An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. Instruimidi Tomhais.) Ar Aghaidh (SCEIDEAL.)

3 1928

ACHT MEÁCHAN AGUS TOMHAS, 1928

CUID III.

Generalta.

Stampaí fíorúcháin.

13. —(1) Gach stampa fíorúcháin fé sna Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, beidh sé déanta i bhfuirm agus d'abhar agus do réir phátrúin a bheidh orduithe ag an Aire le rialacháin a bheidh déanta fén alt so agus pé uimhreacha no marcanna deifriúla air a bheidh orduithe ag an Aire leis na rialacháin sin no fútha.

(2) Léireofar mar thagairt do stampa fhíorúcháin a bheidh orduithe fén alt so gach tagairt do stampa fhíorúcháin sna Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, (le n-a n-áirítear an tagairt in alt 32 den Phríomh-Acht d'aon stampa a húsáidtear chun aon mheáchan no tomhas do stampáil fén Acht san) agus beidh éifeacht ag na hAchtanna san dá réir sin.

(3) Ní bheidh sé dleathach d'éinne aon stampa fíorúcháin a bheidh orduithe fén alt so d'ordú ná do cheannach ná do chur ar nea-mbrí gan údarás i scríbhinn ón Aire.

(4) Má dhineann éinne aon stampa fíorúcháin d'ordú no do cheannach no do chur ar nea-mbrí contrárdha don alt so beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfar fíneáil ná raghaidh thar fiche punt do chur air.

Deimhnithe cigirí do chur ar nea-mbrí.

14. —(1) Pé uair a thárlóidh don té is sealbhóir ar dheimhniú do deonadh fé alt 11 d'Acht 1889 no fé alt 8 d'Acht 1904 go mbeidh sé ar feadh tréimhse leanúnaighe nách giorra ná seacht mbliana dar thosach aon uair tar éis deona an deimhnithe sin scurtha de ghníomhú mar chigire meáchan agus tomhas, féadfidh an tAire le hordú an deimhniú san do chur ar nea-mbrí agus leis sin scuirfidh an deimhniú san de bheith i bhfeidhm.

(2) Faid a bheidh sé ag gníomhú mar chigire speisialta ní tuigfar an té is sealbhóir ar aon deimhniú den tsórt san roimhráite do bheith scurtha, do réir bhrí an ailt seo, de ghníomhú mar chigire meáchan agus tomhas.

(3) Léireofar alt 8 den Weights and Measures Act, 1904, agus beidh éifeacht aige fé is dá ndintí—

(a) i bhfo-alt (2) den alt san, na focail “and such certificate is at the date of his appointment in force” do chur isteach ann tar éis na bhfocal “such a certificate as aforesaid,” agus

(b) i bhfo-alt (3) den alt san, na focail “holding a certificate for the time being in force” do chur isteach ann in ionad na bhfocal “having obtained a certificate” atá anois ann.

Táillí ar son standardaí áitiúla d'fhíorú.

15. —I dteanta na gcomhacht a bronntar le halt 8 d'Acht 1889, mar a leathnuítear iad le halt 6 d'Acht 1904, beidh an tAire i dteideal pé táillí a cheapfa sé le hontú an Aire Airgid d'éileamh ar son cóimheas agus fíorú standardaí áitiúla agus standardaí eile a bheidh le n'úsáid ag údaráis áitiúla no ag á n-oifigigh no a sholáthróidh an Coimisinéir.

Leasú ar alt 8 d'Acht 1904.

16. —(1) Ar na crícheanna chun a gcomórfar scruduithe fé fho-alt (1) d'alt 8 d'Acht 1904 beidh a fháil amach, i dtaobh daoine go mbeifear ag cuimhneamh ar iad do cheapa mar chigirí ex-officio meáchan agus tomhas, a bhfuil leor-eolas praiticiúil acu chun a ndualgaisí mar chigirí den tsórt san do chólíona sa cheart.

(2) Ní déanfar, tar éis rithte an Achta so, éinne do cheapa chun bheith ina chigire ex-officio meáchan agus tomhas mara mbeidh fachta aige (roimh am rithte an Achta so no dá éis sin) deimhniú fén alt san 8 d'Acht 1904.

Leasú ar alt 79 den Phríomh-Acht.

