An Chéad Lch. Lch. Roimhe Seo (CUID V.—GENERALTA.) Ar Aghaidh (AN DARA SCEIDEAL.)

42 1923

ACHT TALMHAN, 1923

AN CHÉAD SCEIDEAL.

RIAIL-BHLIANACHT CHEANNAIGH.

CUID I.

Gabháltaisí fé Chíosanna Cúirte.

I gcás gach gabháltais isé méid a bheidh sa riail-bhlianacht cheannaigh ná méid is ionann agus oiread áirithe fén gcéad den chíos chúirte is iníoctha ar an ngabháltas, eadhon,

(a) i gcás cíosanna a socruíodh roimh 16adh Lúnasa, 1911

65 per cent.

(b) i gcás cíosanna a socruíodh tar éis an 15adh Lúnasa, 1911

70 per cent.

Acht i gcás gabháltais atá fé chíos cúirte a socruíodh tré réiteach nuair a cuireadh thar n-ais ann tionónta a caitheadh amach as no gur caitheadh amach as an té a bhí i dteideal roimhe, déanfar, ar a iarraidh sin don tiarna talmhan no don tionónta laistigh den aimsir orduithe agus ar an gcuma orduithe, déanfar an riail-bhlianacht cheannaigh do shocrú do réir forálacha Chuid II. den sceideal so fé is dá mba nár chíos cúirte an cíos.

CUID II.

Gabháltaisí fé chíosanna nách Cíosanna Cúirte.

1. I gcás gach gabháltais le n-a mbaineann an chuid seo den sceideal so isé méid a bheidh sa riail-bhlianacht cheannaigh ná—

(a) an méid ar a réiteofar má réitíonn an tiarna talmhan agus an tionónta ina thaobh ar an slí orduithe agus laistigh den aimsir orduithe; agus

(b) mara réiteoidh an tiarna talmhan agus an tionónta ina thaobh, pé méid a shocróidh Coimisiún na Talmhan (ach gan an Coimisinéir Breithiúntais d'áireamh ortha) ach go bhféadfar athchomharc do dhéanamh chun an Choimisineura Bhreithiúntais ina choinnibh agus ní bheidh dul thar a bhreith sin.

2. Socróidh Coimisiún na Talmhan an bhlianacht ar thuairisc a gCigire agus gan an chúis d'éisteacht i gCúirt, agus tabharfid aire do chineál agus do shuidheamh an ghabháltais, don dáta ar ar thosnaigh an tionóntacht, don chíos is iníoctha fén tionóntacht, agus do gach ní a bhaineann leis an gcás.

3. Baineann an chuid seo den sceideal so le gach gabháltas (a) atá, ar dháta rithte an Achta so, fé chíos nách cíos cúirte agus (b) atá no a bheidh dílsithe, mar thalamh thionóntuithe, i gCoimisiún na Talmhan fén Acht so.