An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CEAD SCEIDEAL. Rialacha Clarathachta.) Ar Aghaidh (TRIU SCEIDEAL. Comhreamh na Votanna.)

30 1937

ACHT TOGHACHÁIN AN tSEANAID (BAILL PHRÍOMH-SCOILE), 1937

DARA SCEIDEAL.

Toghachain do Stiuradh.

Páipéirí ballóide do thabhairt amach.

1. An lá chun páipéirí ballóide do thabhairt amach, déanfaidh an ceann comhrimh, sa tslí a horduítear sna rialacháin seo leanas, páipéar ballóide do thabhairt amach do gach toghthóir a bheidh cláruithe ar an rolla de thoghthóirí don toghdas.

Iarrthóirí do bheith i láthair.

2. Beidh gach iarrthóir agus a ghníomhaire i dteideal bheith i láthair le linn na páipéirí ballóide bheith á dtabhairt amach agus, ar n-a iarraidh san air d'aon iarrthóir no gníomhaire den tsórt san, cuirfidh an ceann comhrimh in úil dó cathain a bhéarfar agus cá háit ina dtabharfar na páipéirí ballóide sin amach.

Na daoine bheidh i láthair le linn páipéirí ballóide do thabhairt amach.

3. Ní bheidh éinne i láthair le linn páipéirí ballóide do thabhairt amach ach an ceann comhrimh agus a chongantóirí, an méid sin de sna hiarrthóirí agus dá ngníomhairí a thogróidh bheith i láthair, agus pé daoine eile (más ann dóibh) dá gceadóidh an ceann comhrimh bheith i láthair amhlaidh.

An tslí chun páipéirí ballóide do thabhairt amach.

4. Bhéarfaidh an ceann comhrimh gach páipéar ballóide amach tré sna nithe seo leanas a dhéanamh no a chur fé ndeár iad do dhéanamh san ord so leanas, sé sin le rá:—

(a) glaofar amach uimhir, ainm, agus tuairisc an toghthóra chun a mbeidh an páipéar ballóide le tabhairt amach fé mar a bheidh san luaidhte ar an rolla de thoghthóirí;

(b) marcálfar uimhir sin an toghthóra ar chó-dhuille an pháipéir bhallóide;

(c) cuirfear mare ar chóip den rolla de thoghthóirí, os coinne uimhreach an toghthóra air, chun a thaisbeáint gur tugadh amach páipéar ballóide don toghthóir sin gan a nochtadh cadé an páipéar ballóide é;

(d) marcálfar an páipéar ballóide ar a dhá thaobh leis an mare oifigiúil;

(e) déanfar an uimhir a bheidh ar chúl an pháipéir bhallóide do mharcáil ar fhuirm dhearbhuithe chéannachta agus ar chlúdach pháipéir bhallóide;

(f) cuirfear i gclúdach (dá ngairmtear an forchlúdach anso feasta) a bheidh sa bhfuirm orduithe agus a bheidh dírithe chun an toghthóra ag an seoladh bheidh luaidhte ar an rolla de thoghthóirí mar an seoladh gur chuige a cuirfear a pháipéirí ballóide no, mara mbeidh aon tseoladh den tsórt san luaidhte amhlaidh, ag seoladh a ghnáth-áite comhnaithe mar a bheidh sé luaidhte ar an rolla de thoghthóirí na scríbhinní seo leanas, sé sin le rá:—

(i) an páipéar ballóide sin, agus

(ii) an fhuirm dhearbhuithe chéannachta san, agus

(iii) clúdach (dá ngairmtear an clúdach clúdacháin anso feasta) sa bhfuirm orduithe agus é dírithe chun an chinn chomhrimh, agus

(iv) clúdach is lugha ná san (dá ngairmtear clúdach an pháipéir bhallóide anso feasta) sa bhfuirm orduithe agus é marcálta, mar a horduítear anso roimhe seo, leis an uimhir a bheidh ar chúl an pháipéir bhallóide sin;

(g) dúnfar an forchlúdach go héifeachtúil;

(h) nuair a bheidh na forálacha san roimhe seo den riail seo cólíonta maidir le gach páipéar ballóide a bheidh le tabhairt amach, baileofar, comhreofar, agus postálfar na forchlúdaigh dhúnta san go léir.

