An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID II. EASPORTAIL IME.) Ar Aghaidh (CUID IV. MARC NAISIUNTA I gCOIR IME.)

58 1924

ACHT TORA DÉIRÍOCHTA, 1924

CUID III.

CLARU AITREABHACHA.

Cláracha a chimeádfidh an tAire.

14. —(1) Cuirfidh an tAire fé ndeár go gcimeádfar—

(a) clár (dá ngairmfar clár na n-uachtarlann) d'áitreabhacha i Saorstát Éireann ina mbíonn gnó uachtarlainne ar siúl, agus

(b) clár (dá ngairmfar clár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar) d'áitreabhacha i Saorstát Éireann ina mbíonn gnó deighilte uachtair ar siúl, agus

(c) clár (dá ngairmfar clár na n-easportálaithe ndéantóireachta) de sna háitreabhacha go léir i Saorstát Éireann ná fuil cláruithe i gclár na n-uachtarlann agus a mbíonn ar siúl mar ghnó ionta im do dhéanamh chun é easportáil ach ná bíonn gnó monarchan ime ar siúl ionta, agus

(d) clár (dá ngairmfar clár na monarchanna ime) d'áitreabhacha i Saorstát Éireann ina mbíonn gnó monarchan ime ar siúl, agus

(e) clár (dá ngairmfar clár na n-easportálaithe nách déantóirí) de sna háitreabhacha go léir i Saorstát Éireann a ndintar im do scrúdú agus d'aicmiú ionta chun é easportáil ach ná dintar im ionta agus ná dintar measca, ath-oibriú ná aon oibriú eile ar im ionta.

(2) Cuirfar isteach sna cláracha san, maidir le gach áitreabh a clárófar ionta fé seach, na mion-innste seo a leanas, sé sin le rá:—

(a) ainm agus tuairisc iomlán an duine (dá ngairmtear an t-únaer cláruithe san Acht so) a mbíonn ar siúl aige san áitreabh san an gnó gur mar gheall air atá an t-áitreabh cláruithe, agus

(b) tuairisc ar shuíomh an áitreibh is leor chun an t-áitreabh agus a theoranta agus a mhéid d'aithint.

(3) Má bhíonn gnó deighilte uachtair ar siúl in aon áitreabh ina mbíonn gnó uachtarlainne ar siúl, ansan, fé réir forálacha an Achta so agus fé réir aon rialachán a déanfar fén Acht so i dtaobh áitreabhacha do chlárú i gclár na n-uachtarlann, féadfar an t-áitreabh san do chlárú i gclár na n-uachtarlann, agus má dintar an clárú san ní bheidh sé riachtanach an t-áitreabh san ná aon chuid de do chlárú i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar.

(4) Aon áitreabh atá cláruithe no is gá a chlárú fén Sale of Food and Drugs Acts, 1875 to 1907, no óna bhfuil aon tslí isteach in aon áitreabh den tsórt san seachas sráid no bóthar puiblí, ní féadfar é chlárú i gclár na n-uachtarlann ná i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar ná i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta ná (marab áitreabh é atá cláruithe no is gá a chlárú de bhua fo-alt (4) d'alt 7 den Sale of Food and Drugs Act, 1899, agus dá bhua san amháin) i gclár na n-easportálaithe nách déantóirí.

(5) Aon áitreabh a húsáidtear chun margairín, cáise mhargairín, meascán ime agus bainne no aon tsaghas ime nách im uachtarlainne do dhéanamh ann no chun mion-deighleáil no mór-dheighleáil ina leithéidí do dhéanamh ann (ar aon tslí eile seachas fé cheadúnas a deonadh fén Acht so) no aon áitreabh is cuid d'aon áitreabh den tsórt san no a bhfuil slí (nách bóthar ná sráid phuiblí) uaidh isteach ina leithéid, ní féadfar é chlárú i gclár na n-uachtarlann ná i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar.

(6) Aon áitreabh a húsáidtear chun margairín, cáise mhargairín, meascán ime agus bainne, no aon tsaghas ime mheasctha, ath-oibrithe no athnuatha do dhéanamh ann, no chun mion-deighleáil no mór-dheighleáil ina leithéidí do dhéanamh ann (ar aon tslí eile seachas fé cheadúnas a deonadh fén Acht so) no aon áitreabh is cuid d'aon áitreabh den tsórt san no a bhfuil slí (nách bóthar ná sráid phuiblí) uaidh isteach ina leithéid, ní féadfar é chlárú i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta.

Coiníollacha clárathachta.

15. —(1) Sara ndéanfidh an tAire aon áitreabh do chlárú i gclár na n-uachtarlann, no i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar, no i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta, no i gclár na monarchanna ime, déanfa sé deimhin de go gcólíonfar maidir leis an áitreabh san na coiníollacha i dtaobh glanachair agus eagair agus pé coiníollacha eile bhaineas le clárú áitreabhacha den tsórt san agus a luaidhtear san Acht so no in aon rialacháin a dineadh fén Acht so.

(2) Sara ndéanfidh an tAire aon áitreabh do chlárú i gclár na n-uachtarlann, déanfa sé deimhin de—

(a) go bhfuil an t-áitreabh san gléasta le gléasra agus meaisínteacht éifeachtúil den tsamhail a luaidhtear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so, maraon le pé breiseanna agus atharuithe (más ann dóibh) a ordóidh an tAire no a éileoidh no a cheadóidh an tAire in aon chás áirithe, agus

(b) go bhfuil leor-sholáthar d'uisce mhaith fholáin ar fáil san áitreabh san, agus

(c) má bhíonn i bhfeidhm de thurus na huaire aon rialachán fén Acht so le n-a n-éilítear áitreabh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann do bheith gléasta le gléasra chun bainne no uachtar no iad araon do phasteuráil, go bhfuil an t-áitreabh gléasta go cuibhe le pé gléasra pasteurála a héilítear leis an rialachán san, agus

(d) go bhfuil an gnó uachtarlainne a bhíos ar siúl ann chó mór san gur mó ná sé púint chaogad meáchaint an méid ime a dintar i ngnáth-chúrsa an ghnótha san gach lá a bhíonn an gnó ar siúl amhlaidh.

(3) Sara ndéanfidh an tAire aon áitreabh do chlárú i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar, déanfa sé deimhin de—

(a) go bhfuil an t-áitreabh san gléasta le gléasra agus meaisínteacht éifeachtúil den tsamhail a luaidhtear sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht so, maraon le pé breiseanna agus atharuithe (más ann dóibh) a ordóidh an tAire no a éileoidh no a cheadóidh an tAire in aon chás áirithe, agus

(b) go bhfuil leor-sholáthar d'uisce mhaith fholáin ar fáil san áitreabh san, agus

(c) má bhíonn i bhfeidhm de thurus na huaire aon rialachán fén Acht so le n-a n-éilítear áitreabh atá cláruithe i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar do bheith gléasta le gléasra chun bainne no uachtar no iad araon do phasteuráil, go bhfuil an t-áitreabh gléasta go cuibhe le pé gléasra pasteurála a héilítear leis an rialachán san, agus

(d) go bhfuil an gnó deighilt uachtair a bhíos ar siúl ann chó mór san go ndeighiltear o bhainne i ngnáth-chúrsa an ghnótha san gach lá a bhíonn an gnó ar siúl amhlaidh oiread uachtair agus is leor chun ocht bpúint fhichead ime ar a luíod do dhéanamh.

