An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT OIFIGIGH CÚIRTE, 1926) Ar Aghaidh (CUID II. An Chuirt Chuarda.)

27 1926

ACHT OIFIGIGH CÚIRTE, 1926

CUID I.

An Chuirt Uachtarach agus an Ard-Chuirt.

Oifigí agus príomh-oifigigh.

3. —(1) Ag gabháil leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Uachtarach, agus leis an bPrímh-Bhreitheamh fé seach beidh na hoifigí seo a leanas, sé sin le rá:—

Leis an Ard-Chúirt,

An Phríomh-Oifig,

Oifig an Mháistir Mhcasaireachta,

An Oifig Phromháide,

An Oifig um Ghnó-bhrise,

Oifig an Scrúdóra,

Oifig an Chuntasóra;

Leis an gCúirt Uachtarach,

Oifig Chlárathóir na Cúirte Uachtaraí;

Leis an bPrímh-Bhreitheamh,

Oifig Chlárathóir an Phrímh-Bhreithimh.

(2) Ag gabháil leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Uachtarach, agus leis an bPrímh-Bhreitheamh fé seach beidh na hoifigigh seo a leanas (dá ngairmtear le chéile príomh-oifigigh sa Chuid seo den Acht so), sé sin le rá:—

Leis an Ard-Chúirt,

Máistir dá ngairmfar Máistir na hArd-Chúirte,

Pé méid Máistrí Measaireachta a shocróidh an tAire o am go ham le cead an Aire Airgid,

Oifigeach Promháide,

Clárathóir i nGnó-Bhrise,

Sannaí Oifigiúil i nGnó-Bhrise,

Scrúdóir,

Cuntasóir;

Leis an gCúirt Uachtarach,

Clárathóir;

Leis an bPrímh-Bhreitheamh,

Clárathóir.

(3) Isí an Ard-Chomhairle a cheapfidh Máistir na hArd-Chúirte agus na Máistrí Measaireachta agus isé an tAire a cheapfidh gach éinne eile de sna príomh-oifigigh sin agus beidh na príomh-oifigigh sin uile (ar a n-áirítear Máistir na hArd-Chúirte agus na Máistrí Measaireachta) i seilbh oifige faid is toil leis an Ard-Chomhairle é.

(4) Ní déanfar aon phríomh-oifigeach ná aon oifigeach a bheidh ainmnithe de thurus na huaire chun bheith ina chlárathóir don Ard-Chúirt do chur as a oifig gan aontú an Phrímh-Bhreithimh agus Uachtarán na hArd-Chúirte.

(5) Ach na daoine fé seach a ceapfar chucha do bheith go maith ina sláinte le linn a gceaptha, beidh oifigí Mháistir na hArd-Chúirte agus na Máistrí Measaireachta ina n-oifigí inphinsin do réir bhrí na nAchtanna Aois-liúntais a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire, agus do sna hoifigigh sin féin ar imeacht as oifig dóibh no dá n-ionadaithe pearsanta dlíthiúla tar éis bháis dóibh, féadfar pé aois-liúntaisí agus liúntaisí no aiscí eile do dheona a deonfí dhóibh fé sna hAchtanna Aois-liúntais a bheidh i bhfeidhm de thurus na huaire dá gceaptí iad chun Stát-Sheirbhíse buaine Shaorstáit Éireann agus deimhnithe bheith acu o Choimisinéirí na Stát-Sheirbhíse.

(6) Imeoidh Máistir na hArd-Chúirte agus gach Máistir Measaireachta as oifig nuair a bheid deich mbliana is trí fichid d'aois ach i gcás aon Mháistir Mheasaireachta a bhí, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, ina Mháistir Mheasaireachta a bhain leis an Ard-Chúirt féadfidh an tAire, le haontú an Aire Airgid, an aois sin chun imeacht as oifig d'árdú go dtí aon aois nách mó ná cúig bliana déag is trí fichid.

An Phríomh-Oifig.

4. —(1) Beidh an Phríomh-Oifig fé bhainistí Mháistir na hArd-Chúirte agus déanfar san oifig sin gach gnó a hordófar o am go ham le reacht no le riail chúirte a dhéanamh inti agus fós gach gnó eile de chuid na hArd-Chúirte lasmuich de pé gnó gur gá do réir dlí de thurus na huaire gur bhreitheamh no breithimh no máistir a dhéanfadh é no gur ina láthair a déanfí é agus de pé gnó a bheidh ceaptha de thurus na huaire do réir dlí d'oifig eile den Ard-Chúirt.

(2) Ainmneoidh an tAire chun bheith ina gclárathóirí don Ard-Chúirt pé oifigigh agus pé méid oifigeach is dó leis an Aire is ceart de sna hoifigigh a bheidh ag fónamh de thurus na huaire sa Phríomh-Oifig agus (i dteanta aon dualgaisí eile a cheapfidh Máistir na hArd-Chúirte dho do chólíona) gníomhóidh gach clárathóir den tsórt san mar chlárathóir don Ard-Chúirt fé mar a ordóidh agus nuair a ordóidh Máistir na hArd-Chúirte dho é dhéanamh.

