An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929)

41 1929

ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929

SCEIDEAL.

Na Togha-ranna Ceanntair a hairitear sa Ghaeltacht chun cricheanna an Achta so.

I gContae an Chlair.

An Mhainistir

Eanach

Bealach

Baile Aodha

Baile na Caillighe

Baile Aistín

Baile Bhaiscin

Druim na Doimhne

Cathair Mhurchaidh

Carn

Baile an Chaisleáin

Clochán

Cluain dá Ghad

Cluain dhá Drom

Cuain an Atha

Cluain Chumhra

Cluain I

Cúr an Chláir

Coradh Finne

Críoch

Doirín

Dún Beag

Drom Críche

Drom Eilithe

Díseart

Eidhneach

Inis Díomáin

Formaoil

Forbhair

Gleann Eidhneach

Gleann Mór

Cill Bhaile Eoghain

Cill Críost

Cill Clochair

Cill Fiachrach

Cill Fionnabhrach

Cill Feadán

Cill an Dísirt

Cill Chonduibh

Cill Ard

Cill Easpog Fhlannán

Cill Fhaíle

Cill Dhíomair

Cill Inghine Baoi

Cill Eoin

Cill Mhichíl

Cill Mhuire

Cill na Móna

Cill Reachtais

Cill Seanaigh

Cill Tochomhrach

Cinn Tuirc

Cnoc

Cnoc na Buaile

Cnoc na nGabhar

Lios Ceannúir

Lios Uí Chathasaigh

Lios Dún Bhearna

Lisín

Lorga

Machaire Riabhach

Sráid na Cathrach

Sliabh Eilbhe

Mágh Mhín

Mágh

Mágh Fhearta

Mullach

Nuachongbháil

Ucht Máma

Cuibhreann Coille

Ráthóna

Ráth

Ráth Boirne

Rinn Fhaolán

Ruadhán

Béal Áth an Ghabhann

Teampul Mháille

Tulaigh

Tulach Críon

I gContae Chorcaighe.

Mainistir Uí Bádhamhna

Eadarghóbhail

Ath an Chairn

Aichill

Ardachaidh

Ard an Phuill

Airgidín

Alltach

Baile an Ghoirtín

Baile an Spidéil

Baile Mac Chéin

Bhaile an Mhoirtéalaigh

Beanntraighe (Tuath)

Béal Ath an Ghaorthaidh

(Tuathcheanntar Dhún Maonmhuighe)

Béal Ath an Ghaorthaidh

(Tuathcheanntar Mhagh Chromdha)

Béilic

Briadach

Baile an Bhuiltéaraigh

Cill Ia (Tuathcheanntar Eochaille Uimh. 1)

Cillín Liath

Cill Modomhnóg

Cill na Manach

Cill na Martra

Cnoc an Bhile

Na Cnuic

Cnoc Sceach

Liathdruim

Maolach

Mágh Eile

Cathrach

An Chathair Mhór

Ceann Droma

Ceannmhuighe

Oileán Cléire

Carraig Bhuidhe

Baile na Martra

Gleann Bearchán, Thuaidh

Gleann Bearchán, Theas

Caisleán na Gaoithe

Claonráth

Cluaindroichead

Cluain Molt

Cluain Príost

Cluain Chaoin

Cloch Domhnall

Cúil Curraichín

Cúl Móinteain

Cuailleach

Cúirt an tSéafraigh

Cuilinn

Coradh Ghlais

Coradhghlais

Darach

Seisceanach

Midhros

Ráthaluisc

Ráth an Bharraigh

Ráth Cláirín

Ráth Cumhaill

Ros Cairbre

Ros Mór

Scairt

Sraoilleán

An Sciobairín (Tuath)

Doire

Doire Finghín

Cnoc Damhais

Drom dá Liag, Thuaidh

Drom dá Liag, Theas

Dún Guairne

Dún Maonmhuighe, Thuaidh

An Ghearrabha

Garrdha Bhotha

An Gleann Garbh

Gort na Scríne

Gort na Sceiche

Gort na Tiobratan

Iochtar Maolrubha

Inse Gíleach

Caolchoill

Cill Briotán

Cill Cascán

Cill Ceatighearn

Cill Crónait

Cill Fachtna Beag

Cill Ciarán Mór

Cill Achaidh nAoineach

Sliabh Riabhach

Tír Eiltean

Teampul Michíl

Teampul O Málus

Tigh Molaga

Tulach

Na hUlláin

Baile Phobal Uí Chaoimh

Na Doiríní

Eochaill (Tuath)

I gContae Dhun na nGall.

