An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (ACHT TORA DÉIRÍOCHTA, 1924) Ar Aghaidh (CUID II. EASPORTAIL IME.)

58 1924

ACHT TORA DÉIRÍOCHTA, 1924

CUID I.

COINIOLLACHA I dTAOBH GLANACHAIR AGUS EAGAIR.

Coiníollacha i dtaobh glanachair agus eagair.

3. —(1) I dtosach feidhme na Coda so den Acht so agus dá éis sin, cólíonfar, maidir le gach áitreabh ina ndintar tora déiríochta chun é dhíol (pe'ca tá an t-áitreabh san cláruithe fén Acht so no ná fuil), na coiníollacha so a leanas, sé sin le rá:—

(a) beidh an t-áitreabh oiriúnach ina dhéanmhacht chun pé saghsanna tora déiríochta a dintar ann do dhéanamh ann, agus

(b) an t-áitreabh, agus an gléasra agus an mheaisínteacht agus na fearaistí agus na háiseanna ann, beid glan agus dea-dheisithe, agus

(c) an bainne no an t-uachtar agus gach táthchuid agus abhar eile a húsáidtear in obair tora déiríochta dhéanamh san áitreabh, beid glan, agus

(d) beidh an t-áitreabh suidhte san ionad san agus úsáidfar é sa tslí sin go mbeidh an tora déiríochta a dintar ann, no aon táthchoda no abhair a húsáidtear san obair sin, gan bheith nocht d'aon effluvium o aon dréin, linn camrachta, carn aoiligh, bó-theach, cró muc ná aon abhar eile truaillíochta, agus

(e) beidh ar fáil san áitreabh no réasúnta comhgarach do pé leor-sholáthar d'uisce mhaith fholáin is gá do réir réasúin o am go ham.

(2) Gach áitreabh ina ndintar tora déiríochta chun é dhíol agus atá cláruithe in aon chlár dá gcimeádtar do réir an Achta so, beidh sé gléasta le fearaistí agus le háiseanna oiriúnacha agus le pé gléasra agus meaisínteacht a héilítear le Cuid III. den Acht so, no fé, maidir leis an áitreabh san.

(3) Lasmuich de sna heisceachtaí a luaidhtear ina dhiaidh seo anso gach áitreabh ina ndintar tora déiríochta chun é dhíol agus ná fuil cláruithe in aon chlár dá gcimeádtar do réir an Achta so, beidh sé gléasta le pé gléasra agus meaisínteacht agus le pé fearáistí agus áiseanna is gá chun tora déiríochta den tsaghas a dintar ann do dhéanamh.

(4) Ní bhainfidh fo-alt (3) den alt so le háitreabh a gcólíontar ina thaobh na coiníollacha so go léir a leanas, sé sin le rá:—

(a) gan an t-áitreabh bheith cláruithe in aon chlár dá gcimeádtar do réir an Achta so, agus

(b) an t-áitreabh do bheith suidhte ar fheirm, agus

(c) an tora déiríochta go léir a dintar san áitreabh chun é dhíol gan é do bheith á dhéanamh amhlaidh ach o bhainne na mbó is le scalbhaire na feirme sin.

(5) San Acht so cialluíonn an focal “coiníollacha i dtaobh glanachair agus eagair” a n-éilítear leis an alt so maidir leis na háitreabhacha a n-úsáidtear an focal san ina dtaobh.

Scrúdú ar áitreabh ina ndintar tora déiríochta.

4. —(1) Féadfidh aon chigire ar gach tráth réasúnta (ach an t-údarás i scríbhinn a bheas aige mar chigire den tsórt san do thaisbeáint má iarrtar san air) dul isteach in aon áitreabh ina ndintar tora déiríochta chun é dhíol agus féadfa sé gach cuid den áitreabh a húsáidtear ar aon tslí i gcóir na hoibre sin no i mbaint leis do scrúdú agus féadfa sé scrúdú dhéanamh ar gach gléasra, meaisínteacht, fearas, agus áis a húsáidtear san obair sin, agus fós ar an tora déiríochta a dintar san áitreabh agus ar na táthchoda agus ar na habhair a húsáidtear san obair sin agus féadfa sé samplaí réasúnta den tora déiríochta san agus de sna táthchoda agus na habhair sin do thógaint agus d'aistriú gan íoc asta.