(4) Sara ndéanfidh an tAire aon áitreabh do chlárú i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta, déanfa se deimhin de—

(a) go bhfuil an t-áitreabh san gléasta le pé gléasra agus meaisínteacht a ordóidh an tAire no a éileoidh no a cheadóidh an tAire in aon chás áirithe, agus

(b) go bhfuil leor-sholáthar d'uisce mhaith fholáin ar fáil san áitreabh san, agus

(c) má bhíonn i bhfeidhm de thurus na huaire aon rialachán fén Acht so le n-a n-éilítear áitreabh atá cláruithe i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta do bheith gléasta le gléasra chun bainne no uachtar no iad araon do phasteuráil, go bhfuil an t-áitreabh gléasta go cuibhe le pé gléasra pasteurála a héilítear leis an rialachán san, agus

(d) go bhfuil an gnó déantóireachta a bhíos ar siúl ann chó mór san gur mó ná sé púint chaogad meáchaint an méid ime a dintar i ngnáth-chúrsa an ghnótha san gach lá a bhíonn an gnó ar siúl.

(5) Sara ndéanfidh an tAire aon áitreabh do chlárú i gclár na monarchanna ime, déanfa sé deimhin de—

(a) go bhfuil an t-áitreabh gléasta le gléasra agus meaisínteacht éifeachtúil den tsamhail a luaidhtear sa Dara Sceideal a ghabhann leis an Acht so, maraon le pé breiseanna agus atharuithe (más ann dóibh) a ordóidh an tAire no a éileoidh no a cheadóidh an tAire in aon chás áirithe, agus

(b) go bhfuil leor-sholáthar d'uisce mhaith fholáin ar fáil san áitreabh, agus

(c) go bhfuil an gnó déantóireachta a bhíos ar siúl ann chó mór san gur mó ná sé púint chaogad meáchaint an méid ime a dintar i ngnáth-chúrsa an ghnótha san gach lá a bhíonn an gnó ar siúl amhlaidh.

(6) Sara ndéanfidh an tAire aon áitreabh do chlárú i gclár na n-easportálaithe nách déantóirí, déanfa sé deimhin de—

(a) go bhfuil an t-áitreabh oiriúnach ina dhéanmhacht do ghnó im d'iniúcha agus d'aicmiú i gcóir a easportála agus gur leor a bhfuil ann de ghléasa, d'fheistisí agus d'fhearaistí atá oiriúnach don ghnó san, agus

(b) go bhfuil an t-áitreabh agus a chuid gléas, feistisí agus fearaistí glan agus dea-dheisithe, agus

(c) go bhfuil san áitreabh slí is leor agus is oiriúnach chun gnó iniúcha agus aicmiú ime i gcóir a easportála do dhéanamh ann do réir an Achta so agus do réir aon rialachán a déanfar fé, agus

(d) go bhfuil an t-áitreabh gléasta mar is cóir leis na fearaistí agus na riachtanaisí orduithe chun im d'iniúcha agus d'aicmiú i gcóir a easportála agus chun im agus na pacáistí agus na fillteoga (más ann dóibh) ina bpacáltar é i gcóir a easportála do mharcáil, agus

(e) go gcólíontar, maidir leis an áitreabh, pé coiníollacha eile a hordófar.

Rialacháin a bhainfas le uachtarlanna cláruithe.

16. —(1) Bainfidh na rialacháin seo a leanas le gach áitreabh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann, sé sin le rá:—

(a) gach im a déanfar san áitreabh déanfar é o uachtar a deighleadh san áitreabh, le fórsa meán-teicheamhach inneal-imeartha, o bhainne a fuarthas o roinnt cimeádaithe bó agus a meascadh le chéile no o uachtar a fuarthas o áitreabhacha eile atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann no o áitreabhacha atá cláruithe i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar no, má údaruíonn an tAire é (údarú ná tabharfar maran dó leis an Aire go bhfuil sa scéal nithe fé leith no nithe nea-ghnáthacha a fhágann gur ceart do é dhéanamh) agus fé réir na gcoiníoll a luadhfidh an tAire, o stáisiún áirithe ina ndeighiltear uachtar agus atá suidhte lasmuich de Shaorstát Éireann;

(b) gach ní a bhaineas le him do dhéanamh san áitreabh beidh sé fé chúram bainisteora bheas cáilithe go cuibhe, agus cuirfar in úil don Aire ar an slí orduithe na mioninnste orduithe ar cheapa gach bainisteora den tsórt san;

(c) gach imeadóir san áitreabh, agus gach duine a thástálas bainne no uachtar san áitreabh féachaint cadé an méid fén gcéad de gheir ime atá ann, beid cáilithe go cuibhe agus cuirfar in úil don Aire ar an slí orduithe na mioninnste orduithe ar cheapa gach imeadóra agus duine den tsórt san;

(d) ní déanfar im ina bhfuil thar sé-déag per cent. d'uisce no aon dath-abhar díobhálach no aon leasú nách salann de shaghas orduithe do phacáil chun é easportáil, ná ní déanfar é easportáil, ná é choinsighniú i gcóir a easportála, san áitreabh ná ón áitreabh;

(e) ní déanfar im ina bhfuil thar sé-déag per cent. d'uisce no aon dath-abhar díobhálach no aon leasú nách salann de shaghas orduithe do phacáil chun é dhíol, ná ní déanfar é dhíol, ná é thairisgint ná é choinsighniú chun é dhíol, san áitreabh ná ón áitreabh, ach le monarcha ime i Saorstát Éireann, agus ansan féin ní déanfar é ach fé réir agus do réir na gcoiníoll orduithe agus fé réir agus do réir forálacha an Sale of Food and Drugs Acts, 1875 to 1907;

(f) má bhíonn i bhfeidhm aon rialachán fén Acht so le n-a n-éilítear an t-áitreabh do bheith gléasta le gléasra éifeachtúil chun bainne no uachtar no iad araon do phasteuráil, déanfar pasteuráil ar gach bainne no uachtar, no ortha araon (pe'ca aca é) a húsáidtear chun im do dhéanamh san áitreabh;

(g) gach im a heasportálfar ón áitreabh agus fós gach pacáiste no fillteog ina mbeidh an t-im, sara bhfágfid an t-áitreabh marcálfar iad ar an slí orduithe leis na marcanna (más ann dóibh) a hordófar le rialacháin a déanfar fén Acht so;

(h) gach im a pacálfar san áitreabh ní pacálfar é ach ar pé slí agus í pé pacáistí no fillteoga a hordófar le rialacháin a déanfar fén Acht so;

(i) ní tabharfar isteach san áitreabh aon mhargairín ná meascán ime agus bainne, ná aon ola ná geir a féadfí a úsáid chun im do thruailliú;

(j) ach amháin mar a luaidhtear ina dhiaidh seo anso, ní tabharfar isteach san áitreabh aon im nách im uachtarlainne a gheobhfar díreach o áitreabh eile atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann.

