An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT MEÁCHAN AGUS TOMHAS, 1928) Ar Aghaidh (CUID II. Instruimidi Tomhais.)

3 1928

ACHT MEÁCHAN AGUS TOMHAS, 1928

CUID I.

Fioru agus Stampail Bhuideul a hUsaidfar chun Deocha Meisciula do Dhiol no do Sholathar.

Leathnú ar an téarma “trade.”

3. —Nuair a húsáidtear an téarma “trade” sna Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, folóidh sé, i dteanta na mbríonna a tugtar do le halt 19 den Phríomh-Acht, deocha meisciúla do dhíol no do sholáthar i mbuidéil, deocha meisciúla gur gá, le linn an díola no an tsoláthair sin, de bhua alt 9 den Acht Deocha Meisciúla (Generálta), 1924 ( Uimh. 62 de 1924 ), iad do dhíol no do sholáthar i mbuidéil de mhéid do horduíodh fén alt san.

Cigirí speisialta tomhas agus a gcongantóirí do cheapa.

4. —(1) Féadfidh an Coimisinéir o am go ham pé méid cigirí speisialta tomhas (dá ngairmtear cigirí speisialta san Acht so) is gá, dar leis, agus a cheadóidh an tAire Airgid do cheapa chun na dualgaisí bheidh ar chigirí speisialta fén gCuid seo den Acht so do chólíona agus pé méid congantóirí do chigirí speisialta is gá, dar leis, agus a cheadóidh an tAire Airgid.

(2) Féadfidh an Coimisinéir aon chigire speisialta do chur ar fiunraoi no do bhrise as a oifig mar chigire speisialta, agus féadfa sé aon chongantóir do chigire speisialta do chur ar fiunraoi no do bhrise as a oifig mar chongantóir.

(3) Gach éinne a ceapfar fén alt so chun bheith ina chigire speisialta ní foláir é do bheith ina bhall den Ghárda Síochána agus deimhniú do bheith aige fé alt 8 d'Acht 1904 no deimhniú cigire speisialta do deonadh do réir rialachán do dhin an tAire fén alt so.

(4) Einne a ceapfar fén alt so chun bheith ina chongantóir do chigire speisialta féadfa sé bheith no gan bheith ina bhall den Ghárda Síochána fé mar is oiriúnach leis an gCoimisinéir le haontú an Aire Airgid.

(5) Féadfar cigire ex-officio meáchan agus tomhas do cheapa chun bheith ina chigire speisialta agus nuair a bheidh sé ceaptha amhlaidh féadfa sé, má orduíonn an Coimisinéir é, leanúint de bheith ina chigire ex-officio meáchan agus tomhas.

(6) Tabharfidh an Coimisinéir do gach cigire speisialta pé standardaí agus gléasra is gá dho chun a dhualgaisí mar chigire speisialta den tsórt san do chólíona.

Comhachta agus dualgaisí cigirí speisialta agus a gcongantóirí.

5. —(1) Chó fada is théigheann fíorú agus stampáil bhuideul le n-a mbaineann an tAcht so—

(a) beidh ag gach cigire speisialta na comhachta uile agus cólíonfa sé na dualgaisí uile a bronntar no a cuirtar ar chigire meáchan agus tomhas leis na Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, no fútha, mar a leasuítear leis an Acht so iad, ach gan aon tsrian do bheith ann maidir leis an líomatáiste no leis an gceanntar ina bhféadfidh an cigire speisialta san na comhachta san d'fheidhmiú no ina mbeidh air na dualgaisí sin do chólíona, agus

(b) déanfar tagairtí do chigire meáchan agus tomhas, sna Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, mar a leasuítear leis an Acht so iad, do léiriú mar nithe a fholuíonn tagairtí do chigire speisialta agus beidh éifeacht dá réir sin ag na hAchtanna san agus iad leasuithe amhlaidh.

(2) Gach éinne a ceapfar mar chongantóir do chigire speisialta cólíonfa sé, ina bhaint leis an gcigire speisialta san, pé dualgaisí a ordóidh an Coimisinéir o am go ham.

Fíorú agus stampáil bhuideul.

6. —(1) I dteanta na n-am agus na n-áit do socruíodh fé sna Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, chun meáchain agus tomhais d'fhíorú agus do stampáil, féadfar buidéil déanta le n-a mbaineann an tAcht so d'fhíorú agus do stampáil ar pé amannta agus i pé áiteanna, sa mhonarchain ina ndéanfar na buidéil sin no ina gar-chomhursanacht, a cheapfidh an Coimisinéir le haontú an Aire.

(2) Ceapfidh an Coimisinéir cigire speisialta do gach áit a bheidh ceaptha aige fén alt so chun buidéil le n-a mbaineann an tAcht so d'fhíorú agus do stampáil agus beidh sé de dhualgas ar an gcigire speisialta san bheith san áit sin ar na hamannta a bheidh ceaptha ag an gCoimisinéir don áit sin fén alt so agus na dualgaisí a bhaineann le fíorú agus le stampáil bhuideul le n-a mbaineann an tAcht so, agus a cuirtar air leis na Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, mar a leasuítear leis an Acht so iad, do chólíona san áit sin.

Fíorú agus stampáil bhuideul le linn a ndéanta.