Máistir na hArd-Chúirte.

5. —(1) Beidh ag Máistir na hArd-Chúirte maoirseacht agus smacht generálta na n-oifigí a bunuítear leis an gCuid seo den Acht so, pé oifigí acu atá ag gabháil leis an Ard-Chúirt, ach i bhfeidhmiú na maoirseachta agus an smachta san beidh sé fé stiúra ghenerálta an Aire i ngach a mbaineann le riara generálta agus fé orduithe Uachtarán na hArd-Chúirte i ngach a mbaineann le déanamh na coda san de ghnó na hArd-Chúirte gur gá do réir dlí de thurus na huaire gur duine no daoine de Bhreithiúin na Cúirte sin a dhéanfadh í no gur ina láthair sin a déanfí í.

(2) I dteanta na maoirseachta agus an smachta ghenerálta roimhráite beidh ag Máistir na hArd-Chúirte agus feidhmeoidh sé pé comhachta agus údaráis agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a bronnfar air no a ceapfar do o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) beidh aige agus cólíonfa sé gach comhacht, údarás, dualgas agus feidhm eile a dílsítear no a dílseofar ann de bhua aon fhorála eile den Acht so.

Oifig an Mháistir Mheasaireachta.

6. —Beidh Oifig an Mháistir Mheasaireachta fé bhainistí an Mháistir Mheasaireachta no, má bhíonn níos mó ná aon Mháistir Measaireachta amháin ann, fé bhainistí an Mháistir Mheasaireachta shinsearaigh, agus déanfar san oifig sin gnó na Máistrí Measaireachta ach amháin pé méid de is gá do Mháistir Mheasaireachta do réir dlí a dhéanamh i bpearsain.

Na Máistrí Measaireachta.

7. —Beidh ag na Máistrí Measaireachta uile agus fé seach agus feidhmeoid pé comhachta agus údaráis agus déanfid agus cólíonfid pé dualgaisí agus feidhmeanna a bronnfar ortha no a ceapfar dóibh o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) beidh acu agus feidhmeoid gach comh acht agus údarás agus cólíonfid agus déanfid gach dualgas agus feidhm, maidir leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Uachtarach, leis an gCúirt Athchomhairc Choiriúla agus leis an bPrímh-Bhreitheamh a bhíodh ag Máistrí Measaireachta Chúirt Uachtarach an Údaráis in Éirinn, agus d'fheidhmídís, maidir leis an gCúirt sin, agus fós beidh acu, feidhmeoid, déanfid agus cólíonfid pé comhachta, údaráis, dualgaisí agus feidhmeanna eile a bhí, díreach roimh rith an Achta Cúirteanna Breithiúnais, 1924 (Uimh. 10 de 1924) dílsithe do réir dlí i Máistrí Measaireachta Chúirt Uachtarach an Údaráis a bhí ann an uair sin, no forchurtha ortha do réir dlí.

An Oifig Phromháide.

8. —Beidh an Oifig Phromháide fé bhainistí an Oifigigh Phromháide agus déanfar inti gach gnó a ceapfar di o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) an gnó uile nárbh fholáir do réir dlí, díreach roimh rith an Achta so, a dhéanamh i bPríomh-Oifig na Clárathachta Promháide agus fós pé gnó eile a dintí roimhe seo in oifigí an Phríomh-Chlárathóra Phromháide.

An tOifigeach Promháide.

9. —Beidh ag an Oifigeach Promháide agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a bronnfar air no a ceapfar do o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) beidh aige agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás a bhí dílsithe do réir dlí sa Phríomh-Chlárathóir Promháide no i gClárathóir Promh áide Conganta díreach roimh rith an Achta so agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna nárbh fholáir don Phríomh-Chlárathóir Phromháide agus do sna Clárathóirí Promháide Conganta fé seach do réir dlí, díreach roimh rith an Achta so, a dhéanamh no a chólíona no a dhineadh no a chólíonadh na hoifigigh sin fé seach díreach roimh rith an Achta so.

An Oifig um Ghnó-bhrise.

10. —(1) Beidh an Oifig um Ghnó-bhrise có-dhéanta de dhá bhrainse agus gairmfar Brainse an Chlárathóra de cheann acu agus gairmfar Brainse an tSannaí Oifigiúla den cheann eile.

(2) Beidh Brainse an Chlárathóra den Oifig um Ghnó-bhrise fé bhainistí an Chlárathóra i nGnó-bhrise agus déanfar inti gach gnó a ceapfar di o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mar bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) gach gnó a dintí san Oifig um Ghnóbhrise de Roinn Bhinse an Rí den Ard-Chúirt Bhreithiúnais in Éirinn.

