An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. CO-NASCA PHOILINEACHT CHATHRACH BHAILE ATHA CLIATH AGUS AN GHARDA SIOCHANA.) Ar Aghaidh (CEAD SCEIDEAL. TAIBLE DE CHEIMEANNA CO-REIRE.)

7 1925

ACHT CÓ-NASCTHA NA bhFÓRSAI PÓILÍNEACHTA, 1925

CUID III.

OIRIUNU ACHTACHAN.

Ceapa cóluchtaí ionadathach sa bhfórsa chónasctha,

17. —(1) An méid a bhaineann le Póilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath d'altanna 1 agus 2 (i dtaobh cóluchtaí ionadathacha do bhunú agus i dtaobh constáblaí do bheith ina mbaill de chéardchumainn) den Constabulary and Police (Ireland) Act, 1919, agus d'aon rialacháin a dineadh fútha agus a bheidh i bhfeidhm i dtosach feidhme an Achta so, bainfe sé leis an bhfórsa chó-nasctha fé réir na n-atharuithe seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) déanfar tagairtí do Phóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath do léiriú agus raghaid in éifeacht mar thagairtí do sna baill den bhfórsa chó-nasctha a bheidh ar stáisiún laistigh de Líomatáiste Chathrach Bhaile Atha Cliath;

(b) déanfar tagairtí don phríomh-oifigeach do léiriú agus raghaid in éifeacht mar thagairtí do Choimisinéir an fhórsa chó-nasctha;

(c) déanfar tagairtí don Lord Lieutenant do léiriú agus raghaid in éifeacht mar thagairtí don Aire.

(2) Bainfidh alt 13 (a bhaineas le cóluchtaí ionadathacha do cheapa sa Ghárda Síochána) d'Acht an Ghárda Síochána, 1924 , agus aon orduithe a dineadh fé alt 16 den Acht chéanna i dtaobh cóluchtaí ionadathacha den tsórt san do cheapa agus a bheidh i bhfeidhm i dtosach feidhme an Achta so, bainfid leis an bhfórsa chó-nasctha ach tagairtí don Ghárda Síochána do léiriú agus do dhul in éifeacht mar thagairtí do sna baill den bhfórsa chó-nasctha a bheidh ar stáisiún lasmuich de Líomatáiste Chathrach Bhaile Atha Cliath.

(3) Chun críche an ailt seo tuigfar baill den bhfórsa chónasctha, a bheidh ar stáisiún i gCeann-Cheathrúin an fhórsa i mBaile Atha Cliath no sa Phríomh-Arus i bPáirc an Fhionn-uisce, Baile Atha Cliath, agus a bhí ina mbaill de Phóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath láithreach roimh thosach feidhme an Achta so, do bheith ar stáisiún laistigh de Líomatáiste Chathrach Bhaile Atha Cliath, agus tuigfar gach ball eile den bhfórsa chó nasctha, a bheidh ar stáisiún sa Cheann-Cheathrúin roimhráite no sa Phríomh-Arus roimhráite do bheith ar stáisiún lasmuich de Líomatáiste Chathrach Bhaile Atha Cliath.

Fiosrúchán i ngearáin ar bhaill den bhfórsa chónasctha.

18. —Bainfidh alt 12 (a bhaineas le fiosrúcháin i ngearáin ar bhaill de Phóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath) d'Acht Póilíneachta Bhaile Atha Cliath, 1924 , leis an bhfórsa chó-nasctha fé réir na n-atharuithe seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) déanfar tagairtí don Choimisinéir do léiriú agus raghaid in éifeacht mar thagairtí do Choimisinéir an fhórsa chó-nasctha, agus

(b) déanfar tagairtí do Phóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath do léiriú agus raghaid in éifeacht mar thagairtí don bhfórsa chó-nasctha.

Bainfidh ailt áirithe d'Acht an Ghárda Síochána, 1924 , leis an bhfórsa chó-nasctha.

19. —Na hailt seo a leanas d'Acht an Ghárda Síochána, 1924 , sé sin le rá, alt 6 (a bhaineas le roinnt an Ghárda Síochána ar fuaid Shorstáit Éireann) alt 10 (a bhaineas le baill den Ghárda Síochána d'éirighe as an nGárda), alt 11 (a bhaineas leis an dualgas a bheidh ar bhaill den Ghárda Síochána tar éis eirghe as no iad do bhrise), alt 12 (a bhaineas le fianaise ar dhaoine bheith ceaptha chun oifigí sa Ghárda Síochána), alt 14 (a bhaineas le pionóisí mar gheall ar mhí-shásamh do chur ar bun sa Ghárda Síochána), agus alt 15 (a bhaineas le pionóisí mar gheall ar sheilbh nea-dhleathach ar chuid éadaigh no ar threallamh leis an nGárda Síochána), bainfid leis an bhfórsa chó-nasctha agus chuige sin déanfar an focal “Gárda Síochána,” sna háiteanna ina bhfuil sé sna hailt sin fé seach, do léiriú mar thagairt don bhfórsa chó-nasctha.

Ciste Luach Saothair an Ghárda Síochána.

