An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID I. Roimhraiteach agus Generalta.) Ar Aghaidh (CUID III. Barr Tobac Gach Saosuir fe leith do Chur de Laimh.)

37 1934

ACHT TOBAC, 1934

CUID II.

Rialu Maidir le Tairgeadh Tobac i Saorstát Éireann i gCoir Deantoireachta.

Orduithe achair.

11. —(1) Tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire Airgid déanfaidh an tAire, le hordú (dá ngairmtear ordú achair san Acht so), a shocrú alos gach bliana thosnóidh tar éis an Achta so do rith—

(a) cadé an méid iomlán maximum acraí féadfar do chur fé thobac an bhliain sin;

(b) cadé an méid maximum acraí fhéadfaidh éinne ar leith do chur fé thobac an bhliain sin; agus

(c) cadé an t-achar minimum fhéadfaidh éinne ar leith do chur fé thobac an bhliain sin, seachas duine chuirfidh ina luighe ar an Aire go bhfuil beartuithe aige tobac d'fhás an bhliain sin chun trialacha do dhéanamh.

(2) Foillseofar gach ordú achair san Iris Oifigiúil chó luath agus is féidir é tar éis a dhéanta.

Rialacháin o sna Coimisinéirí Ioncuim fé Chuid II.

12. —Féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim rialacháin do dhéanamh ina luadhfar na forais ar a bhféadfaid diúltadh d'iarrataisí ar cheadúnaisí fásóirí, ar cheadúnaisí leasuitheoirí agus ar cheadúnaisí ath-láimhseoirí agus féadfar rialacháin deifriúla do dhéanamh maidir le ceadúnaisí fásóirí, ceadúnaisí leasuitheoirí agus ceadúnaisí ath-láimhseoirí.

Srian le tobac d'fhás.

13. —(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar bith tobac d'fhás i Saorstát Éireann maran sealbhóir an duine sin ar cheadúnas (dá ngairmtear ceadúnas fásóra san Acht so) a bheidh i bhfeidhm de thuras na huaire agus do thug na Coimisinéirí Ioncuim amach fén gCuid seo den Acht so agus gur fén gceadúnas san agus dá réir fhásfa sé an tobac san, no gur sealbhóir ar cheadúnas déantóra thrialaigh an duine sin agus gur fén gceadúnas san agus dá réir fhásfa sé an tobac san, no gur fé chead agus do réir cheada do deonadh roimh an Acht so do rith fé fho-alt (3) d'alt 3 den Finance Act, 1908, fhásfaidh an duine sin an tobac san.

(2) Má dheineann duine ar bith éinní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear pionós máil de chaoga púnt do chur air agus geallbhruidfear an earra gur maidir léi do rinneadh an cionta.

Iarratas ar cheadúnas fásóra.

14. —(1) Féadfaidh duine ar bith ceadúnas fásóra in aghaidh bliana ar bith d'iarraidh ar na Coimisinéirí Ioncuim fén Acht so agus dá réir.

(2) Isé am a déanfar gach iarratas chun na gCoimisinéirí Ioncuim ar cheadúnas fásóra maidir le tobac d'fhás bliain ar bith ná laistigh den sé mhí dheiridh roimh thosach na bliana san agus is i pé fuirm agus slí ordóidh na Coimisinéirí Ioncuim a déanfar an t-iarratas san agus beidh mion-innste ann i dtaobh na talmhan ar a mbeidh beartuithe ag an iarratasóir tobac d'fhás fén gceadúnas san agus luadhfar ann an t-achar a bheidh beartuithe aige do chur fé thobac agus pé mion-innste eile éileoidh na Coimisinéirí Ioncuim.

Géilleadh agus diúltadh d'iarratas ar cheadúnas fásóra.

15. —(1) Breithneoidh na Coimisinéirí Ioncuim gach iarratas a déanfar chúcha ar cheadúnas fásóra agus féadfaid diúltadh d'aon iarratas den tsórt san ar aon fhoras dá mbaineann leis an iarratas san agus a luadhfar i rialacháin a dhéanfaid fén gCuid seo den Acht so.

(2) Gach iarratas a déanfar chun na gCoimisinéirí Ioncuim ar cheadúnas fásóra agus ná diúltóid do fén bhfo-alt san roimhe seo cuirfid chun an Aire é maraon le gach eolas is gá.

