An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Rialu Maidir le Tairgeadh Tobac i Saorstát Éireann i gCoir Deantoireachta.) Ar Aghaidh (CUID IV. Ceadunaisi Deantoiri Trialacha.)

37 1934

ACHT TOBAC, 1934

CUID III.

Barr Tobac Gach Saosuir fe leith do Chur de Laimh.

Fásóirí do thabhairt fógra uatha i dtaobh socruithe i gcóir leasuithe agus ath-láimhsithe, etc.

32. —(1) Gach sealbhóir ceadúnais fásóra á údarú tobac d'fhás sa bhliain 1934 no in aon bhliain ina dhiaidh sin, cuirfidh chun an Aire, i gcás an ceadúnas san do bhaint leis an mbliain 1934, roimh an 30adh lá de Mheán Fhómhair, 1934, no, i gcás an ceadúnas san do bhaint le haon bhliain ina dhiaidh sin, roimh an 30adh lá de Mheitheamh na bliana san, cuntas, sa bhfuirm a bheidh orduithe ag an Aire, ina luadhfar—

(a) mion-innste ar an achar do chuir sé fé thobac an bhliain le n-a mbaineann an ceadúnas san;

(b) má bhíonn sé ar aigne an tobac san do leasú, mioninnste ar an bhfeisteas atá aige chun tobac do leasú;

(c) má bhíonn sé ar aigne duine eile do leasú an tobac san, ainm agus seoladh an duine eile sin;

(d) an stáisiún ath-láimhsithe go bhfuil sé ar aigne an tobac san do sheachadadh ann d'fhás sé an bhliain le n-a mbaineann an ceadúnas san.

(2) Ní bheidh sé dleathach d'aon tsealbhóir ceadúnais fásóra tobac d'fhás sé bliain ar bith do sheachadadh i stáisiún athláimhsithe ar bith seachas an stáisiún ath-láimhsithe bheidh luaidhte sa tuairisceán do thug sé uaidh fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo maidir leis an tobac san mara mbeidh toiliú an Aire faighte aige roimh ré chun é do sheachadadh an tobac san i stáisiún ath-láimhsithe éigin eile.

(3) Más rud é—

(a) go dteipfidh ar aon tsealbhóir ceadúnais fásóra déanamh do réir forálacha fo-ailt (1) den alt so, no

(b) go ndéanfaidh aon tsealbhóir ceadúnais fásóra éinní contrárdha d'fhorálacha fo-ailt (2) den alt so

beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga púnt do chur air.

(4) Féadfaidh an tAire no féadfar ar agra an Aire, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Ath-láimhseoirí do cheannach tobac o fhásóirí.

33. —(1) Fé réir forálacha an ailt seo ceannóidh gach duine is sealbhóir ceadúnais ath-láimhseora, ar an bpraghas agus ar na téarmaí agus na cionníollacha bhaineann leis an gceannach san fén gCuid seo den Acht so, san áitreabh le n-a mbaineann an ceadúnas san an tobac uile bheidh ar staid oiriúnach chun a ath-láimhsithe agus d'fhás sealbhóir ceadúnais fásóra an bhliain le n-a mbaineann an ceadúnas ath-láimhseora san agus a tairgfear chun a dhíolta do réir forálacha an Achta so san áitreabh san roimh an 31adh lá de Mhí Nodlag na bliana do fásadh an tobac san no pé dáta is déanaí ná san a cheapfaidh an tAire maidir le tobac d'fhás na bliana san.

(2) Aon tsealbhóir ceadúnais ath-láimhseora gur mian leis diúltadh don tobac no aon chuid den tobac do cheannach a tairgfear chun a dhíolta leis fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo déanfaidh láithreach a chur in úil don díoltóir go bhfuil sé ar aigne diúltadh amhlaidh agus a iarraidh ar an Aire é do shaoradh ón oblagáid an tobac san do cheannach.

(3) Féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis é, ar aon tsealbhóir ceadúnais ath-láimhseora dá iarraidh sin fén alt so, an sealbhóir sin do shaoradh ón oblagáid a cuirtear ar an sealbhóir sin leis an alt so an tobac le n-a mbaineann an t-iarratas san do cheannach.