(3) Beidh Brainse an tSannaí Oifigiúla den Oifig um Ghnóbhrise fé bhainistí an tSannaí Oifigiúla i nGnó-bhrise agus déanfar inti gach gnó a ceapfar di o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) gach gnó a dintí in Oifig Shannaí Oifigiúla Roinn Bhinse an Rí den Ard-Chúirt Bhreithiúnais in Éirinn.

An Clárathóir i nGnó-bhrise.

11. —Beidh ag an gClárathóir i nGnó-bhrise agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a bronnfar air no a ceapfar do o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) beidh aige agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás a bhí dílsithe roimhe seo sa Phríomh-Chlárathóir i nGnóbhrise do Roinn Bhinse an Rí den Ard-Chúirt Bhreithiúnais in Éirinn agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna nárbh fholáir don Phríomh-Chlárathóir sin agus don Chlárathóir agus don Leas-Chlárathóir i nGnó-bhrise don Roinn sin Bhinse an Rí fé seach do réir dlí a dhéanamh no a chólíona roimhe seo no a dhineadh no a chólíonadh na hoifigigh sin fé seach.

An Sannaí Oifigiúil i nGnó-bhrise.

12. —Beidh ag an Sannaí Oifigiúil i nGnó-bhrise agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a bronnfar air no a ceapfar do o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) beidh aige agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás a bhí dílsithe roimhe seo do réir dlí sa tSannaí Oifigiúil i nGnó-bhrise do Roinn Bhinse an Rí den Ard-Chúirt Bhreithiúnais in Éirinn agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna nárbh fholáir don tSannaí Oifigiúil sin do réir dlí a dhéanamh no a chólíona roimhe seo no a dhineadh no a chólíonadh an t-oifigeach san.

Oifig an Scrúdóra.

13. —Beidh Oifig an Scrúdóra fé bhainistí an Scrúdóra agus déanfar san oifig sin gach gnó a ceapfar di o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) gach gnó a dintí sna hoifigí a bhain le Seomraí fé seach Mháistir na Rollaí agus gnáth-bhreitheamh Roinn an tSeansaileura den Ard-Chúirt Bhreithiúnais in Éirinn agus fós pé gnó a dintí sna hoifigí a bhain le Breitheamh Talmhan na Roinne sin an tSeansaileura ar a n-áirítear na hoifigí a bhain leis an mBreitheamh san mar Bhreitheamh Glacadóireachta.

An Scrúdóir.

14. —Beidh ag an Scrúdóir agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a bronnfar air no a ceapfar do o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a dintí no a feidhmítí ag Prímh-Chléirigh agus ag Prímh-Chléirigh Chonganta uile agus fé seach Mháistir na Rollaí agus gnáthbhreitheamh Roinn an tSeansaileura den Ard-Chúirt Bhreithiúnais in Éirinn fé seach agus ag an bPríomh-Ghlacadóir no ag an Scrúdóir Glacadóireachta.

Oifig an Chuntasóra.

15. —Beidh Oifig an Chuntasóra fé bhainistí an Chuntasóra agus déanfar san oifig sin gach gnó a ceapfar di o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) gach gnó, maidir leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Uachtarach agus leis an bPrímh-Bhreitheamh, a dintí in Oifig Chuntasaíochta Chódhlúite Chúirt Uachtarach an Údaráis in Éirinn maidir leis an gCúirt sin agus maidir le Tiarna Seansaileur na hÉireann.

An Cuntasóir.

16. —Beidh ag an gCuntasóir (da ngairmfar Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais) agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a bronnfar air no a ceapfar do o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) déanfidh agus cólíonfa sé, maidir leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Uachtarach, agus leis an bPrímh-Bhreitheamh, gach gnó agus feidhm do dhineadh agus d'fheidhmíodh Ard-Chuntasóir Chúirt Uachtarach an Údaráis in Éirinn maidir leis an gCúirt sin agus maidir le Tiarna Seansaileur na hÉireann.

Oifig Chlárathóir na Cúirte Uachtaraí.

17. —Beidh Oifig Chlárathóir na Cúirte Uachtaraí fé bhainistí Chlárathóir na Cúirte Uachtaraí agus déanfar san oifig sin gnó uile na Cúirte Uachtaraí (lasmuich de pé gnó gur gá do réir dlí de thurus na huaire gur duine no daoine de bhreithiúin na Cúirte sin do dhéanfadh é no gur ina láthair a déanfí é) agus fós gnó uile na Cúirte Athchomhairc Choiriúla (lasmuich de pé gnó gur gá do réir dlí de thurus na huaire gur duine no daoine de bhreithiúin na Cúirte sin do dhéanfadh é no gur ina láthair a déanfí é).

Clárathóir na Cúirte Uachtaraí.