(2) Tar eis iarratas d'fháil o únaer chláruithe no o bhainisteoir cheart-cháilithe aon áitreibh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann, más deimhin leis an Aire nách féidir, mar gheall ar luíodú sealadach ar an méid bainne no uachtair a soláthruítear don áitreabh, oiread ime agus is leor i gcóir riachtanaisí láithreacha gnó an áitreibh ina ghnáth-chúrsa do dhéanamh san áitreabh no d'fháil o áitreabhacha eile atá cláruithe ar an gcuma gcéanna, féadfidh an tAire, le ceadúnas a thabharfa sé amach d'únaer chláruithe an áitreibh, a údarú go dtabharfar isteach san áitreabh im de pé saghas, i pé caindíochtaí, i rith pé tréimhse agus fé réir pé coiníollacha a luadhfar sa cheadúnas: Ach faid a mhairfidh ceadúnas fén bhfo-alt so i gcóir aon áitreibh, beidh ar fionnraoi aon cheadúnas atá i bhfeidhm an uair sin chun an marc náisiúnta d'úsáid i gcóir ime a dintar san áitreabh san.

(3) Chun crícheanna an ailt seo ní tuigfar duine do bheith cáilithe go cuibhe i gcóir ionaid ach amháin i gcás deimhniú bheith aige a thug an tAire amach i dtaobh é bheith cáilithe i gcóir an ionaid sin go generálta no i gcás é bheith tar éis a chur ina luighe ar an Aire go bhfuil sé cáilithe i gcóir an ionaid áirithe sin.

Uachtar o uachtarlanna cláruithe agus o stáisiúin chláruithe ina ndeighiltear uachtar.

17. —Ní freastalófar aon uachtar o aon áitreabh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann no i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar marab uachtar é a deighleadh san áitreabh, le fórsa meánteicheamhach inneal-imeartha, o bhainne a fuarthas o roinnt cimeádaithe bó agus a meascadh le chéile, no uachtar a freastaladh don áitreabh o áitreabhacha eile atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann no i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar.

Rialacháin a bhaineas le heasportálaithe déantóireachta cláruithe.

18. —(1) Bainfidh na rialacháin seo a leanas le gach áitreabh atá cláruithe i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta, sé sin le rá:—

(a) gach im a déanfar san áitreabh déanfar é o uachtar a deighleadh o bhainne san áitreabh no a fuarthas o áitreabhacha eile (pe'ca táid cláruithe fén Acht so no ná fuilid) fé réir pé coiníollacha a hordófar;

(b) gach ní a bhaineas le him do dhéanamh san áitreabh beidh sé fé chúram bainisteora bheas cáilithe go cuibhe, agus cuirfar in úil don Aire ar an slí orduithe na mioninnste orduithe ar cheapa gach bainisteora den tsórt san;

(c) gach imeadóir san áitreabh, agus gach duine a thástálas bainne no uachtar san áitreabh féachaint cadé an méid fén gcéad de gheir ime atá ann, beid cáilithe go cuibhe, agus cuirfar in úil don Aire ar an slí orduithe na mion innste orduithe ar cheapa gach imeadóra agus duine den tsórt san;

(d) ní déanfar im ina bhfuil thar sé-déag per cent. d'uisce no aon dath-abhar díobhálach no aon leasú nách salann de shaghas orduithe do phacáil chun é easportáil, ná ní déanfar é easportáil, ná é chonsighniú i gcóir a easportála, san áitreabh ná on áitreabh;

(e) ní déanfar im ina bhfuil thar sé-déag per cent. d'uisce no aon dath-abhar díobhálach no aon leasú nách salann de shaghas orduithe do phacáil chun é dhíol, ná ní déanfar é dhíol, ná é thairisgint ná é chonsighniú chun é dhíol, san áitreabh ná ón áitreabh, ach le monarcha ime i Saorstát Éireann, agus ansan féin ní déanfar é ach fé réir agus do réir na gcoiníoll orduithe agus fé réir agus do réir forálacha an Sale of Food and Drugs Acts, 1875 to 1907;

(f) má bhíonn i bhfeidhm aon rialachán fén Acht so le n-a n-éilítear an t-áitreabh do bheith gléasta le gléasra éifeachtúil chun bainne no uachtar no iad araon do phasteuráil, déanfar pasteuráil ar gach bainne no uachtar, no ortha araon (pe'ca aca é) a húsáidtear chun im do dhéanamh san áitreabh;

(g) gach im a heasportálfar ón áitreabh agus fós gach pacáiste no fillteog ina mbeidh an t-im, sara bhfágfid an t-áitreabh marcálfar iad leis na marcanna (más ann dóibh) a hordófar le rialacháin a déanfar fén Acht so;

(h) gach im a pacálfar san áitreabh ní pacálfar é ach ar pé slí agus i pé pacáistí no fillteoga a hordófar le rialacháin a déanfar fén Acht so;

(i) ní tabharfar isteach san áitreabh aon mhargairín na meascán ime agus bainne, ná aon ola ná geir a féadfí a úsáid chun im do thruailliú;

(j) ach amháin mar a luaidhtear ina dhiaidh seo anso, ní tabharfar isteach san áitreabh aon im nách im a gheobhfar díreach o áitreabh eile atá cláruithe i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta;

(k) ní clárófar an t-áitreabh i gclár na n-uachtarlann.

(2) Tar éis iarratas d'fháil o únaer chláruithe no o bhainisteoir cheart-cháilithe aon áitreibh atá cláruithe i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta, más deimhin leis an Aire nách féidir, mar gheall ar luíodú sealadach ar an méid bainne no uachtair a soláthruítear don áitreabh oiread ime agus is leor i gcóir riachtanaisí láithreacha gnó an áitreibh ina ghnáth-chúrsa do dhéanamh san áitreabh no d'fháil o áitreabhacha eile atá cláruithe ar an gcuma gcéanna, féadfidh an tAire, le ceadúnas a thabharfa sé amach d'únaer chláruithe an áitreibh, a údarú go dtabharfar isteach san áitreabh im de pé saghas, i pé caindíochtaí, i rith pé tréimhse agus fé réir pé coiníollacha a luadhfar sa cheadúnas: Ach faid a mhairfidh ceadúnas fén bhfo-alt so i gcóir aon áitreibh, beidh ar fionnraoi aon cheadúnas atá i bhfeidhm an uair sin chun an marc náisiúnta d'úsáid i gcóir ime a dintar san áitreabh san.

(3) Chun crícheanna an ailt seo ní tuigfar duine do bheith cáilithe go cuibhe i gcóir ionaid ach amháin i gcás deimhniú bheith aige a thug an tAire amach i dtaobh é bheith cáilithe i gcóir an ionaid sin go generálta no i gcás é bheith tar éis a chur ina luighe ar an Aire go bhfuil sé cáilithe i gcóir an ionaid áirithe sin.

Rialacháin a bhaineas le monarchanna ime cláruithe.

19. —Bainfidh na rialacháin seo a leanas le gach áitreabh atá cláruithe i gclár no monarchanna ime, sé sin le rá:—

(a) ní déanfar im ina bhfuil thar sé-déag per cent. d'uisce do phacáil chun é easportáil, ná ní déanfar é easportáil, ná é chonsighniú i gcóir a easportála, san áitreabh ná ón áitreabh;

(b) ní déanfar im ina bhfuil thar sé-déag per cent. d'uisce do phacáil chun é dhíol, ná ní déanfar é dhíol, ná é thairisgint ná é chonsighniú chun é dhíol, san áitreabh ná ón áitreabh, ach le monarcha ime i Saorstát Éireann, agus ansan féin ní déanfar é ach fé réir agus do réir na gcoiníoll orduithe agus fé réir agus do réir forálacha an Sale of Food and Drugs Acts, 1875 to 1907;

(c) gach im a heasportálfar ón áitreabh agus fós gach pacáiste no fillteog ina bpacálfar an t-im sin, sara bhfágfid an t-áitreabh marcálfar iad ar an slí orduithe leis na marcanna (más ann dóibh) a hordófar le rialacháin a déanfar fén Acht so;

(d) gach im a pacálfar san áitreabh ní pacálfar é ach ar pé slí agus i pé pacáistí no fillteoga a hordófar le rialacháin a déanfar fén Acht so.