(2) Má dhineann éinne aon chigire do chosc no do bhac i bhfeidhmiú aon chomhachta dá mbronntar air leis an alt so beidh an duine sin ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair féadfar, má sé an chéad chionta aige é, fíneáil ná raghaidh thar cúig púint do chur air agus, i gcás an dara cionta no aon chionta ina dhiaidh sin, fíneáil ná raghaidh thar deich bpúint.

(3) Tar éis scrúdú dhéanamh fé fho-alt (1) den Acht so, más deimhin le cigire go bhfuil aon áitreabh den tsórt roimhráite, no an tora déiríochta a dintar ann, no aon abhair no aon táthchoda a húsáidtear i ndéanamh an tora déiríochta san, no aon chuid den ghléasra, den mheaisínteacht, de sna fearaistí, no de sna háiseanna ann, gan bheith do réir na gcoiníollacha i dtaobh glanachair agus eagair, féadfidh an cigire sin fógra sa bhfuirm orduithe do sheirbheáil ar an té atá i mbun tora déiríochta dhéanamh san áitreabh san chun é dhíol, á éileamh ar an duine sin gach ní no éinní dá luaidhtear sa bhfógra san do dhéanamh ar an slí agus laistigh den aimsir a luaidhtear ann.

(4) In aon fhógra den tsórt roimhráite féadfar a éileamh—

(a)  go nglanfar an t-áitreabh no aon chuid áirithe dhe;

(b)  go nglanfar an gléasra agus an mheaisínteacht, no na fearaistí, no aon chuid díobh, agus na háiseanna no aon cheann acu, a húsáidtear san áitreabh;

(c)  go ndéanfar an t-áitreabh no aon chuid áirithe dhe do dheisiú go cóir;

(d)  go ndéanfar san áitreabh no go gcuirfar leis pé atharuithe no breiseanna déanmhachta adéarfar sa bhfógra;

(e)  go ndéanfar an gléasra agus an mheaisínteacht, no na fearaistí, no aon chuid díobh, agus na háiseanna, no aon cheann acu, a húsáidtear san áitreabh, do dheisiú go cóir;

(f)  go ndéanfar ar, no go gcuirfar leis, an ngléasra, an mheaisínteacht, na fearaistí, agus na háiseanna a húsáidtear san áitreabh, pé feabhsanna no breiseanna adéarfar sa bhfógra;

(g)  go ndéanfar aon nithe, go generálta no fé mar a luadhfar, chun a chur in áirithe go mbeidh an bainne no an t-uachtar, agus gach táthchuid agus abhar eile a húsáidfar in obair tora déiríochta dhéanamh san áitreabh, go mbeid glan;

(h)  i gcás an tora déiríochta a dintar san áitreabh, no a tháthchoda agus a abhair sin, do bheith nocht d'aon abhar truaillíochta, go ndéanfar an t-abhar san d'aistriú no an díobháil do bhaint as;

(i)  go gcuirfar leor-sholáthar d'uisce mhaith fholáin ar fáil.

(5) Maran eol cad is ainm don té atá i mbun tora déiríochta dhéanamh in aon áitreabh áirithe féadfar aon fhógra fén alt so i dtaobh an áitreibh do sheola chun “an té atá i mbun tora déiríochta dhéanamh” san áitreabh gan é ainmniú.

(6) Féadfar fógra fén alt so do sheirbheáil tré n-a sheachada chun an té a mbeidh sé seolta chuige no tríd an bhfógra d'fhágaint san áitreabh le n-a mbaineann sé no tré n-a chur tríd an bpost chun an té a mbeidh sé seolta chuige san áitreabh le n-a mbaineann sé.

(7) Einne ar a seirbhéalfar fógra fén alt so agus ná déanfidh, ar an slí agus laistigh den aimsir adéarfar sa bhfógra san, no sa bhfógra san mar a bheidh sé leasuithe ag an moltóir, na héilithe bheas ann do chó-líona fé mar a bheid (má bhíd in aon chor) leasuithe ag an moltóir agus, ar bheith caithte don aimsir roimhráite, a leanfidh, san áitreabh le n-a mbaineann an fógra san, de bheith ag déanamh tora déiríochta chun é dhíol, beidh sé ciontach i gcionta in aghaidh an ailt seo (fé réir aon fhionnraíochta a déanfar maidir leis an bhfógra fén bhforáil atá anso ina dhiaidh seo ina thaobh san) agus, ar a chiontú ann ar an slí achmair, féadfar é chur fé fhíneáil ná raghaidh thar fiche púint agus fé fhíneáil eile ná raghaidh thar cúig púint in aghaidh gach lae a leanfidh an cionta san.