Páipéirí ballóide do phostáil.

5. Postálfaidh an ceann comhrimh na forchlúdaigh dhúnta san tré sna forchlúdaigh sin do sheachadadh don cheann-oifig phuist is goire dhó, no do pé oifig eile ar a socrófar leis an gceann-mháistir puist, agus stampálfaidh an máistir puist san oifig sin, leis an dátstampa post-oifige, fuirm admhála a thíolacfaidh an ceann comhrimh agus ina mbeidh an méid forchlúdach do seachadadh amhlaidh luaidhte, agus cuirfe sé na forchlúdaigh sin ar aghaidh láithreach tríd an bpost cláruithe chun a seachadtha do sna daoine go mbeidh a seolta ortha.

An rolla de thoghthóirí agus na có-dhuillí do choimeád.

6. Chó luath agus is féidir é tar éis tabhairt-amach na bpáipéirí ballóide do bheith críochnuithe agus i bhfianaise an mhéide sin de sna hiarrthóirí agus dá ngníomhairí bheidh i láthair déanfaidh an ceann comhrimh pacáidí ar leithligh den chóip mharcálta den rolla de thoghthóirí agus de chó-dhuillí na bpáipéirí ballóide, agus séalófar na pacáidí sin le n-a shéala féin agus le séalaí an mhéide sin de sna hiarrthóirí no de sna gníomhairí le n-ar mian a séalaí do chur ortha.

An bosca ballóide.

7. Cuirfidh an ceann comhrimh bosca ballóide ar fáil, chun na gclúdach clúdacháin do chur isteach ann nuair a chuirfidh na vótálaithe thar n-ais iad, agus ar thabhairt-amach na bpáipéirí ballóide do bheith críochnuithe taisbeánfaidh an ceann comhrimh an bosca ballóide sin, ar oscailt agus folamh, do sna hiarrthóirí agus do sna gníomhairí (más ann dóibh) a bheidh i láthair, agus séalóidh sé an bosca ballóide sin le n-a shéala agus déanfa sé socrú chun an bhosca bhallóide sin do choimeád slán sábhálta.

An ní déanfar leis na clúdaigh chlúdacháin ar iad d'fháil.

8. Déanfaidh an ceann comhrimh láithreach gach clúdach clúdacháin a gheobha sé roimh an vótaíocht do chríochnú do chur isteach, gan oscailt, sa bhosca bhallóide agus déanfa sé gach clúdach clúdacháin a gheobha sé tar éis na vótaíochta do chríochnú do chur isteach, gan oscailt, i bpacáiste ar leithligh fé shéala agus déanfa sé freisin gach forchlúdach a cuirfear thar n-ais chuige mar rud nár seachadadh do chur isteach, gan oscailt, i bpacáiste ar leithligh fé shéala.

Fógra i dtaobh comhreamh na vótanna.

9. Trí lá ar a laighead roimh an vótaíocht do chríochnú cuirfidh an ceann comhrimh tríd an bpost, chun gníomhaire gach iarrthóra, fógra i scríbhinn i dtaobh an ama agus na háite ina n-osclóidh sé an bosca ballóide agus ina gcomhreoidh na vótanna.

An bosca ballóide d'oscailt.

10. Chó luath agus a bheidh caoi ann chuige sin tar éis na vótaíochta do chríochnú osclóidh an ceann comhrimh an bosca ballóide agus comhreoidh na vótanna.

Na daoine bheidh i láthair le linn na vótanna do chomhreamh.