(3) Breithneoidh an tAire gach iarratas a cuirfear chuige fén bhfo-alt san roimhe seo agus, fé réir forálacha an chéad fho-ailt ina dhiaidh seo, féadfaidh, fé mar is rogha leis féin, a mholadh do sna Coimisinéirí Ioncuim géilleadh no diúltadh d'aon iarratas den tsórt san no gan géilleadh don iarratas san ach amháin maidir le cuid den achar a bheidh luaidhte san iarratas san.

(4) Le linn don Aire rogha do dhéanamh fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo maidir le hiarrataisí ar cheadúnaisí fásóirí in aghaidh bliana ar bith féachfa sé d'fhorálacha orduithe achair na bliana san.

(5) Gach iarratas ar cheadúnas fásóra chuirfidh na Coimisinéirí Ioncuim chun an Aire deighleálfaid leis mar a mholfaidh an tAire agus bhéarfaid fógra do gach iarratasóir.

(6) Pé uair a dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncuim fógra do chur, fén bhfo-alt san roimhe seo, go dtí iarratasóir ceadúnais fásóra, á rá go ndeonfar do an ceadúnas san no ceadúnas maidir le cuid den achar le n-a mbaineann a iarratas beidh an t-iarratasóir i dteideal an ceadúnas le n-a mbaineann an fógra san d'fháil ar íoc an diúité mháil leis na Coimisinéirí Ioncuim is iníoctha do réir dlí de thurus na huaire ag duine thógann amach ceadúnas fásóra.

Ceadúnas fásóra.

16. —Is i pé fuirm ordóidh na Coimisinéirí Ioncuim a bheidh gach ceadúnas fásóra agus déarfaidh agus déanfaidh a údarú don té (dá ngairmtear sealbhóir an cheadúnais sin san Acht so) dá dtabharfar amach an ceadúnas san no chun a n-aistreofar an ceadúnas san fén Acht so na nithe seo leanas do dhéanamh fé réir forálacha an Achta so agus fé réir rialachán a bheidh déanta fé, sé sin le rá, tobac d'fhás bliain áirithe ar thailte áirithe in achar nách mó ná an t-achar a bheidh luaidhte sa cheadúnas san agus an tobac san do leasú.

Ceadúnas fásóra d'aistriú.

17. —Pé uair a déanfar, roimh an dáta ar a dtabharfar d'athláimhseoir tobac do fásadh fé cheadúnas fásóra, únaeracht an tobac san d'aistriú, pé'ca tré ghníomh na bpáirtithe é no tré oibriú dlí, o shealbhóir an cheadúnais fhásóra san chun duine eile féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, ar iarratas an duine sin, más dóich leo gur ceart é do dhéanamh, an ceadúnas fásóra san d'aistriú chun an duine sin.

Srian le tobac do leasú.

18. —(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar bith tobac do leasú maran sealbhóir ceadúnais fhásóra an duine sin agus gur fén gceadúnas san agus dá réir a fásfar agus a leasófar an tobac san no gur sealbhóir an duine sin ar cheadúnas (dá ngairmtear ceadúnas leasuitheora san Acht so) do thug na Coimisinéirí Ioncuim amach fén gCuid seo den Acht so agus gur fén gceadúnas san agus dá réir a leasófar an tobac san no gur sealbhóir ceadúnais déantóra thrialaigh an duine sin agus gur fén gceadúnas san agus dá réir a leasófar an tobac san.

(2) Má dheineann duine ar bith éinní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear pionós máil de chaoga púnt do chur air.

Iarratas ar cheadúnas leasuitheora.

19. —(1) Féadfaidh duine ar bith ceadúnas leasuitheora d'iarraidh ar na Coimisinéirí Ioncuim fén Acht so agus dá réir maidir, le tobac d'fhás aon bhliana áirithe do leasú in áitreabh áirithe.

(2) Isé am a déanfar gach iarratas chun na gCoimisinéirí Ioncuim ar cheadúnas leasuitheora maidir le tobac d'fhás aon bhliana áirithe ná, másí an bhliain 1934 an bliain sin, roimh an 30adh lá de Mheán Fhómhair, 1934, no, más bliain ar bith eile í, roimh an 31adh lá de Mhárta na bliana san agus is i pé fuirm agus slí ordóidh na Coimisinéirí Ioncuim a déanfar an t-iarratas san agus beidh mion-innste ann i dtaobh an áitreibh ina mbeidh beartuithe ag an iarratasóir tobac do leasú agus pé mion-innste eile éileoidh na Coimisinéirí Ioncuim.