Ceapa moltóra.

5. —(1) Ceapfidh an Ard-Chomhairle duine ceart oiriúnach chun bheith ina mholtóir sheasaimh (dá ngairmtear an moltóir sa Chuid seo den Acht so) chun crícheanna na Coda so den Acht so.

(2) Gach duine a ceapfar fén alt so chun bheith ina mholtóir sheasaimh beidh sé i seilbh na hoifige sin go ceann cúig mblian o dháta a cheaptha agus ní níos sia ná san, ach beidh sé ionathcheaptha i ndeire a théarma oifige no aon am ina dhiaidh sin.

(3) Féadfidh an Ard-Chomhairle gach duine a ceapfar fén alt so chun bheith ina mholtóir sheasaimh do chur as an oifig sin aon uair mar gheall ar mhí-iompar no mí-chumas a luadhfar ach ní har aon tslí eile.

(4) Íocfar leis an moltóir seasaimh a ceapfar fén alt so pé luach saothair a shocróidh an tAire agus a cheadóidh an tAire Airgid.

(5) Má bhíonn agus nuair a bheidh sé riachtanach no oiriúnach moltóirí breise do cheapa mar gheall ar an moltóir seasaimh do bheith fé mhí-chumas de dheascaibh breoiteachta no mar gheall ar é bheith as láthair no mar gheall ar an méid cúiseanna moltóireachta a bheas le héisteacht, féadfidh an Ard-Chomhairle moltóir no moltóirí sa bhreis do cheapa ar pé téarmaí agus coiníollacha is ceart, dar leo, agus a cheadóidh an tAire Airgid, agus beidh gach moltóir breise den tsórt san foluithe fén bhfocal “an moltóir” mar a húsáidtear é sa Chuid seo den Acht so agus beidh aige no comhachta agus na dualgaisí go léir a bronntar no a forchuirtar ar an moltóir seasaimh leis an gCuid seo den Acht so.

Fógra do chur fé mholtóireacht.

6. —(1) Einne ar a seirbheálfidh cigire fógra fén gCuid seo den Acht so (nách fógra ná héilítear leis ach aon áitreabh, gléasra, meaisínteacht, fearaistí, no áiseanna do ghlana), beidh aige, ar íoc na dtáillí orduithe, teideal chun a chur fé ndeár an fógra san do chur fé bhráid an mholtóra ar an gcuma orduithe.

(2) Beidh sé de dhualgas ar an moltóir a ndéanfar an t-abhar a bheas i bhfógra do chur fé n-a bhráid fén alt so féachaint isteach in abhar an fhógra san agus breith do thabhairt air sa tslí orduithe, agus an fógra san do dhaingniú i dteanta no d'éamais aon chur leis, leigint ar lár ann, no leasú air do dhéanamh, no é chur ar nea-mbrí.

(3) Nuair a déanfar amhlaidh an t-abhar i bhfógra do chur fé bhráid an mholtóra, tuigfar an fógra do bheith ar fionnraoi go dtí go dtabharfidh an moltóir breith ar an scéal, ach má dhaingníonn an moltóir an fógra, i dteanta no d'éamais aon chur leis, leigint ar lár ann, no leasú air do dhéanamh, raghaidh an fógra in éifeacht, agus é daingnithe amhlaidh, fé is dá seirbheáltí é go cuibhe fén Acht so ar dháta an daingnithe sin.

Forálacha speisialta i dtaobh fógra le n-a n-éilítear an t-áitreabh do dheisiú, etc.

7. —I bhfógra a sheirbheálfidh cigire fén gCuid seo den Acht so ar dhuine i mbun tora déiríochta dhéanamh chun é dhíol má éilítear an t-áitreabh ina ndintar an obair sin no aon chuid den áitreabh san do dheisiú go cóir no aon atharuithe no breiseanna déanmhachta do dhéanamh san áitreabh san no do chur leis, bainfidh na coiníollacha so a leanas leis an gcás agus beidh éifeacht acu, sé sin le rá:—

(a) marab é an duine i mbun na déantóireachta atá ina shealbhaire rátuithe ar an áitreabh beidh sé de dhualgas ar an duine sin a bhfuil sa bhfógra do chur in úil don tsealbhaire rátuithe sin laistigh de thrí lá tar éis seirbheáil an fhógra, agus