18. —(1) Beidh maoirseacht agus smacht Oifig Chlárathóir na Cúirte Uachtaraí ag Clárathóir na Cúirte Uachtaraí ach i bhfeidhmiú na maoirseachta agus an smachta san beidh sé fé stiúra ghenerálta an Aire i ngach a mbaineann le riara generálta agus fé orduithe an Phrímh-Bhreithimh i ngach a mbaineann le déanamh na coda san de ghnó na Cúirte Uachtaraí agus na Cúirte Athchomhairc Choiriúla fé seach gur gá do réir dlí de thurus na huaire gur duine no daoine de bhreithiúin na gcúirt sin fé seach a dhéanfadh í no gur ina láthair sin a déanfí í.

(2) I dteanta na maoirseachta agus an smachta roimhráite, gníomhóidh Clárathóir na Cúirte Uachtaraí mar Chlárathóir don Chúirt sin agus fós mar Chlárathóir don Chúirt Athchomhairc Choiriúla agus déanfidh agus cólíonfa sé, maidir leis na Cúirteanna san, gach dualgas agus feidhm a dhineann agus a chólíonann clárathóir cúirte do ghnáth agus fós beidh aige agus feidhmeoidh sé pé comhachta agus údaráis agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a ceapfar do o am go ham le reacht no le riail chúirte.

Oifig an Chlárathóra don Phrímh-Bhreitheamh.

19. —Beidh Oifig an Chlárathóra don Phrímh-Bhreitheamh fé bhainistí an Chlárathóra don Phrímh-Bhreitheamh agus déanfar san oifig sin gach gnó a ceapfar di o am go ham le reacht no le riail chúirte agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) maidir le feidhmiú na n-údarás a haistrítear chun an Phrímh-Bhreithimh le halt 19 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 ( Uimh. 10 de 1924 ), gach gnó a dintí, maidir le feidhmiú na n-údarás san, in oifig Thiarna Seansaileur na hÉireann um Ghnó Gealt no sna hoifigí a bhain le Seomraí an Tiarna Sheansaileura san no in aon oifig eile a bhaineadh le Cúirt Uachtarach an Údaráis a bhí ann tráth.

An Clárathóir don Phrímh-Bhreitheamh.

20. —(1) Beidh maoirseacht agus smacht Oifig an Chlárathóra don Phrímh-Bhreitheamh ag an gClárathóir don Phrímh-Bhreitheamh agus i bhfeidhmiú na maoirseachta agus an smachta san beidh sé fé stiúra ghenerálta an Aire i ngach a mbaineann le riara puiblí agus fé orduithe an Phrímh-Bhreithimh i ngach a mbaineann le feidhmiú na n-údarás a haistrítear chun an Phrímh-Bhreithimh le halt 19 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 ( Uimh. 10 de 1924 ).

(2) I dteanta na maoirseachta agus an smachta roimhráite beidh ag an Clárathóir don Phrímh-Bhreitheamh agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás agus déanfidh agus cólíonfa sé pé dualgaisí agus feidhmeanna a bronnfar air no a ceapfar do o am go ham le reacht no le riail chúirte maidir le feidhmiú na n-údarás a haistrítear chun an Phrímh-Bhreithimh le halt 19 den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 ( Uimh. 10 de 1924 ) agus go sonnrách (mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le reacht no le riail chúirte) beidh aige agus feidhmeoidh sé gach comhacht agus údarás a bhí dílsithe roimhe seo sa Chlárathóir i nGnó Gealt in Éirinn no sa Phrímh-Chléireach do Thiarna Seansaileur na hÉireann agus déanfidh agus cólíonfa sé gach feidhm agus dualgas, maidir le feidhmiú na n-údarás roimhráite, a dhineadh agus a chólíonadh an Clárathóir sin i nGnó Gealt agus an Prímh-Chléireach san fé seach.

Cáilíocht Mháistir na hArd-Chúirte.

21. —Ní ceapfar éinne fén Acht so chun bheith ina Mháistir don Ard-Chúirt maran rud é, le linn a cheaptha—

(a) gur abhcóide go ndeich mbliana cleachta ar a laighead é a bheidh ag cleachta a ghairme an uair sin, no

(b) gur abhcóide é do chleacht a ghairm ar feadh deich mblian ar a laighead agus, le linn rithte an Achta so, gurb oifigeach é a bhaineann leis an gCúirt Uachtarach, leis an Ard-Chúirt, no leis an bPrímh-Bhreitheamh.

Cáilíocht Mháistir Mheasaireachta.

22. —Ní ceapfar éinne fén Acht so chun bheith ina Mháistir Mheasaireachta maran rud é—

(a) le linn a cheaptha gur atúrnae go ndeich mbliana cleachta ar a laighead é a bheidh ag cleachta a ghairme an uair sin no a chleacht a ghairm roimhe sin ar feadh deich mblian ar a laighead, no

(b) go raibh sé, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, ina Mháistir Mheasaireachta a bhain leis an Ard-Chúirt.

Cáilíocht Oifigigh Phromháide.