Alt na Péiste

Ath na gCoire

Arainn

Ard an Rátha

Na hAirde

Binn Boghaine

Bun an Ghleanna

Carraig Airt

Mín an Labáin

An Clochán

Carcair Mhór

Crannphort

Cró na Sméar

Craosloch

Na Croisbhealaigh

Cróbheithe

Cró Caorach

Cró na Ráid

Caisleán na dTuatha

Dubhcharraigh

Dún Dhamh

Dún Feannachaidh

Dún Ghleo

Dún Lughaidh

Fánaid, Thuaidh

Fánaid, Thiar

Baile na Finne

An Gleann

Gleann Colm Cille

Gleann Gheis

Gleann Léithín

Na Gleanntaí

Gort an Choirce

An Grafaidh

Dún Glas

Inis Chaol

Cill Carthaigh

Cill Ghabhalaigh

Na Cealla Beaga

Cnoc Eala

An Learga Mhór

Leitir Ceannainn (Tuath)

Leitir Mhic an Bháird

Loch Iascach

Loch Caol

Machaire

Machaire Chlochair

Málainn Bheag

Mín an Chladaigh

Mín Charraigeach

Béal na nGallóglach

Mulmusóg

Ros Guill

Inis Mic an Duirn

Sidhechor

Tamhain an Mhullaigh

Tearmonn

Taobh Scaoilte

I gContae na Gaillimhe.

Mainistir Féichín, Thoir

Mainistir Féichín, Thiar

Eadarghóbhail

An Aill

Eanach Dhúin (Tuathcheanntar Thuama)

Eanach Dhúin (Tuathcheanntar na Gaillimhe)

Ard Rathain

Baile Ath an Ríogh

Eachdhruim Uí Cheallaigh

Baile na Stac

Baile an Doire

Baile an Duibh

Baile an Teampuill

Baile Uí Chathaláin

Cluain Chaoin (Tuathcheanntar Bhaile Loch Riach)

Cluain Chaoin (Tuathcheanntar an Chreagáin)

Cluain Chaoin (Tuathcheanntar Thuama)

An Fhairche

Cluain Baireann

Baile Colbha

Creamhchoill

Na Creaga

An Crampán

Corr

Currach Mór

Cois Caolsháile

Cumar

Páirc na bhFiadh

Doire Connlaigh

Doire an Ghlasáin

Doire Láir

Doire Liath

Domhnach Pádraig

Dúnbhaile

Dún Lochán

Dubhros

Drom Mocua

An Dún Mór, Thuaidh

An Dún Mór, Theas

Iorras Fhlannán

Poll an tSionnaigh

Na Furbacha

Gaillimh (Tuath)

Gleann na Madaidhe

Garmna

Mainistir na Gráige

Cnocán Iubhair

Ath Cinn

Leamhchoill

Baile na Cúirte

Baile na Cille (Tuathcheanntar an Chlocháin)

Baile na Cille (Tuathcheanntar Ghleann na Madaidhe)

Baile na Cille (Tuathcheanntar an Chreagáin)

Baile na Páirce

Bearna

Beitheach

Beitheach Mhóir

Béal Chláir

Fearbhán

Binn Corr

Buidheamhnach

Ballán

Bun Abhann

Uillinn

Inis Bó Finne

Inis Mhór

Cill Bhionán

Cill Conmhaicne

Cill Cainiarn

Cill Cuanna

Cill Cuimín (Tuathcheanntar na Gaillimhe)

Cill Cuimín (Tuathcheanntar Uachtair Aird)

Cill Cruan

Cill Aithninn

Cill Eanna

Cill Fháilghe

Cillín

Cillín Bharra

Cill Fhear Éireann

Cill Fhear Oráin

Cill Liadhán

Cill tSeiscinn

Cill Einne

Cill O gCillín

Cill Fhobhar

Cill Fhursa

Cill Maolán

Cill Seanbhotha

Cill Tartan

Cill Tulach (Tuathcheanntar Ghleann na Madaidhe)