17. —Na comhachta agus na dualgaisí a bronntar agus a cuirtar ar bhreitheamh árd-shiosóin agus ar bhreacthóir bhuirge no ar chathaoirleach cheathrú shiosóin chontae fé seach le halt 79 den Phríomh-Acht leathnófar iad chun go mbainfidís le gléasra agus beid infheidhmithe agus cólíonfar iad i dtaobh gléasra agus, mar a leathnuítear iad amhlaidh, beid aistrithe agus aistrítear leis seo iad chun an Aire agus feasta feidhmeoidh agus cólíonfidh an tAire iad ar pé amannta gach bliain agus ar pé slí is dó leis is fearr chun iad d'fheidhmiú agus do chólíona go cuibhe.

Leasú ar alt 5 d'Acht 1904.

18. —An chomhacht a dílsítear san Aire de bhua alt 5 d'Acht 1904 chun rialacháin ghenerálta do dhéanamh folóidh sí comhacht chun rialacháin ghenerálta do dhéanamh i dtaobh na nithe seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) an t-údarás áitiúil no an Coimisinéir do dhéanamh standardaí áitiúla agus standardaí oibre no fo-standardaí áitiúla do sholáthar agus do choinneáil i dtreo agus fíorú na standardaí agus na standardaí oibre no na bhfo-standardaí sin; agus

(b) cigirí meáchan agus tomhas, cigirí ex-officio meáchan agus tomhas, agus cigirí speisialta do stiúrú i bhfeidhmiú agus i gcólíona a ndualgas fé sna Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, mar a leasuítear leis an Acht so iad;

agus beidh éifeacht ag an alt san 5 dá réir sin.

Leasú ar alt 81 den Phríomh-Acht.

19. —Leasuítear leis seo alt 81 den Phríomh-Acht tré sna focail “under the direction of the justices of petty sessions” agus gach focal atá anois ann o sna focail “provided that if” go dtí na focail “justices of the district” do scriosa amach.

Leasú ar alt 83 den Phríomh-Acht.

20. —Léireofar mar thagairtí don Aire na tagairtí in alt 83 den Phríomh-Acht do sna giúistísí i ngearr-shiosóin na contae agus do sna giúistísí agus beidh éifeacht ag an alt san dá réir sin.

Leasú ar an gCeathrú Sceideal don Phríomh-Acht.

21. —(1) Sa mhíniú ar an bhfocal “county” atá sa chuid den Cheathrú Sceideal don Phríomh-Acht dar mírcheann “Notes” léireofar an focal “riding” mar thagairt do thrian atá ina chontae riaracháin agus do san amháin agus beidh éifeacht ag an Sceideal san dá réir sin.

(2) Dintar an chuid den Cheathrú Sceideal don Phríomh-Acht dar mírcheann “Notes” do leasú leis seo tré sna focail seo a leanas agus atá anois ann do scriosa amach: “The two constabulary districts of the county of Galway shall respectively be deemed to be counties for the purposes of this Act.”

Údaráis áitiúla i gContae Bhaile Atha Cliath.

22. —(1) D'ainneoin éinní sa Phríomh-Acht, isiad comhairlí na mbailecheanntar a luaidhtear sa Sceideal a ghabhann leis an Acht so a bheidh, ina gceanntracha fé seach, mar údaráis áitiúla fé seach chun crícheanna na Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, mar a leasuítear leis an Acht so iad.

(2) Léireofar an Príomh-Acht agus beidh éifeacht aige fé is dá ndintí an Ceathrú Sceideal a ghabhann leis do leasú mar leanas, sé sin le rá:—

(a) tré sna focail seo a leanas agus atá anois sa Sceideal san do scriosa amach, sé sin le rá, na focail “such portion of the police district of Dublin metropolis as is without the municipal boundary of the borough of Dublin,” na focail “The Commissioners of the Dublin metropolitan police” agus na focail “The funds applicable to defray the expenses of the Dublin metropolitan police,” agus

(b) tré sna focail “police district of Dublin metropolis” do scriosa amach sa chuid den Sceideal san dar mírcheann “Notes,” agus tré sna focail “following urban districts, that is to say, Blackrock, Dalkey, Dún Laoghaire, Pembroke and Rathmines and Rathgar” do chur in ionad na bhfocal a scriosadh amach amhlaidh.

(3) Aon fho-standardaí, scálaí agus stampaí do fuarthas fé fho-alt (5) d'alt 78 den Phríomh-Acht agus atá anois ina chimeád ag an gCoimisinéir tabharfar iad ina seilbh do chomhairle chontae Bhaile Atha Cliath.

(4) Leasuítear leis seo alt 81 den Phríomh-Acht tríd an gceathrú mír de do scriosa amach (eadhon, an mhír dar tosach na focail “In the district” agus dar críoch na focail “within the said district.”).