An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID III. Ceadunaisi chun Eisc Uir do Dhiol.) Ar Aghaidh (CUID V. Ilghneitheach.)

4 1931

ACHT IASCAIGH MHARA, 1931

CUID IV.

Siopai Miondiolta Eisc.

Coinníollacha um oiriúnacht agus glaine siopaí miondíolta éisc.

12. —(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar bith gnó miondíolta éisc úir do bheith ar siúl aige in aon áitreabh mara mbeidh an t-áitreabh san do réir na gcoinníoll so leanas (dá ngairmtear san Acht so na coinníollacha um oiriúnacht agus glaine), sé sin le rá:—

(a) an t-áitreabh san agus an chóir oibre, na feistisí, agus na fearaistí ann do bheith glan, agus

(b) pé leor-sholáthar d'uisce ghlan fholláin is gá do réir réasúin do bheith ar fáil san áitreabh san, agus

(c) leac éisc do bheith san áitreabh san, agus

(d) gach seilp, leac, no bord, a húsáidtear mar leac éisc, no chun éisc do ghearra, d'fheanna no do dhí-chnámhú, do bheith suidhte agus feistithe i slí ná féadfaidh aon tsaghas truaillíochta teacht ortha, agus

(e) cimeádán do bheith san áitreabh san agus é suidhte agus feistithe i slí ná féadfaidh aon tsaghas truaillíochta teacht air.

(2) Má bhíonn gnó miondíolta éisc úir ar siúl ag duine ar bith in aon áitreabh ná beidh do réir na gcoinníoll uile um oiriúnacht agus glaine beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneail ná raghaidh thar cúig púint do chur air má sé an chéad chionta aige é agus fíneail ná raghaidh thar cúig púint fhichead má sé an dara cionta aige é no aon chionta ina dhiaidh sin.

Na coinníollacha bhainfidh le hiasc do dhíol i siopaí miondíolta eisc.

13. —(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar bith iasc úr ar bith do thairisgint ná do bheith aige chun a dhíolta in aon áitreabh ina mbíonn gnó miondíolta éisc úir ar siúl mara mbeidh gach coinníoll acu so leanas á chólíona le linn an éisc sin do thairisgint no do bheith aige amhlaidh chun a dhíolta, sé sin le rá:—

(a) an t-iasc úr go léir san áitreabh san a bheidh á thairisgint no ceaptha chun a dhíolta, agus a bheidh ar taisbeaint chun a dhíolta, do bheith ar taisbeaint amhlaidh tré n-a bheith ar crocha in áirde i slí ná teangmhóidh aon abhar truaillíochta leis no tré n-a bheith leagtha ar lie éisc a bheidh suidthe agus feistithe i slí ná féadfaidh aon tsaghas truaillíochta teacht air, agus

(b) an t-iasc úr go léir san áitreabh san a bheidh á thairisgint no ceaptha chun a dhíolta, agus ná beidh ar taisbeaint chun a dhíolta, do bheith i gcimeád i gcimeádán ná húsáidtear ach amháin chun éisc úir do stóráil agus a bheidh suidhte agus feistithe i slí ná féadfaidh aon tsaghas truaillíochta teacht air, agus

(c) gan aon scartach do bheith san áitreabh san uair ar bith lá ar bith do baineadh as iasc aon lá roimhe sin.

(2) Má thairgeann duine ar bith iasc úr ar bith chun a dhíolta no má bhíonn sé aige chun a dhíolta in aon áitreabh contrárdha don alt so beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneail ná raghaidh thar cúig púint do chur air má sé an chéad chionta aige é agus fíneail ná raghaidh thar cúig púint fhichead má sé an dara cionta aige é no aon chionta ina dhiaidh sin.

Comhachta cigire.

14. —(1) Beidh teideal ag cigire gach tráth réasúnta dul isteach in áitreabh ar bith ina mbíonn gnó miondíolta éisc úir ar siúl agus pé iniúcha do dhéanamh ann is gá chun a dheimhnithe dho go bhfuil na forálacha atá sa Chuid seo den Acht so maidir leis an áitreabh san á gcólíona.

(2) Gach duine chuirfidh bac no cosc le cigire ar bith agus é ag feidhmiú aon chomhachta dá mbronntar air leis an alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneail ná raghaidh thar cúig púint do chur air.

(3) San alt so foluíonn an focal “cigire” duine ar bith go n-údarás i scríbhinn (pe'ca go generálta é no chun críche speisialta) ón Aire chun gach ceann no aon cheann de sna comhachta d'fheidhmiú agus chun gach ceann no aon cheann de sna dualgaisí do chólíona a bronntar no a forchuirtear ar chigire leis an alt so.

Cosaint do chomhachta an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí.

15. —Ní dhéanfaidh éinní sa Chuid seo den Acht so srian ná teora do chur leis an Aire Rialtais Áitiúla agus Sláinte Puiblí d'fheidhmiú na gcomhacht a bronntar air leis an Public Health (Regulations as to Food) Act, 1907.