20. —Leanfar de Chiste Luach Saothair an Ghárda Síochána do choinneáil suas agus do riara fé alt 18 d'Acht an Ghárda Síochána, 1924 , fé réir na n-atharuithe seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) beidh an ciste ar fáil chun luach saothair no tairfe do bhaill den bhfórsa chó-nasctha, pé áit ina mbeid ar stáisiún; agus

(b) déanfar an focal “Gárda Síochána,” sna háiteanna ina bhfuil sé i míreanna (a) agus (d) den alt san 18, do léiriú agus ragha sé in éifeacht mar thagairt don bhfórsa chó-nasctha agus, san áit ina bhfuil sé i mír (b) den alt san 18, léireofar é agus ragha sé in éifeacht mar thagairt do bhaill den bhfórsa chónasctha a bheidh ar stáisiún lasmuich de Líomatáiste Chathrach Bhaile Atha Cliath; agus

(c) léireofar an focal “an Acht so” i mír (e) den alt san 18 mar fhocal a fholuíonn an tAcht láithreach so; agus

(d) i dteanta an airgid, a luaidhtear san alt san 18 íocfar isteach i gCiste Luach Saothair an Ghárda Síochána aon airgead a sholáthróidh an tOireachtas chun luachanna saothair d'íoc le baill den bhfórsa chó-nasctha mar gheall ar dhúthracht no saothar nea-choitianta.

Oiriúnú ar achtacháin áirithe a bhaineann le Póilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath.

21. —(1) Gach fíneáil, pionós, diúité, táille, agus airgead eile gur gá, láithreach roimh thosach feidhme an Achta so, de bhua fo-alt (4) d'alt 9 d'Acht Póilíneachta Bhaile Atha Cliath, 1924 , iad d'íoc leis an oifigeach cuntais mar a mínítear é leis an Acht san, íocfar iad leis an oifigeach cuntais, mar a mínítear é leis an alt so, sa mhéid go leanfid de bheith iníoctha tar éis tosach feidhme an Achta so.

(2) An t-oifigeach cuntais mar a mínítear é leis an alt so, déanfa sé no féadfa sé (pe'ca is gá sa chás) tar éis tosach feidhme an Achta so, gach íocaíocht d'íoc 'na ndintar, le fo-alt (5) d'alt 9 d'Acht Póilíneachta Bhaile Atha Cliath, 1924 , a éileamh ar an oifigeach cuntais, mar a mínítear é leis an Acht san, no a ordú no a údarú dho, go n-íocfa sé í, ach ní íocfa sé ná ní fhéadfa sé íoc amhlaidh ach amháin má bhíonn agus sa mhéid go mbeidh an t-íoc san gan bheith buniscionn le forálacha eile an Achta so.

(3) O am rithte an Achta so agus dá éis, scuirfidh fo-alt (1) d'alt 10 d'Acht Póilíneachta Bhaile Atha Cliath, 1924 , d'éifeacht do bheith aige, agus leanfidh alt 58 (a bhaineas le conus deighleáil le hearraí guidthe ná héilítear) den Dublin Police Act, 1842, i bhfeidhm agus beidh éifeacht aige ach amháin go ndéanfar tagairtí do ghlacadóir an cheanntair phóilíneachta do léiriú mar thagairtí don oifigeach chuntais mar a mínítear é leis an alt so.

(4) San alt so cialluíonn an focal “an t-oifigeach cuntais mar a mínítear é leis an alt so” an t-oifigeach puiblí dá mbeidh sé ceaptha mar dhualgas de thurus na huaire ag an Aire Airgid an cuntas leithreasa a bhaineas leis an bhfórsa chó-nasctha d'ullamhú.

Oiriúnú generálta ar achtacháin.

22. —(1) Gach luadh no tagairt do Phóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath no do Choimisinéir Phóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath no d'aon oifigeach eile no d'aon bhall eile den phóilíneacht san (lasmuich d'fhorálacha a bhaineann le págh, liúntaisí, pinsin, có-ghléasa no bainistí inmheánach Phóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath) atá in aon reacht no in aon riail, ordú, no rialachán reachtúil a bheidh i bhfeidhm i dtosach feidhme an Achta so, léireofar é agus ragha sé in éifeacht mar luadh no mar thagairt don bhfórsa chó-nasctha no do Choimisinéir an fhórsa san no d'oifigeach no do bhall eile den bhfórsa san 'na mbeidh céim aige a bheidh ar có-réir le céim, i bPóilíneacht Chathrach Bhaile Atha Cliath, an oifigigh no an bhaill eile dhi a luaidhtear no dá dtagartar amhlaidh.

(2) In aon áit ina bhfuil an focal “Gárda Síochána” in alt 19 (a bhaineas le tagairtí reachtúla do Chonstáblacht Ríoga na hÉireann d'oiriúnú) d'Acht an Ghárda Síochána, 1924 , folóidh sé an fórsa có-nasctha, agus is dá réir sin a léireofar an t-alt san agus a ragha sé in éifeacht.

(3) Gach luadh no tagairt don Ghárda Síochána no don Civic Guard no d'aon oifigeach no ball eile de cheachtar de sna fórsaí sin atá in aon Acht den Oireachtas no in aon ordú a dineadh fé aon Acht den tsórt san (lasmuich d'Acht an Ghárda Síochána, 1924 , agus d'orduithe a dineadh fé) agus gur Acht no ordú é a bheidh i bhfeidhm i dtosach feidhme an Achta so, léireofar é agus ragha sé in éifeacht, i ngach áit ina lomhálann an có-théacs é, mar luadh no mar thagairt don bhfórsa chó-nasctha no d'oifigeach no do bhall eile den bhfórsa chó-nasctha go mbeidh céim aige a bheidh ar có-réir le céim, sa Ghárda Síochána no sa Civic Guard (pe'ca aca é), an oifigigh no an bhaill eile dhe a luaidhtear no dá dtagartar amhlaidh.