(4) Má theipeann ar aon tsealbhóir ceadúnais ath-láimhseora déanamh do réir na hoblagáide cuirtear air leis an alt so beidh an sealbhóir sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar cúig púint fhichead do chur air másé an chéad chionta fén alt so aige é agus fíneáil ná raghaidh thar céad púnt másé an dara cionta no aon chionta ina dhiaidh sin fén alt so aige é.

(5) Féadfaidh an tAire no féadfar ar agra an Aire, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Srian le tobac nea-dhéanta do dhíol no do chur de láimh.

34. —(1) Duine ar bith is sealbhóir ceadúnais fásóra údaruíonn do tobac d'fhás bliain áirithe ní bheidh sé dleathach do tobac nea-dhéanta d'fhás na bliana san do chur de láimh, ar aon tslí seachas fé údarás o sna Coimisinéirí Ioncuim ar n-a dheonadh tar éis dul i gcomhairle leis an Aire, chun duine ar bith seachas duine is sealbhóir ceadúnais fásóra údaruíonn do tobac d'fhás an bhliain sin no duine is sealbhóir ceadúnais leasuitheora údaruíonn do tobac d'fhás na bliana san do leasú no duine is sealbhóir ceadúnais ath-láimhseora údaruíonn do tobac d'fhás na bliana san d'ath-láimhsiú.

(2) Duine ar bith is sealbhóir ceadúnais leasuitheora údaruíonn do tobac d'fhás bliana áirithe do leasú ní bheidh sé dleathach do tobac nea-dhéanta d'fhás na bliana san do dhíol le duine ar bith seachas duine is sealbhóir ceadúnais ath-láimhseora údaruíonn do tobac d'fhás na bliana san d'ath-láimhsiú.

(3) Má dheineann duine ar bith éinní contrárdha den alt so beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga púnt do chur air.

Luach comparáideach tobac gach soláthróra.

35. —(1) Chun a shocrú cadé an cion a bheidh le fáil ag gach duine fé leith de sholáthróirí tobac d'fhás bliana áirithe do seachadadh i stáisiún ath-láimhsithe ar bith d'iomlán bunphraghsanna na bpacáistí uile de thobac, d'fhás na bliana san, do hath-láimhsíodh sa stáisiún ath-láimhsithe sin déanfaidh an t-ath-láimhseoir, le linn pé céim den phróiseas ath-láimhsithe ordóidh an tAire agus faid a bheidh tobac gach soláthróra ar deighilt o chuid na soláthróirí eile, luach tobac uile an tsoláthróra san (eadhon, tobac is oiriúnach chun déantóireachta) d'áireamh do réir rialachán a déanfar fén alt so agus déanfar tagairtí san Acht so do luach chomparáideach tobac, d'fhás bliana áirithe, do sheachaid duine ar bith i stáisiún ath-láimhsithe do léiriú mar thagairtí don méid, do réir áirimh fén bhfo-alt so, dob fhiú tobac d'fhás na bliana san do sheachaid an duine sin sa stáisiún ath-láimhsithe sin.

(2) Déanfaidh an tAire, le hordú, rialacháin á ordú cadiad na próiseasaí fé n-a gcuirfear tobac, go bhfuil a luach le háireamh fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo, sara ndéanfar an t-áireamh san agus cadé an modh ina ndéanfar an t-áireamh san agus féadfaidh a shocrú leis na rialacháin sin go dtabharfar áird ar gach ní no éinní acu so leanas le linn an áirimh sin do dhéanamh, sé sin le rá, grádanna, cineálacha no saghsanna an tobac san, an fliuchra bheidh sa tobac san, staid an tobac san le linn céimeanna deifriúla sa phróiseas ath-láimhsithe agus éinní eile is oiriúnach leis an Aire.

(3) Má theipeann ar ath-láimhseoir ar bith déanamh do réir forálacha an ailt seo beidh an t-ath-láimhseoir sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar céad púnt do chur air.