11. Ní bheidh éinne i láthair le linn an bhosca bhallóide d'oscailt ná le linn vótanna do chomhreamh ach an ceann comhrimh agus a chongantóirí, an méid sin de sna hiarrthóirí agus dá ngníomhairí thogróidh bheith i láthair agus pé daoine eile (más ann dóibh) dá gceadóidh an ceann comhrimh bheith i láthair.

An nós imeachta leanfar ar an mbosca ballóide d'oscailt.

12. Nuair a beifear tar éis an bosca ballóide d'oscailt déanfaidh an ceann comhrimh na nithe seo leanas, sé sin le rá:—

(a) na clúdaigh chlúdacháin uile do thógaint amach as an mbosca ballóide agus iad do chomhreamh agus a líon do nótú;

(b) gach clúdach clúdacháin acu san d'oscailt agus an dearbhú céannachta ann do scrúdú agus an uimhir ar an dearbhú san do chur i gcompráid leis an uimhir ar chlúdach an pháipéir bhallóide sa chlúdach chlúdacháin sin;

(c) más mar a chéile na huimhreacha san agus go bhfaighfear an dearbhú céannachta do bheith críochnuithe agus déanta go cuibhe, cuirfidh an ceann comhrimh an dearbhú céannachta agus clúdach an pháipéir bhallóide i gcoimeádáin ar leithligh;

(d) maran deimhin leis an gceann comhrimh an dearbhú céannachta do bheith críochnuithe agus déanta go cuibhe cúl-scríobhfaidh “diúltuíodh don vóta” ar an dearbhú céannachta agus ceanglóidh sé clúdach an pháipéir bhallóide dhe gan an clúdach san d'oscailt no, mara mbeidh aon chlúdach den tsórt san ann, ceanglóidh sé an páipéar ballóide dhe;

(e) má fhaghann an ceann comhrimh nach mar a chéile an uimhir ar an dearbhú céannachta agus an uimhir ar chlúdach an pháipéir bhallóide, no mara mbeidh aon uimhir ar an gclúdach, osclóidh sé an clúdach agus, más mar a chéile an uimhir ar an bpáipéar ballóide agus an uimhir ar an dearbhú céannachta, cuirfe sé an páipéar ballóide sa choimeádán speisialta bheidh curtha ar fáil aige i gcóir páipéirí ballóide;

(f) maran mar a chéile an uimhir ar an bpáipéar ballóide agus an uimhir ar an dearbhú céannachta, cuirfidh an ceann comhrimh an páipéar ballóide thar n-ais ina chlúdach, más ann dó, ceanglóidh sé an clúdach no an páipéar ballóide sin (pe'ca aca é) den dearbhú chéannachta, agus cúl-scríobhfaidh “diúltuíodh don vóta” ar an dearbhú céannachta;

(g) má dheallruíonn sé ná fuil dearbhú céannachta i dteanta clúdach an pháipéir bhallóide, osclóidh an ceann comhrimh clúdach an pháipéir bhallóide, agus má faightear an dearbhú céannachta do bheith ann deighleálfa sé leis an dearbhú agus leis an bpáipéar ballóide sin do réir na bhforálacha san roimhe seo den riail seo;

(h) marcálfa sé an focal “diúltuithe” ar gach dearbhú céannachta ná beidh páipéar ballóide ina theanta agus ar gach páipéar ballóide ná beidh dearbhú céannachta ina theanta.

Páipéirí ballóide agus dearbhuithe ná beidh sna clúdaigh chearta.

13. Más in éineacht a gheobhfar páipéar ballóide agus dearbhú céannachta agus gur mar a chéile na huimhreacha ortha, ní diúltófar don pháipéar bhallóide mara mbeidh de chúis leis sin ach go raibh an páipéar ballóide agus an dearbhú céannachta no aon cheann acu gan bheith sna clúdaigh chearta no sa chlúdach cheart no go raibh aon chlúdach den tsórt san gan bheith daingnithe.

Dearbhuithe céannachta do dhiúltú.

