An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID IV. Fianaise ar Iascaigh Leithleacha do bheith in Uisci Taoide.) Ar Aghaidh (Caibidil II. Iascaigh Ionaistrithe d'Aistriú chun an Aire.)

17 1939

ACHT IASCAIGH, 1939

CUID V.

Iascaigh Airithe d'Aistriu chun an Aire agus Foralacha maidir le hIascaigh a hAistreofar amhlaidh.

Caibidil I.

Roimhráiteach.

Mínithe chun crícheanna Coda V.

58. —(1) Sa Chuid seo den Acht so—

cialluíonn an abairt “iascach innill sheasmhaigh (uiscí taoide)” iascach bradán, breac no eascon a seoltar in uiscí le corainn chuaillí no inneall seasmhach eile go mbeidh deimhniú eisithe ina thaobh fé alt 6 den Salmon Fisheries (Ireland) Act, 1863, agus fós gach ceart eile chun bradáin, bric no eascoin d'iascaireacht in áit no ar áit an iascaigh sin;

cialluíonn an abairt “iascach corann (uiscí taoide)” iascach bradán, breac no eascon a seoltar in uiscí taoide le corainn iascaireachta (pé aca déanta de chlocha no d'abhair eile dhi) agus déanmhas na corann san agus fós gach ceart eile chun bradáin, bric no eascoin d'iascaireacht in áit no ar áit an iascaigh sin;

cialluíonn an abairt “iascach corann (fíor-uisce)” iascach bradán, breac no eascon a seoltar i bhfíor-uisce le corainn iascaireachta (pé aca déanta de chlocha no d'abhair eile dhi) agus déanmhas na corann san agus an talamh ar a bhfuil an chora san tógtha agus fós gach ceart eile chun bradáin, bric no eascoin d'iascaireacht in áit no ar áit an iascaigh sin;

cialluíonn an abairt “iascach muileann-damba” iascach a seoltar leis an méid sin de mhuileann-damba iascaireachta a húsáidtear chun iasc do ghabháil no chun a ghabháil d'urasú agus an méid sin de dhéanmhas an mhuileann-damba iascaireachta san a húsáidtear chuige sin, agus fós gach ceart eile chun bradáin, bric agus eascoin d'iascaireacht in áit no ar áit an iascaigh sin;

cialluíonn an abairt “iascach ionaistrithe” aon iascach—

(a) is iascach leithleach in uiscí taoide (seachas iascach innill sheasmhaigh (uiscí taoide) no iascach corann (uiscí taoide) agus fós gach ceart chun bradáin, bric agus eascoin d'iascaireacht in áit no ar áit an iascaigh sin, no

(b) is iascach innill sheasmhaigh (uiscí taoide), no

(c) is iascach corann (uiscí taoide), no

(d) is iascach corann (fíor-uisce), no

(e) is iascach muileann-damba,

ach ní fholuíonn sí—

(i) aon iascach atá dílsithe san Aire, ná

(ii) aon iascach atá dílsithe i mBord Soláthair an Leictreachais no a húdaruítear le dlí do Bhord Soláthair an Leictreachais a thógaint chúcha féin, ná

(iii) aon iascach atá dílsithe i gCoimisiún Talmhan na hÉireann, ná

(iv) aon iascach atá dílsithe i gCoimisinéirí na nOibreacha Poiblidhe in Éirinn;

cialluíonn an abairt “iascach dílsithe” iascach—

(a) a bheidh dílsithe san Aire fé Chaibidil II den Chuid seo den Acht so, no

(b) a bheidh aistrithe chun an Aire fé Chaibidil III den Chuid seo den Acht so.

(2) I gcás an ceart chun iascaireacht do dhéanamh le slait agus ruaim no le haon mheán eile, i gcuid ar bith d'abhainn no de loch atá in aice le hiascach ionaistrithe is iascach corann (fíor-uisce) no iascach muileann-damba, do bheith ar an aon únaeracht leis an iascach ionaistrithe sin, is tuigthe, chun crícheanna na Coda so den Acht so, gur cuid den iascach ionaistrithe sin an ceart san agus fós, i gcás gur de bhuadh únaerachta grinnill agus ithreach na coda san den abhainn no den loch san atá an ceart san ar marthain, grinneall agus ithir na coda san den abhainn no den loch san.