Srian le tobac d'ath-láimhsiú.

20. —(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar bith tobac d'athláimhsiú maran sealbhóir an duine sin ar cheadúnas (dá ngairmtear ceadúnas ath-láimhseora san Acht so) do thug na Coimisinéirí Ioncuim amach fén gCuid seo den Acht so agus gur fén gceadúnas san agus dá réir a hath-láimhseofar an tobac san no gur sealbhóir ceadúnais déantóra thrialaigh an duine sin agus gur fén gceadúnas san agus dá réir a hath-láimhseofar an tobac san.

(2) Má dheineann duine ar bith éinní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear pionós máil de chaoga púnt do chur air.

Iarratas ar cheadúnas ath-láimhseora.

21. —(1) Féadfaidh duine ar bith ceadúnas ath-láimhseora d'iarraidh ar na Coimisinéirí Ioncuim fén Acht so agus dá réir maidir le tobac d'fhás aon bhliana áirithe d'ath-láimhsiú in áitreabh áirithe.

(2) Isé am a déanfar gach iarratas chun na gCoimisinéirí Ioncuim ar cheadúnas ath-láimhseora maidir le tobac d'fhás aon bhliana áirithe ná, másí an bhliain 1934 an bhliain sin, roimh an 30adh lá de Mheán Fhómhair, 1934, no, más bliain ar bith eile í, roimh an 31adh lá de Mhárta na bliana san agus is i pé fuirm agus slí ordóidh na Coimisinéirí Ioncuim a déanfar an t-iarratas san agus beidh mion-innste ann i dtaobh an áitreibh ina mbeidh beartuithe ag an iarratasóir tobac d'ath-láimhsiú agus pé mioninnste eile éileoidh na Coimisinéirí Ioncuim.

Géilleadh agus diúltadh d'iarratas ar cheadúnas leasuitheora agus ar cheadúnas ath-láimhseora.

22. —(1) Breithneoidh na Coimisinéirí Ioncuim gach iarratas a déanfar chúcha ar cheadúnas leasuitheora no ar cheadúnas athláimhseora agus féadfaid diúltadh d'aon iarratas den tsórt san ar aon fhoras dá mbaineann leis an iarratas san agus a luadhfar i rialacháin a dhéanfaid fén gCuid seo den Acht so.

(2) Gach iarratas a déanfar chun na gCoimisinéirí Ioncuim ar cheadúnas leasuitheora no ar cheadúnas ath-láimhseora agus ná diúltóid do fén bhfo-alt san roimhe seo cuirfid chun an Aire é maraon le gach eolas is gá.

(3) Breithneoidh an tAire gach iarratas a cuirfear chuige fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo agus féadfaidh, fé mar is rogha leis féin, a mholadh do sna Coimisinéirí Ioncuim géilleadh no diúltadh d'aon iarratas den tsórt san.

(4) Gach iarratas ar cheadúnas leasuitheora no ar cheadúnas ath-láimhseora chuirfidh na Coimisinéirí Ioncuim chun an Aire deighleálfaid leis mar a mholfaidh an Aire agus bhéarfaid fógra do gach iarratasóir.

(5) Pé uair a dhéanfaidh na Coimisinéirí Ioncuim fógra do chur, fén bhfo-alt san roimhe seo, go dtí iarratasóir ceadúnais leasuitheora no ceadúnais ath-láimhseora, á rá go ndeonfar an ceadúnas d'iarr sé, beidh an t-iarratasóir sin i dteideal an ceadúnas le n-a mbaineann an fógra san d'fháil ar íoc an diúité mháil (más ann do) leis na Coimisinéirí Ioncuim is iníoctha do réir dlí de thurus na huaire ag duine thógann amach ceadúnas leasuitheora no ceadúnas ath-láimhseora (pe'ca aca é).

Ceadúnas leasuitheora.