23. —Ní ceapfar éinne fén Acht so chun bheith ina oifigeach phromháide, maran rud é—

(a) go mbeidh sé le linn a cheaptha ar fostú in oifig a bunuíodh fén gCuid seo den Acht so agus go raibh sé ar feadh iomlán an dá bhliain déag dheiridh roimhe sin ar fostú in oifig no in oifigí a bunuíodh fén gCuid seo den Acht so no a bhain le seana-Chúirt Uachtarach an Údaráis no le Breitheamh den Chúirt sin no le Tiarna Seansaileur na hÉireann no le Tiarna Prímh-Ghiúistís na hÉireann, no

(b) go raibh sé díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so ina chlárathóir phromháide no ina chlárathóir phromháide chonganta a bhain leis an Ard-Chúirt.

Cáilíocht Scrúdóra.

24. —Ní ceapfar éinne fén Acht so chun bheith ina Scrúdóirmaran rud é—

(a) go mbeidh sé le linn a cheaptha ar fostú in oifig a bunuíodh fén gCuid seo den Acht so agus go raibh sé ar feadh iomlán an dá bhliain déag dheiridh roimhe sin ar fostú in oifig no in oifigí a bunuíodh fén gCuid seo den Acht so no a bhain le seana-Chúirt Uachtarach an Údaráis no le Breitheamh den Chúirt sin no le Tiarna Seansaileur na hÉireann no le Tiarna Prímh-Ghiúistís na hÉireann, no

(b) go raibh sé díreach roimh thosach feidhme Chuid I. den Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1924 (Uimh. 10 de 1924) , ina phrímh-chléireach no ina phrímh-chléireach chonganta i Seomraí Breithimh de Roinn an tSeansaileura den Ard-Chúirt Bhreithiúnais a bhí ann an uair sin.

Cáilíocht Chlárathóra don Phrímh-Bhreitheamh.

25. —Ní ceapfar éinne fén Acht so chun bheith ina Chlárathóir don Phrímh-Bhreitheamh maran rud é, le linn a cheaptha—

(a) gur abhcóide go ndeich mbliana cleachta ar a laighead é agus é ag cleachta a ghairme an uair sin, no

(b) gur abhcóide é a bheidh ar fostú an uair sin in oifig a bunuíodh fén gCuid seo den Acht so agus a bhí ar fostú, ar feadh an dá bhliain déag dheiridh roimhe sin, i gceann no níos mó de sna hoifigí sin no de sna hoifigí a bhain leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Uachtarach, le seana-Chúirt Uachtarach an Údaráis, leis an bPrímh-Bhreitheamh, le Tiarna Seansaileur na hÉireann no le Tiarna Prímh-Ghiúistís na hÉireann no le haon cheann acu, no

(c) go mbeidh sé i seilbh oifige Chlárathóra no Chlárathóra Chonganta i nGnó Gealt no i seilbh oifig an Phrímh-Chléirigh don Phrímh-Bhreitheamh díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so.

Fuirne generálta oifigí.

26. —(1) I dteanta na bpríomh-oifigeach beidh ar fostú sna hoifigí uile agus fé seach a bunuítear leis an gCuid seo den Acht so pé oifigigh, cléirigh, teachtairí, bollscairí agus seirbhísigh, agus pé méid acu, a shocróidh an tAire o am go ham le cead an Aire Airgid agus tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte, i gcás oifige a bhaineann leis an gcúirt sin, agus leis an bPrimh-Bhreitheamh i gcás oifige a bhaineann leis an gCúirt Uachtarach no leis an bPrímh-Bhreitheamh.

(2) Gach oifigeach (nách príomh-oifigeach), cléireach, teachtaire, bollscaire agus seirbhíseach a bheidh ar fostú in aon oifig dá mbunuítear leis an gCuid seo den Acht so, beid ionmhalairtithe idir na hoifigí sin agus beidh ortha fónamh in aon oifig acu san fé mar a ordóidh an tAire o am go ham tar éis dul i gcomhairle le hUachtarán na hArd-Chúirte, maidir le hoifig a bhaineann leis an gcúirt san, agus leis an bPrímh-Bhreitheamh maidir le hoifig a bhaineann leis an gCúirt Uachtarách no leis an bPrímh-Bhreitheamh.

Lucht ionaid sealadach do cheapa don Mháistir agus do Mháistrí Measaireachta.

27. —(1) Má bhíonn Máistir na hArd-Chúirte no aon Mháistir Measaireachta seal as láthair no seal fé mhí-chumas de dheascaibh breoiteachta no má bhíonn oifig an Mháistir no an Mháistir Mheasaireachta san folamh, féadfidh an tAire fear ionaid do cheapa chun oifig an Mháistir no an Mháistir Mheasaireachta san d'fheidhmiú le linn na nea-láithreachta, an mhí-chumais, no an fholúntais sin.

(2) Faid a mhairfidh a cheapachán beidh ag fear ionaid a ceapfar fén alt so agus feidhmeoidh sé comhachta agus údaráis uile an oifigigh dar fear ionaid é agus déanfidh agus cólíonfa sé dualgaisí agus feidhmeanna uile an oifigigh sin.