(4) Féadfaidh an tAire no féadfar ar agra an Aire, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Tobac do phacáil i stáisiún ath-láimhsithe agus mion-innste do thabhairt don Aire.

36. —(1) An tobac go léir a fásfar bliain ar bith agus a seachadfar i stáisiún ath-láimhsithe agus a bheidh oiriúnach chun déantóireachta pacálfaidh an t-ath-láimhseoir é do réir orduithe an Aire agus marcálfar gach pacáiste le pé comharthaí aitheantais ordóidh an tAire.

(2) Chó luath agus bheidh deighleálta do réir an fho-ailt deiridh sin roimhe seo leis an tobac go léir, d'fhás aon bhliana áirithe, a seachadfar i stáisiún ath-láimhsithe déanfaidh an t-athláimhseoir liost iomlán de sna pacáistí d'ullamhú agus do chur chun an Aire agus cuirfidh síos sa liost san maidir le gach pacáiste pé mion-innste ordóidh an tAire.

(3) Duine ar bith go dteipfidh air déanamh do réir na n-oblagáidí cuirtear air leis an alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar caoga púnt do chur air másé an chéad chionta fén alt so aige é agus, másé an dara cionta no aon chionta ina dhiaidh sin fén alt so aige é, fíneáil ná raghaidh thar dhá chéad go leith púnt no príosúntacht ar feadh téarma ar bith nách sia ná sé mhí no an fhíneáil sin agus an phríosúntacht san le chéile.

(4) Féadfaidh an tAire no féadfar ar agra an Aire, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Pacáistí tobac do phraghsáil.

37. —(1) Nuair a lóisteálfar i mbanna-stóras tobac d'fhás bliana ar bith do pacáladh i stáisiún ath-láimhsithe cuirfidh an tAire fé ndeár an tobac i ngach pacáiste do phraghsáil do réir an praghais a bhéarfadh iomportálaí ar an tobac sa phacáiste sin dá ndeintí é d'iomportáil isteach i Saorstát Éireann agus é do sheacadadh fé bhanna ag ionad na hiomportála i Saorstát Éireann, agus an praghas a socrófar amhlaidh maidir leis an tobac sa phacáiste sin lughaide aon mhéid ordóidh an tAire do lomháil ag féachaint do ghnás na trádála isé is bun-phraghas don phacáiste sin chun crícheanna an Achta so.

(2) Éilithe ar bith is iníoctha le dílseánach banna-stórais as éinní do rinneadh chun praghsála do dhéanamh ar thobac do lóisteáladh sa bhanna-stóras san isé an té gur leis an tobac san íocfaidh iad.

Clár-liost de phacáistí.

38. —(1) Chó luath agus bheidh praghsáil déanta ar na pacáistí uile ina mbeidh an tobac, d'fhás bliana ar bith, do hathláimhsíodh i stáisiún ath-láimhseála ullamhóidh an tAire láithreach clár-liost de sna pacáistí sin go léir ina luadhfar i dtaobh gach pacáiste na comharthaí aitheantais a bheidh air agus a phraghas (dá ngairmtear an praghas sa chlár-liost san Acht so) agus isé bheidh sa phraghas san ná—

(a) bun-phragas an phacáiste sin, agus

(b) maidir le gach púnt tobac sa phacáiste sin, suim bhreise is có-ionann leis an deifríocht sa phúnt idir an diúité máil agus an diúité custum ar thobac den chineál a bheidh sa phacáiste sin.

(2) Cuirfidh an tAire cóip de gach clár-liost ullamhóidh sé fén alt so chun an Aire Tionnscail agus Tráchtála agus chun an ath-láimhseora le n-a mbainfidh chó luath agus bheidh ullamhú an chlár-liosta san críochnuithe.

Tuairisceáin o dhéantóir.

39. —(1) Ar dháta nách déanaí ná pé dáta ordóidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála maidir leis an mbliain 1934 agus ar dháta nách déanaí ná an 1adh lá de Mheán Fhómhair sa bhliain 1935 agus i ngach bliain ina dhiaidh sin cuirfidh gach déantóir chun an Aire sin, sa bhfuirm ordóidh an tAire sin, tuairisceán ina luadhfar na caindíochtaí, na cineálacha agus na saghsanna tobac d'úsáid sé chun crícheanna déantóireachta i rith na tréimhse de dhá mhí dhéag dár chríoch an 5adh lá d'Iúl na bliana san agus na caindíochtaí agus na saghsanna tobac déanta do táirgeadh as an gcéanna.