Cill Tulach (Tuathcheanntar Bhaile Loch Riach)

Cinn Mhara

Cill Tomás

Cnoc Buidhe

Leacach Beag

Cathair Mhór

Camas

Ceapa Lusca

Ceapa Ard

Carn Mór

Ceathramha Bhrún

Ceathramhna na gCorr

Ceathramha Riabhach

Gallach Uí Cheallaigh

Caisleán Buidhe

Caisleán Táilliuir

Baile Chláir na Gaillimhe

Clár Thuama

Droichead an Chláirin

An Cloigean

An Clochán

Conga

Leitir Breacán

Leitir Feoir

Leitir Mór

Leathbhaile

Lios Ceanannán

Lisín an Bhaile

Sliabh

An Creagán

An Baile Iochtair

Mágh Chuilinn

Maigheann

Muigh-Iorras

Baile an Mhuilinn

Uarán Mór

Uachtar Ard

Abhainn Gabhla

Ráth Folrach

Ráth Osan

Ráithín

Rinn Mhaol

Ros

Cloch na Rón

Cnoc an tSeagail

Screig

Sailchearnach

Seanchill

Sailchearnach

Scainimh

Sceicheánach

Sliabh an Iongna

An Spidéal

Sráidbhaile

Teampull an Tóchair

Teach Dachonna

Tobar an Dois

Tuaim (Tuath)

Tuaim (Baile)

Tulach O Cadhain

Turlach

Poll na bPéist

I gContae Chiarraighe.

Ard Aodha

Eaglais

Na Beitheacha

Baile an Sceilg

Baile an Bhóthair

An Baile Breac

An Baile Dubh

Baile na Cúirte

Baile an Chlochair

Bonnán

Barr Trí gCom

Béal

An Buailltín

Imleach

Gleann Fleisce

Gleann Beithe

Gleann Liath

Gleann Loch

Gleann Mór

Na Gleannta

Grianán

Lios na gCeann

Inse

Neidín

Cinn Aird

Cill Bonán

Cill Gharrdha an Lóndraigh

Cnoc Bréandan

Cathair Uíbh Rathach

Cathair Domhnall

Ceanbhaidh

Ceapach

Gleann Charrthaigh

Cuan an Chaisleain

Caisleán Ghriaghaire

Taobh Daodh

Baile an Teampuill

Clochán

Cluain

Claedeach

Cill Garbhán

Cill Gobán

Cill Ghobnatan

Cill Airne (Tuath)

Cill Fhionán

Cill Fhorglan

Cill Maelcéadar

Cill Cúán

Cnoc Glas

Leac

Leathárd

Licín

Loch Brain

Loch an Churtháin

Máistir Gaoithe

Crionna

Currach Beag

Currach Mór

Damhros

Duibhlios

Doire Fhianna

Doire Fhionán

Daingean Uí Chúise

Dubhcharraig

Dún Lóich

Dún Chaoin

Dún Urlaing

An Drom Mór

Márthain

Mám

Baile an Mhuilinn

Binn Ard

Mágh Laithimh

An Caladh

An Ráth Mhór

Gort na Cloiche

An tSnaidhm

An Gleann Iarthach

Sráidbhaile

Taithile

Tír Aniarthach

Oileán Dairbhre

Fionntráigh

I gContae Mhuigheo.

Acaill

Eadarghóbhail

Achadh Fobhair, Thuaidh

Ard na Riagh, Theas (Tuath)

Ath Tigh an Mheasaigh, Thoir

Ath Tigh an Mheasaigh, Thiar

Béal an Atha Móir

Baile an Chalaidh

Baile an Daingin

Baile an Róba

Baile an Chaisil

Baile Fhíodh Cruaiche, Thuaidh

Baile Fhíodh Cruaiche, Theas

Béal Ath hAmhnas

Béal Ath hEin

Baile na gCrochabhrach

Baile Odhbha

Beannchar Iorraís

Barr Rúscaighe

Cill Béacán

Béal Deirg Mór

Béal Ath Bheáraighe

Béal an Mhuirthidh

Sáilín, Thuaidh

Sáilín, Theas

Both Thóla

Bun an Bhaoille

Buirgheas Ceara

An Caladh

Ceapach Dubh

An Corrán

Caisleán an Bharraigh (Tuath)