14. Taisbeánfaidh an ceann comhrimh do sna hiarrthóirí agus do sna gníomhairí bheidh i láthair aon dearbhú céannachta go mbeidh sé chun diúltú dhó ar an scór nár críochnuíodh agus ná dearnadh sa cheart é agus má chuireann aon iarrthóir no gníomhaire acu san i gcoinnibh na breithe sin uaidh cuirfe sé leis an gcúl-scríbhinn na focail “cuireadh i gcoinnibh an diúltuithe”.

Dearbhuithe dá ndiúltófar do choimeád ar deighilt.

15. Déanfaidh an ceann comhrimh na dearbhuithe uile dá ndiúltófar, maraon leis na clúdaigh no leis na páipéirí ballóide, pe'ca aca é, a bheidh ceangailte dhíobh, do choimeád ar deighilt o scríbhinní eile.

Clúdaigh pháipéirí ballóide d'oscailt.

16. Nuair a beifear tar éis na gclúdach clúdacháin uile sa bhosca bhallóide d'oscailt agus a bheidh deighleálta fé sna rialacha san roimhe seo le n-a mbeidh ionta, osclóidh an ceann comhrimh gach clúdach páipéir bhallóide ná beidh oscailte agus cuirfidh an uimhir ar an gclúdach i gcompráid leis an uimhir ar an bpáipéar ballóide agus más mar a chéile na huimhreacha cuirfidh an páipéar ballóide isteach sa ghabhadán speisialta bheidh curtha ar fáil aige i gcóir páipéirí ballóide ach maran mar a chéile na huimhreacha marcálfaidh “diúltuithe” ar an bpáipéar ballóide agus ceanglóidh den chlúdach é.

Dearbhuithe, páipéirí ballóide, etc., do choimeád.

17. Chó luath agus a bheidh an ceann comhrimh tar éis na bpáipéirí ballóide uile do chur isteach sa ghabhadán speisialta san cuirfe sé isteach i bpacáidí ar leithligh fé shéala (1) na dearbhuithe céannachta bhí i dteanta aon pháipéirí ballóide le n-ar glacadh go cuibhe; (2) aon dearbhuithe céannachta dar diúltuíodh; agus (3) aon pháipéirí ballóide dar diúltuíodh agus, sa dá chás deiridh sin, beidh ina dteanta na clúdaigh (más ann dóibh) a bheidh ceangailte dhíobh.

Na vótanna do chomhreamh.

18. Nuair a bheidh na rialacha san roimhe seo cólíonta ag an gceann comhrimh meascfa sé go maith ar a chéile na páipéirí ballóide a bheidh sa ghabhadán speisialta san agus ansan tógfa sé na páipéirí ballóide sin amach as an ngabhadán speisialta san, comhreoidh sé iad agus nótóidh a líon agus ansan comhreoidh sé, do réir na rialacha atá sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, na vótanna do breacadh ar na páipéirí ballóide sin.

Páipéirí ballóide bheidh gan bhrí do dhiúltú.

19. Cúl-scríobhfaidh an ceann comhrimh “diúltuithe” ar aon pháipéar ballóide dá ndiúltóidh sé mar pháipéar gan bhrí agus má chuireann aon iarrthóir no gníomhaire i gcoinnibh na breithe sin uaidh le n-ar dhiúltuigh sé don pháipéar bhallóide cuirfe sé leis an gcúl-scríbhinn sin “cuireadh i gcoinnibh an diúltuithe”.

Na himeachta fén Sceideal so do bheith leanúnach.

20. Sa mhéid gur féidir é déanfaidh an ceann comhrimh na himeachta fén Sceideal so tar éis an bhosca bhallóide d'oscailt agus fós comhreamh na vótanna do choimeád ar siúl gan sos ach féadfaidh, tráth ar bith, na himeachta no an comhreamh san do chur ar fiunraoi go ceann pé tréimhse is ceart, dar leis, chun bia no deoch do thógaint no i gcóir na hoíche no mar gheall ar aon réasúin eile is leor, dar leis, agus pé uair a chuirfe sé na himeachta san no an comhreamh san ar fiunraoi amhlaidh glacfaidh gach réamh-chúram is cóir chun na bpáipéirí ballóide, na gclúdach, na vótanna, agus na scríbhinní eile a bhaineann leis an toghachán do choimeád sábhálta.