(2) Gach déantóir go dteipfidh air no fhailleoidh no dhiúltóidh déanamh do réir na n-oblagáidí cuirtear air leis an alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar céad púnt do chur air.

(3) Féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála no féadfar ar agra an Aire sin, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Orduithe díola.

40. —(1) Chó luath agus is féidir é tar éis na gclár-liost uile de phacáistí tobac do fásadh bliain ar bith do bheith seachadtha don Aire Tionnscail agus Tráchtála dáileoidh an tAire sin na pacáistí uile tobac a bheidh luaidhte sa chlár-liost san ar na déantóirí uile i pé slí is dóich leis an Aire sin is ceart ag féachaint don chaindíocht, do sna saghsanna agus do sna cineálacha tobac do rinne gach déantóir acu i rith na tréimhse de dhá mhí dhéag dar chríoch an 5adh lá d'Iúl na bliana roimhe sin agus, le linn an Aire sin do dhéanamh an dáilithe sin, déanfaidh pacáistí áirithe tobac do phacáil ath-láimhseoirí áirithe do dháiliú ar dhéantóirí áirithe.

(2) Chó luath agus bheidh aon dáiliú déanta fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo seirbheálfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála, ar gach déantóir ar ar dáilíodh aon phacáistí áirithe tobac do phacáil ath-láimhseoir áirithe agus ar an ath-láimhseoir sin, ordú (dá ngairmtear ordú díola san Acht so) á cheangal ar an ath-láimhseoir sin na pacáistí áirithe tobac san do dhíol leis an déantóir sin, agus, laistigh d'aimsir áirithe, iad do sheachadadh don déantóir sin, agus á cheangal ar an déantóir sin iad do cheannach ón ath-láimhseoir sin, ar shuim is có-ionann le hiomlán clár-phraghais gach pacáiste fé leith acu san agus luadhfar i ngach ordú den tsórt san an aimsir gur laistigh di a híocfar an tsuim sin, an t-am a seachadfar agus an áit ina seachadfar an tobac don déantóir sin, agus pé téarmaí eile díola is dóich leis an Aire is gá.

(3) San Acht so cialluíonn an abairt “an díoltóir” agus “an ceannuitheoir” fé seach, maidir le hordú díola, an té ar a gceangailtear leis an ordú san an tobac le n-a mbaineann an t-ordú san do dhíol agus an té ar a gceangailtear leis an ordú san an tobac san do cheannach.

Eifeacht seirbheála orduithe dhíola.

41. —(1) Má seirbheáltar ordú díola go cuibhe ar an díoltóir agus ar an gceannuitheoir beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) tuigfear connradh do bheith déanta ag an díoltóir agus ag an gceannuitheoir i dtéarmaí a n-éilíonn an t-ordú san,

(b) mara gcólíontar a n-éilíonn an t-ordú san—

(i) beidh an díoltóir ciontach i gcionta fén alt so mara gcruthuighe sé chun sástachta na Cúirte gurb iad gníomhartha no gurb é teip an cheannuitheora ba chúis leis an nea-chólíonadh san, agus

(ii) beidh an ceannuitheoir ciontach i gcionta fén alt so mara gcruthuighe sé chun sástachta na Cúirte gurb iad gníomhartha no gurb é teip an díoltóra ba chúis leis an nea-chólíonadh san.

(2) Gach duine bheidh ciontach i gcionta fén alt so, ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar cúig céad púnt do chur air.

(3) Féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála no féadfar ar agra an Aire sin, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Eilithe ath-láimhseora.

42. —Chó luath agus is féidir é gach bliain déanfaidh an tAire, le hordú, rialacháin (dá ngairmtear na rialacháin ath-láimhseoirí (éilithe) san Acht so) ag ceapadh na n-éilithe éileoidh athláimhseoirí as iad d'ath-láimhsiú tobac d'fhás na bliana san.