Rialacháin a bhaineas le heasportálaithe nách déantóirí.

20. —Bainfidh na rialacháin seo a leanas le gach áitreabh atá cláruithe i gclár na n-easportálaithe nách déantóirí, sé sin le rá:—

(a) ní déanfar im ina bhfuil thar sé-déag per cent. d'uisce do phacáil chun é dhíol ná chun é easportáil, ná ní déanfar é dhíol ná é easportáil ná é chonsighniú chun é dhíol no chun é easportáil, san áitreabh ná ón áitreabh, ach amháin nuair is ceaduithe é do réir rialachán a dineadh fén Acht so, agus ansan féin ní déanfar é ach fé réir agus do réir na gcoiníoll orduithe agus fé réir agus do réir forálacha an Sale of Food and Drugs Acts, 1875 to 1907;

(b) gach im a heasportálfar ón áitreabh no a consighneofar ón áitreabh chun é easportáil, sara bhfágfa sé an t-áitreabh déanfar é iniúcha agus é aicmiú fé réir agus do réir na gcoiníoll orduithe;

(c) gach im a heasportálfar ón áitreabh no a consighneofar ón áitreabh chun é easportáil agus fós gach pacáiste agus fillteog ina mbeidh an t-im, sara bhfágfid an t-áitreabh marcálfar iad ar an slí orduithe leis na marcanna (más ann dóibh) a hordófar le rialacháin a déanfar fén Acht so;

(d) gach im a fuarthas no a tugadh, díreach no nea-dhíreach, o áitreabh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann no i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta no i gclár na monarchanna ime, déanfar (má easportáltar é) é easportáil gan an pacáiste in ar pacáladh é san áitreabh san d'oscailt ná do bhaint de agus gan aon mharcanna a cuireadh ar an bpacáiste sin, no ar aon fhillteoig no im istigh ann, san áitreabh san, do scrios amach ná d'atharú, ach amháin sa mhéid agus sa tslí a hordófar chun go bhféadfar forálacha an Achta so no aon rialacháin a dineadh fé do chólíona.

Iarratas chun áitreabh do chlárú.

21. —(1) Gach iarratas chun aon áitreabh do chlárú fén Acht so, no chun aon chlárú den tsórt san d'atharú no do chur ar neambrí, déanfar é i scríbhinn sa bhfuirm agus sa tslí orduithe agus beidh ann na mion-innste orduithe.

(2) I ngach cás ina ndéanfar iarratas fén Acht so chun aon áitreabh do chlárú, cuirfidh an tAire fé ndeár go scrúdóidh cigire an t-áitreabh san.

(3) I ngach diúltú a dhéanfidh an tAire do ghéille d'iarratas chun aon áitreabh do chlárú fén Acht so neosfar réasún an diúltuithe sin, agus ní choiscfidh aon diúltú den tsórt san iarratas nua do dhéanamh i dtaobh an áitreibh chéanna aon uair ina dhiaidh sin.

(4) Sara ndiúltóidh an tAire do ghéille d'aon iarratas áirithe chun aon áitreabh do chlárú fén Acht so agus san ar an aon scór amháin ná fuil na coiníollacha glanachair agus eagair á gcólíona san áitreabh, cuirfe sé fé ndeár go ndéanfidh cigire fógra oiriúnach do sheirbheáil fé Chuid I. den Acht so maidir le nea-chólíona na gcoiníoll san agus má dintar do réir an fhógra san no, i gcás an moltóir do leasú an fhógra san fé Chuid I. den Acht so, má dintar do réir an fhógra san agus é leasuithe amhlaidh no má chuireann an moltóir an fógra ar nea-mbrí fé Chuid I. den Acht so, ní déan far, ar an scór roimhráite, diúltú do ghéille don iarratas chlárathachta.

Clárú do cheartú agus do chur ar nea-mbrí.

22. —(1) Féadfidh an tAire aon uair clárú aon áitreibh fén Acht so d'atharú no do chur ar nea-mbrí ar iarratas an únaera chláruithe no, más éinne amháin an t-únaer cláruithe, ar iarratas a ionadaí phearsanta no, más cólucht ionchorpruithe é, ar iarratas an té is socrathóir do.

(2) Féadfidh an tAire aon uair, gan aon iarratas den tsórt san roimhráite d'fháil, clárú aon áitreibh fén Acht so d'atharú maidir le haon tslí ina bhfeicfar do go bhfuil an clárú san earráideach no go gcuirfadh sé duine amú.

(3) Féadfidh an tAire aon uair, gan aon iarratas den tsórt san roimhráite d'fháil, clárú aon áitreibh atá cláruithe fén Acht so do chur ar nea-mbrí más deimhin leis—

(a) gur tré chalaois a tugadh chun críche an t-áitreabh do chlárú, no tré mhí-aithris cúise, pe'ca calaoiseach no nea-chiontach di; no

(b) ná fuil an t-áitreabh ionchláruithe feasta sa chlár ina bhfuil sé cláruithe; no

(c) más duine amháin an t-únaer, gur éag sé, no, más cólucht ionchorpruithe é, gur scuireadh é, agus nár dineadh, laistigh de mhí tar éis an bháis no an scuir sin, éinne eile do chlárú mar únaer in ionad an únaera chláruithe a d'éag no a scuireadh amhlaidh; no

(d) gur dineadh aon tsárú (le gníomh no le faillí) san áitreabh ar an Acht so no ar aon rialacháin a dineadh fé; no

(e) gur dhin an t-únaer cláruithe, gan cúis réasúnta bheith aige leis, teip no faillí i gcó-líona connra a bhí déanta aige chun im do dhíol i gcóir a easportála o áitreabh ar ar únaer cláruithe é.

(4) Roimh atharú no nea-mbríochaint a dhéanamh (ar aon tslí eile seachas do réir iarratais a dineadh chuige sin fén alt so) ar chlárú aon áitreibh fén Acht so, tabharfidh an tAire don únaer chláruithe, i scríbhinn, fógra coicíse ar a luíod go bhfuil sé chun an clárú san d'atharú no do chur ar nea-mbrí amhlaidh, agus breithneoidh sé aon aithris cúise a dhéanfidh an t-únaer san sara mbeidh téarma an fhógra san istigh, agus féadfa sé, más oiriúnach leis é, a chur fé ndeár go gcomórfar fiosrúchán i dtaobh an scéil.

(5) Roimh atharú no nea-mbríochaint a dhéanamh (ar aon tslí eile seachas do réir iarratais a dineadh chuige sin fén alt so) ar chlárú aon áitreabh fén Acht so agus san ar an aon scór amháin ná fuil na coiníollacha glanachair agus eagair á gcólíona san áitreabh, cuirfidh an tAire fé ndeár go ndéanfidh cigire fógra oiriúnach do sheirbheáil fé Chuid I. den Acht so maidir le neachólíona na gcoiníoll san, agus má dintar do réir an fhógra san no, i gcás an moltóir do leasú an fhógra san fé Chuid I. den Acht so, má dintar do réir an fhógra san agus é leasuithe amhlaidh no má chuireann an moltóir an fógra ar nea-mbrí fé Chuid I. den Acht so, ní déanfar an clárú d'atharú ná do chur ar nea-mbrí ar an scór roimhráite.