23. —Is i pé fuirm ordóidh na Coimisinéirí Ioncuim a bheidh gach ceadúnas leasuitheora agus déarfaidh agus déanfaidh a údarú don té (dá ngairmtear sealbhóir an cheadúnais sin san Acht so) dá dtabharfar amach an ceadúnas san no chun a n-aistreofar an ceadúnas san fén Acht so tobac d'fhás bliana áirithe do leasú, fé réir forálacha an Achta so agus fé réir rialachán a bheidh déanta fé, san áitreabh le n-a mbaineann an ceadúnas san.

Ceadúnas ath-láimhseora.

24. —Is i pé fuirm ordóidh na Coimisinéirí Ioncuim a bheidh gach ceadúnas ath-láimhseora agus déarfaidh agus déanfaidh a údarú don té (dá ngairmtear sealbhóir an cheadúnais sin san Acht so) dá dtabharfar amach an ceadúnas san no chun a n-aistreofar an ceadúnas san fén Acht so tobac d'fhás bliana áirithe d'athláimhsiú, fé réir forálacha an Achta so agus fé réir rialachán a bheidh déanta fé, san áitreabh le n-a mbaineann an ceadúnas san.

Ceadúnas leasuitheora d'aistriú.

25. —Pé uair a déanfar, roimh an dáta ar a dtabharfar d'athláimhseoir an tobac d'fhás bhliana le n-a mbaineann ceadúnas leasuitheora, únaeracht an áitreibh gur maidir leis do deonadh an ceadúnas leasuitheora san d'aistriú o shealbhóir an cheadúnais leasuitheora san chun duine eile féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, ar iarratas an duine sin, más dóich leo gur ceart é do dhéanamh, an ceadúnas leasuitheora san d'aistriú chun an duine sin.

Ceadúnas ath-láimhseora d'aistriú.

26. —Pé uair a déanfar, roimh an dáta ar a gcuirfear i mbannastóras tobac d'fhás na bliana le n-a mbaineann ceadúnas athláimhseora, únaeracht an áitreibh gur maidir leis do deonadh an ceadúnas ath-láimhseora san d'aistriú o shealbhóir an cheadúnais ath-láimhseora san chun duine eile féadfaidh na Coimisinéirí Ioncuim, ar iarratas an duine sin, más dóich leo gur ceart é do dhéanamh, an ceadúnas ath-láimhseora san d'aistriú chun an duine sin.

Forálacha i dtaobh ceadúnaisí fé alt 3 den Finance Act, 1908.

27. —(1) Má tá duine ina shealbhóir ar cheadúnas fásta tobac (dá ngairmtear seana-cheadúnas sa bhfo-alt so) do deonadh fé alt 3 den Finance Act, 1908, agus go bhfuil an ceadúnas san i bhfeidhm ar dháta an Achta so do rith tuigfear, chun crícheanna an Achta so, an duine sin do bheith ina shealbhóir ar cheadúnas fásóra údaruíonn do na nithe seo leanas do dhéanamh fé réir forálacha an Achta so agus fé réir rialachán a déanfar fé, sé sin le rá, tobac d'fhás sa bliain 1934 ar an talamh a luaidhtear sa tseanacheadúnas san agus atá iontrálta aige agus an tobac san do leasú.

(2) Má tá duine ina shealbhóir ar cheadúnas leasuithe tobac (dá ngairmtear seana-cheadúnas sa bhfo-alt so) do deonadh fé alt 3 den Finance Act, 1908, agus go bhfuil an ceadúnas san i bhfeidhm ar dháta an Achta so do rith, beidh éifeacht ag na forálacha so leanas—

(a) i gcás gnó leasuithe tobac do bheith ar siúl ag an duine sin ach gan gnó ath-láimhsithe tobac do bheith ar siúl aige tuigfear an duine sin do bheith ina shealbhóir ar cheadúnas leasuitheora údaruíonn do tobac d'fhás na bliana 1934 do leasú, fé réir forálacha an Achta so agus fé réir rialachán a déanfar fé, san áitreabh a luaidhtear sa tseana-cheadúnas san agus atá iontrálta ag an duine sin; agus

(b) i gcás gnó ath-láimhsithe tobac do bheith ar siúl ag an duine sin ach gan gnó leasuithe tobac do bheith ar siúl aige tuigfear an duine sin do bheith ina shealbhóir ar cheadúnas ath-láimhseora údaruíonn do tobac d'fhás na bliana 1934 d'ath-láimhsiú, fé réir forálacha an Achta so agus fé réir rialachán a déanfar fé, san áitreabh a luaidhtear sa tseana-cheadúnas san agus atá iontrálta ag an duine sin; agus

(c) i gcás gnó leasuithe tobac agus fós gnó ath-láimhsithe tobac do bheith ar siúl ag an duine sin tuigfear an duine sin do bheith—

(i) ina shealbhóir ar cheadúnas leasuitheora údaruíonn do tobac d'fhás na bliana 1934 do leasú, fé réir forálacha an Achta so agus fé réir rialachán a déanfar fé, san áitreabh a luaidhtear sa tseanacheadúnas agus atá iontrálta ag an duine sin.