Praghsanna íocfaidh ath-láimhseoirí le soláthróirí tobac.

43. —(1) Chó luath agus is féidir é tar éis clár-liosta d'ullamhú de sna pacáistí de thobac do fásadh bliain ar bith agus do hathláimhsíodh i stáisiún ath-láimhsithe, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas, sé sin le rá:—

(a) dáileoidh an tAire, le hordú, an bonus ar na daoine do sholáthruigh an tobac san don stáisiún ath-láimhsithe sin i pé cionúireachtaí is dóich leis an Aire is ceart ag féachaint do chaindíocht agus do cháilíocht an tobac do sholáthruigh gach duine fé leith den tsórt san agus a oiriúnaí bheidh sé daoine do ghríosadh chun tobac árd-cháilíochta d'fhás agus cuirfidh cóip den ordú san chun an ath-láimhseora;

(b) laistigh de thriocha lá tar éis do ordú den tsórt san d'fháil íocfaidh an t-ath-láimhseoir le gach duine do sholáthruigh aon chuid den tobac san suim go mbeidh idir í agus iomlán bun-phraghasanna na bpacáistí sin an coibhneas céanna bheidh idir luach comparáideach an tobac go léir d'fhás na bliana san a sholáthruigh an soláthróir sin don stáisiún ath-láimhsithe sin agus suim luachanna comparáideacha uile agus fé seach an tobac uile d'fhás na bliana san do soláthruíodh don stáisiún ath-láimhsithe sin agus fós an tsuim do dáilíodh air fén ordú san agus bhéarfaidh do gach soláthróir den tsórt san ráiteas sa bhfuirm ordóidh an tAire á thaisbeáint conus do háirmhíodh an méid is iníoctha leis fén mír seo.

(2) I gcás—

(a) clár-liost d'ullamhú de sna pacáistí de thobac do fásadh bliain ar bith agus do hath-láimhsíodh i stáisiún athláimhsithe, agus

(b) inar deimhin leis an Aire gur díthíodh no gur milleadh caindíocht mhaith mhór den tobac (eadhon, tobac do bhí oiriúnach chun déantóireachta) do fásadh an bhliain sin agus do seachadadh sa stáisiún athláimhsithe sin, i slí ná fuil sé oiriúnach chun é úsáid,

féadfaidh an tAire, le hordú—

(i) i gcás gur duine amháin do sholáthruigh an tobac go léir do díthíodh no do milleadh amhlaidh, a ordú don ath-láimhseoir méid is có-ionann leis an suim is dóich leis an Aire dob fhiú an tobac do díthíodh no do milleadh amhlaidh d'íoc leis an duine sin;

(ii) i gcás ar bith eile, suim is dóich leis dob fhiú an tobac do díthíodh no do milleadh amhlaidh do dháiliú, i pé cionúireachtaí is dóich leis is ceart, ar chuid de sna daoine no ar na daoine uile do sholáthruigh an tobac san don stáisiún ath-lámhsithe sin agus a ordú don ath-láimhseoir sin íoc do dhéanamh, le gach duine ar ar dáilíodh aon chuid den tsuim sin, i méid is có-ionann leis an gcuid sin i dteanta méide ar bith is iníoctha leis an duine sin fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo.

(3) I gcás—

(a) tobac do fásadh bliain ar bith do sheachadadh i stáisiún ath-láimhsithe, agus

(b) sara mbeidh an tobac san curtha isteach i bpacáistí agus praghas gach pacáiste ceaptha fén Acht so, an tobac san go léir do dhíthiú no do mhilleadh i slí ná beidh sé oiriúnach chun é úsáid,

déanfaidh an tAire, maidir le gach duine do sholáthruigh tobac d'fhás na bliana san do stáisiún ath-láimhsithe, luach an tobac do sholáthruigh an duine sin do mheas agus ordóidh, le hordú, don ath-láimhseoir an luach san d'íoc leis an duine sin.