(3) Ach amháin i gcás oifigeach do bheith seal fé mhí-chumas de dheascaibh breoiteachta ní dhéanfidh aon fhear ionaid a ceapfar fén alt so aon oifig d'fheidhmiú ar feadh aon tréimhse ná tréimhsí is sia ná trí mhí ar fad in aon bhliain.

(4) Ní ceapfar éinne fén alt so chun bheith ina Leas-Mháistir don Ard-Chúirt maran rud é, le linn a cheaptha, go mbeidh aige na cáilíochta a horduítear leis an Acht so do dhaoine a ceaptar chun bheith ina Máistir don Ard-Chúirt, no gur oifigeach ar fostú sa Phríomh-Oifig é a bhí ar fostú, ar feadh an dá bhliain déag dheiridh roimhe sin, i gceann no níos mó de sna hoifigí a bunuítear leis an gCuid seo den Acht so no de sna hoifigí go n-aistrítear a ngnó leis an Acht so chun na n-oifigí a bunuítear leis an gCuid seo den Acht so.

(5) Ní ceapfar éinne fén alt so chun bheith ina Leas-Mháistir Mheasaireachta mara mbeidh aige, le linn a cheaptha, na cáilíochta a horduítear leis an Acht so do dhaoine a ceaptar chun bheith ina Máistir Measaireachta.

Lucht ionaid do phríomhoifigigh.

28. —(1) Féadfidh an tAire, i gcás gach oifige fé leith dá mbunuítear leis an gCuid seo den Acht so (lasmuich den Phríomh-Oifig agus d'Oifig an Mháistir Mheasaireachta), oifigeach dá mbeidh ag fónamh de thurus na huaire san oifig d'ainmniú chun bheith ina fhear ionaid don phríomh-oifigeach 'na mbeidh bainistí na hoifige sin aige fén Acht so agus, le linn gach aimsire a bheidh an príomh-oifigeach san as láthair go sealadach agus le linn gach aimsire a bheidh sé fé mhí-chumas go sealadach de dheascaibh breoiteachta agus le linn gach ócáide ar a mbeidh oifig an phríomhoifigigh sin folamh agus an t-ainmniú san gan ceiliúra, beidh ag gach oifigeach a hainmneofar amhlaidh agus feidhmeoidh sé na comhachta agus na húdaráis agus déanfidh agus cólíonfa sé na dualgaisí agus na feidhmeanna a bheidh do réir dlí dílsithe de thurus na huaire sa phríomh-oifigeach san.

(2) San alt so déanfar an focal “oifig,” sa mhéid go mbaineann sé leis an Oifig um Ghnó-bhrise, do léiriú mar fhocal a chialluíonn brainse d'oifig.

Aistriú maoine atá dílsithe in oifigigh.

29. —(1) Gach urrús agus airgead a bheidh curtha síos, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, i leabhair rialtas Shaorstáit Éireann no aon rialtais iasachta no aon bhainc no aon chuideachtan no cóluchta chorparáidigh eile in aon chor (pe'ca laistigh no lasmuich de Shaorstát Éireann don bhanc, don chuideachtain, no don chólucht san) in ainm no chun cuntais Ard-Chuntasóir Ard-Chúirt Bhreithiúnais Shaorstáit Éireann no Ard-Chuntasóir Chúirt Uachtarach an Údaráis i nDeisceart Éireann, dílseofar iad agus beid dílsithe, díreach tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so, sa Chuntasóir a bheidh ann de thurus na huaire do sna Cúirteanna Breithiúnais i Saorstát Éireann agus déanfar san gan aon aistriú, sanna, ná instruimid eile.

(2) Gach aon mhaoin riamh, réalta agus pearsanta (agus rudaí-ar-fionnraí d'áireamh), a bheidh dílsithe i Sannaí Oifigiúil na hArd-Chúirte díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so dílseofar í agus beidh sí dílsithe díreach tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so (gan aon leithliú, aistriú ná instruimid eile) sa tSannaí Oifigiúil i nGnó-bhrise a bheidh ann de thurus na huaire don Ard-Chúirt chun an estáit agus an leasa uile agus fé réir na n-iontaobhaisí agus chun na gcrícheanna gur chucha agus fé n-a réir fé seach a bhí an mhaoin sin dílsithe sa tSannaí Oifigiúil sin agus dá réir sin gach urrús agus airgead a bheidh curtha síos, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, i leabhair rialtas Shaorstáit Éireann no aon rialtais iasachta no aon bhainc no aon chuideachtan no cóluchta chorparáidigh eile in aon chor (pe'ca laistigh no lasmuich de Shaorstát Éireann don bhanc, don chuideachtain, no don chólucht san) in ainm no chun cuntais Sannaí Oifigiúil Ard-Chúirt Bhreithiúnais Shaorstáit Éireann no Sannaí Oifigiúil na hArd-Chúirte Breithiúnais i nDeisceart Éireann, dílseofar iad agus beid dílsithe, díreach tar éis tosach feidhme na Coda so den Acht so, sa tSannaí Oifigiúil i nGnó-bhrise d'Ard-Chúirt Bhreithiúnais Shaorstáit Éireann gan aon aistriú, sanna, ná instruimid eile.