(ii) ina shealbhóir ar cheadúnas ath-láimhseora údaruíonn do tobac d'fhás na bliana 1934 d'athláimhsiú, fé réir forálacha an Achta so agus fé réir rialachán a déanfar fé, san áitreabh a luaidhtear sa tseana-cheadúnas san agus atá iontrálta ag an duine sin.

(3) Ní deonfar aon cheadúnaisí fé alt 3 den Finance Act, 1908, tar éis an Achta so do rith.

Rialacháin ón Aire i dtaobh fásóirí, leasuitheoirí agus ath-láimhseoirí.

28. —(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, rialacháin do dhéanamh i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas, sé sin le rá:—

(a) an méid maximum agus an méid minimum plandaí tobac an t-acra fhéadfaidh sealbhóirí ceadúnaisí fásóirí do chur;

(b) na gnéithe tobac fhéadfaidh sealbhóirí ceadúnaisí fásóirí do chur aon bhliain no blianta áirithe;

(c) an feisteas úsáidfidh sealbhóirí ceadúnaisí fasóirí chun crícheanna a ngnótha;

(d) modh agus próiseasaí fásta tobac;

(e) sealbhóirí ceadúnaisí fásóirí do thabhairt tuairisceán uatha agus fuirm na dtuairisceán san;

(f) na breacacháin a choimeádfaidh sealbhóirí ceadúnaisí fásóirí;

(g) na dátaí ar a gcríochnófar oibrithe bhaineann le tobac d'fhás;

(h) an feisteas úsáidfidh sealbhóirí ceadúnaisí leasuitheoirí chun crícheanna a ngnótha;

(i) modhanna agus próiseasaí leasuithe tobac;

(j) sealbhóirí ceadúnaisí leasuitheoirí do thabhairt tuairisceán uatha;

(k) na breacacháin a choimeádfaidh sealbhóirí ceadúnaisí leasuitheoirí;

(l) na dátaí ar a gcríochnófar oibrithe bhaineann le tobac do leasú;

(m) an feisteas úsáidfidh sealbhóirí ceadúnaisí ath-láimhseoirí chun crícheanna a ngnótha;

(n) sealbhóirí ceadúnaisí ath-láimhseoirí do dhéanamh íocaíocht ar cuntas as tobac a cheannóid o fhásóirí no leasuitheoirí;

(o) modhanna agus próiseasaí ath-láimhsithe tobac;

(p) sealbhóirí ceadúnaisí ath-láimhseoirí do thabhairt tuairisceán uatha;

(q) na breacacháin a choimeádfaidh sealbhóirí ceadúnaisí ath-láimhseoirí;

(r) na cuntaisí choimeádfaidh sealbhóirí ceadúnaisí athláimhseoirí agus na cuntaisí sin d'iniúchadh;

(s) na dátaí ar a gcríochnófar oibrithe bhaineann le tobac d'ath-láimhsiú.

(2) Má dheineann duine ar bith éinní (pé'ca tré ghníomh no tré fhaillí é) contrárdha d'aon rialachán a déanfar fén alt so beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar cúig púint fhichead do chur air.

(3) Féadfaidh an tAire no féadfar ar agra an Aire, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Gan na Trade Boards Acts, 1909 and 1918, do bhaint le tobac d'fhás, do leasú agus d'ath-láimhsiú.

29. —D'ainneoin éinní in ordú speisialta ar bith do rinneadh fé fho-alt (2) d'alt 1 den Trade Boards Act, 1918, ní bheidh feidhm ag na Trade Boards Acts, 1909 and 1918, maidir le haon phróiseas acu so leanas, sé sin le rá, tobac d'fhás, do leasú, no d'ath-láimhsiú.

Rátaí minimum páigh i staisiúin ath-láimhsithe.

30. —(1) Tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála más oiriúnach leis é, le hordú fén bhfo-alt so, a shocrú cadiad na rátaí páigh minimum teasca no ama a híocfar le daoine ar fostú i stáisiúin ath-láimhsithe agus féadfar rátaí deifriúla do shocrú maidir le saghsanna deifriúla fostaíochta.

(2) Tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála, le hordú fén bhfo-alt so, ordú do rinne sé fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo do cheiliúradh no do leasú.

(3) Má bhíonn ordú fé fho-alt (1) den alt so i bhfeidhm íocfaidh ath-láimhseoir le gach duine ar fostú i stáisiún athláimhsithe págh do réir ráta nách lugha ná an ráta bhaineann leis an duine sin fén ordú san agus san saor o asbaintí ar bith agus má theipeann ar an ath-láimhseoir sin san do dhéanamh beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar céad púnt do chur air.

(4) Sa bhfo-alt deiridh sin roimhe seo foluíonn an abairt “asbaintí” asbaintí in aghaidh no alos éinní ar bith (seachas asbaintí fén National Insurance Act, 1911, mar a leasuítear é le haon achtacháin ina dhiaidh sin, no asbaintí a húdaruítear le haon Acht do bhaint as págh alos síntiúisí d'aon chiste aois-liúntais no ciste soláthair eile) agus d'ainneoin gur asbaintí iad is féidir do bhaint go dleathach as págh fé fhorálacha na Truck Acts, 1831 to 1896, agus má dheineann aon duine fostuithe le n-a fhostóir aon íocaíocht is íocaíocht a húdaruítear d'fhostóir d'fháil fé alt 1, alt 2, no alt 3 den Truck Act, 1896, tuigfear chun crícheanna an fho-ailt sin roimhe seo gur bhain an fostóir an méid sin as págh.

(5) Tar éis do dul i gcomhairle leis an Aire féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála, más oiriúnach leis é, coiste comhairlitheach do bhunú chun comhairle do thabhairt do i dtaobh orduithe do dhéanamh fé fho-alt (1) den alt so agus i dtaobh orduithe den tsórt san do cheiliúradh agus do leasú.

(6) Isiad a bheith ar choiste chomhairlitheach a bunófar fén bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so ná cathaoirleach a cheapfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála agus pé baill eile agus pé méid díobh is dóich leis an Aire sin is ceart do cheapadh, ach na baill eile sin do bheith leath má leath ina ndaoine is ionadaithe do lucht oibre i stáisiúin ath-láimhsithe agus ina ndaoine is ionadaithe d'fhostóirí lucht oibre den tsórt san.

(7) Sa mhéid go gceadóidh an tAire Airgid é féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála íocaíochtaí do dhéanamh, amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, le baill den choiste chomhairlitheach a bunófar fén alt so in aisíoc costaisí taistil agus in íoc liúntais chothuithe.

(8) In aon chúiseamh in aghaidh ath-láimhseora i gcionta fén alt so is ar an ath-láimhseoir a bheidh a chruthú nár íoc sé págh do réir ráta is lugha ná an ráta minimum dob iníoctha fén ordú do bhí i bhfeidhm de thurus na huaire agus do rinneadh fé fho-alt (1) den alt so.

(9) Féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála no féadfar ar agra an Aire sin, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.

Breacacháin i dtaobh páigh le coimeád i stáisiúin ath-láimhsithe.

31. —(1) Pé uair a bheidh ordú fé fho-alt (1) den alt deiridh sin roimhe seo i bhfeidhm beidh sé de dhualgas ar gach athláimhseoir pé breacacháin do choimeád ina stáisiún ath-láimhsithe is gá chun a thaisbeáint go bhfuil sé ag déanamh do réir forálacha an orduithe sin.

(2) Má theipeann ar aon ath-láimhseoir no má fáillíonn no má dhiultann déanamh do réir forálacha an ailt seo beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar dhá phúnt do chur air agus, i gcás cionta leanúnaigh, fíneáil eile ná raghaidh thar púnt in aghaidh gach lae leanfar den chionta.

(3) Féadfaidh an tAire Tionnscail agus Tráchtála no féadfar ar agra an Aire sin, mar chúisitheoir, cionta fén alt so do chúiseamh.