7. —(1) Más oiriúnach agus pé uair is oiriúnach leis é, féadfidh an tAire ceadúnas do dheona sa bhfuirm orduithe, maidir le haon mhonarchain i Saorstát Éireann, á údarú gach buideul le n-a mbaineann an tAcht so agus a déanfar sa mhonarchain sin do stampáil sa tslí orduithe le linn a dhéanta le stampa fíorúcháin fé sna Weights and Measures Acts, 1878 to 1904, mar a leasuítear leis an Acht so iad, no le cló ón stampa san, agus san alt so gairmtear monarcha cheadúnuithe de mhonarchain go mbeidh ceadúnas den tsórt san deonta agus i bhfeidhm ina taobh.

(2) Ní deonfar aon cheadúnas fén alt so mara ndinidh ná go dtí go ndéanfidh an tAire rialacháin fén alt so.

(3) Féadfidh an tAire aon cheadúnas a bheidh deonta fén alt so do cheiliúra aon uair.

(4) Na buidéil uile a stampálfar fén alt so le linn a ndéanta, tástálfar agus fíorófar iad ag cigire speisialta sa tslí orduithe díreach tar éis a ndéanta agus má gheibheann seisean ná fuilid ceart do réir an stampa ortha dítheofar láithreach sa tslí orduithe iad ag cigire speisialta no fé n-a mhaoirseacht.

(5) Na modhanna a húdarófar fén alt so chun buidéil le n-a mbaineann an tAcht so d'fhíorú agus do stampáil, beid, maidir le buidéil den tsórt san a déanfar i monarchain údaruithe, in ionad na modhanna fíorúcháin agus stampálta is gá no a húdaruítear do réir an Phríomh-Achta no fé.

(6) Déanfidh an tAire rialacháin i dtaobh na nithe seo a leanas:—

(a) éinní no aon rud dá dtagartar san alt so mar ní no mar rud orduithe,

(b) a chur in áirithe, maidir le buidéil le n-a mbaineann an tAcht so agus a stampálfar fén alt so, gur ag cigire speisialta no fé n-a ghar-mhaoirseacht a stampálfar amhlaidh iad,

(c) a chur in áirithe go mbeidh agus go bhfanfidh buidéil den tsórt san ina chimeád ag cigire speisialta o am a ndéanta go dtí n-a scaoile no a ndíthiú ag cigire speisialta no fé n-a mhaoirseacht.

(d) ag ordú na dualgas a bheidh ar chigire speisialta fén alt so,

(e) ag forchur pé coiníollacha ar dhílseánach mhonarchan ceadúnuithe is dó leis an Aire is gá chun a chur in áirithe go ndéanfar gach buideul le n-a mbaineann an tAcht so, agus a déanfar sa mhonarchain sin agus a tabharfar amach aisti, d'fhíorú agus do stampáil go cuibhe do réir an ailt seo agus do réir na rialachán a déanfar fé,

(f) ag ordú na bpionós a féadfar a chur ar dhaoine (nách cigirí speisialta) a gheobhfar ag cúirt údaráis achmair do bheith ciontach i sárú na rialachán, ach san i slí nách mó aon phionós den tsórt san ná fíneáil chúig bpunt ar fhichid no, más rogha leis an gcúirt é príosúntacht ar feadh aon téarma nách sia ná ráithe,

(7) Einne (nách cigire speisialta) a gheobhfar ag cúirt údaráis achmair do bheith ciontach i sárú aon rialacháin a bheidh déanta fén alt so féadfidh an chúirt sin é dhaora chun pionóis nách mó ná an pionós a bheidh orduithe leis an rialachán san in aghaidh an tsáruithe sin no, mara mbeidh aon phionós orduithe amhlaidh, nách mó ná fíneáil chúig bpunt ar fhichid no, más rogha leis an gcúirt é, príosúntacht ar feadh aon téarma nách sia ná ráithe.

(8) Má bhíonn cigire speisialta ciontach in aon nea-chólíona ar dhualgas a bheidh curtha air le rialacháin a bheidh déanta fén alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfar fíneáil ná raghaidh thar cúig puint do chur air.

(9) San alt so cialluíonn an focal “orduithe” orduithe le rialacháin a bheidh déanta fén alt so.

Táillí ar son buidéil d'fhíorú agus do stampáil.

8. —(1) Na daoine a éileoidh go bhfíorófí buidéil le n-a mbaineann an tAcht so íocfid ar son a bhfíoruithe agus a stampála pé táillí a bheidh orduithe le rialacháin a bheidh déanta ag an Aire fén alt so le toiliú an Aire Airgid agus féadfar táillí deifriúla d'ordú amhlaidh in aghaidh saghsanna deifriúla buideul agus in aghaidh modhanna deifriúla tástála.

(2) Na táillí uile is iníoctha fén alt so ar son fíoruithe agus stampála buideul ag cigire meáchan agus tomhas no ag cigire ex-officio meáchan agus tomhas íocfar leis an gcigire sin iad agus cuirfe seisean chun críche iad agus tabharfa sé cuntas ortha díreach fé is dá mba tháillí iad do gheobhadh sé fén bPríomh-Acht.

(3) Na táillí uile is iníoctha fén alt so ar son fíoruithe agus stampála buideul ag cigire speisialta íocfar isteach i gCiste Luach Saothair an Ghárda Síochána agus sa Stát-Chiste iad do réir pé cionúireachtaí a ordóidh an tAire Airgid.

Costaisí fén gCuid seo den Acht so.

9. —Na costaisí uile fé n-a raghfar fén gCuid seo den Acht so (ach amháin iad san fé n-a raghaidh cigire meáchan agus tomhas no cigire ex-officio meáchan agus tomhas no fé n-a raghfar ina thaobh) déanfar, sa mhéid go gceadóidh an tAire Airgid é, iad d'íoc amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas.