a bheidh ar phearsain maidir le trádáil no gnó, sé sin le rá:—

(a) aon uair a bheidh aon easnamh brabúis den tsórt san ar an bpearsain sin in aon bhliain cháinmheasa a mbeidh forcháin bhreise inéilithe ina haghaidh, úsáidfear an t-easnamh brabúis sin, faid a ragha sé, chun laghdú do dhéanamh ar an mbreis a bhí no bheidh ag brabús na pearsan san ón trádáil no ón ngnó san ar a bhrabús caighdeánach ón trádáil no ón ngnó san sa chéad bhliain cháinmheasa (pé aca caithte dhi no le teacht) a raibh no a mbeidh forcháin bhreise inéilithe ina haghaidh agus ar thárla no a dtárlóidh an bhreis sin inti no, i gcás an t-easnamh brabúis sin do bheith có-ionann leis an mbreis sin no níos mó ná í, chun na breise sin do mhúchadh agus, sa chás deiridh sin, déanfar pé méid (más ann) den easnamh bhrabúis sin ná beidh ag teastáil chun na breise sin do mhúchadh amhlaidh d'úsáid ar an gcuma gcéanna, sa chéad bhliain cháinmheasa ina dhiaidh sin a mbeidh forcháin bhreise inéilithe ina haghaidh agus inar mó brabús na pearsan san ón trádáil no ón ngnó san ná a bhrabús caighdeánach, chun an bhreis a bheidh ag an mbrabús san ar an mbrabús caighdeánach san do laghdú no do mhúchadh agus mar sin de go dtí go mbeidh an t-easnamh brabúis sin ídithe dá chionn;

(b) aon uair a bheidh aon easnamh brabúis den tsórt san (dá ngairmtear an t-easnamh is luaithe sa mhír seo) ar an bpearsain sin in aon bhliain cháinmheasa a mbeidh forcháin bhreise inéilithe ina haghaidh agus a bheidh easnamh brabúis eile (dá ngairmtear an t-easnamh is déanaighe sa mhír seo) ar an bpearsain sin alos na trádála no an ghnótha chéanna i mbliain cháinmheasa ina dhiaidh sin a mbeidh forcháin bhreise inéilithe ina haghaidh agus, an tráth a thárlóidh an t-easnamh is déanaighe, ná beifear tar éis an t-easnamh is luaithe d'úsáid ar aon chor fén mír sin roimhe seo den fho-alt so no (má bítear tar éis é úsáid amhlaidh) ná beidh sé ídithe de chionn na húsáide sin, déanfar an t-easnamh is déanaighe d'adú (do réir mar is oiriunach) leis an easnamh is luaithe no le pé méid den easnamh is luaithe bheidh fanta tar éis na húsáide sin, agus déanfar an méid do gheobhfar de bharr an aduithe sin d'úsáid do réir na míre sin roimhe seo adubhradh fé is dá mb'easnamh brabúis aonair e;

(c) beidh feidhm ag an mír dheiridh sin roimhe seo den fho-alt so, gus na modhnuithe uirthi is gá, aon uair a thárlóidh, i gcás le n-a mbaineann an mhír sin, dhá easnamh bhrabúis no níos mó do bheith ar an bpearsain sin alos na trádála no an ghnótha chéanna sara mbeifear tar éis easnamh brabúis is luaithe d'úsáid fé mhír (a) den fho-alt so no sara mbeidh an t-easnamh brabúis is luaithe sin (má bítear tar éis é úsáid amhlaidh) ídithe de chionn na húsáide sin;

(d) nuair a beifear á chinneadh, chun crícheanna míre (a) den fho-alt so, cadé an bhliain cháinmheasa is céad bhliain cháinmheasa ina raibh no ina mbeidh breis ag brabús na pearsan san ón trádáil no ón ngnó san ar a bhrabús chaighdeánach ón trádáil no ón ngnó san, ní tabharfar áird ar na méideanna so leanas, sé sin le rá, an méid de bhrabús uile (más ann) na pearsan san ón trádáil no ón ngnó san do múchadh, tráth ar bith roimh an gcinneadh sin do dhéanamh fé na forálacha san roimhe seo den fho-alt so agus na méideanna uile (más ann) dá ndearnadh, tráth ar bith roimh an gcinneadh sin do dhéanamh, brabús na pearsan san ón trádáil no ón ngnó san do laghdú fé na forálacha san roimhe seo adubhradh.