Cliara

An Clochar Mór

Cluain Chaoin

Conga

Cúl na hAithche

Cuan Ard

Corrán Acaille

Cúrsa

Cruach Pádraig

Cros Baoithín

Cúil Dubh

Cúil na Cleithe

Dealgan

Doire Lochán

Dumhaigh Eige

An Drom Mín

Garraidhe Mór

Gleann na Muaidhe

Gleann Caisleain

Gleann Cumha

Guala Mhór

Maolda

Coill O Mádra

Oileán Eadaigh

Cill Comán

Cill Fian, Thoir

Cill Fian, Theas

Cill Fian, Thiar

Cill Garbhán

Cill an Ghaobhair

Cill Ceallaigh

Cill Alaidh

Cill Abhaille

Cill Liadan

Cill Meadhoin

Cill Mobhí

Coillte Mághach

Cill Mhidheán

An Cnoc, Thuaidh

An Cnoc, Theas

Cnoc an Daimh

Cnoc na Lobhar

Cnapach

Leacain, Thuaidh

Leacain, Theas

An Leitir Bhric

Lochán Buidhe

Cluain Chearbán

Muing na Bó

Na Muingí

An Eill

Béal Ath na Lúb

Baile O bhFiacháin, Thoir

Baile O bhFiacháin, Thiar

Abhainn Brain

Pont Abhann

Partraighe

Cnoc na Rátha

Ros Laogh

Cnoc na Saileach

Seiscinn

Sruthair

Sliabh Magh Eanna

Sliabh Mór

An tSráid

Teach Dhuinn

Tamhnaigh na Groighe

Tuath Canánach

Tuaim Mhór

Turlach

Tuaim Geis

Urlár

I gContae Phortláirge.

An Aird Mhór (Tuathcheanntar Dhún Garbhán)

An Aird Mhór (Tuathcheanntar Eochaille)

An Baile Dubh

Baile Uí Sheain

Baile Uí Inidh

Baile Fhinn

Baile Mac Airt

Baile Mhic Cairbre

Baile na Molt

Baile na Sagart

Both an Dúin

Ceapach

Ceapach Chuinn

Carraig an Chaisleain

Carraig Liath

Clais Mhór

Cluain Fhiadh na nDéiseach

Cuilleagán

Cumarach

Com Airglinn

Drom Anna

Drom Mór

Drom Rua

Dún Garbhán (Tuath)

Paróiste na bhFíodh

Caisleán na Sionnach

Garrán na Muiris

Baile Sheoirse

Gleann an Mhuilinn

Grág na nGabhar

An Ghreallach

An Ghráinseach

Gort na Péice

Goirtín

Caoirín

Cill Barra Meidín

Cill Cocán

Cill Mochoma

Cill Rónán

Ceann Sáile Beag

Cnocán Breandán

Lios Mór (Tuath)

Mágh Deilge (Tuathcheanntar. Dhún Garbhán)

Mágh Deilge (Tuathcheanntar Leasa Mhóir)

An Curraichín

Sliabh gCruinn

Ráth O gCormaic

Rinn O gCuanach

Seisceanán

Rann Muire

Tigh na Sagart

Teampul Michíl

An Teampul Geal

I gContae an Chabhain.

Doire Leathan

Doire na Neannta

Dún Mhac Iomhair

I gContae Liathdroma.

Drom Caorthain

Druim Railgheach Thoir

I gContae Luimnigh.

Mainistir na Féile

Cathair

Drom Treasna

Cnoc Uí Choileain

Uíbh Rosa

Seanadh Ghualann

I gContae Lughbhaidhe.

Druim Mullach

I gContae Roscoman.

Bealach an Doirín

Ceathramha Riabhach

Crannach

Críoch

Díseart

Cill Garadh

Teach Mac Chonaill

I gContae Shligigh.

Cliathmhuine Theas

Drom Colm

Lios an Doill Thoir

Lios an Doill Thuaidh

Ros Inbher Thiar

Baile idir Dhá Abhainn

Achadh Conaire Thoir

Achadh conaire Thiar

Ath Cláir

Beann Fhada

Cill Mac Taidhg

I gContae Thiobrad Arann Theas

Baile Uí Phéacháin

An Caisleán Nua