(3) Gach áirnéis agus gach scríbhinn a bheidh, díreach roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, fágtha chun a slánchimeádta no chun aon chríche eile le hArd-Chuntasóir Ard-Chúirt an Bhreithiúnais i Saorstát Éireann, aistreofar iad chun Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais i dtosach feidhme na Coda so den Acht so gan aon ordú eile chuige agus beid ar seilbh aigesean chun na gcrícheanna céanna chun a raibh an áirnéis agus na scríbhinní sin fé seach ar seilbh ag an Ard-Chuntasóir sin díreach roimh an tosach feidhme sin.

(4) San alt so—

foluíonn an focal “urrús” gach saghas stuic, scaire, debentiúra, banna, morgáiste, agus urrúis eile agus gach dividendum agus ús d'fhás no atá ag fás ortha;

foluíonn an focal “airgead” airgead i dtaisce no i gcuntaisí reatha i mbanc;

agus foluíonn tagairtí do leabhair rialtais, bhainc, chuideachtan, no chóluchta chorparaidigh eile leabhair a chimeádann aon bhanc, cuideachta, cólucht, no duine do rialtas, do bhanc, do chuideachtain, no do chólucht chorparáideach.

Baint Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1924.

30. —(1) Ar feadh tréimhse ocht mí dhéag o thosach feidhme na Coda so den Acht so, beidh Acht Rialuithe na Stát-Sheirbhíse, 1924 (Uimh. 5 de 1924) , gan baint le haon cheapa sean-oifigigh chun oifige a bunuítear leis an gCuid seo den Acht so no chun birte in aon oifig a bunuítear leis an gCuid seo den Acht so.

(2) San alt so cialluíonn agus foluíonn an focal “sean-oifigeach” gach clárathóir, cléireach, teachtaire, bollscaire, agus oifigeach agus seirbhíseach eile a bhainfidh leis an gCúirt Uachtarach, leis an gCúirt Athchomhairc Choiriúla, leis an Ard-Chúirt, no leis an bPrímh-Bhreitheamh i dtosach feidhme na Coda so den Acht so agus a bheidh ina n-oifigigh no ina seirbhísigh inphinsin an uair sin.

Deire le sean-phostanna agus le seanoifigí.

31. —(1) In aon chás ina n-achtuítear go soiléir leis an gCuid seo den Acht so, maidir le haon oifigeach i seilbh puist (dá ngairmtear an post nua sa bhfo-alt so) a bunuítear leis an gCuid seo den Acht so, go mbeidh aige no go bhfeidhmeoidh sé na comhachta no na húdaráis no go ndéanfidh no go gcólíonfa sé na dualgaisí no na feidhmeanna a bhí, tráth, dílsithe no forchurtha i sealbhóir no ar shealbhóir puist (dá ngairmtear an seana-phost sa bhfo-alt so) a bhí ann díreach no aon uair eile roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, dintar leis seo, mara ndintar san de bhua aon fhorála eile den Acht so, deire do chur leis an seanaphost o thosach feidhme na Coda so den Acht so agus, maidir le gach achtachán a thagrann don tseana-phost (lasmuich d'achtacháin i dtaobh duine do cheapa chun an tseana-phuist, i dtaobh na gcáilíocht ina chóir, no i dtaobh an luach saothair a ghabhann leis no i dtaobh a shealbhaíochta), má leanann agus sa mhéid go leanfidh an t-achtachán san i bhfeidhm agus ábalta ar dhul in éifeacht, léireofar é agus beidh éifeacht aige, ón uair a bheidh deire leis an seana-phost (pe'ca leis an bhfo-alt so no le foráil éigin eile den Acht so a cuireadh deire leis) fé is dá gcuirtí tagairtí don phost nua ann in ionad na dtagairtí atá ann don tseana-phost.

(2) In aon chás ina n-achtuítear leis an gCuid seo den Acht so gurb é gnó no gur cuid den ghnó a déanfar in aon oifig (dá ngairmtear an oifig nua sa bhfo-alt so) an gnó a dintí in oifig (dá ngairmtear an tsean-oifig sa bhfo-alt so) a bhí ann díreach no aon uair eile roimh thosach feidhme na Coda so den Acht so, dintar leis seo, mara ndintar san de bhua aon fhorála eile den Acht so deire do chur leis an sean-oifig o thosach feidhme na Coda so den Acht so agus ón uair a bheidh deire leis an sean-oifig (pe'ca leis an bhfo-alt so no le foráil éigin eile den Acht so a cuireadh deire léi) déanfar gach tagairt atá in aon achtachán don tseanoifig (nách tagairt d'fhuirinn na sean-oifige) do léiriú mar thagairt don oifig nua agus beidh éifeacht ag an achtachán san dá réir sin.