(5) Aon fhaoiseamh a dtiocfaidh pearsa chun bheith i dteideal chuige de bhuadh an ailt seo bhéarfar é tré aisíoc no ar shlí eile.

(6) An méid sin de na forálacha atá i bhfeidhm chun crícheanna forchánach a bhaineann le hathchomhaire beidh feidhm agus éifeacht aca, gus na modhnuithe ortha is gá, maidir le húsáid easnamh brabúis fén alt so (le n-a n-áirmhítear méid aon easnaimh bhrabúis den tsórt san) sa tslí ina mbainid le cáinmheasa chun forchánach.

Alt 9 den Acht Airgid, 1929 , do leasú.

5. —D'ainneoin éinní atá i bhfo-alt (1) d'alt 9 den Acht Airgid, 1929 ( Uimh. 32 de 1929 ), éinne is ionchurtha fé cháin ioncuim alos brabúis no gnóthachain o aon chéird, gairm no slí bheatha do bunuíodh no ar ar tosnuíodh laistigh den bhliain díreach roimh an mbliain roimh an mbliain cháinmheasa beidh sé i dteideal, ar fhógra i scríbhinn do thabhairt don chigire chánach laistigh de dhá mhí dhéag tar éis deireadh na bliana cáinmheasa, go laghdófaí an cáinmheas an méid (más ann) a bheidh ag suim iomlán na gcáinmheas fé seach don bhliain cháinmheasa agus don bhliain roimh an mbliain sin de bhreis ar mhéid iomlán brabúis agus gnóthachain an dá bhlian san.

Alt 17 den Acht Airgid, 1929 , do leasú.

6. —Déanfar fo-alt (5) d'alt 17 den Acht Airgid, 1929 ( Uimh. 32 de 1929 ), do léiriú agus beidh éifeacht aige fá is dá gcuirtí an proviso so leanas le mír (b) den fho-alt san i dteannta an phroviso atá inti cheana féin, sé sin le rá:—

“agus, fós, más sa bhliain roimh an mbliain roimh an mbliain cháinmhéasa bhí an duine i seilbh na hoifige no na fostaíochta no a tháinig sé i dteideal na blianachta, an phinsin no an dualgais mar an gceád uair beidh sé i dteideal, ar fhógra i scríbhinn do thabhairt don chigire chánach laistigh de dhá mhí dhéag tar éis deireadh na bliana cáinmheasa, go gcuirfí fé cháin é do réir méid an tsochair oifige in aghaidh na bliana cáinmheasa.”

Alt 10 den Acht Airgeadais, 1941 , do leasú.

7. —I gcás go ndéanfar, fé alt 10 den Acht Airgeadais, 1941 ( Uimh. 14 de 1941 ), méid áirithe do thabhairt ar aghaidh alos caillteanais agus go ndéanfar é asbhaint as an mbrabús no é chur i gcoinnibh an bhrabúis ar maidir leis is ionchurtha duine fé fhorcháin bhreise in aghaidh na bliana dar thosach an 6adh lá d'Abrán, 1941, ach nach féidir, toisc an méid sin do bheith níos mó ná an brabús san, ach cuid den méid sin d'asbhaint no do chur i gcoinnibh amhlaidh, déanfar oiread a bheidh ag an méid sin de bhreis ar an mbrabús san do thabhairt ar aghaidh tuilleadh agus, chó fada is ragha sé, é d'asbhaint as an mbrabús, no do chur i gcoinnibh an bhrabúis, ar maidir leis is ionchurtha an duine sin fé fhorcháin bhreise in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1942, agus, mara nglanaidh an asbhaint no an cur-i-gcoinnibh sin is déanaighe luaidhtear an chuid den méid sin do bhéarfar ar aghaidh tuilleadh amhlaidh, déanfar iarmhéid forsheasta an mhéid sin do thabhairt ar aghaidh arís agus, chó-fada is ragha sé, é d'asbhaint as an mbrabús, no do chur i gcoinnibh an bhrabúis, ar maidir leis is ionchurtha an duine sin fé fhorcháin bhreise (más ann) in aghaidh na bliana dar tosach an 6adh lá d'Abrán, 1943, agus mar sin de go dtí go mbeidh iomlán na n-asbhaintí sin no na gcur-i-gcoinnibh sin, fé alt san 10 agus fén alt so, có-ionann leis an méid sin a bheidh tugtha ar aghaidh fén alt san 10.