(4) Suim ar bith is iníoctha fé fho-alt (1) den alt so ag athláimhseoir le soláthróir no a hordófar, le hordú fé fho-alt (2) no (3) den alt so, d'ath-láimhseoir d'íoc le soláthróir beidh sí ina fiacha ag an soláthróir sin ar an ath-láimhseoir sin agus féadfar í do bhaint amach mar fhiacha gnáth-chonnartha i gcúirt dlighinse inniúla.

(5) San alt so cialluíonn an abairt “an bonus,” nuair a húsáidtear í maidir leis na pacáistí tobac a bheidh luaidhte i gclár-liost, an méid a gheobhfar amach tré shuim is có-ionann le hiomlán na nithe seo leanas do bhaint as iomlán bun-phraghsanna na bpacáistí sin, sé sin le rá:—

(a) iomlán bun-phraghsanna na bpacáistí sin, agus

(b) na héilithe as an tobac a bheidh sna pacáistí sin d'athláimhsiú a bheidh an t-ath-láimhseoir i dteideal a éileamh fé sna rialacháin ath-láimhseoirí (éilithe).

(6) Má theipeann ar aon ath-láimhseóir no má fhaillíonn no má dhiúltann ráiteas ar bith do thabhairt do sholáthróir a ceangailtear air le fo-alt (1) den alt so do thabhairt don tsoláthróir sin beidh an t-ath-láimhseoir sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar céad púnt do chur air.

(7) Féadfaidh an tAire so féadfar ar agra an Aire, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Déantóirí d'úsáid tobac dhúthchais.

44. —(1) Má bhíonn an tobac go léir d'fhás bliana ar bith dáilithe ag an Aire Tionnscail agus Tráchtála ar dhéantóirí tré orduithe díola seirbheálfa sé, ar gach déantóir ar ar dháiligh sé, tré ordú no orduithe díola, aon chuid den tobac san, ordú á cheangal ar an déantóir sin an tobac uile do dáilíodh air d'úsáid chun crícheanna déantóireachta laistigh de thréimhse dhá mhí dhéag, no de pé tréimhse is sia ná san a cheapfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, o dháta seirbhéala an orduithe dheiridh sin a luaidhtear agus féadfaidh leis an ordú san a ordú go n-úsáidfear an tobac san go léir no coda áirithe dhe chun crícheanna áirithe luadhfar.

(2) Má theipeann ar dhéantóir ar bith ar a seirbheálfar ordú fén alt so no má fhaillíonn no má dhiúltann déanamh do réir éilithe an orduithe sin beidh an déantóir sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar céad púnt do chur air másé an chéad chionta fén alt so aige é agus, másé an dara cionta no aon chionta ina dhiaidh sin fén alt so aige é, fíneáil ná raghaidh thar cúig céad púnt no príosúntacht ar feadh téarma ar bith nách sia ná sé mhí no an fhíneáil sin agus an phríosúntacht san le chéile.

(3) Féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála no féadfar ar agra an Aire sin, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Orduithe do sheirbheáil.

45. —(1) Más gá do réir na Coda so den Acht so ordú do sheirbheáil ar dhuine ar bith seirbheálfar an t-ordú san ar an duine sin ar shlí acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) tré chóip den ordú san do sheachadadh don duine sin agus í deimhnithe mar chóip dhílis fé Shéala Oifigiúil an Aire Tionnscail agus Tráchtála;

(b) tré cóip den ordú san agus í deimhnithe mar chóip dhílis fé Shéala Oifigiúil an Aire sin do chur tríd an bpost i leitir chláruithe roimh-íoctha agus í dírithe chun an duine sin go dtí an seoladh ag á mbíonn gnó ar siúl aige.

(2) Chun crícheanna an ailt seo tuigfear gur ina n-oifig chláruithe bhíonn gnó ar siúl ag cuideachtain a bheidh cláruithe fé sna hAchtanna Cuideachtan 1908 go 1924 agus tuigfear gur ina bpríomh-oifig no ina bpríomh-áit ghnótha bhíonn gnó ar siúl ag gach cólucht corpruithe eile agus ag gach cólucht neamh-ion chorpruithe.