(3) Gach post—

(a) a bhainfidh leis an gCúirt Uachtarach, leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Athchomhairc Choiriúla, no leis an bPrímh-Bhreitheamh i dtosach feidhme na Coda so den Acht so, no a bhain le seana-Chúirt Uachtarach an Údaráis no le Tiarna Seansaileur na hÉireann, agus

(b) a bunuíodh le reacht no le riail chúirte, agus

(c) ná dintar leis an gCuid seo den Acht so comhachta, údaráis, dualgaisí, ná feidhmeanna a shealbhóra d'aistriú go soiléir go dtí sealbhóir puist a bunuítear leis an Acht so,

dintar leis seo (mara gcuirtar deire leis de bhua aon fhorála eile den Acht so) deire do chur leis o thosach feidhme na Coda so den Acht so agus ón uair a bheidh deire leis an bpost san amhlaidh (pe'ca leis an bhfo-alt so no le haon fhoráil eile den Acht so a cuirtar deire leis) beidh comhachta, údaráis, dualgaisí, agus feidhmeanna sealbhóra an phuist dílsithe i Máistir na hArd-Chúirte sa mhéid gur féidir a bhfeidhmiú no a gcólíona agus mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le rialacha cúirte, agus maidir le gach achtachán a thagrann do shealbhóir an phuist sin (lasmuich d' achtacháin i dtaobh duine do cheapa chun an phuist sin, i dtaobh na gcáilíocht ina chóir, no i dtaobh an luach saothair a ghabhann leis no i dtaobh a shealbhaíochta), má leanann agus sa mhéid go leanfidh sé i bhfeidhm agus ábalta ar dhul in éifeacht, léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá dtagradh sé do Mháistir na hArd-Chúirte in ionad tagairt do shealbhóir an phuist sin.

(4) Gach oifig—

(a) a bhainfidh leis an gCúirt Uachtarach, leis an Ard-Chúirt, leis an gCúirt Athchomhairc Choiriúla, no leis an bPrímh-Bhreitheamh i dtosach feidhme na Coda so den Acht so no a bhain le seana-Chúirt an Údaráis no le Tiarna Seansaileur na hÉireann, agus

(b) a bunuíodh le reacht no le riail chúirte, agus

(c) ná dintar leis an gCuid seo den Acht so a gnó d'aistriú chun aon oifige dá mbunuítear leis an Acht so,

dintar leis seo (mara gcuirtar deire léi de bhua forála éigin eile den Acht so) deire do chur léi o thosach feidhme na Coda so den Acht so agus ón uair a bheidh deire leis an oifig sin amhlaidh (pe'ca leis an bhfo-alt so no le foráil éigin eile den Acht so a cuireadh deire léi) is sa Phríomh-Oifig a déanfar gach gnó a dintí san oifig sin más gá agus sa mhéid gur gá é dhéanamh agus mara bhforáltar agus go dtí go bhforálfar a mhalairt le rialacha cúirte, agus maidir le gach achtachán a thagrann don oifig sin (lasmuich d'achtacháin i dtaobh fuirinne na hoifige sin), má leanann agus sa mhéid go leanfidh sé i bhfeidhm agus ábalta ar dhul in éifeacht, léireofar é agus beidh éifeacht aige fé is dá dtagradh sé don Phríomh-Oifig in ionad tagairt don oifig sin.

Cosaint d'Oifig Chlárathacht na Talmhan.

32. —Ní bhainfidh éinní san Acht so leis an bPríomh-Oifig a bunuíodh fén Local Registration of Title (Ireland) Act, 1891 ná le haon Oifig Áitiúil a bunuíodh fen Acht san agus a bheidh, díreach roimh thosach feidhme Cuid II. den Acht so, fé bhainistí agus fé smacht duine nách é Cléireach na Coróineach agus na Síochána é, agus ní tuigfar chun crícheanna an Achta so go mbaineann ná gur bhain an Phríomh-Oifig sin ná aon Oifig Áitiúil den tsórt san leis an Ard-Chúirt ná le seana-Chúirt Uachtarach an Údaráis ná le haon bhrainse ná roinn den cheanna.

Cosaint d'oifigí clárathachta promháide ceanntair.

33. —Lasmuich d'alt 56 (alt a bhaineann le hoifigí clárathachta promháide ceanntair do dhúna) agus d'alt 62 (alt a bhaineann le Deimhnithe Stát-Sheirbhíse do dheona d'oifigigh áirithe) ní bhainfidh éinní san Acht so leis na hOifigí Clárathachta Promháide Ceanntair, agus ní tuigfar chun crícheanna an Achta so (ach amháin alt 62) go mbaineann ná gur bhain aon Oifig Chlár athachta acu san leis an Ard-Chúirt ná le seana-Chúirt Uachtarach an Údaráis ná le haon bhrainse ná roinn den chéanna.