Dearbhú seicréideachta.

21. Déanfaidh an ceann comhrimh agus gach éinne dá chongantóirí a thógfaidh páirt in aon cheann de sna himeachta fén Sceideal so no i gcomhreamh na vótanna agus gach iarrthóir agus gníomhaire bheidh i láthair le linn aon imeachta dhíobh san no le linn an chomhrimh sin geallúint sa bhfuirm orduithe do shighniú, sara dtógfaid páirt amhlaidh no sara mbeid i láthair amhlaidh, go gcoimeádfaid rún ar an vótáil.

Deimhniú ar thoradh na vótaíochta.

22. Chó luath agus a bheidh comhreamh na vótanna críochnuithe ullamhóidh an ceann comhrimh i ndúbláid deimhniú, sa bhfuirm orduithe, ina luadhfar ainmneacha na n-iarrthóirí do toghadh, méid iomlán na vótanna do tugadh do gach iarrthóir fé leith (pe'ca toghadh é no nár toghadh), gach aistriú vótanna do rinneadh fén Acht so agus méid iomlán na vótanna do bhí curtha i leith gach iarrthóra fé leith i ndeireadh an chomhrimh ina ndearnadh gach aistriú fé leith den tsórt san, agus pé nithe eile a hordófar, agus sighneoidh an ceann comhrimh an deimhniú dúbláide sin ansan agus cuirfidh ceann de sna dúbláidí sin go dtí Cléireach Dháil Éireann agus (ach amháin i gcás an chéad olltoghacháin Seanaid) an ceann eile de sna dúbláidí sin go dtí Cléireach Sheanad Éireann.

I gcás gach deimhniú a hullamhófar fén riail seo maidir leis an gcéad olltoghachán Seanaid, déanfaidh an ceann comhrimh, tar éis dó dúbláid amháin den deimhniú san do chur go dtí Cléireach Dháil Éireann, an dúbláid eile den deimhniú san do choimeád agus cuirfidh an dúbláid eile sin go dtí Cléireach Sheanad Éireann no seachadfaidh dó é chó luath agus is féidir é tar éis an Chléirigh sin do cheapadh.

Toradh an toghacháin d'fhoillsiú.

23. Ullamhóidh an ceann comhrimh freisin agus foillseoidh san Iris Oifigiúil ráiteas sa bhfuirm orduithe ina luadhfar ainmneacha na n-iarrthóirí do toghadh agus an t-ord inar toghadh iad.

Páipéirí ballóide do choimeád.

24. Ar chríochnú chomhreamh na vótanna dhó cuirfidh an ceann comhrimh isteach i bpacáidí ar leithligh fé shéala na páipéiri ballóide comhrithe agus na páipéirí ballóide dar diúltuíodh mar pháipéirí gan bhrí.

An ceann comhrimh do choinneáil scríbhinní.

25. Coinneoidh an ceann comhrimh go ceann sé mhí tar éis na vótaíochta do chríochnú na pacáidí uile agus fé seach a bheidh fé shéala agus ina mbeidh an chóip mharcálta den rolla de thoghthóirí, có-dhuillí na bpáipéirí ballóide, na clúdaigh chlúdacháin do fuarthas tar éis na vótaíochta do chríochnú, na forchlúdaigh do cuireadh thar n-ais mar nithe nár seachadadh, na dearbhuithe céannachta le n-ar glacadh, na dearbhuithe céannachta dar diúltuíodh, na páipéirí ballóide dar diúltuíodh, na páipéirí ballóide comhrithe, agus na páipéirí ballóide gan bhrí, agus i gcionn na tréimhse sin de sé mhí dítheoidh sé na pacáidí séaluithe sin go léir mara mbeidh a mhalairt orduithe ag bínse toghacháin.