(6) Má bhíonn an tAire ar aigne clárú aon áitreibh fén Acht so do chur ar nea-mbrí ar an scór a luaidhtear i mír (e) d'fho-alt (3) den alt so, féadfidh an t-únaer cláruithe, le fógra i scríbhinn chun an Aire, a éileamh go gcuirfar an scéal fé mholtóireacht agus sa chás san bainfidh na forálacha so a leanas leis an scéal:—

(a) cuirfar fé bhreith moltóra no moltóirí a cheapfidh an Ard-Chomhairle chuige sin an cheist i dtaobh ce'ca dhin an t-únaer cláruithe teip no faillí i gcó-líona connra do réir brí na míre sin (e) no nár dhin;

(b) éinne amháin no triúr an líon a bheidh na moltóirí, pe'ca uimhir is dó leis an Ard-Chomhairle is ceart, agus beidh an moltóir no duine de sna moltóirí (fé mar a bheidh) ina abhcóide dlí i Saorstát Éireann a bheas ag cleachta a ghairme agus a mbeidh seasamh dhá bhliain déag ar a luíod aige;

(c) beidh teideal ag an Aire agus ag an únaer cláruithe chun teacht i láthair (i dteanta no d'éamais atúrnae agus abhcóide) agus éisteacht d'fháil o sna moltóirí ar an gceist a cuirfar fé n-a mbreith sin mar adubhradh agus fianaise do thabhairt ina taobh;

(d) fé mar a shocróidh na moltóirí isea bheidh costaisí na moltóireachta (ar a n-áirítear táillí na moltóirí);

(e) ní bheidh dul thar breith na moltóirí agus ní fhéadfidh aon chúirt í d'ath-bhreithniú;

(f) déanfidh Máistir Measaireachta den Ard-Chúirt costaisí gach moltóireachta den tsórt san (ar a n-áirítear táille no táillí an mholtóra no na moltóirí) do mheas-iniúcha ar iarratas éinne de pháirtithe na moltóireachta san.

Clár, etc., d'fhoillsiú.

23. —(1) Féadfidh an tAire foillsiú do dhéanamh, ar aon tslí is oiriúnach leis—

(a) ar gach ní no éinní dá mbeidh iontrálta in aon chlár a bheas á chimeád do réir an Achta so; agus

(b) ar fhógra nea-mbríochaint no atharú ar chlárú aon áitreibh chláruithe; agus

(c) ar fhógra i dtaobh aon chiontú i gcionta fén Acht so no fé aon alt de no fé aon rialachán a dineadh fé.

(2) Ní déanfar aon chuntas áirithe ná cuid de chuntas a tugadh do réir an Achta so d'fhoillsiú ná do nochta ach amháin chun crícheanna cúisimh fén Acht so.

(3) Féadfidh an tAire o am go ham eolas staitistíochta (ar a n-áirítear staitistíocht as cuntaisí a dineadh do réir an Achta so) do bhailiú agus d'fhoillsiú i dtaobh méid agus cor trádáil an ime fé mar is oiriúnach leis.

Fianaise i dtaobh nithe sna cláir.

24. —(1) Maidir le haon chlár atá á chimeád fén Acht so—

(a) tuigfar é bheith sa chimeád cheart nuair a bheidh sé i gcimeád ag an Aire no ag aon oifigeach don Aire a mbeidh údarás aige chuige sin ón Aire; agus

(b) beidh sé ionghlactha mar fhianaise gan aon chruthúnas eile má tugtar é i láthair as an gcimeád ceart.

(2) Féadfar fianaise prima facie ar aon iontráil in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so do thabhairt in aon chúirt no in aon imeacht dlí tré chóip den iontráil sin do thabhairt i láthair, cóip a bheas, do réir cosúlachta, deimhnithe mar chóip dhílis ag aon oifigeach don Aire dar tugadh údarás chuige sin, agus ní bheidh sé riachtanach a chruthú gurb é an t-oifigeach san do shighnigh í ná gurb é an t-oifigeach san é ná gur tugadh an t-údarás san do.

(3) Aon deimhniú ar aon áitreabh a luadhfar sa deimhniú san do bheith gan bheith iontrálta sa chlár a luadhfar sa deimhniú san agus é, do réir cosúlachta, fé láimh oifigigh don Aire dar thug an tAire údarás chuige sin, beidh sé ina fhianaise dho-chlaoite ar an ní a bheas deimhnithe amhlaidh, agus ní bheidh sé riachtanach a chruthú gurb é an t-oifigeach san do shighnigh é ná gurb é an t-oifigeach san é ná gur tugadh an t-údarás san do.

(4) Féadfidh éinne—

(a) aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so do scrúdú ar íoc pé táille a hordófar agus ná raghaidh thar scilling an scrúdú;

(b) ar íoc pé táille a hordófar agus ná raghaidh thar réal an fólio den chóip, cóip d'fháil d'aon iontráil in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so, agus í deimhnithe mar chóip dhílis ar an slí a luaidhtear anso roimhe seo;

(c) ar íoc pé táille a hordófar agus ná raghaidh thar dhá scilling agus réal an deimhniú, deimhniú d'fháil, den tsórt san a luaidhtear anso roimhe seo, ar aon áitreabh áirithe do bheith gan bheith cláruithe i gclár áirithe atá á chimeád do réir an Achta so.

Comhacht do chigire chun áitreabhacha agus gléasra do scrúdú.

25. —(1) Beidh teideal ag aon chigire (ach an t-údarás i scríbhinn a bheas aige mar chigire den tsórt san do thaisbeáint má iarrtar san air) chun dul isteach ar gach tráth réasúnta in aon áitreabh atá cláruithe in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so no a bhfuiltar tar éis iarratas a dhéanamh chun é chlárú in aon chlár den tsórt san agus an t-áitreabh san agus an gléasra, an mheaisínteacht, na fearaistí agus na háiseanna ann do scrúdú agus féachaint ar gach oibriú no aon oibriú a úsáidtear i ndéanamh an ghnótha a bhíonn ar siúl ann.

(2) Gach éinne a dhéanfas aon chigire do chosc no do bhac agus é ag feidhmiú aon chomhachta dá mbronntar air leis an alt so, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair féadfar fíneáil ná raghaidh thar cúig púint do chur air.

Cimeádfar clár i ngach áitreabh cláruithe.

26. —(1) Beidh sé de dhualgas ar únaer chláruithe aon áitreibh atá cláruithe in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so clár sa bhfuirm orduithe do chimeád no a chur fé ndeár é chimeád, clár de gach consighneacht ime a cuirfar amach ón áitreabh san, agus, laistigh de dhá uair déag a' chluig tar éis cur-amach aon chonsighneachta den tsórt san, na mion-innste orduithe i dtaobh an méid ime a bhí sa chonsighneacht san, agus ainm agus seola an té chun ar cuireadh agus an bealach a cuireadh an céanna, do chur sa chlár san.