(b) más fé léas no fé aon chonnra eile tionóntachta atá seilbh an áitreibh ag an té atá i mbun na déantóireachta no ag an sealbhaire rátuithe beidh sé de dhualgas ar an té atá i mbun na déantóireachta a bhfuil sa bhfógra do chur in úil do ghar-thiarna an áitreibh no dá ghníomhaire laistigh de thrí lá tar éis seirbheáil an fhógra, agus

(c) i gcás an té atá i mbun na déantóireachta do bheith tar éis forálacha na míreanna roimhe seo den alt so do chó-líona go cuibhe sa mhéid go mbainid (má bhainid in aon chor) leis an scéal beidh sé de chead aige an obair sin a dhéanamh a héilítear leis an bhfógra, no le haon leasú air no cur leis a dhéanfidh an moltóir, agus san in ainneoin aon chumhnaint, có-aontú, no coiníoll atá ina choinnibh sin in aon léas no connra eile tionóntachta fé n-a bhfuil an t-áitreabh ar seilbh, agus

(d) má dintar an t-abhar atá sa bhfógra san do chur fé bhráid an mholtóra ar iarratas an té atá i mbun na déantóireachta, beidh sé de dhualgas ar an duine sin, marab é sealbhaire rátuithe an áitreibh é, fógra i dtaobh an chur-fé-bhráid sin do sheirbheáil ar an sealbhaire rátuithe sa bhfuirm orduithe agus laistigh den aimsir orduithe agus, más seilbh fé léas no fé chonnra eile tionóntachta seilbh an áitreibh, beidh sé de dhualgas air fógra i dtaobh an chur-fé-bhráid do sheirbheáil ar ghar-thiarna an áitreibh no ar a ghníomhaire sa bhfuirm orduithe agus laistigh den aimsir orduithe, agus

(e) sa chás gur gá do réir an ailt seo a bhfuil sa bhfógra do chur in úil don ghar-thiarna, no dá ghníomhaire, no do shealbhaire rátuithe an áitreibh, beidh ag an ngarthiarna no ag an sealbhaire rátuithe sin, ar íoc na dtáillí orduithe dho, teideal chun a chur fé ndeár an t-abhar atá sa bhfógra do chur fé bhráid an mholtóra ar an slí orduithe agus leis sin bainfidh forálacha na Coda so den Acht so leis an gcur-fé-bhráid fé is dá mba chur-fé-bhráid é a déanfí ar iarratas an té bheadh i mbun na déantóireachta, ach amháin go ndéanfidh an gar-thiarna san no an sealbhaire rátuithe (pe'ca aca é) fógra i dtaobh an chur-fé-bhráid do sheirbheáil ar an slí orduithe agus laistigh den aimsir orduithe ar an sealbhaire rátuithe no ar an ngar-thiarna (más ann do) no ar a ghníomhaire (pe'ca aca é) agus ar an té atá i mbun na déantóireachta, agus

(f) beidh sé de dhualgas ar an moltóir, roimh dhul ar aghaidh leis an moltóireacht, féachaint an é an duine i mbun na déantóireachta atá ina shealbhaire rátuithe ar an áitreabh, agus an fé léas no fé chonnra eile tionóntachta atá seilbh an áitreibh, agus deimhin do dhéanamh de gur dineadh na forálacha den alt so a bhaineas le n-a bhfuil sa bhfógra do chur in úil agus le seirbheáil fógraí eile do chó-líona go cuibhe sa mhéid go mbainid leis na nithe sin.

Rialacháin i dtaobh moltóireachtaí.

8. —(1) Féadfidh an tAire, le hordú, rialacháin do dhéanamh i dtaobh an chleachta agus an nós-imeachta generálta (ar a n-áirítear seirbheáil scríbhinní) a bhaineas le nithe chur fé bhráid an mholtóra, agus go háirithe i dtaobh éinní bhaineas le curtha-fé-bhráid den tsórt san agus dá dtagartar, sa Chuid seo den Acht so, mar ní a horduítear, no atá á ordú no le hordú.

(2) Gach táille no aon táille d'íoc an té d'iarr go ndéanfí an cur-fé-bhráid, forálfar i rialacháin a déanfar fén alt so go dtabharfar thar n-ais do í, fé réir ceada an Aire Airgid, ar a dheimhniú don mholtóir gur bona fide a dineadh an t-iarratas agus nár rud suaibhreosach é ná rud a dineadh chun cráiteachta.