Pacáidí séaluithe d'iniúchadh.

26. Ní leigfear do dhuine ar bith iniúchadh do dhéanamh ar aon cheann de sna pacáidí séaluithe sin a choinneoidh an ceann comhrimh ná ar éinní dá mbeidh ionta ach amháin fé ordú bhínse thoghacháin agus dá réir sin.

Údarás chun pacáidí séaluithe d'iniúchadh.

27. Féadfaidh bínse toghacháin a údarú do dhuine ar bith iniúchadh do dhéanamh ar a mbeidh in aon cheann de sna pacáidí séaluithe sin ar ar gá do réir chirt san a dhéanamh ach ar dhéanamh aon iniúchta den tsórt san bhéarfar aire ná déanfar an tslí in ar vótáil aon toghthóir áirithe d'fháil amach go dtí go mbeidh cruthuithe chun sástachta bhínse thoghacháin gur vótáil an toghthóir sin agus go mbeidh dearbhuithe ag an mbínse sin a vóta do bheith gan bhrí.

Orduithe bínse thoghacháin do chólíonadh.

28. Cólíonfaidh an ceann coimhrimh gach ordú a dhéanfaidh bínse toghacháin i dtaobh na bpácáidí séaluithe sin d'iniúchadh agus do thabhairt i láthair agus i dtaobh cad déanfar leo.

Tabhairt-i-lathair ag an gceann comhrimh do bheith ina fianaise dho-chlaoite.

29. Má orduíonn bínse toghacháin don cheann chomhrimh aon scríbhinn no pacáid scríbhinní ina sheilbh a bhaineann le toghachán áirithe do thabhairt i láthair agus má dheineann an ceann comhrimh an scríbhinn no an phacáid scríbhinní sin do thabhairt i láthair do réir an orduithe sin beidh an thabhairt-iláthair sin ina fianaise dho-chlaoite go mbaineann an scríbhinn no an phacáid scríbhinní sin leis an toghachán áirithe sin, agus an chúl-scríbhinn a bheidh curtha ag an gceann comhrimh do réir an Sceidil seo ar aon scríbhinn no pacáid scríbhinní den tsórt san beidh sí ina fianaise dho-chlaoite gurb é ní an scríbhinn no an phacáid sin ná an ní adeirtear sa chúl-scríbhinn sin iseadh í.

Fianaise ar vótáil

30. Má dheineann an ceann comhrimh páipéar ballóide do thabhairt i láthair a bhéarfaidh le tuisgint gur húsáideadh é in aon toghachán agus có-dhuille ar a mbeidh marcálta an uimhir chlóbhuailte chéanna agus ar a mbeidh uimhir marcálta i scríbhinn, beidh an thabhairt-i-láthair sin ina fianaise prima facie gurb éinne amháin an duine do vótáil leis an bpáipéar ballóide sin agus an duine gur mar a chéile a uimhir ar an rolla de thoghthóirí agus an uimhir a bheidh marcálta amhlaidh ar an gcó-dhuille sin.

An ceann comhrimh do chur cúlscríbhinne ar phacáidí

31. Pé uair is gá don cheann chomhrimh, do réir an Sceidíl seo, aon scríbhinní do chur i bpacáid ar leithligh fé shéala cúl-scríobhfaidh ar an bpacáid sin ráiteas ina luadhfar líon agus cineál na scríbhinní sin agus an toghachán le n-a mbainid.

An bhrí atá le “bínse toghacháin.”

32. Sa Sceideal so cialluíonn an abairt “bínse toghacháin” cúirt ag á mbeidh údarás go dleathach chun deighleáil le hachuingeacha ag gearán mar gheall ar thuairisciú nea-chuibhe no ar thogha nea-chuibhe i dtoghachán Seanaid.