(2) Féadfidh cigire gach clár atá á chimeád do réir an ailt seo do scrúdú aon uair le linn tráthanna oifige chun aon chríche eireos as an Acht so no as aon rialachán a déanfar fé no a eireos de bharr ceachtar acu agus, ar a iarraidh sin don chigire, beidh sé de dhualgas ar únaer chláruithe an áitreibh ina bhfuil an clár san á chimeád an clár san do thaisbeáint, chun go scrúdóidh an cigire sin é, agus fós gach billín, nóta consighneachta, admháil, agus scríbhinn eile (ar a n-áirítear cóipeanna dhíobh i gcás gan iad féin a bheith ar fáil) a iarrfidh an cigire sin go réasúnta chun féachaint an fíor aon iontráil áirithe sa chlár san no cad fé ndeár éinní áirithe d'fhágaint amach as.

(3) Má ráiníonn d'únaer chláruithe aon áitreibh atá cláruithe in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so—

(a) gan an clár san a héilítear leis an alt so do chimeád no gan a chur fé ndeár é chimeád; no

(b) gan aon iontráil áirithe do chur sa chlár san, no gan a chur fé ndeár é chur ann, laistigh den am a horduítear leis an alt so, iontráil a héilítear leis an alt so a chur sa chlár san; no

(c) gan aon chlár no scríbhinn áirithe no cóip de scríbhinn áirithe do thaisbeáint no gan a chur fé ndeár é thaisbeáint, ar iarratas cigire, chun go scrúdóidh an cigire é, agus go n-éilítear air leis an alt so é thaisbeáint, no cosc do chur le haon chigire den tsórt san agus é ag déanamh an scrúduithe sin; no

(d) go ndéanfa sé no go gcuirfe sé fé ndeár, go toiliúil no tré fhaillí, aon iontráil atá bréagach no a chuirfadh duine amú in aon phonc táchtach do chur sa chlár san,

beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair féadfar é chur fé phionós ná raghaidh thar fiche púnt.

(4) Chun crícheanna an ailt seo—

(a) folóidh scrúdú cláir no scríbhinne cóipeanna dhéanamh den chéanna no sleachta thógaint as; agus

(b) tuigfar gur éiligh cigire go cuibhe ar an únaer cláruithe clár no scríbhinn do scrúdú má dineadh an t-éileamh san tré chomhrá béil san áitreabh cláruithe ar an mbainisteoir, ar an rúnaí, ar an gcimeádaí cuntaisí, no ar bhall eile den fhuirinn chléireachais; agus

(c) más san áitreabh cláruithe a dineadh agus más duine ar fostú ag an únaer cláruithe a dhin diúltú no teip maidir le clár no scríbhinn eile do thaisbeáint chun go scrúdófí é, tuigfar gurb é an t-únaer cláruithe a dhin an diúltú no an teip sin; agus

(d) cialluíonn an focal “tráthanna oifige” aon am idir a deich a chlog ar maidin agus a cúig a chlog um thráthnóna a mbíonn gnó ar siúl no obair a dhéanamh le n-a linn san áitreabh cláruithe.

Rialacháin i dtaobh pacáil ime.

27. —(1) Féadfidh an tAire, le hordú, rialacháin do dhéanamh i dtaobh gach ní no éinní dhíobh so a leanas, sé sin le rá:—

(a) an módh agus an chaoi chun im do phacáil, ar gach slí no ar aon tslí, maraon leis na habhair agus na pacáistí a húsáidfar i gcóir na pacála san;

(b) an módh ina gcuirfar agus na meáin tré n-a gcuirfar na marcanna orduithe ar im agus ar phacáistí.

(2) Aon rialacháin a déanfar fén alt so, bainfid le gach áitreabh atá cláruithe in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so, no le gach áitreabh atá cláruithe in aon cheann no cinn de sna cláir sin, fé mar a hordófar chuige sin leis na rialacháin fé seach.

(3) An t-im go léir a pacálfar in aon áitreabh le n-a mbaineann aon rialacháin a dineadh fén alt so, pacálfar agus marcálfar é, agus déanfar na pacáistí agus na fillteoga ina bpacálfar an t-im sin do mharcáil, leis, ar gach slí do réir na rialachán san.

Iniúcha agus aicmiú ime.

28. —Féadfidh an tAire, le hordú, rialacháin do dhéanamh i dtaobh iniúcha agus aicmiú ime in áitreabhacha atá cláruithe i gclár na n-easportálaithe nách déantóirí, agus má dintar na rialacháin sin is do réir na rialachán san ar gach slí a hiniúchfar agus a haicmeofar an t-im go léir a hiniúchfar no a haicmeofar sna háitreabhacha san.

Rialacháin i dtaobh marcáil ime agus pacáistí.

29. —(1) Féadfidh an tAire, le hordú, rialacháin do dhéanamh á ordú cadiad na marcanna a cuirfar ar gach pacáiste no fillteog ina bhfuil im a heasportálfar no a consighneofar o aon áitreabh le n-a mbaineann na rialacháin sin no a díolfar ina leithéid sin d'áitreabh, chun gach ní no éinní dhíobh so a leanas do thaisbeáint, sé sin le rá:—

(a) cineál agus cáilíocht an ime atá sa phacáiste no sa bhfillteoig sin;

(b) an t-áitreabh in ar pacáladh an t-im sin no in ar dineadh é iniúcha agus é aicmiú;

(c) gur i Saorstát Éireann a dineadh an t-im sin;

(d) éinní eile is dó leis an Aire ba chóir a thaisbeáint ar an bpacáiste no ar an bhfillteoig sin.

(2) Féadfidh an tAire, leis, le hordú, rialacháin do dhéanamh á ordú cadiad na marcanna a cuirfar ar an im go léir no ar aon im a díolfar in aon áitreabh le n-a mbaineann na rialacháin sin, no a heasportálfar no a consighneofar óna leithéid sin d'áitreabh, chun gach ní no éinní dá luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo do thaisbeáint agus éinní eile is dó leis an Aire ba chóir a thaisbeáint ar an im sin.

(3) Chun críche oiread de sna fo-ailt sin roimhe seo agus bhaineas le n-a thaisbeáint cadé an t-áitreabh in ar pacáladh im no in ar dineadh é iniúcha agus é aicmiú, féadfidh an tAire marc fé leith do cheapa do gach áitreabh no d'aon áitreabh le n-a mbaineann rialacháin a dineadh fén alt so agus leis na rialacháin a dhéanfa sé fén alt so féadfa sé a éileamh go ndéanfar na marcanna a ceapfar amhlaidh d'úsáid mar mharc chun a thaisbeáint cadé an t-áitreabh in ar pacáladh an t-im no in ar dineadh é iniúcha agus é aicmiú.

(4) Féadfidh an tAire, leis, le hordú, rialacháin do dhéanamh chun cosc do chur le haon mharc no mairc áirithe d'aon aicme no cineál áirithe do chur ar gach aicme, grád no cineál ime no ar aon aicmí, gráid, no cineálacha ime, no ar aon phacáistí no fillteoga ina bhfuil aon im den tsórt san, no ar aon leitreacha no billíní no scríbhinní eile trádála a tugtar amach no a húsáidtear i dtaobh an ime sin agus, má dintar aon rialacháin den tsórt san agus má bhíd i bhfeidhm, éinne a chuirfas aon mharc ar aon im no ar aon phacáiste no fillteog no ar aon leitreacha no billíní no scríbhinní eile trádála contrárdha d'aon rialachán den tsórt san beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair féadfar fíneáil ná raghaidh thar fiche púnt do chur air.

(5) Aon rialacháin a déanfar fén alt so, bainfid le gach áitreabh atá cláruithe in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so, no le gach áitreabh atá cláruithe in aon cheann no cinn de sna cláir sin, fé mar a hordófar chuige sin leis na rialacháin fé seach.

(6) Má dintar le rialacháin a déanfar fén alt so aon mharc d'ordú mar mharc atá le cur ar im d'aon chineál no cáilíocht áirithe, no o aon áit áirithe déantóireachta, no a pacáladh no a hiniúchadh agus a haicmíodh in aon áitreabh áirithe, no ar phacáistí no fillteoga ina bhfuil im d'aon chineál no cáilíocht den tsamhail sin no o aon áit déantóireachta den tsamhail sin, no a pacáladh no a hiniúchadh agus a haicmíodh in aon áitreabh den tsamhail sin, tuigfar gur tuairisc trádála bhréagach an marc san do réir brí na Merchandise Marks Acts, 1887 to 1911, má cuirtar é ar im d'aon chineál no cáilíocht eile, no o aon áit eile déantóireachta, no ar aon phacáiste no fillteog ina bhfuil aon im den tsórt san, no ar aon im, pacáiste no fillteoga a pacáladh no a hiniúchadh agus a haicmíodh in aon áitreabh eile, agus bainfidh forálacha na nAchtanna san, idir fhorálacha peannaideacha agus eile, leis an gcás dá réir sin.

(7) Chun crícheanna an ailt seo tuigfar gur cuireadh marc ar rud má cuireadh air é do réir brí na Merchandise Marks Acts, 1887 to 1911.

(8) San alt so foluíonn an focal “marc” aon fhocal, leitir, figiúir, no pátrún, no aon fhocail, leitreacha, figiúirí agus pátrúin le chéile no aon cheann no cinn acu.

Rialacháin i dtaobh pasteurála.

30. —(1) Féadfidh an tAire, le hordú, rialacháin do dhéanamh á éileamh go mbeidh gach áitreabh no aon áitreabh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann, no gach áitreabh no aon áitreabh atá cláruithe i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar, no gach áitreabh no aon áitreabh atá cláruithe i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta, no gach áitreabh no aon áitreabh atá cláruithe in aon chlár acu san, go mbeid gléasta le gléasra chun bainne no uachtar no iad araon do phasteuráil, agus leis na rialacháin sin féadfa sé an módh agus an chuma ina ndéanfar pasteuráil, ar gach slí, ar bhainne agus ar uachtar do leaga amach.

(2) I gcás rialacháin a bheith déanta fén alt so i dtaobh áitreabhacha atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann, is do réir no rialachán san a déanfar pasteuráil ar an mbainne agus ar an uachtar go léir a héilítear, leis na rialacháin sin, a phasteuráil sna háitreabhacha san.

(3) I gcás rialacháin a bheith déanta fén alt so i dtaobh áitreabhacha atá cláruithe i gclár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar, is do réir na rialachán san a déanfar pasteuráil ar an mbainne agus ar an uachtar go léir a héilítear, leis na rialacháin sin, a phasteuráil sna háitreabhacha san.

(4) I gcás rialacháin a bheith déanta fén alt so i dtaobh áitreabhacha atá cláruithe i gclár na n-easportálaithe ndéantoireachta, is do réir na rialachán san a déanfar pasteuráil ar an mbainne agus ar an uachtar go léir a héilítear, leis na rialacháin sin, a phasteuráil sna háitreabhacha san.

Rialacháin i dtaobh gléasra agus meaisínteachta.

31. —(1) Féadfidh an tAire, le hordú, rialacháin do dhéanamh le n-a leagfar amach cadé cineál agus nádúir ghenerálta an ghléasra agus na meaisínteachta le n-a bhfuil áitreabh, atá cláruithe in aon chlár áirithe atá a chimeád do réir an Achta so (agus nách é clár na n-easportálaithe nách déantóirí é), le gléasa i dteanta no in ionad gach coda no aon choda den ghléasra agus den mheaisínteacht le n-ar gá an t-áitreabh san do ghléasa do réir aon fhoráil eile den Acht so no fúithi.

(2) Déanfar gach áitreabh atá cláruithe in aon cheann de sna cláir roimhráite do ghléasa leis an ngléasra agus leis an meaisínteacht le n-ar gá an t-áitreabh san do ghléasa do réir aon fhoráil eile den Acht so no fúithi, maraon le pé curtha leo no curtha ina n-ionad (más ann dóibh) a hordófar de thurus na huaire fén alt so.

Rialacháin i dtaobh na nithe a n-áireofar praghsanna bainne agus uachtair dá réir.

32. —(1) Féadfidh an tAire, le hordú, rialacháin do dhéanamh chun gach críche no aon chríche dhíobh so a leanas, sé sin le rá:—

(a) á éileamh gurb é slí ina n-áireofar an praghas a bheas le n'íoc as an mbainne agus as an uachtar go léir a soláthrófar d'aon áitreabh le n-a mbaineann na rialacháin ná do réir an méid fén gcéad de gheir ime no de tháthchuid orduithe eile atá sa mbainne no san uachtar;

(b) á leaga amach cadé an módh agus an chuma, ar gach slí no ar aon tslí, ina ndéanfar bainne agus uachtar do shomplú agus do thástáil féachaint cá mhéid geir ime no cá mhéid de thathchuid orduithe eile atá ionta;

(c) á leaga amach cadé cineál agus nádúir na n-instruimidí agus na bhfearaistí a húsáidfar chun an somplú agus an tástáil sin do dhéanamh;

(d) á leaga amach cadiad na breacacháin a cimeádfar in áitreabh le n-a mbaineann na rialacháin maidir le somplú agus tástáil bainne agus uachtair chun na gcrícheanna roimhráite agus á éileamh go gcimeádfar breacacháin san áitreabh san ar ainm agus ar sheola an té a sholáthair an bainne no an t-uachtar, ar thora an tsompluithe agus na tástála, ar an méid bainne no uachtair as ar tógadh gach sompla fé leith, agus ar an bpraghas a híocadh as an mbainne no as an uachtar san;

(e) á éileamh go ndéanfar gach sompla a tógadh chun na críche roimhráite do choinneáil san áitreabh go ceann na haimsire orduithe tar éis a dtástála;

(f) maidir le gach instruimid no fearas no le haon instruimidí no fearaistí a tairgfar a dhíol, a díolfar no a húsáidfar chun bainne no uachtar do shomplú no do thástáil chun na críche roimhráite, á éileamh gurb instruimidí no fearaistí iad a dineadh, i gceann éigin de sna bunaíochtaí no na fundúireachtaí a hordófar leis na rialacháin, a thastáil agus a fháil cruinn agus a deimhníodh no a marcáladh dá réir sin sa bhunaíocht no sa bhfundúireacht san.

(2) Beidh teideal ag aon chigire chun dul isteach, ar gach tráth réasúnta, in aon áitreabh le n-a mbaineann aon rialacháin a dineadh fén alt so agus chun scrúdú do dhéanamh ar gach instruimid agus fearas a húsáidtear san áitreabh san chun bainne no uachtar do shomplú agus do thástáil féachaint cá mhéid geir ime no cá mhéid de tháthchuid orduithe eile atá ann, agus chun gach breacachán no aon bhreacacháin dá gcimeádtar san áitreabh san do réir na rialachán san do scrúdú agus chun cóipeanna dhéanamh díobh no sleachta thógaint asta, agus chun gach céim no aon chéimeanna i somplú agus i dtástáil bainne agus uachtar chun na gcrícheanna roimhráite san áitreabh san do thabhairt fé ndeara agus chun aon tsomplaí a tástáladh cheana agus a cimeádadh san áitreabh do thástáil.

(3) Aon rialacháin a déanfar fén alt so bainfid le gach áitreabh, no le haon tsaghas no saghsanna áitreibh (pe'ca tá san cláruithe i gclár dá gcimeádtar do réir an Achta so no ná fuil) dá soláthruítear bainne no uachtar chun é úsáid i ndéanamh aon tora déiríochta chun é dhíol, fé mar a hordófar chuige sin leis na rialacháin fé seach.

(4) Gach éinne a shárós (le gníomh no le faillí) aon rialachán a déanfar fén alt so, agus fós éinne a choiscfeas no a bhacfas cigire agus é ag feidhmiú aon chomhachta dá mbronntar air leis an alt so, beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus, ar a chiontú ann ar an slí achmair, féadfar fíneáil ná raghaidh thar deich bpúint do chur air marar dineadh ach cigire do chosc no do bhac agus, in aon chás eile, fíneáil ná raghaidh thar fiche púnt.

Díol ime in áitreabh cláruithe.

33. —(1) Ní bheidh sé dleathach d'éinne aon mhéid ime chó mór le haon phúnt déag no breis do dhíol, ná do thairisgint ná do chonsighniú chun é dhíol, in aon áitreabh ná o aon áitreabh atá cláruithe in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so marar dineadh an t-im do phacáil, no é iniúcha agus é aicmiú (pe'ca aca is gá sa chás) agus an t-im, agus aon phacáiste agus aon fhillteog in ar pacáladh é, do mharcáil, ar gach slí do réir forálacha an Achta so agus do réir aon rialachán a dineadh fén Acht so.

(2) Má dintar aon im do dhíol, no é thairisgint no é chonsighniú chun é dhíol, contrárdha don alt so, beidh únaer cláruithe an áitreibh, ina ndéanfar no óna ndéanfar amhlaidh an t-im sin do dhíol no do thairisgint no do chonsighniú chun é dhíol, ciontach i gcionta fén alt so agus, ar a chiontú ann ar an slí achmair, féadfar é chur fé phionós ná raghaidh thar deich bpúint i gcás an chéad chionta no fé phionós ná raghaidh thar fiche púnt i gcás an dara cionta no aon chionta ina dhiaidh sin.

Na táillí is iníoctha as áitreabh do chlárú.

34. —(1) An té a bheas á iarraidh go gclárófar aon áitreabh in aon chlár atá á chimeád do réir an Achta so, íocfa sé leis an Aire an táille a luaidhtear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so, agus beidh íoc na táille sin mar roimh-choiníoll a có-líonfar sara mbreithneoidh an tAire an t-iarratas.

(2) An té a bheas á iarraidh go gclárófar aon áitreabh in aon chlár, nách clár na stáisiún ina ndeighiltear uachtar, atá á chimeád do réir an Achta so, íocfa sé leis an Aire an éarlais a luaidhtear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so ar cuntas na céad táille bliantúla is iníoctha mar gheall ar an áitreabh san, agus beidh íoc na héarlaise sin mar roimh-choiníoll a có-líonfar sara gclárófar an t-áitreabh.

(3) Déanfidh únaer cláruithe gach áitreibh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann no i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta no i gclár na monarchanna ime no i gclár na n-easportálaithe nách déantóirí an táille a luaidhtear sa Tríú Sceideal a ghabhann leis an Acht so d'íoc ar scór gach bliana leis an Aire no, i gcás áitreibh a bhfuil ceadúnas fé Chuid IV. den Acht so i bhfeidhm ina thaobh, íocfa sé aon táille níos lú a ordóidh an tAire, más oiriúnach leis é, ar son an áitreibh sin, táille no táille níos lú (pe'ca aca é) dá ngairmtear an táille bhliantiúil san Acht so.

(4) An chéad táille bhliantúil a íocfidh únaer cláruithe aon áitreibh dá luaidhtear sa bhfo-alt san roimhe seo den alt so, áireofar í do réir an méid ime a heasportáladh ón áitreabh san, rud a gheobhfar amach ar an slí orduithe, i rith na tréimhse idir chríochnú an chláruithe agus deire na bliana caileandair in ar cláruíodh an t-áitreabh, agus beidh sí dlite an 31adh lá de Mhí Nodlag na bliana san, agus roimh an 17adh lá de Mhárta na bliana dár gcionn íocfidh an t-únaer cláruithe no tabharfar thar n-ais do (pe'ca aca é) an difríocht idir an táille sin agus an éarlais a híocadh, mar adubhradh, ar cuntas na táille sin.

(5) Beidh gach táille bliantúil ina dhiaidh sin dlite an 31adh lá de Mhí Nodlag na bliana a mbeidh an táille sin iníoctha ar a son agus íocfar í roimh an 17adh lá de Mhárta na bliana dár gcionn agus áireofar í do réir an méid ime a heasportáladh ón áitreabh cláruithe, rud a gheobhfar amach ar an slí orduithe, sa bhliain a mbeidh an táille iníoctha ar a son.

(6) Chó luath agus is féidir é tar éis deire gach bliana gheobhfar amach ar an slí orduithe cá mhéid im a heasportáladh i rith na bliana san o gach áitreabh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann no i gclár na n-éasportálaithe ndéantóireachta no i gclár na monarchanna ime no i gclár na n-easportálaithe nách déantóirí agus áireofar dá réir sin méid na táille bliantúla is iníoctha ar son na bliana san.

(7) Déanfidh gach éinne atá ina únaer chláruithe ar áitreabh atá cláruithe i gclár na n-uachtarlann no i gclár na n-easportálaithe ndéantóireachta no i gclár na monarchanna ime no i gclár na n-easportálaithe nách déantóirí, déanfa se, chun crícheanna an ailt seo, pé cuntaisí a hordófar i gcóir pé daoine, ar pé tráthanna, agus i pé fuirmeacha a hordófar.

(8) Mara ndinidh aon únaer cláruithe áirithe, ar a bhfuil táille bhliantúil d'íoc mar gheall ar a áitreabh cláruithe fén alt so, an táille bhliantúil sin no aon tsuim áirithe a cuireadh leis an táille bhliantúil sin mar cheartú fén alt so d'íoc roimh an 17adh lá de Mhárta na bliana a mbeidh sí iníoctha ar a son fén alt so, beidh clárú an áitreibh chláruithe sin ar nea-mbrí de bhua an ailt seo an 17adh lá den Mhárta san agus ón lá san amach.

(9) Má bhíonn clárú aon áitreibh chláruithe ar nea-mbrí do réir an ailt seo, agus go n-íocfar, laistigh de thrí mhí tar éis na nea-mbríochainte sin, an táille arbh é a neamh-íoc fé ndeár an nea-mbríochaint sin, féadfidh an tAire an t-áitreabh san d'athiontráil sa chlár san chun bheith ann ar an dáta agus ón dáta ar a n-íocfar an táille sin.

(10) San alt so léireofar an focal “unaer cláruithe” mar thagairt don té is únaer cláruithe de thurus na huaire, ach má scuir an t-áitreabh de bheith cláruithe léireofar an focal san mar thagairt don té a bhí ina únaer láithreach sarar stad an clárú.